Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/315/18 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2019 [PDFURGB_XXXVII-315-18.pdf (411,53KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/314/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXVII-314-18.pdf (189,65KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/313/18 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bolesławiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych [PDFURGB_XXXVII-313-18.pdf (186,78KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/312/18 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 [PDFURGB_XXXVII-312-18.pdf (278,83KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/311/18 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXVII-311-18.pdf (196,23KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/310/18 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” [PDFURGB_XXXVII-310-18.pdf (4,89MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/309/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXVII-309-18.pdf (111,11KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/308/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXXVI-308-18.pdf (557,38KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVI/307/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXVI-307-18.pdf (3,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/306/18 w sprawie określania zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-306-18.pdf (352,40KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/305/18 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-305-18.pdf (271,24KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/304/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_XXXV-304-18.pdf (6,63MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/303/18 w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-303-18.pdf (164,02KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/302/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXXV-302-18.pdf (112,02KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/301/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXXV-301-18.pdf (686,21KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/300/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXV-300-18.pdf (3,53MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXV/299/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku [PDFURGB_XXXV-299-18.pdf (110,25KB), PDFURGB_XXXV-299-18_Z.pdf (939,80KB), PDFURGB_XXXV-299-18_I.pdf (323,56KB), PDFURGB_XXXV-299-18_O.pdf (1,98MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/298/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIV-298-18.pdf (214,84KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/297/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXXIV-297-18.pdf (185,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/296/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXXIV-296-18.pdf (183,21KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/295/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego  [PDFURGB_XXXIV-295-18.pdf (184,02KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/294/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXXIV-294-18.pdf (892,36KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIV/293/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIV-293-18.pdf (3,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/292/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIII-292-18.pdf (107,95KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/291/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr" [PDFURGB_XXXIII-291-18.pdf (120,47KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/290/18 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2017 [PDFURGB_XXXIII-290-18.pdf (827,49KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/289/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wymienionych
  w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [PDFURGB_XXXIII-289-18.pdf (187,34KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/288/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIII-288-18.pdf (168,71KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/287/18 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość gruntową [PDFURGB_XXXIII-287-18.pdf (183,77KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/286/18 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  [PDFURGB_XXXIII-286-18.pdf (132,74KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/285/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXXIII-285-18.pdf (184,77KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/284/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXXIII-284-18.pdf (790,35KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXIIII/283/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXIII-283-18.pdf (3,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/282/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXXII-282-18.pdf (173,70KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/281/18 w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  [PDFURGB_XXXII-281-18.pdf (272,17KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/280/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka [PDFURGB_XXXII-280-18.pdf (13,88MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/279/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXXII-279-18.pdf (641,40KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/278/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXII-278-18.pdf (3,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/277/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXII-277-18.pdf (179,88KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXII/276/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok [PDFURGB_XXXII-276-18.pdf (179,42KB), PDFURGB_XXXII-276-18_S.pdf (24,76MB), PDFURGB_XXXII-276-18_I.pdf (17,91MB), PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-27S.pdf (904,52KB)PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-28S.pdf (1,21MB)PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-34S.pdf (236,14KB)PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-N.pdf (349,37KB)PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-NDS.pdf (262,55KB)PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-PDP.pdf (238,06KB)PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-ST.pdf (201,86KB)PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-UZ.pdf (335,69KB)PDFURGB_XXXII-276-18_Rb-Z.pdf (96,95KB) PDFURGB_XXXII-276-18_O1.pdf (3,83MB), PDFURGB_XXXII-276-18_O2.pdf (1,49MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/275/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXXI-275-18.pdf (180,91KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/274/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXXI-274-18.pdf (184,87KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/273/18 w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Bolesławiec oraz trybu przeprowadzania kontroli, prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania [PDFURGB_XXXI-273-18.pdf (566,36KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/272/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFURGB_XXXI-272-18.pdf (193,99KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/271/18 w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [PDFURGB_XXXI-271-18.pdf (195,18KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/270/18 w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu [PDFURGB_XXXI-270-18.pdf (198,14KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/269/18 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Ocice [PDFURGB_XXXI-269-18.pdf (8,49MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/268/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w zakresie południowo - zachodniej części wsi Trzebień [PDFURGB_XXXI-268-18.pdf (2,46MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/267/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części wsi Trzebień [PDFURGB_XXXI-267-18.pdf (2,46MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/266/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221 [PDFURGB_XXXI-266-18.pdf (4,83MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/265/18 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2018 roku [PDFURGB_XXXI-265-18.pdf (202,09KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/264/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXXI-264-18.pdf (831,12KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/263/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXXI-263-18.pdf (3,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXI/262/18 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [PDFURGB_XXXI-262-18.pdf (109,39KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/261/18 w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "Strategia Rozwoju SUDETY 2030" [PDFURGB_XXX-261-18.pdf (177,77KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/260/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXX-260-18.pdf (185,58KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/259/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXX-259-18.pdf (696,44KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/258/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXX-258-18.pdf (3,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/257/17 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXIX-257-17.pdf (512,10KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/256/17 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXIX-256-17.pdf (269,28KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/255/17 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej lokalizacji cmentarza w Ocicach [PDFURGB_XXIX-256-17.pdf (269,28KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/254/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, w części dotyczącej działki nr 72 [PDFURGB_XXIX-254-17.pdf (3,64MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/253/17 w sprawie  zmiany uchwały nr XXV/213/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXIX-253-17.pdf (185,25KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/252/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXIX-252-17.pdf (187,14KB)
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/251/17 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2017 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_XXIX-251-17.pdf (412,64KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/250/17 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2018 rok  [PDFURGB_XXIX-250-17.pdf (2,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/249/17 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIX-249-17.pdf (882,89KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/248/17 zmieniającą Uchwałę Nr XVI/142/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec [PDFURGB_XXVIII-248-17.pdf (168,94KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/247/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXVIII-247-17.pdf (191,68KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/246/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XXVIII-246-17.pdf (367,65KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/245/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego [PDFURGB_XXVIII-245-17.pdf (190,20KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/244/17 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2018 [PDFURGB_XXVIII-244-17.pdf (408,18KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/243/17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018– 2022 [PDFURGB_XXVIII-243-17.pdf (389,32KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/242/17 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania [PDFURGB_XXVIII-242-17.pdf (195,18KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/241/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych [PDFURGB_XXVIII-241-17.pdf (198,65KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/240/17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVIII-240-17.pdf (186,59KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/239/17 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFURGB_XXVIII-239-17.pdf (209,12KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/238/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska [PDFURGB_XXVIII-238-17.pdf (5,69MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/237/17 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”  [PDFURGB_XXVIII-237-17.pdf (4,84MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVIII/236/17 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody  [PDFURGB_XXVIII-236-17.pdf (180,04KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/235/17 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody [PDFURGB_XXVII-235-17.pdf (194,25KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/234/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żeliszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żeliszowie [PDFURGB_XXVII-234-17.pdf (177,74KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/233/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trzebieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Trzebieniu [PDFURGB_XXVII-233-17.pdf (182,77KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/232/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ocicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ocicach [PDFURGB_XXVII-232-17.pdf (181,10KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/231/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kruszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kruszynie [PDFURGB_XXVII-231-17.pdf (181,00KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/230/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kraśniku Dolnym [PDFURGB_XXVII-230-17.pdf (183,16KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/229/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFURGB_XXVII-229-17.pdf (184,21KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/228/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzeźniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzeźniku [PDFURGB_XXVII-228-17.pdf (180,83KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/227/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bożejowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bożejowicach [PDFURGB_XXVII-227-17.pdf (179,44KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/226/17 zmieniająca Uchwałę Nr XVII/150/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec [PDFURGB_XXVII-226-17.pdf (189,52KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/225/17 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/142/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży [PDFURGB_XXVII-225-17.pdf (184,19KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/224/17 w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” [PDFURGB_XXVII-224-17.pdf (494,06KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/223/17 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 [PDFURGB_XXVII-223-17.pdf (205,06KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/222/17 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. "Łużyce- Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza" [PDFURGB_XXVII-222-17.pdf (204,77KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/221/17 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVII-221-17.pdf (109,44KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/220/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XXVII-220-17.pdf (365,87KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/219/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVI-219-17.pdf (183,33KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/218/17 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVI-218-17.pdf (149,43KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/217/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXVI-217-17.pdf (182,87KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/216/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XXVI-216-17.pdf (483,98KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/215/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXVI-215-17.pdf (3,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVI/214/17 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku [PDFURGB_XXVI-214-17.pdf (107,03KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/213/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXV-213-17.pdf (198,83KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/212/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego  [PDFURGB_XXV-212-17.pdf (187,55KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/211/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XXV-211-17.pdf (573,56KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/210/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXV-210-17.pdf (3,53MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXV/209/17 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [PDFURGB_XXV-209-17.pdf (110,61KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/208/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XXIV-208-17.pdf (193,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/207/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXIV-207-17.pdf (193,29KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/206/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XXIV-206-17.pdf (484,32KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/205/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-205-17.pdf (3,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/204/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-204-17.pdf (209,93KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/203/17 w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Bolesławiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi [PDFURGB_XXIV-203-17.pdf (187,22KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/202/17 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady [PDFURGB_XXIV-202-17.pdf (190,75KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/201/17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [PDFURGB_XXIV-201-17.pdf (184,25KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/200/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_XXIV-200-17.pdf (207,49KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/199/17 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIV-199-17.pdf (207,32KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/198/17 w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" [PDFURGB_XXIV-198-17.pdf (484,01KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/197/17 w sprawie pomników przyrody [PDFURGB_XXIV-197-17.pdf (2,29MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIV/196/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza PDFURGB_XXIV-196-17.pdf (1,68MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/195/17 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich i innych wiekowo [PDFURGB_XXIII-195-17.pdf (191,97KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/194/17 o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [PDFURGB_XXIII-194-17.pdf (194,55KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/193/17 o zmianie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [PDFURGB_XXIII-193-17.pdf (191,39KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/192/17 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2016 [PDFURGB_XXIII-192-17.pdf (842,94KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/191/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XXIII-191-17.pdf (462,62KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/190/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XXIII-190-17.pdf (186,78KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/189/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXIII-189-17.pdf (181,39KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIII/188/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok [PDFURGB_XXIII-188-17.pdf (181,73KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/187/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XXII-187-17.pdf (664,91KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXII/186/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXII-186-17.pdf (3,54MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/185/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XXI-185-17.pdf (990,87KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXI/184/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XXI-184-17.pdf (3,53MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/183/17 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XX-183-17.pdf (199,47KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/182/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka [PDFURGB_XX-182-17.pdf (4,54MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/181/17 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 dla Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XX-181-17.pdf (802,02KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/180/17 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/16 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 września 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania [PDFURGB_XX-180-17.pdf (208,48KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/179/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFURGB_XX-179-17.pdf (189,83KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/178/17 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których Gmina Bolesławiec jest organem prowadzącym [PDFURGB_XX-178-17.pdf (658,34KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/177/17 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2017 roku [PDFURGB_XX-177-17.pdf (208,51KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/176/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy Bolesławiec [PDFURGB_XX-176-17.pdf (206,73KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/175/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XX-175-17.pdf (564,67KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XX/174/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XX-174-17.pdf (436,96KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/173/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XIX-173-17.pdf (186,21KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/172/17 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFURGB_XIX-172-17.pdf (191,22KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/171/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice [PDFURGB_XIX-171-17.pdf (16,93MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/170/17 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XIX-170-17.pdf (1,39MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIX/169/17 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIX-169-17.pdf (442,45KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/168/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVIII-168-16.pdf (325,41KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/167/16 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Bolesławiec przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych [PDFURGB_XVIII-167-16.pdf (672,50KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/166/16 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Bolesławiec na rok 2017 [PDFURGB_XVIII-166-16.pdf (702,31KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/165/16 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XVIII-165-16.pdf (215,54KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/164/16 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XVIII-164-16.pdf (532,17KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/163/16 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XVIII-163-16.pdf (280,35KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/162/16 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec" [PDFURGB_XVIII-162-16.pdf (1,24MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/161/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny [PDFURGB_XVIII-161-16.pdf (16,46MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/160/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej lokalizacji cmentarza w Ocicach [PDFURGB_XVIII-160-16.pdf (1,76MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/159/16 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej działki nr 72 w miejscowości Mierzwin [PDFURGB_XVIII-159-16.pdf (9,85MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/158/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, w części dotyczącej działki nr 72 [PDFURGB_XVIII-158-16.pdf (1,87MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/157/16 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2016 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_XVIII-157-16.pdf (421,93KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/156/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XVIII-156-16.pdf (197,75KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/155/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XVIII-155-16.pdf (195,50KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/154/16 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2017 rok [PDFURGB_XVIII-154-16.pdf (3,08MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/153/16 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVIII-153-16.pdf (461,52KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/152/16 w sprawie kreślenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela [PDFURGB_XVII-152-16.pdf (194,93KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/151/16 w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bolesławiec [PDFURGB_XVII-151-16.pdf (288,56KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/150/16 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec [PDFURGB_XVII-150-16.pdf (374,57KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/149/16 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 [PDFURGB_XVII-149-16.pdf (215,33KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/148/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XVII-148-16.pdf (728,83KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/147/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVII-147-16.pdf (442,88KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/146/16 w sprawie opłaty prolongacyjnej [PDFURGB_XVII-146-16.pdf (114,77KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/145/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVII-145-16.pdf (115,30KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/144/16 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości [PDFURGB_XVII-144-16.pdf (115,59KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/143/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [PDFURGB_XVII-143-16.pdf (119,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/142/16 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec [PDFURGB_XVI-142-16.pdf (271,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/141/16 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania [PDFURGB_XVI-141-16.pdf (199,19KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/140/16 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody [PDFURGB_XVI-140-16.pdf (206,01KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/139/16 w sprawie uchylenia uchwały nr V/39/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże [PDFURGB_XVI-139-16.pdf (185,23KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/138/16 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVI-138-16.pdf (2,97MB), PDFURGB_XVI-138-16_Z1.pdf (46,26MB), PDFURGB_XVI-138-16_Z2.pdf (40,12MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/137/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś [PDFURGB_XVI-137-16.pdf (9,27MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/136/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka [PDFURGB_XVI-136-16.pdf (12,61MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/135/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny [PDFURGB_XVI-135-16.pdf (5,79MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/134/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice [PDFURGB_XVI-134-16.pdf (2,59MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/133/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XVI-133-16.pdf (194,41KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/132/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XVI-132-16.pdf (185,24KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/131/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XVI-131-16.pdf (482,05KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/130/16 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XVI-130-16.pdf (436,34KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/129/16 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku [PDFURGB_XVI-129-16.pdf (110,70KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/128/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XV-128-16.pdf (374,66KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/127/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XV-127-16.pdf (1,20MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/126/16 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XV-126-16.pdf (4,51MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/125/16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych [PDFURGB_XIV-125-16.pdf (649,67KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/124/16 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów [PDFURGB_XIV-124-16.pdf (721,57KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/123/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XIV-123-16.pdf (1,63MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/122/16 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIV-122-16.pdf (4,47MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/121/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFURGB_XIII-121-16.pdf (574,71KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/120/16 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ocicach [PDFURGB_XIII-120-16.pdf (2,06MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/119/16 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźniku [PDFURGB_XIII-119-16.pdf (2,06MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/118/16 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie [PDFURGB_XIII-118-16.pdf (2,07MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/117/16 w sprawie utowrzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Ocicach [PDFURGB_XIII-117-16.pdf (4,18MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/116/16 w sprawie utowrzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Brzeźniku [PDFURGB_XIII-116-16.pdf (4,18MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/115/16 w sprawie utowrzenia i nadania statutu Przedszkolu Publicznemu w Żeliszowie [PDFURGB_XIII-115-16.pdf (4,18MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/114/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2015 [PDFURGB_XIII-114-16.pdf (10,30MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/113/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Programie współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 [PDFURGB_XIII-113-16.pdf (310,25KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/112/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka [PDFURGB_XIII-112-16.pdf (8,38MB), PDFURGB_XIII-112-16_Z1.pdf (18,33MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/111/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobra [PDFURGB_XIII-111-16.pdf (11,78MB), PDFURGB_XIII-111-16_Z1.pdf (9,53MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/110/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucomości i zagposodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_XIII-110-16.pdf (1,56MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/109/16 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bolesławiec w Stowarzyszeniu Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej [PDFURGB_XIII-109-16.pdf (332,65KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/108/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego [PDFURGB_XIII-108-16.pdf (374,91KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/107/16 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XIII-107-16.pdf (2,20MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/106/16 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XIII-106-16.pdf (328,60KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/105/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok [PDFURGB_XIII-105-16.pdf (317,51KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/104/16 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu [PDFURGB_XII-104-16.pdf (1,47MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/103/16 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennego oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w półónocno-zachodniej części województwa dolnośląskiego" [PDFURGB_XII-103-16.pdf (537,80KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzony przez Gminę Bolesławiec [PDFURGB_XI-102-16.pdf (529,79KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bolesławiec na lata 2016 - 2020 [PDFURGB_XI-101-16.pdf (49,28MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/16 w sprawie wystąpienia przez Gminę Bolesławiec ze stowarzyszenia Południowo-Zachodniego Formum Samorządu Terytorialnego "Pogranicze" [PDFURGB_XI-100-16.pdf (422,76KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/99/16 w sprawie rozpatrzenia skarg na działania Wójta Gminy Bolesławiec oraz Kierwonika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie [PDFURGB_XI-99-16.pdf (568,10KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/98/16 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bolesławiec w latach 2016 - 2020 [PDFURGB_XI-98-16.pdf (2,29MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/97/16 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skłóad mieszkaniowego zasobu Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-97-16.pdf (1,92MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/96/16 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany [PDFURGB_XI-96-16.pdf (823,33KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/95/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice, w części dotyczącej cmentarza [PDFURGB_XI-95-16.pdf (626,94KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/94/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej działki nr 72 w miejscowości Mierzwin [PDFURGB_XI-94-16.pdf (837,14KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/93/16 w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów [PDFURGB_XI-93-16.pdf (18,23MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/92/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok [PDFURGB_XI-92-16.pdf (1,90MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/91/16 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2016 roku [PDFURGB_XI-91-16.pdf (1,46MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/90/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego [PDFURGB_XI-90-16.pdf (522,26KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/89/16 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_XI-89-16.pdf (3,62MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/88/16 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-88-16.pdf (4,42MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/87/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczpospolitej Polskiej [PDFURGB_X-87-15.pdf (2,15MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/86/15 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenie wysokości wynagrodznia za inkaso [PDFURGB_X-86-15.pdf (541,60KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/85/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie [PDFURGB_X-85-15.pdf (723,29KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/84/15 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Bolesławiec na rok 2016 [PDFURGB_X-84-15.pdf (3,24MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/83/15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów SPołecznych Gminy Bolesławiec na lata 2016 - 2022 [PDFURGB_X-83-15.pdf (15,42MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/82/15 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_X-82-15.pdf (1,23MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/81/15 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_X-81-15.pdf (1,86MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/80/15 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok [PDFURGB_X-80-15.pdf (1,70MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/79/15 w sprawie udziału Gminy Bolesławiec w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Dolnośląska Kraina Karpia [PDFURGB_X-79-15.pdf (642,52KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/78/15 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2016 - 2020 [PDFURGB_X-78-15.pdf (2,24MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/77/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bolesławiec [PDFURGB_X-77-15.pdf (2,13MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/76/15 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku" [PDFURGB_X-76-15.pdf (688,25KB), PDFURGB_X-76-15_Z1A.pdf (50,70MB), PDFURGB_X-76-15_Z1B.pdf (49,57MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/75/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica w części dotyczącej działki nr 168 [PDFURGB_X-75-15.pdf (4,69MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/74/15 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesławiec [PDFURGB_X-74-15.pdf (933,51KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/73/15 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2015 roku niewygasających z upływem roku budżetowego [PDFURGB_X-73-15.pdf (893,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/72/15 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec [PDFURGB_X-72-15.pdf (15,10MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/71/15 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej [PDFURGB_X-71-15.pdf (4,88MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/70/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_IX-70-15.pdf (1,03MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/69/15 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IX-69-15.pdf (478,83KB)PDFURGB_IX-69-15_Obwieszczenie.pdf (1,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/68/15 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 [PDFURGB_IX-68-15.pdf (2,14MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/67/15 w sprawie wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym [PDFURGB_IX-67-15.pdf (7,45MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/66/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych [PDFURGB_IX-66-15.pdf (794,95KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/65/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IX-65-15.pdf (270,83KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/64/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości [PDFURGB_IX-64-15.pdf (736,08KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/63/15 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 - 2019 [PDFURGB_VIII-63-15.pdf (232,16KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/62/15 w sprawie zmian w statucie Związku Gmin "Kwisa" [PDFURGB_VII-62-15.pdf (496,17KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/61/15 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie [PDFURGB_VII-61-15.pdf (462,33KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/60/15 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników [PDFURGB_VII-60-15.pdf (243,82KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/59/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik [PDFURGB_VII-59-15.pdf (1,00MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/58/15 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości [PDFURGB_VII-58-15.pdf (2,89MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/57/15 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VII-57-15.pdf (3,68MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/56/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_VII-56-15.pdf (1,57MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/55/15 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz infromacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015 roku [PDFURGB_VII-55-15.pdf (284,09KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/54/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_VI-54-15.pdf (2,13MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/15 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_V-53-15.pdf (3,16MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_V-52-15.pdf (4,96MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/15 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec [PDFURGB_V-51-15.pdf (441,77KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/50/15 w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych [PDFURGB_V-50-15.pdf (313,19KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/49/15 w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli [PDFURGB_V-49-15.pdf (1,52MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/48/15 zmieniająca uchwałę nr XVI/116/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania [PDFURGB_V-48-15.pdf (493,74KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/47/15 w sprawie udziału Gminy Bolesławiec w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” z siedzibą w Chocianowie [PDFURGB_V-47-15.pdf (596,27KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/46/15 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe [PDFURGB_V-46-15.pdf (590,69KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/45/15 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady [PDFURGB_V-45-15.pdf (481,03KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/44/15 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy [PDFURGB_V-44-15.pdf (396,66KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/43/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_V-43-15.pdf (558,16KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/42/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [PDFURGB_V-42-15.pdf (570,06KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/41/15 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [PDFURGB_V-41-15.pdf (1,58MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/40/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_V-40-15.pdf (4,48MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/39/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże [PDFURGB_V-39-15.pdf (808,69KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/38/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, w części dotyczącej działki nr 168 [PDFURGB_V-38-15.pdf (685,46KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/37/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego gminy Bolesławiec [PDFURGB_V-37-15.pdf (1,08MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławiec na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 2499 D relacji Ocice - Brzeźnik" [PDFURGB_IV-36-15.pdf (311,36KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/15 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2014 [PDFURGB_IV-35-15.pdf (10,10MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec  [PDFURGB_IV-34-15.pdf (1,21MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/15 w sprawie uzgodnienia zakresu prac na potrzeby ochrony pomników przyrody [PDFURGB_IV-33-15.pdf (717,62KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/15 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdreożęnia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec" [PDFURGB_IV-32-15.pdf (577,87KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/15 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IV-31-15.pdf (714,03KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej złoża Brzeźnik [PDFURGB_IV-30-15.pdf (4,58MB)PDFURGB_IV-30-15_Z1.pdf (3,70MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice [PDFURGB_IV-29-15.pdf (15,90MB)PDFURGB_IV-29-15_Z1.pdf (2,85MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/15 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_IV-28-15.pdf (3,84MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IV-27-15.pdf (4,79MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_IV-26-15.pdf (376,08KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem za wykonanie budżetu za 2014 rok [PDFURGB_IV-25-15.pdf (361,86KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/24/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie [PDFURGB_III-24-15.pdf (727,06KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/23/15 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli [PDFURGB_III-23-15.pdf (462,87KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/22/15 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bolesławiec [PDFURGB_III-22-15.pdf (1,20MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/21/15 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_III-21-15.pdf (2,04MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/20/15 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_III-20-15.pdf (1,53MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/19/15 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec w 2015 roku [PDFURGB_III-19-15.pdf (975,72KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/18/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego [PDFURGB_III-18-15.pdf (337,08KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/17/15 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso [PDFURGB_III-17-15.pdf (589,66KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/16/15 w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-16-15.pdf (484,73KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/15 w sprawie zmiany w bydżecie gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-15-15.pdf (3,56MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/15 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bolesławiec [PDFURGB_III-14-15.pdf (4,86MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/13/14 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Bolesławiec [PDFURGB_II-13-14.pdf (231,16KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/12/14  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec [PDFURGB_II-12-14.pdf (277,05KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/11/14 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bolesławiec na rok 2015 [PDFURGB_II-11-14.pdf (3,73MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/10/14 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_II-10-14.pdf (1,33MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/9/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów [PDFURGB_II-9-14.pdf (778,78KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/8/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn w części dotyczącej lokalizacji usług publicznych przy ul. Orzechowej [PDFURGB_II-8-14.pdf (4,07MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/7/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa [PDFURGB_II-7-14.pdf (517,94KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/14 w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2015 rok [PDFURGB_II-6-14.pdf (13,74MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/14 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFURGB_II-5-14.pdf (6,93MB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/4/14 w sprawie powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-4-14.pdf (402,84KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/14 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-3-14.pdf (233,01KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-2-14.pdf (184,00KB)]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec [PDFURGB_I-1-14.pdf (176,90KB)]