Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok
(przyjęte Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/289/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. [PDFURGB_XXVII-289-21.pdf (491,73KB)])

 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec na rok 2022

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Analiza ilościowa wypłaty zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków okresowych pomocy społecznej za lata 2020 – 2021 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
II kw. Analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

III kw. Kontrola realizacji zadań z zakresu melioracji: konserwacji urządzeń melioracyjnych, przepustów i odwodnień za 2021 rok Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
IV kw.

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ustalenie planu pracy komisji na rok 2023 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Ponadto:

 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy,
 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec na rok 2022

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych wniosków i petycji - sprawy bieżące Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
II kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych wniosków i petycji - sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy

III kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych wniosków i petycji - sprawy bieżące Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
IV kw.

Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych wniosków i petycji - sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2023 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Analiza transportu publicznego na terenie Gminy Bolesławiec w 2021 roku Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
II kw. Analiza realizacji zadań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych w zakresie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bolesławiec w 2021 roku (z wizją w terenie)

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

III kw. Analiza wpływów za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i kosztów utrzymania wiat przystankowych Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
Skarbnik Gminy
IV kw.
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2023 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

II kw. Informacja na temat zrealizowanych zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych w roku 2021 oraz zamierzeniach na rok 2022 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
III kw. Omówienie spraw związanych z energią odnawialną na terenie gminy  Bolesławiec w kontekście prawa miejscowego i rolniczego użytkowania terenu Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2023 Przewodniczący Komisji


Ponadto: 

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.
   

Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec na 2022 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Analiza kształtowania się średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec za rok poprzedni

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Analiza kosztów utrzymania Domów Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec za 2020 rok wraz z omówieniem wynagrodzeń opiekunów obiektów Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych oraz przedstawienie informacji o działalności sportowej na terenie Gminy Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
II kw.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2021

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Analiza kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych i przedszkolach Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Objazd wybranych szkół na terenie gminy Bolesławiec - spotkania z dyrektorami szkół i przedstawicielami rad rodziców Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
III kw.

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Ustalenia dotyczące programów zdrowotnych realizowanych przez gminę

Sekretarz Gminy
IV kw. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Ustalenia dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani  na 2023 rok Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2022 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2023 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych 
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.