Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjnego - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2023 r.
 4. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2022 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Bolesławiec.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XLII i XLIII Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  7.1. Nr XLIII/381/23 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2023 r.,
  7.2. Nr XLIII/382/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  7.3. Nr XLIII/383/23 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2023-2028,
  7.4. Nr XLIII/384/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Bolesławiec a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.