Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjnego - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXIX Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia  02.12.2022 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie planu budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XXXVIII i XXXIX Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  budżetu Gminy na 2023 rok.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  7.1. Nr XXXIX/361/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2022 rok,
  7.2. Nr XXXIX/362/22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec,
  7.3. Nr XXXIX/363/22 w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2023 rok,
  7.4. Nr XXXIX/364/22 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych i sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Andrzej Chudzik

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.