Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
  Data modyfikacji: 07-06-2023 14:35
 2. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XLIV/393/23 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec
  Data utworzenia: 07-06-2023 13:18
 3. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XLIV/392/23 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 07-06-2023 13:17
 4. XLIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 07-06-2023 13:07
 5. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XLIV/391/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części wsi Kozłów
  Data modyfikacji: 07-06-2023 12:45
 6. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XLIV/390/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa
  Data modyfikacji: 07-06-2023 12:43
 7. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XLIV/389/23 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Data modyfikacji: 07-06-2023 12:41
 8. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XLIV/388/23 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2023 r.
  Data modyfikacji: 07-06-2023 12:39
 9. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XLIV/387/23 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 07-06-2023 12:38
 10. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XLIV/386/23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 r.
  Data modyfikacji: 07-06-2023 12:33