Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)

 • Zarządzenie nr 374/18 w sprawie drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018, dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_374_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 373/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_373_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 372/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_372_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 371/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_371_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 370/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_370_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 369/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_369_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 367/18 w sprawie powierzenia realizacji części zadań, wykonywanych w ramach projektu „Otwarty umysły-Twoją szansą na rozwój” [PDFZWGB_367_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 365/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_365_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 364/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_364_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 363/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_363_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 362/18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_362_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 361/18 w sprawie zmiany zarządzenia nr 306/17 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla Gminy Bolesławiec, Urzędu Gminy [PDFZWGB_361_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 360/18 w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 [PDFZWGB_360_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 359/18 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFZWGB_359_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 358/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_358_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 357/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku [PDFZWGB_357_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 355/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_355_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 354/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_354_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 353/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_353_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 352/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_352_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 351/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_351_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 350/18 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_350_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 349/18 w sprawie nabycia na własność, na mienie gminy, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_349_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 348/18 w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych promujących Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_348_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 347/18 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro [PDFZWGB_347_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 346/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_346_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 345/18 w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Dobra [PDFZWGB_345_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 344/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_344_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 341/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_341_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 340/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_340_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 339/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_339_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 338/18 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w przedmiocie odwołania Sołtysa w sołectwie Dobra [PDFZWGB_338_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 337/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_337_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 336/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_336_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 335/18 w sprawie oddania w użytkowanie gruntów położonych na terenie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_335_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 334/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_334_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 333/18 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej [PDFZWGB_333_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 332/18 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018, dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_332_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 331/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_331_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 330/18 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_330_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 329/18 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy [PDFZWGB_329_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 328/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_328_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 327/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_327_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 326/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2017 rok [PDFZWGB_326_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 325/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_325_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 324/18 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 [PDFZWGB_324_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 323/18 w sprawie określenia procedury postępowania w sprawach o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” [PDFZWGB_323_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 322/18 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_322_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 321/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_321_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 320/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego [PDFZWGB_320_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 319/18 w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_319_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 318/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_318_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 317/18 w sprawie przeznaczenia do najmu garaży położonych w obrębie Kruszyn, stanowiących własność gminy [PDFZWGB_317_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 316/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [PDFZWGB_316_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 315/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację Programu Zdrowotnego Gminy Bolesławiec realizowanego ze środków publicznych pn. Badania przesiewowe - profilaktyka schorzeń prostaty u mężczyzn" [PDFZWGB_315_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 314/18 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_314_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 313/18 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2018, dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_313_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 312/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_312_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 311/18 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracowników, którzy obsługują monitory ekranowe [PDFZWGB_311_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 310/18 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na rok 2018 [PDFZWGB_310_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 309/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację Programów Zdrowotnych Gminy ze środków publicznych [PDFZWGB_309_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 308/18 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_308_18.pdf]
 • Zarządzenie nr 306/17 w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla Gminy Bolesławiec, Urzędu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_306_17.pdf, PDFZWGB_306_17_Z1.pdf]
 • Zarządzenie nr 305/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na rok 2017 [PDFZWGB_305_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 304/17  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [PDFZWGB_304_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 303/17 w sprawie
 • Zarządzenie nr 302/17 w sprawie przeznaczenia do najmu garaży położonych w obrębie Kruszyn stanowiących własność gminy [PDFZWGB_302_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 301/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_301_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 300/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_300_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 299/17 w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Bolesławiec oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_299_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 298/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_298_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 297/17 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_297_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 296/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_296_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 295/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [PDFZWGB_295_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 294/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_294_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 293/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_293_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 292/17 w sprawie w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 199/13 Wójt Gminy Bolesławiec z dnia 27 lutego 2013 roku [PDFZWGB_292_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 291/17 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 334/14 Wójt Gminy Bolesławiec z dnia 2 lipca 2014 roku [PDFZWGB_291_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 290/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_290_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 289/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_289_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 288/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_288_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 287/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_287_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 286/17 w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018 [PDFZWGB_286_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 285/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_285_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 284/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_284_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 283/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_283_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 282/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_282_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 281/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_281_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 280/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_280_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 279/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze [PDFZWGB_279_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 278/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_278_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 277/17 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_277_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 276/17 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na I półrocze 2017 roku [PDFZWGB_276_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 275/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_275_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 274/17 w sprawie określenia procedury postępowania w sprawach o udzielenie dotacji celowej na zadanie służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" [PDFZWGB_274_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 273/17 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 111/15 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 23 października 2015 roku [PDFZWGB_273_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 272/17 w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_272_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 271/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania urzędowych nazw ulic w miejscowości Ocice w tym w jej częściach tj. Kolonia Śliszów i Kolonia Pietruszka [PDFZWGB_271_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 270/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_270_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 269/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i zatwierdzeniu regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego [PDFZWGB_269_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 268/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_268_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 267/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_267_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 266/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_266_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 265/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_265_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 264/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_264_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 263/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_263_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 262/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_262_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 261/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_261_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 260/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_260_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 259/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_259_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 258/17 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_258_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 257/17 w sprawie instrukcji ewidencji poboru i windykacji podatków i opłat w Gminie Bolesławiec [PDFZWGB_257_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 256/17 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_256_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 255B/17 w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów promujących Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_255_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 255A/17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i zatwierdzeniu regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego [PDFZWGB_255a_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 254/17 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [PDFZWGB_254A_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 253/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_253_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 252/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_252_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 251/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_251_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 250/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy [PDFZWGB_250_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 249/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_249_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 248/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_248_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 247/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania uzgodnień dotyczących zasad oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_247_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 246/17 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podstępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do przedszkoli, odziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla któryc organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_246_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 245/17 w sprawie planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec, jaki będzie zobowiązywał o 1 września 2017 roku [PDFZWGB_245_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 244/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2016 rok [PDFZWGB_244_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 243/17 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_243_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 242/17 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_242_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 241/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_241_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 240/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_240_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 239/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_239_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 238/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_238_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 237/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_237_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 236/17 w sprawie nabycia na własność gruntów, położonych w obrębie Trzebień, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_236_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 235/17 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 [PDFZWGB_235_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 234/17 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [PDFZWGB_234_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 233/17 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędznicze [PDFZWGB_233_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 232/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_232_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 231/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFZWGB_231_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 230/17 w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji [PDFZWGB_230_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 229/17 w sprawie powołania zespołu oceniającego [PDFZWGB_229_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 228/17 w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok [PDFZWGB_228_17.pdf]
 • Zarządzenie nr 227/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej [PDFZWGB_227_16.pdf, PDFZWGB_227_16_Z1.pdf, PDFZWGB_227_16_Z2.pdf]
 • Zarządzenie nr 226/16 w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok [PDFZWGB_226_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 225/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacje Programów Zdrowotnych Gminy ze środków publicznych [PDFZWGB_225_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 224/16 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizacje Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_224_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 223/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_223_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 222/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [PDFZWGB_222_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 221/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_221_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 220/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_220_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 219/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_219_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 218/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_218_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 217/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_217_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 216/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_216_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 215/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_215_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 214/16 w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie Trzebień [PDFZWGB_214_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 213/16 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Bolesławiec [PDFZWGB_213_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 212/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_212_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 211/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [PDFZWGB_211_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 210/16 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Bolesławiec na 2017 roku [PDFZWGB_210_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 209/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_209_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 208/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_208_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 207/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_207_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 206/16 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 251/13 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 3 października 2013 roku [PDFZWGB_206_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 205/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_205_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 204/16 w sprawie -
 • Zarządzenie nr 203/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_203_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 202/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_202_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 201/16 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [PDFZWGB_201_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 200/16 w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie [PDFZWGB_200_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 199/16 w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 [PDFZWGB_199_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 198/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_198_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 197/16 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna" [PDFZWGB_197_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 196/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_196_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 195/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_195_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 194/16 w sprawie nabycia na własnpość, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_194_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 193/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_193_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 192/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_192_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 191/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomosci stanowiących własność gminy [PDFZWGB_191_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 190/16 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_190_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 189/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_189_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 188/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku [PDFZWGB_188_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 187/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu [PDFZWGB_187_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 186/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu [PDFZWGB_186_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 185/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_185_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 184/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_184_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 183/16 w sprawie podania do wiadomości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 334/14 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 2 lipca 2014 roku [PDFZWGB_183_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 182/16 w sprawie podania do wiadomości nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 303/14 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 10 kwietnia 2014 roku [PDFZWGB_182_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 181/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_181_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 180/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_180_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 179/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_179_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 178/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_178_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 177/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_177_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 176/16 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 166/12 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 30 października 2012 roku [PDFZWGB_176_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 175/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_175_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 174/16 w sprawie -
 • Zarządzenie nr 173/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu [PDFZWGB_173_16.pdf
 • Zarządzenie nr 172/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach [PDFZWGB_172_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 171/16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku [PDFZWGB_171_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 170/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_170_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 169/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_169_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 168/16 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_168_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 167/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_167_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 166/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu [PDFZWGB_166_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 165/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach [PDFZWGB_165_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 164/16 w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku [PDFZWGB_164_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 163/16 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie [PDFZWGB_163_16.pdf]
 • Zarządzenie nr 162/16 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 161/16 w sprawie oddania w użytkowanie gruntów położonych na terenie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_161_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 160/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_160_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 159/16 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolesławiec [PDFZWGB_159_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 158a/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_158a_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 158/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_158_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 157/16 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 [PDFZWGB_157_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 156/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2015 rok [PDFZWGB_156_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 155/16 w sprawie wysnaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s Kruszynie, ul. Kasztanowa 1a, jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego [PDFZWGB_155_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 154/16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro mających na celu wyłonienie wykonawcy prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bolesławiec [PDFZWGB_154_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 153/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu [PDFZWGB_153_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 152/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadznia naboru ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz stanowisko sekretarki [PDFZWGB_152_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 151/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_151_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 150/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_150_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 149/16 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 239/13 Wójt Gminy Bolesławiec z dnia 12 lipca 2013 roku [PDFZWGB_149_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 148/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_148_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 147/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. poboru i windykacji opłat za gpospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFZWGB_147_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 146/16 w sprawie wprowadzenia do użytku Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_146_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 145/16 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [PDFZWGB_145_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 144/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_144_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 143/16 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_143_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 142/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_142_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 141/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [PDFZWGB_141_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 140/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_140_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 139/16 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnycm oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i szkół podstawowych [PDFZWGB_139_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 138/16 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [PDFZWGB_138_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 137/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_137_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 136/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_136_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 135/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_135_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 134/16 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_134_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 133/16 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 41/11 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 26 maja 2011 roku [PDFZWGB_133_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 132/16 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 106/12 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012 roku [PDFZWGB_132_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 131/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_131_16.pdf]
 • Zarządzenie Nr 130/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_13_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 129/15 w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego [PDFZWGB_129_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 128/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programów zdrowotnych Gminy ze środków publicznych [PDFZWGB_128_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 127/15 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_127_15.pdf, PDFZWGB_127_15_Z1.pdf, PDFZWGB_127_15_Z2.pdf]
 • Zarządzenie Nr 126/15 w sprawie określenia terminu płatności wynagrodzenia za inkaso [PDFZWGB_126_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 125/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_125_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 124/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_124_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 123/15 w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Kraszowice [PDFZWGB_123_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 122/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_122_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 121/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_121_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 120/15 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_120_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 119/15 w sprawie instrukcji ewidencji, poboru i windykacji podatków i opłat w gminie Bolesławiec [PDFZWGB_119_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 118/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_118_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 117/15 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFZWGB_117_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 116/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_116_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 115/15 w sprawie zasad najmu i użyczania pomieszczeń w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_115_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 114/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_114_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 113/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_113_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 112/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_112_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 111/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_111_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 110/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_110_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 109/15 w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Otoku [PDFZWGB_109_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 108/15 w sprawie wygaśnięcia członkostwa u uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Trzebieniu [PDFZWGB_108_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 107/15 w sprawie wprowadzenia sprostowania w zarządzeniu nr 106/15 z dnia 5 października 2015 r. oraz w sprawie wygaśnięcia członkostwa u uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych [PDFZWGB_107_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 106/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_106_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 105/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_105_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 104/15 w sprawie przekazania szkołom prowadzonym przez Gminę Bolesławiec pozostałych środków trwałych, pomocy dydaktycznych i programów komputerowych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [PDFZWGB_104_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 103/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_103_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 102/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec" [PDFZWGB_102_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 101/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_101_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 100/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_100_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 99/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy  [PDFZWGB_99_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 98/15 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_98_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 97/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 231/09 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 7 września 2009 roku [PDFZWGB_97_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 96/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 297/14 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 24 marca 2014 roku [PDFZWGB_96_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 95/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 233/13 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 18 czerwca 2013 roku [PDFZWGB_95_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 94/15 w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016 [PDFZWGB_94_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 93/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_93_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 92/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_92_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 91/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji  ds. Referendum Nr 10 w Łaziskach [PDFZWGB_91_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 90/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji  ds. Referendum Nr 7 w Trzebieniu oraz Nr 8 w Kraśniku Dolnym [PDFZWGB_90_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 89/15 w sprawie powołania komisji przetargowych i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro [PDFZWGB_89_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 88/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_88_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 87/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_87_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 86/15 w sprawie powołania obwodowych komisji ds.referendum na terenie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_86_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 85/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku [PDFZWGB_85_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 84/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej [PDFZWGB_84_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 83/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej [PDFZWGB_83_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 82/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przezanaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyboryczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [PDFZWGB_82_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 81/15 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem "Wyprawka szkolna" w 2015 roku [PDFZWGB_81_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 80/15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_80_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 79/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_79_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 78/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_78_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 77/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_77_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 76/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_76_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 75/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_75_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 74/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_74_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 73/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_73_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 72/15 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [PDFZWGB_72_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 71/15 w sprawie upoważenienia do wydawania Kart Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lyb wydawania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utrary prawa do posiadania Kartylub przyznacznia Karty z naruszeniem przepisów ustawy [PDFZWGB_71_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 70/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum [PDFZWGB_70_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 69/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_69_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 68/15 w sprawie nabycia na własność gruntu, położonego w obrębie Kruszyn, stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Bolesławiec  [PDFZWGB_68_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 67/15 w sprawie nabycia na własność gruntu, położonego w obrębie Łaziska, stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_67_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 66/15 w sprawie nabycia na własność gruntu, położonego w obrębie Kruszyn, stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego w użytkowaniu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_66_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 65/15 w sprawie nabycia na własność gruntu, położonego w obrębie Dąbrowa Bolesławiecka, stanowiącego własność Skarbu Państwa [PDFZWGB_65_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 64/15 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_64_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 63/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 334/14 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 2 lipca 2014 roku [PDFZWGB_63_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 62/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 303/14 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 10 kwietnia 2014 roku [PDFZWGB_62_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 61/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 199/13 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 27 lutego 2013 roku [PDFZWGB_61_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 60/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_60_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 59/15 w sprawie przekazania szkołom prowadzonym przez gminę Bolesławiec pozostałych środków trwałych, pomocyt dydaktycznych i programów komputerowych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projketu w ramach POKL "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec" [PDFZWGB_59_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 58/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_58_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 57/15 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bolesławcu [PDFZWGB_57_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 56/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej [PDFZWGB_56_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 55/15 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku [PDFZWGB_55_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 54/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_54_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Łaziskach [PDFZWGB_53_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 52/15 w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie Komisji Socjalnej [PDFZWGB_52_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 51/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_51_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 50/15 w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składów Obwodowych Komisji Wyborczych [PDFZWGB_50_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 49/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej [PDFZWGB_49_15.pdfPDFZWGB_49_15_Z1.pdf]
 • Zarządzenie Nr 48/15 w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej [PDFZWGB_48_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 47/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_47_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 46/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_46_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 45/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości staowiącej własność gminy [PDFZWGB_45_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 44/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży [PDFZWGB_44_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 43/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_43_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 42/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_42_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 41/15 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Kraśniku Dolnym oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Łaziskach [PDFZWGB_41_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 40/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania przestrzennego [PDFZWGB_40_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 39/15 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych [PDFZWGB_39_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 38/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach [PDFZWGB_38_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 37/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_37_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_36_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 35/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 237/13 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 12 lipca 2013 roku [PDFZWGB_35_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 34/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_34_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 33/15 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach [PDFZWGB_33_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 32/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_32_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 31/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Bolesławiec za 2014 rok [PDFZWGB_31_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 30/15 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego [PDFZWGB_30_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 29/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_29_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 28/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_28_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 27/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_27_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 26/15 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [PDFZWGB_26_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 25/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naobru na stanowisko Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami [PDFZWGB_25_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 24/15 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015 [PDFZWGB_24_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 23/15 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy [PDFZWGB_23_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 22/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [PDFZWGB_22_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 21/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_21_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 20/15 w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/10 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Bolesławiec [PDFZWGB_20_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 19/15 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programów zdrowotnych Gminy ze środków publicznych [PDFZWGB_19_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 18/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_18_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 17/15 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem 62/11 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2011 roku [PDFZWGB_17_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 16/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_16_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 15/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_15_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 14/15 w sprawie w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem 106/12 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012 roku [PDFZWGB_14_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 13/15 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_13_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 12/15 w sprawie  nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_12_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 11/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_11_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 10/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_10_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 9/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_9_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 8/15 w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_8_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 7/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_7_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 6/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_6_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 5/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_5_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 4/15 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację Programó Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_4_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 3A/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_3A_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 3/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_3_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 2/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFZWGB_2_15.pdf]
 • Zarządzenie Nr 1/15 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_1_15.pdf]