Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok
(przyjęte Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XVIII/214/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. [PDFURGB_XVIII-214-20.pdf (635,80KB)])

 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec na rok 2021

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Analiza spraw związanych z usuwaniem dzikich wysypisk Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
II kw. Analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

III kw. Kontrola dochodów budżetowych w 2020 roku Skarbnik Gminy
IV kw.

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ustalenie planu pracy komisji na rok 2022 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Ponadto:

 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy,
 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bolesławiec na rok 2021

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych wniosków i petycji - sprawy bieżące Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
II kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych wniosków i petycji - sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy

III kw. Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych wniosków i petycji - sprawy bieżące Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy
IV kw.

Rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, składanych wniosków i petycji - sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji
Wójt Gminy

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2022 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Ocena bieżąca zimowego utrzymania dróg Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
II kw. Ustalenie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon 2021/2022

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

III kw. Analiza zaległości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok Skarbnik Gminy
IV kw.

Analiza sprawozdań z działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń, do których należy Gmina Bolesławiec

Zastępca Wójta
Inspektor Elżbieta Chojnacka

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2022 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

II kw. Omówienie spraw zawiązanych z usuwaniem dzikich wysypisk Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
III kw. Omówienie spraw związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2022 Przewodniczący Komisji


Ponadto: 

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.
   

Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Analiza kształtowania się średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec za rok poprzedni

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Analiza kosztów utrzymania Domów Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec za 2020 rok wraz z omówieniem wynagrodzeń opiekunów obiektów Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
II kw.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Analiza kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych i przedszkolach Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Objazd wybranych szkół na terenie gminy Bolesławiec - spotkania z dyrektorami szkół i przedstawicielami rad rodziców Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
III kw.

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Ustalenia dotyczące programów zdrowotnych realizowanych przez gminę

Sekretarz Gminy
IV kw. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Ustalenia dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani  na 2022 rok Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2021 rok Przewodniczący Komisji
Ustalenie ramowego planu pracy komisji na rok 2022 Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych 
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.