Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust.1 pkt 1 Statutu Gminy, w związku z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym zwołuję posiedzenie XLI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Bolesławiec w dniu 17 lutego 2023 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLI Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Gminy z dnia  01.02.2023 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XL i XLI Sesją Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  5.1. Nr XLI/372/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i pytania radnych.
 8. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 9. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.