Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec

Pozycja
Nr uchwały

Data podjęcia uchwały Tytuł (treść/w sprawie) metryka aktu Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Miejsce i data publikacji Uwagi
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2024 r.
poz. 3069
LII/444/24

 

24.04.2024

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/3069/
21.05.2024
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2024 r.
poz. 2395
LI/439/24

 

27.03.2024

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2395/
12.04.2024
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2024 r.
poz. 2394
LI/438/24

 

27.03.2024

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2024 roku

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2394/
12.04.2024
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2024 r.
poz. 2787
LI/437/24

 

27.03.2024

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2787/
06.05.2024
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2024 r.
poz. 2781
L/436/24

 

27.02.2024

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/2781/
06.05.2024
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2024 r.
poz. 944
XLIX/433/24

 

31.01.2024

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/944/
06.02.2024
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2024 r.
poz. 1514
XLIX/430/24

 

31.01.2024

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/1514/
01.03.2024
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2024 r.
poz. 1101
XLVIII/428/23

 

20.12.2023

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2024 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2024/1101/
13.02.2024
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 7036
XLVII/422/23

 

24.11.2023

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/7036/
20.12.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 7035
XLVII/421/23

 

24.11.2023

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/7035/
20.12.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5924
XLVI/411/23

 

25.10.2023

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5924/
06.11.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5923
XLVI/410/23

 

25.10.2023

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5923/
06.11.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5922
XLVI/409/23

 

25.10.2023

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5922/
06.11.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5921
XLVI/408/23

 

25.10.2023

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5921/
06.11.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 6256
XLVI/407/23

 

25.10.2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/6256/
21.11.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5423
XLV/405/23

 

27.09.2023

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5423/
03.10.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5419
XLV/404/23

 

27.09.2023

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5419/
03.10.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5425
XLV/403/23

 

27.09.2023

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5425/
03.10.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5417
XLV/399/23

 

27.09.2023

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec za działania inne niż określone w art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. ustawy o ochotniczych strażach pożarnych

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5417/
03.10.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5416
XLV/398/23

 

27.09.2023

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bolesławiec biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5416/
03.10.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 5720
XLV/396/23

 

27.09.2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/5720/
19.10.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 4009
XLIV/393/23

 

21.06.2023

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/4009/
30.06.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 4008
XLIV/390/23

 

21.06.2023

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/4008/
30.06.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 4386
XLIV/388/23

 

21.06.2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/4386/
21.07.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 3381
XLIII/381/23

 

26.04.2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/3381/
23.05.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 2300
XLII/379/23

 

29.03.2023

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem "Kraszowice"

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/2300/
06.04.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 2299
XLII/377/23

 

29.03.2023

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2023 roku

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/2299/
06.04.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 2619
XLII/374/23

 

29.03.2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/2619/
21.04.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 1005
XL/370/23

 

01.02.2023

w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/1005/
10.02.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 1004
XL/369/23

 

01.02.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/1004/
10.02.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 1554
XL/365/23

 

01.02.2023

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/365/
02.03.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 562
XXXIX/363/22

 

21.12.2022

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/562/
26.01.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 562
XXXIX/363/22

 

21.12.2022

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/562/
26.01.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2023 r.
poz. 332
XXXIX/361/22

 

21.12.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/332/
17.01.2023
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 6192
XXXVIII/360/22

 

02.12.2022

w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/6192/
09.12.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 6353
XXXVIII/355/22

 

02.12.2022

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/6353/
14.12.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 6352
XXXVIII/354/22

 

02.12.2022

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/6352/
14.12.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 6509
XXXVIII/353/22

 

02.12.2022

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/6509/
21.12.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 6490
XXXVIII/352/22

 

02.12.2022

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bolesławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/6490/
20.12.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 5666
XXXVI/348/22

 

04.11.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/5666/
23.11.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 5175
XXXV/346/22

 

26.10.2022

zmieniająca uchwałę nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/5175/
28.10.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 5174
XXXV/341/22

 

26.10.2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/5174/
28.10.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 5173
XXXV/340/22

 

26.10.2022

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/5173/
28.10.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 5172
XXXV/339/22

 

26.10.2022

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/5172/
28.10.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 5576
XXXV/338/22

 

26.10.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/5576/
18.11.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 5053
XXXIV/336/22

 

23.09.2022

ww sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/5053/
20.10.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 4564
XXXIII/335/22

 

21.09.2022

w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w mieszkaniu chronionym

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/4564/
27.09.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 4563
XXXIII/333/22

 

21.09.2022

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2022/2023

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/4563/
27.09.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 4562
XXXIII/332/22

 

21.09.2022

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/4562/
27.09.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 4561
XXXIII/331/22

 

21.09.2022

w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Bolesławiec instrumentem płatniczym

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/4561/
27.09.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 5052
XXXIII/328/22

 

21.09.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/5052/
20.10.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 4083
XXXI/323/22

 

29.06.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/4083/
18.08.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 3526
XXXI/320/22

 

29.06.2022

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Trzebień

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/3526/
06.07.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 3525
XXXI/319/22

 

29.06.2022

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kruszyn

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/3525/
06.07.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 3524
XXXI/318/22

 

29.06.2022

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/3524/
06.07.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 3871
XXXI/317/22

 

29.06.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/3871/
26.07.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 2434
XXX/312/22

 

20.04.2022

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/2434/
02.05.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 2328
XXX/309/22

 

20.04.2022

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/2328/
26.04.2022
Traci moc uchwała Nr XVI/192/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 2327
XXX/308/22

 

20.04.2022

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/2327/
26.04.2022

Traci moc uchwała Nr XVI/189/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 2326
XXX/307/22

 

20.04.2022

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/2326/
26.04.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 2433
XXX/304/22

 

20.04.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/2433/
02.05.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 1387
XXIX/302/22

 

02.03.2022

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2022 roku

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/1387/
15.03.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 1386
XXIX/301/22

 

02.03.2022

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/1386/
15.03.2022
Uchyla uchwałę Nr XXVIII/296/22 z dnia 26 stycznia 2022r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 1385
XXIX/300/22

 

02.03.2022

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/1385/
15.03.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 1608
XXIX/298/22

 

02.03.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/1608/
25.03.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 662
XXVIII/296/22

 

26.01.2022

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/662/
07.02.2022
Uchylona uchwałą Nr XXIX/301/22 z dnia 2 marca 2022r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 991
XXVIII/294/22

 

26.01.2022

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/991/
25.02.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 6110
XXVII/293/21

 

15.12.2021

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/6110/
17.12.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2022 r.
poz. 387
XXVII/285/21

 

15.12.2021

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/387/
25.01.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 5426
XXV/277/21

 

03.11.2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/5426/
24.11.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 5288
XXV/276/21

 

03.11.2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/5288/
17.11.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 5287
XXV/275/21

 

03.11.2021

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/5287/
17.11.2022
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 5286
XXV/274/21

 

03.11.2021

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/5286/
17.11.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 4593
XXIV/272/21

 

29.09.2021

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2021/2022

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/4593/
11.10.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 4592
XXIV/271/21

 

29.09.2021

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/4592/
11.10.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 4591
XXIV/270/21

 

29.09.2021

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/4591/
11.10.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 4590
XXIV/265/21

 

29.09.2021

w sprawie nadania nazw istniejącym pomnikom przyrody

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/4590/
11.10.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 4589
XXIV/264/21

 

29.09.2021

w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/4589/
11.10.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 4856
XXIV/258/21

 

29.09.2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/4856/
22.10.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 4441
XXIII/255/21

 

25.08.2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/4441/
01.10.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 3001
XXII/253/21

 

16.06.2021

w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/3001/
21.06.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 2459
XXI/245/21

 

12.05.2021

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/2459/
20.05.2021
Traci moc uchwała Nr X/77/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 2458
XXI/244/21

 

12.05.2021

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolesławiec w latach 2021-2025

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/2458/
20.05.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 2539
XXI/242/21

 

12.05.2021

w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/2539/
26.05.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 1392
XX/239/21

 

10.03.2021

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/1392/
19.03.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 1391
XX/238/21

 

10.03.2021

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/1391/
19.03.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 1390
XX/234/21

 

10.03.2021

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2021 roku

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/1390/
19.03.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 1631
XX/233/21

 

10.03.2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/1631/
02.04.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 523
XIX/231/21

 

27.01.2021

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bolesławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/523/
01.02.2021
Traci moc Uchwała Nr XVIII/220/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 786
XIX/222/21

 

27.01.2021

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/786/
15.02.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 7236
XVIII/220/20

 

16.12.2020

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/7236/
20.11.2020
Traci moc Uchwała Nr XII/83/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/83/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 7235
XVIII/217/20

 

16.12.2020

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/7235/
20.11.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 7316
XVIII/212/20

 

16.12.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/7316/
29.12.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2021 r.
poz. 785
XVIII/210/20

 

16.12.2020

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/785/
15.02.2021
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 6301
XVII/208/20

 

04.11.2020

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/6301/
20.11.2020
Traci moc uchwała nr XVI/186/20 z dnia 30.09.2020 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 6300
XVII/207/20

 

04.11.2020

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/6300/
20.11.2020
Traci moc uchwała nr XXXV/306/18 z dnia 26.09.2018 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 6299
XVII/202/20

 

04.11.2020

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/6299/
20.11.2020
Traci moc uchwała nr VII/57/07 z dnia 25.04.2007 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 6298
XVII/201/20

 

04.11.2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/6298/
20.11.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 6297
XVII/200/20

 

04.11.2020

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/6297/
20.11.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 6296
XVII/199/20

 

04.11.2020

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/6296/
20.11.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5814
XVI/180/20

 

30.09.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5814/
26.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5589
XVI/194/20

 

30.09.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2020/2021

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5589/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5588
XVI/192/20

 

30.09.2020

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5588/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5587
XVI/191/20

 

30.09.2020

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5587/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5586
XVI/190/20

 

30.09.2020

w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5586/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5585
XVI/189/20

 

30.09.2020

w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5585/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5584
XVI/188/20

 

30.09.2020

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5584/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5583
XVI/187/20

 

30.09.2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5583/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5582
XVI/186/20

 

30.09.2020

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5582/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5581
XVI/185/20

 

30.09.2020

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5581/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5580
XVI/184/20

 

30.09.2020

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5580/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 5579
XVI/183/20

 

30.09.2020

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/5579/
13.10.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 4354
XV/168/20

 

24.06.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4354/
17.07.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 4180
XV/176/20

 

24.06.2020

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4180/
08.07.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 4179
XV/173/20

 

24.06.2020

w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4179/
08.07.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 4178
XV/172/20

 

24.06.2020

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kruszyn

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4178/
08.07.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 4177
XV/171/20

 

24.06.2020

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Bolesławiec

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4177/
08.07.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 4176
XV/170/20

 

24.06.2020

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2020 roku

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/4176/
08.07.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 1350
XIV/162/20

 

05.02.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2019/2020

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/1350/
17.02.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 2302
XIII/139/19

 

20.12.2019

w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2020/2302/
26.03.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 268
XIII/154/19

 

20.12.2019

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=268
10.01.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 267
XIII/151/19

 

20.12.2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=267
10.01.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 266
XIII/150/19

 

20.12.2019

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=266
10.01.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 265
XIII/146/19

 

20.12.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=265
10.01.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2020 r.
poz. 264
XIII/145/19

 

20.12.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=264
10.01.2020
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6731
XII/137/19

 

15.11.2019

w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/19 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6731
25.11.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6513
XI/134/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6513
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/49/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6512
XI/133/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6512
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/48/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6511
XI/132/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6511
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/47/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6510
XI/131/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6510
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/46/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6509
XI/130/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6509
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/45/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6508
XI/129/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6508
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/44/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6507
XI/128/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6507
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/43/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6506
XI/127/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6506
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/42/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6505
XI/126/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6505
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/41/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6504
XI/125/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6504
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/40/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6503
XI/124/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6503
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/39/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6502
XI/123/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6502
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/38/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6501
XI/122/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6501
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/37/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6500
XI/121/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6500
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/36/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6499
XI/120/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6499
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/35/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6498
XI/119/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6498
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/34/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6497
XI/118/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6497
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/33/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6496
XI/117/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6496
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/32/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6495
XI/116/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6495
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/31/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6494
XI/115/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6494
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/30/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6493
XI/114/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6493
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/29/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6492
XI/113/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6492
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/28/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6491
XI/112/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6491
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/27/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6490
XI/111/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6490
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/26/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6489
XI/110/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6489
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/25/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6488
XI/109/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6488
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/24/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6487
XI/108/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6487
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/23/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6486
XI/107/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6486
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/22/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6485
XI/106/19

 

29.10.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6485
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IV/21/19 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 30 stycznia 2019 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6484
XI/105/19

 

29.10.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6484
15.11.2019
Uchyla Uchwałę nr IX/66/15 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2015 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6483
XI/104/19

 

29.10.2019

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6483
15.11.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 6482
XI/103/19

 

29.10.2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=6482
15.11.2019

Częściowo zmieniona Uchwałą nr XII/137/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 15.11.2019 r.

Uchyla Uchwałę nr XVII/143/16 Rada Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2016 r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 5926
X/99/19

 

25.09.2019

w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5926
15.10.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 5925
X/98/19

 

25.09.2019

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5925
15.10.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 5020
V/55/19

 

20.03.2019

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=5020
29.08.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 4332
VIII/87/19

 

26.06.2019

w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4332
10.07.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 3600
VII/75/19

 

29.05.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3600
05.06.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 3599
VII/74/19

 

29.05.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3599
05.06.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 3598
VII/73/19

 

29.05.2019

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3598
05.06.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 3597
VII/72/19

 

29.05.2019

w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3597
05.06.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 3596
VII/71/19

 

29.05.2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3596
05.06.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 3595
VII/69/19

 

29.05.2019

w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3595
05.06.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 2035
V/61/19

 

20.03.2019

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2035
20.03.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 2034
V/54/19

 

20.03.2019

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2034
20.03.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 1913
III/8/18

 

19.12.2018

w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1913
20.03.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 861
IV/49/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=861
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 860
IV/48/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=860
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 859
IV/47/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=859
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 858
IV/46/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=858
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 857
IV/45/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=857
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 856
IV/44/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=856
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 855
IV/43/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=855
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 854
IV/42/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=854
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 853
IV/41/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=853
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 852
IV/40/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=852
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 851
IV/39/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=851
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 850
IV/38/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=850
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 849
IV/37/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=849
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 848
IV/36/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=848
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 847
IV/35/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=847
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 846
IV/34/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=846
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 845
IV/33/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=845
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 844
IV/32/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=844
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 843
IV/31/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=843
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 842
IV/30/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=842
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 841
IV/29/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=841
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 840
IV/28/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=840
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 839
IV/27/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=839
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 838
IV/26/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=838
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 837
IV/25/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=837
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 836
IV/24/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=836
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 835
IV/23/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=835
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 834
IV/22/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=834
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 833
IV/21/19

 

30.01.2019

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=833
07.02.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 832
IV/20/19

 

30.01.2019

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=832
07.02.2019
Uchyla uchwałę Nr XXXII/187/10
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 831
IV/15/19

 

30.01.2019

w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=831
07.02.2019
Uchyla uchwałę Nr XXIV/202/17
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 830
IV/14/19

 

30.01.2019

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=830
07.02.2019
Uchyla uchwałę Nr XXIV/201/17
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2019 r.
poz. 15
III/12/18

 

19.12.2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15
02.01.2019
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 5747
XXXVII/314/18

 

07.11.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5747
19.11.2018
Stwierdzenie nieważności uchwały – Rozstrzygnięcie nadzorcze NR NK-N.4131.6.9.2018.RB
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 5746
XXXVII/313/18

 

07.11.2018

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bolesławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5746
19.11.2018
Stwierdzenie nieważności uchwały – Rozstrzygnięcie nadzorcze NR NK-N.4131.6.8.2018.RB
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 5745
XXXVII/311/18

 

07.11.2018

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5745
19.11.2018
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 5744
XXXVII/309/18

 

07.11.2018

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5744
19.11.2018
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 4718
XXXV/306/18

 

26.09.2018

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4718
02.10.2018
Traci  moc uchwała Nr XVII/150/16 z dnia 16 listopada 2016 r. oraz uchwała Nr XXVII/226/17 z dnia 27 października 2017 r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 4717
XXXV/304/18

 

26.09.2018

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4717
02.10.2018
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 4716
XXXV/303/18

 

26.09.2018

w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4716
02.10.2018
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 3492
XXXIII/289/18

 

27.06.2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć  nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3492
10.07.2018
Traci  moc uchwała Nr XVII/152/16 z dnia 16 listopada 2016 r. oraz  uchwała Nr XXIII/194/17 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 3491
XXXIII/286/18

27.06.2018

w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3491
10.07.2018

Traci  moc uchwała Nr X/86/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 2685
XXXII/281/18

16.05.2018 w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2685
21.05.2018

Uchyla uchwałę Nr XXXI/270/18  z dnia 7 marca 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 1366
XXXI/272/18

07.03.2018

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1366
16.03.2018
 

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 1365
XXXI/271/18

07.03.2018 w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1365
16.03.2018
 

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 1364
XXXI/270/18

07.03.2018

w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1364
16.03.2018
Uchylona uchwałą Nr XXXII/281/18
z dnia 16 maja 2018 r.

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 1363
XXXI/269/18

07.03.2018

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Ocice

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1363
16.03.2018
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 5470

XXIX/254/17
15.12.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, w części dotyczącej działki nr 72

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5470
20.12.2017
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r.
poz. 1429

XXIX/250/17
 
15.12.2017

w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2018 rok

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1429
21.03.2018
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 4995

XXVIII/242/17
29.11.2017

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4995
04.12.2017
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 4994

XXVIII/241/17
29.11.2017

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4994
04.12.2017
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 4993

XXVIII/238/17
29.11.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4993
04.12.2017
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 4481

XXVII/235/17
27.10.2017

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4481
02.11.2017
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 4480

XXVII/226/17
27.10.2017

zmieniająca uchwałę Nr XVII/150/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4480
02.11.2017
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 4479

XXVII/224/17
27.10.2017

w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4479
02.11.2017
Uchyla uchwałę Nr XXIV/198/17 z dnia 5 lipca 2017r.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 4682

XXVII/221/17
27.10.2017

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4682
13.11.2017
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2017 r.
poz. 4083

XXVI/218/17
27.09.2017

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4083
06.10.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 3255

XXIV/203/17
05.07.2017

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3255
13.07.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 3254

XXIV/202/17
05.07.2017

w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3254
13.07.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 3253

XXIV/201/17
 
05.07.2017

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3253
13.07.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 3252

XXIV/200/17
 
05.07.2017

w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3252
13.07.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 3251

XXIV/199/17
 
05.07.2017

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3251
13.07.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 3250

XXIV/198/17
 
05.07.2017

w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn.„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3250
13.07.2017
Uchylona uchwałą Nr XXVII/224/17
z dnia 27 października 2017r.
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 3249

XXIV/197/17
 
05.07.2017

w sprawie pomników przyrody

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3249
13.07.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 2847

XXIII/195/17
 
07.06.2017

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich i innych wiekowo

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2847
13.06.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 2846

XXIII/194/17
 
07.06.2017

o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2846
13.06.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 2845

XXIII/193/17
 
07.06.2017

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice, w części dotyczącej cmentarza

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=2845
13.06.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 1427

XX/180/17

  
22.03.2017

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1427
24.03.2017
 
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 1426

XX/179/17
22.03.2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1426
24.03.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 1425

XX/178/17
22.03.2017

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, form wychowania przedszkolnego
i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których Gmina Bolesławiec jest organem prowadzącym

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1425
24.03.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 700

XIX/172/17
01.02.2017 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=700
13.02.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 699

XIX/171/17
01.02.2017 w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=699
13.02.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 5931

XVIII/167/16
16.12.2016

w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bolesławiec przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5931
21.12.2016
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 5949

XVIII/161/16
16.12.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5949
22.12.2016
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2017 r. poz. 853
XVIII/154/16
 
16.12.2016 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2017 rok http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=853
21.02.2017
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 2652

XVII/152/16
 
16.11.2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5301
24.11.2016
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 5300

XVII/150/16
 
16.11.2016 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5300
24.11.2016
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 5299

XVII/146/16
16.11.2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5299
24.11.2016
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 5298

XVII/145/16
 
16.11.2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5298
24.11.2016
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 5297

XVII/144/16
16.11.2016

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5297
24.11.2016
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 5296

XVII/143/16
16.11.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5296
24.11.2016
 
Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2016 r. poz. 4520

XVI/141/16
 
28.09.2016

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4520
10.10.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 4519

XVI/137/16
28.09.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4519
10.10.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 4518

XVI/136/16
28.09.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4518
10.10.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 3664

XIV/124/16
08.07.2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3664
20.07.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 2655
XIII/121/16
 
25.05.2016 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów  w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2655
02.06.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 2654
XIII/112/16
 
25.05.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2654
02.06.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 2653

XIII/111/16
25.05.2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2653
02.06.2016  
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 2652

XIII/110/16
25.05.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2652
02.06.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 1620
XII/104/16
24.03.2016  w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1620
25.03.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln. z 2016 r.
poz. 1090
XI/102/16
24.02.2016

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1090
02.03.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 1089
XI/98/16
24.02.2016

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2016-2020

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1089
02.03.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 1088
XI/97/16
24.02.2016

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1088
02.03.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 1375
XI/93/16
24.02.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1375
14.03.2016
Wyrokiem WSA z dnia 13 grudnia 2017 r.  stwierdzono nieważność § 10 pkt. 2c we fragm.” w wypadku braków techn. i ekon.  możliwości podłączenia dz. bud. do sieci wodociągowej”
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 1374
XI/92/16
24.02.2016

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice i Otok

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1374
14.03.2016
Wyrokiem WSA z dnia 16 lutego 2017r.  stwierdzono nieważność § 9 ust. 7 pkt 1 lit. b
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 6010
X/85/15
16.12.2015

w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6011
21.12.2015
 
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 6010
X/78/15
16.12.2015

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2016-2020

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6010
21.12.2015

rozstrz. nadz – unieważniono uchwałę

unieważniona uchwałą Nr XI/98/16
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 6009
X/77/15
16.12.2015

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6009
21.12.2015
unieważniona uchwałą Nr XI/97/16
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 6008
X/75/15
16.12.2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, w części dotyczącej działki nr 168

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6008
21.12.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 6007
X/74/15
16.12.2015

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesławiec

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=6007
21.12.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2016 r.
poz. 412
X/72/15
16.12.2015

w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2016 rok

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=412
20.01.2016
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 4689
IX/69/15
04.11.2015

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Bolesławiec Obwieszczenie w sprawie t.j. uchwały Nr XII/83/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów),

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4689
12.11.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 4688
IX/67/15
04.11.2015 w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4688
12.11.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 4687
IX/66/15
04.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4687
12.11.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 4686
IX/65/15
04.11.2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4686
12.11.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 4685
IX/64/15
04.11.2015 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4685
12.11.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 4064
VII/61/15
30.09.2015 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4064 
06.10.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 4063
VII/58/15
30.09.2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4063
06.10.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 4062
VII/57/15
30.09.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec  http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4062
06.10.2015
unieważnia uchwałę Nr V/40/15
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3126
V/50/15
01.07.2015 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3126
13.07.2015
 

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3125
V/49/15

 

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3531

01.07.2015

 

 

 

w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 

 

 

rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3125
13.07.2015

 

http://edzienniki.duw.pl/#/legalact/2015/3531/
http://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2015/3531/akt.pdf 27.08.2015

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.6.9.2015.MS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/49/15 z 1 lipca 2015 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w części, tj.: § 1, Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/49/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 lipca 2015 r. we fragmencie: „Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku.” oraz Załącznik nr 2 do Uchwały nr V/49/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 lipca 2015 r. we fragmencie: „Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszym oświadczeniu.”
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3124
V/48/15
01.07.2015

zmieniająca uchwałę nr XVI/116/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3124
13.07.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3123
V/46/15
01.07.2015

w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3123
13.07.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3122
V/45/15
01.07.2015 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3122
13.07.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3121
V/44/15
01.07.2015 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3121
13.07.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3120
V/43/15
01.07.2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3120
13.07.2015
 

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3119
V/42/15

01.07.2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3119    
13.07.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3118
V/41/15
01.07.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3118
13.07.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 3117
V/40/15
01.07.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3117
13.07.2015
unieważniona uchwałą Nr VII/57/15
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 2315
IV/34/15
20.05.2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2315
21.05.2015
unieważnia uchwałę Nr III/22/15
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 2314
IV/31/15
20.05.2015 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie gminy Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2314
21.05.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 2365
IV/30/15


Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
Poz. 3356

20.05.2015

 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik, w części dotyczącej złoża Brzeźnik

 

 

rozstrzygnięcie nadzorcze

http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2365
27.05.2015


http://edzienniki.duw.pl/#/legalact/2015/3355/
03.08.2015
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.6.5.2015.MS1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/15 z 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej złoża Brzeźnik, w części, tj.: § 13 ust. 2 pkt 1 we fragmencie „(…)budowlanych(…)”; § 13 ust. 2 pkt 2 we fragmencie „(…)budowlanych(…)”; § 16 ust. 4 pkt 1 i 3.
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 2364
IV/29/15
20.05.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2364
27.05.2015
Unieważniona wyrokiem Sądu Adm. we Wrocławiu, w całości
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 1126
III/23/15
03.03.2015 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1126
12.03.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 1125
III/22/15
04.03.2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1125
12.03.2015
Unieważniona uchwałą Nr IV/34/15
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 1124
III/17/15
04.03.2015 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1124
12.03.2015
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2014 r.
poz. 5409
II/9/14
17.12.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r., w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5409
19.12.2014
 

Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2014 r.
poz. 5408
II/8/14

17.12.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn w części dotyczącej lokalizacji usług publicznych przy ul. Orzechowej http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5408
19.12.2014
 
Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2015 r.
poz. 198
II/6/14

17.12.2014

w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2015 rok http://edzienniki.duw.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=198
19.01.2015