Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2023 – 2028

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2023 – 2028

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6 ust. 3 - 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 419/2022 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2023-2028 

Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2023-2028

Celem konsultacji jest przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec do 2028 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w jego treści.

Konsultacje będą prowadzone w terminie: od 14 grudnia 2022 r. do 17 stycznia 2023 r.

Przyjmowanie opinii i uwag do projektu strategii następuje wyłącznie z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w terminie konsultacji społecznych w następujący sposób:

  • pocztą na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1 A, 59-700 Bolesławiec (decyduje data wpływu do Urzędu),
  • w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1 A, 59-700 Bolesławiec,
  • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub za pośrednictwem systemu EPUAP: /bopb5o345y/Skrytka

Za ważne uznaje się opinie i uwagi przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Nieprzekazanie formularza uwag w powyższym terminie oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Bolesławiec.

 Projekt dokumentu podlega konsultacjom:

  1. z mieszkańcami Gminy Bolesławiec,
  2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Gminy Bolesławiec organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  3. z sąsiednimi gminami – Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Gromadka, Nowogrodziec oraz miastem Bolesławiec,
  4. Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Do pobrania: