Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XLII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjnego - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLII Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy z dnia  17.02.2023 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XLI i XLII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  6.1. Nr XLII/373/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  6.2. Nr XLII/374/23 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2023 r.,
  6.3. Nr XLII/375/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  6.4. Nr XLII/376/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  6.5. Nr XLII/377/23 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2023 roku,
  6.6. Nr XLII/378/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”,
  6.7. Nr XLII/379/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa i Ocice objętych złożem „Kraszowice”,
  6.8. Nr XLII/380/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/310/22 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Gminy Bolesławiec na lata 2023-2028.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.