Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 5 listopada 2014 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVII Sesji.
 3. Wręczenie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie trzem parom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 24.09.2014 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XXXVI i XXXVII Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie rocznego Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 7. Przedstawienie rocznych Sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec za rok 2014.
 8. Przedstawienie Informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Bolesławiec za rok 2013 i na 2 m-ce przed końcem kadencji oraz Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2013 r.
 9. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 10. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  1. Nr XXXVII/285/14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec,
  2. Nr XXXVII/286/14 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
    
 11. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 13. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.