Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Planowanie Przestrzenne

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o położeniu działki w obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji