Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2024)

UWAGA

            Urząd Gminy Bolesławiec zawiadamia o szkoleniu i pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych, które odbędzie się w dniu  4 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B.

 • godzina 1000  - obwody od 1 do 10
 • godzina 1300  - obwody od 11 do 21

Obecność obowiązkowa.


 • Postanowienie nr 466/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie  uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Bolesławiec [PDFWPE2024_PKW_466-24_24052024.pdf (192,72KB) ]
 • Postanowienie nr 465/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie  uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Bolesławiec [PDFWPE2024_PKW_465-24_24052024.pdf (191,28KB) ]
 • Postanowienie nr 464/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie  uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Bolesławiec [PDFWPE2024_PKW_464-24_24052024.pdf (193,49KB) ]
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 15 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 [PDFWPE2024_OKW_Obw_24052024.pdf (353,54KB)]
 • Postanowienie nr 450/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych [PDFWPE2024_PKW_450-24_21052024.pdf (90,69KB) ]
 • Postanowienie nr 424/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bolesławiec [PDFWPE2024_PKW_424-24_20052024.pdf (258,97KB)]
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 14 maja 2024 r. dot. możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz terminie losowania [PDFWPE2024_IPKW_03_14052024.pdf (194,05KB)]
 • Uchwała nr 262/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [PDFWPE2024_PKW_262-24_13052024.pdf (366,11KB)]
 • Uchwała nr 256/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania  obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego [PDFWPE2024_PKW_256-24_13052024.pdf (55,67KB)]
 • Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze z dnia 8 maja 2024 r. PDFWPE2024_Kom_RKW_09052024.pdf (53,56KB)
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 8 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [DOCXWE2024_OBW_WGB_08052024.docx (27,66KB)]
 • Zarządzenie nr 1/2024 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [PDFZWGB_1_24.pdf (1,19MB)]
 • Informacja:  w dniu 10 maja 2024 r. przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od  pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich upoważnionych będzie prowadzone w godzinach od 14:00 do 16:00
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania [PDFWPE2024_Form_ZNPPDG.pdf (182,89KB)]
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania [PDFWPE2024_Form_WOSAP.pdf (193,12KB)]
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [DOCXWPE2024_Form_ZZGK.docx (17,15KB)]
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego [PDFWPE2024_PPRP_11042024.pdf (352,41KB)]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. [PDFWPE2024_IPKW_02_12022024.pdf (103,84KB)]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat [PDFWPE2024_IPKW_01_07022024.pdf (216,62KB)]