Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

Strona archiwalna

 

Bolesławiec, 14 kwietnia 2022 r.

RGG.6722.160.21.2021

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bolesławiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice w dniach od 22 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec – http://bip.gminaboleslawiec.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne/Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie ww. planu miejscowego odbędzie się w Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec w pok. nr 8 w dniu 5 maja 2022 r. o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych lub prognozach oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub przez platformę ePUAP. Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Bolesławiec, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2022 r.

Uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) jest Wójt Gminy Bolesławiec. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod adresem: http://bip.gminaboleslawiec.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

                                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                                   /-/  mgr Andrzej Dutkowski

PDFMPZP_ZMIANA.pdf (334,32KB)

PDFMPZP_UCHWAŁA.pdf (7,91MB)