Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Środowiska

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia: [PDFWDOŚ_16102023.pdf (246,81KB)]
  • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWDOŚG1_04102019.pdf (221,95KB)]
  • Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWPDOŚ_17052019.pdf (253,74KB)]
  • Wniosek o wydanie stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWDOŚAW_04102019.pdf (225,68KB)]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ PODMIOTY NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ WŁAŚCICIELA URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 PAR. 1 KODEKSU CYWILNEGO

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

ZGŁOSZENIE ZŁOMU / WYWROTU DRZEWA / KRZEWU

ZAŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA NA OBSZARZE NATURA 2000

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że gruntu przeznaczone do zalesienia położone są na obszarze Natura 2000 [PDFWZON_04102019.pdf (176,31KB)]

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZADANIA Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC 2024 - nabór zakończony

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OGRANICZENIEM NISKIEJ EMISJI KOMINOWEJ

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - formularz A - budynki i lokale mieszkalne

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW - formularz B - budynki niemieszkalne

ZGŁOSZENIE DRZEWA DO OBJĘCIA OCHRONĄ W FORMIE POMNIKA PRZYRODY

ZGŁOSZENIE STWIERDZENIA OBECNOŚCI IGO W ŚRODOWISKU