Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy

UWAGA! Prezentowane na naszej stronie teksty planów oraz mapy mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych.
 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec:

Uchwała uchwalająca wraz z uzasadnieniem [PDFURGB_XXI-161-13.pdf (1,38MB)]

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec:

UWAGA ! Przy uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w granicach określonych daną uchwałą, tracą moc ustalenia poprzednich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy ustalaniu przeznaczenia dla danego terenu, obowiązują zapisy ostatniej uchwały obejmującej żądany obszar.

Miejscowość Zakres Tekst uchwały Załącznik Graficzny Dokument opublikowany w Dzienniku Urzędowym Uchwała Rady w sprawie uchwalenia MPZP
Bolesławice w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_Bol_TU_A058.pdf (16,75MB)] [ZIPPP_Bol_R_A058.zip (13,74MB)]    
Bożejowice, Rakowice, Otok w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_BoRaOt_TU_A051.pdf (2,99MB) RARPP_BoRaOt_R_A051.rar (23,75MB)    
Brzeźnik w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_TU_Brze_A064.pdf (6,49MB)] [ZIPPP_R_Brze_A064.zip (24,52MB)]    
Chościszowice w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_XIII-145-19.pdf (7,91MB)] [PDFURGB_XIII-145-19_Z1.pdf (10,02MB)]    
Dąbrowa Bolesławiecka w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Dab_TU_A053.pdf (18,66MB) ZIPPP_Dab_R_A053.zip (9,91MB)    
Dąbrowa Bolesławiecka-Kraśnik Dolny pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 PDFURGB_XVI-184-20.pdf (15,25MB) PDFURGB_XVI-184-20_Z1.pdf (14,84MB)    
Dobra w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Dob_TU_A054.pdf (9,93MB) ZIPPP_Dob_R_A054.zip (16,13MB)    
Golnice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Gol_TU_A013.pdf (163,56KB) RARPP_Gol_R_A013.rar (15,27MB)    
Golnice w części dotyczącej cmentarza [PDFPP_Gol_TU_A059.pdf (2,31MB)] PDFURGB_XXIII-193-17_Z1.pdf (1,80MB)    
Golnice tereny w po nieczynnej linii kolejowej [PDFURGB_XVI-185-20.pdf (7,99MB)] PDFURGB_XVI-185-20_Z1.pdf (7,58MB)    
Kozłów w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Koz_TU_A014.pdf (148,52KB) RARPP_Koz_R_A014.rar (10,14MB)    
Kraśnik Dolny w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_KrD_TU_A057.pdf (16,28MB)] [PDFPP_KrD_R_A057.pdf (15,88MB)]    
Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działce nr 221 [PDFURGB_VII-74-19.pdf (1,55MB)] [PDFURGB_VII-74-19_Z1.pdf (731,68KB), PDFURGB_VII-74-19_Z2.pdf (466,38KB)]    
Kraśnik Górny w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_XXIV-262-21.pdf (11,60MB)] [PDFURGB_XXIV-262-21_Z1.pdf (33,08MB)]    
Kraszowice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Kra_TU_A018.pdf (140,76KB) RARPP_Kra_R_A018.rar (13,40MB)    
Krępnica w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Kre_TU_A019.pdf (153,24KB) RARPP_Kre_R_A019.rar (10,15MB)    
Krępnica w części dotyczącej działki nr 168 [PDFURGB_X-75-15.pdf (4,69MB)] [PDFURGB_X-75-15_Z1.pdf (308,64KB)]    
Kruszyn w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_III-12-18.pdf (2,65MB)] [PDFURGB_III-12-18_Z1.pdf (6,02MB)]    
Łąka w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_XXXII-280-18.pdf (13,88MB)] [PDFURGB_XXXII-280-18_Z1.pdf (13,42MB)]    
Łaziska w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_Laz_TU_A061.pdf (5,84MB)] [ZIPPP_Laz_R_A061.zip (29,58MB)]    
Lipiany w granicach administracyjnych miejscowości [PDFURGB_VII-75-19.pdf (6,71MB)] [PDFURGB_VII-75-19_Z1.pdf (6,36MB)]    
Mierzwin w granicach administracyjnych miejscowości PDFURGB_XVI-183-20.pdf (3,84MB) PDFURGB_XVI-183-20_Z1.pdf (3,16MB)    
Nowe Jaroszowice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_NJa_TU_A029.pdf (190,38KB) RARPP_NJa_R_A029.rar (10,88MB)    
Nowa w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Now_TU_A030.pdf (142,39KB) RARPP_Now_R_A030.rar (10,63MB)    
Nowa Wieś w granicach administracyjnych miejscowości [PDFPP_NWi_TU_A056.pdf (9,14MB)] [PDFPP_NWI_R_A056.pdf (8,81MB)]    
Ocice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Oci_TU_A032.pdf (308,84KB) RARPP_Oci_R_A032.rar (17,49MB)    
Ocice w części dotyczącej cmentarza [PDFURGB_VII-73-19.pdf (930,03KB)] [PDFURGB_VII-73-19_Z1.pdf (544,71KB)]    
Parkoszów w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Par_TU_A034.pdf (131,53KB) RARPP_Par_R_A034.rar (7,07MB)    
Pstrąże tereny przejęte od Wojsk Federacji Rosyjskiej we wsiach: Kozłów, Pstrąże, Stara Oleszna i Kozłów PDFPP_Pst_TU_A036.pdf (444,13KB) RARPP_Pst_R_A036.rar (9,46MB)    
Publiczne dla części wsi Mierzwin, Krępnica i Nowa Wieś pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec PDFPP_PUB_TU_A037.pdf (957,21KB) -    
Publiczne trasa rowerowa Kruszyn - Łaziska oraz terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec PDFPP_PUB_TU_A038.pdf (4,39MB) -    
Stare Jaroszowice w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_SJa_TU_A041.pdf (204,38KB) RARPP_SJa_R_A041.rar (11,69MB)    
Stara Oleszna w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_SOl_TU_A042.pdf (165,47KB) RARPP_SOl_R_A042.rar (11,98MB)    
Suszki w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Sus_TU_A043.pdf (1,62MB) -    
Suszki i Żeliszów w granicach objętych złożem "Janina" PDFURGB_XXIV-260-21.pdf (4,26MB) PDFURGB_XXIV-260-21_Z1.pdf (8,18MB)    
Trzebień w południowo - zachodniej części wsi PDFURGB_XXIV-261-21.pdf (4,41MB) PDFURGB_XXIV-261-21_Z1.pdf (34,81MB)    
Trzebień w północno - wschodniej części wsi PDFPP_Trz_TU_A044.pdf (180,57KB) RARPP_Trz_R_A044.rar (14,60MB)    
Trzebień Mały w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Trz_TU_A045.pdf (116,08KB) RARPP_Trz_R_A045.rar (7,02MB)    
Trzebień Mały dla terenu położonego we wsi Trzebień Mały PDFPP_Trz_TU_A046.pdf (361,08KB) -    
Żeliszów w granicach administracyjnych miejscowości PDFPP_Zel_TU_A052.pdf (2,28MB) RARPP_Zel_R_A052.rar (5,07MB)    
Żeliszów skrzyżowanie dróg relacji Stare Jaroszowice - Ustronie
i Żeliszów - Raciborowice Górne
[PDFURGB_XIII-146-19.pdf (894,12KB)] [PDFURGB_XIII-146-19_Z1.pdf (477,42KB)]