Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1C, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Powitanie przybyłych Radnych i gości..
  3. Zapoznanie Rady z porządkiem posiedzenia.
  4. Wystąpienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego - środki unijne oraz ich wykorzystanie i inwestycje w Powiecie Bolesławieckim.
  5. Prezentacja koncepcji II etapu obwodnicy Bolesławca.
  6. Informacja o działalności Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna.
  7. Dyskusja.
  8. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.