Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 24 września 2014 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVI Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 07.07.2014 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 wraz z informacją o bieżącej działalności w okresie między XXXV i XXXVI Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
 1. Nr XXXVI/277/14 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
 2. Nr XXXVI/278/14 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok,
 3. Nr XXXVI/279/14 w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
 4. Nr XXXVI/280/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suszki,
 5. Nr XXXVI/281/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Bolesławiec (Obwieszczenie w sprawie t.j. uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec),
 6. Nr XXXVI/282/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bolesławiec i Gminą Nowogrodziec w zakresie powierzenia Gminie Nowogrodziec zadania publicznego polegającego na remoncie drogi wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik,
 7. Nr XXXVI/283/14 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do Związku Gmin „Kwisa” oraz przyjęcia statutu Związku,
 8. Nr XXXVI/284/14 w sprawie podziału gminy Bolesławiec na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 1. Wnioski i interpelacje radnych oraz sołtysów.
 2. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 3. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.