Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy

UWAGA! Prezentowane na naszej stronie teksty planów oraz mapy mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych.
 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec:

Uchwała uchwalająca wraz z uzasadnieniem [PDFURGB_XXI-161-13.pdf]

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec:

UWAGA ! Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.

Miejscowość Zakres Tekst uchwały Załącznik Graficzny Dokument opublikowany w Dzienniku Urzędowym Uchwała Rady w sprawie uchwalenia MPZP
Bolesławice w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_Bol_TU_A058.pdf] [ZIPPP_Bol_R_A058.zip]    
Bożejowice, Rakowice, Otok w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_BoRaOt_TU_A051.pdf RARPP_BoRaOt_R_A051.rar    
Brzeźnik w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_TU_Brze_A064.pdf] [ZIPPP_R_Brze_A064.zip]    
Chościszowice w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_XIII-145-19.pdf] [PDFURGB_XIII-145-19_Z1.pdf]    
Dąbrowa Bolesławiecka w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Dab_TU_A053.pdf ZIPPP_Dab_R_A053.zip    
Dąbrowa Bolesławiecka-Kraśnik Dolny pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 PDFURGB_XVI-184-20.pdf PDFURGB_XVI-184-20_Z1.pdf    
Dobra w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Dob_TU_A054.pdf ZIPPP_Dob_R_A054.zip    
Golnice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Gol_TU_A013.pdf RARPP_Gol_R_A013.rar    
Golnice w części dotyczącej cmentarza [PDFPP_Gol_TU_A059.pdf] PDFURGB_XXIII-193-17_Z1.pdf    
Golnice tereny w po nieczynnej linii kolejowej [PDFURGB_XVI-185-20.pdf] PDFURGB_XVI-185-20_Z1.pdf    
Kozłów w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Koz_TU_A014.pdf RARPP_Koz_R_A014.rar    
Kraśnik Dolny w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_KrD_TU_A057.pdf] [PDFPP_KrD_R_A057.pdf]    
Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działce nr 221 [PDFURGB_VII-74-19.pdf] [PDFURGB_VII-74-19_Z1.pdf, PDFURGB_VII-74-19_Z2.pdf]    
Kraśnik Górny w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_XXIV-262-21.pdf] [PDFURGB_XXIV-262-21_Z1.pdf]    
Kraszowice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Kra_TU_A018.pdf RARPP_Kra_R_A018.rar    
Krępnica w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Kre_TU_A019.pdf RARPP_Kre_R_A019.rar    
Krępnica w części dotyczącej działki nr 168 [PDFURGB_X-75-15.pdf] [PDFURGB_X-75-15_Z1.pdf]    
Kruszyn w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_III-12-18.pdf] [PDFURGB_III-12-18_Z1.pdf]    
Łąka w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_XXXII-280-18.pdf] [PDFURGB_XXXII-280-18_Z1.pdf]    
Łaziska w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_Laz_TU_A061.pdf] [ZIPPP_Laz_R_A061.zip]    
Lipiany w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_VII-75-19.pdf] [PDFURGB_VII-75-19_Z1.pdf]    
Mierzwin w granicach administracyjnych miejscowości PDFURGB_XVI-183-20.pdf PDFURGB_XVI-183-20_Z1.pdf    
Nowe Jaroszowice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_NJa_TU_A029.pdf RARPP_NJa_R_A029.rar    
Nowa w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Now_TU_A030.pdf RARPP_Now_R_A030.rar    
Nowa Wieś w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_NWi_TU_A056.pdf] [PDFPP_NWI_R_A056.pdf]    
Ocice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Oci_TU_A032.pdf RARPP_Oci_R_A032.rar    
Ocice w części dotyczącej cmentarza [PDFURGB_VII-73-19.pdf] [PDFURGB_VII-73-19_Z1.pdf]    
Parkoszów w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Par_TU_A034.pdf RARPP_Par_R_A034.rar    
Pstrąże tereny przejęte od Wojsk Federacji Rosyjskiej we wsiach: Kozłów, Pstrąże, Stara Oleszna i Kozłów PDFPP_Pst_TU_A036.pdf RARPP_Pst_R_A036.rar    
Publiczne dla części wsi Mierzwin, Krępnica i Nowa Wieś pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec PDFPP_PUB_TU_A037.pdf -    
Publiczne trasa rowerowa Kruszyn - Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec PDFPP_PUB_TU_A038.pdf -    
Stare Jaroszowice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_SJa_TU_A041.pdf RARPP_SJa_R_A041.rar    
Stara Oleszna w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_SOl_TU_A042.pdf RARPP_SOl_R_A042.rar    
Suszki w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Sus_TU_A043.pdf -    
Suszki i Żeliszów w granicach objętych złożem "Janina" PDFURGB_XXIV-260-21.pdf PDFURGB_XXIV-260-21_Z1.pdf    
Trzebień w południowo - zachodniej części wsi PDFURGB_XXIV-261-21.pdf PDFURGB_XXIV-261-21_Z1.pdf    
Trzebień w północno - wschodniej części wsi PDFPP_Trz_TU_A044.pdf RARPP_Trz_R_A044.rar    
Trzebień Mały w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Trz_TU_A045.pdf RARPP_Trz_R_A045.rar    
Trzebień Mały dla terenu położonego we wsi Trzebień Mały PDFPP_Trz_TU_A046.pdf -    
Żeliszów w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Zel_TU_A052.pdf RARPP_Zel_R_A052.rar    
Żeliszów skrzyżowanie dróg relacji Stare Jaroszowice - Ustronie
i Żeliszów - Raciborowice Górne
[PDFURGB_XIII-146-19.pdf] [PDFURGB_XIII-146-19_Z1.pdf]