Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko

Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach

Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Krzyżowa, Gmina Gromadka, proj. Krzyżowa

 • Obwieszczenie Wójta Gminy Gromadka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFROŚ.6220.4.2024.AM.1.pdf (789,29KB)]

Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 119/2, 132, 134, 436/4, 437/2 oraz na części działek nr 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 436/3, 443/3, 473/2, 474/1, 474/7, 514/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś

 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFOŚ.6220.02.2024.02.pdf (842,40KB)]
 • Postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek []

Budowa hali usługowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś.

 • Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFOŚ.6220.01.2024.02.pdf (801,79KB)]
 • Postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek []

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 999 kW, realizowanej na działce o nr ewid. 2/3 obręb Łąka (woj. dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gm. Bolesławiec) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - przedłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_21052024.pdf (753,30KB)]
 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec dotyczące postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów na terenie działki nr 226/14 obręb 14 miasta Bolesławiec przy ulicy Tysiąclecia 60 - przedłużenie terminu na rozpatrzenie sprawy z powodu niezajęcia w ustawowym terminie stanowiska przez organy współdziałające [PDFZI-XV.6220.1.5.2023.IB.pdf (908,43KB)]
 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki - działka nr 35 obręb 0001-Bolesławiec-1 - przedłużenie terminu na rozpatrzenie sprawy z powodu niezajęcia w ustawowym terminie stanowiska przez organy współdziałające  [PDFZI-XV.6220.1.4.2023.IB.pdf (854,50KB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" [PDFOŚ.6220.02.2023.21 informacja.pdf (623,31KB)] [PDFOŚ.6220.02.2023.19 decyzja.pdf (19,66MB)] []
 • Obwieszczenie do Stron postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - wydanie decyzji [PDFOŚ.6220.02.2023.20 obwieszczenie.pdf (772,84KB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barier migracyjnych oraz zagrożeń wynikających z degradacji infrastruktury hydrotechnicznej poprzez budowę jazu wraz z modernizacją piętrzenia i wykorzystaniem potencjału energetycznego stopnia wodnego Pstrąże na rzece Bóbr w miejscowości Kozłów (dz nr 133, obręb Kozłów, woj. dolnośląskie, powiat i gmina Bolesławiec”” [PDFOŚ.6220.07.2021.39 informacja.pdf (684,94KB)] []
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - rozpoczęcie udziału społecznego [PDFPSOOS_O_12042024_2.pdf (1,47MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - wystąpienie do organów współdziałających [PDFPSOOS_O_12042024_1.pdf (730,77KB)]
 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec dotyczące postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów na terenie działki nr 226/14 obręb 14 miasta Bolesławiec przy ulicy Tysiąclecia 60 [PDFZI-XV.6220.1.5.2023.IB.pdf (1,14MB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Nowa Wieś - Golnice" [PDFPSOOS_O_18032024_2.pdf (600,98KB)] [] 
 • Obwieszczenie do Stron postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Nowa Wieś - Golnice" [PDFPSOOS_O_18032024_1.pdf (753,05KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca"  - podjęcie postępowania [PDFPSOOS_O_13032024_3.pdf (715,24KB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” [PDFPSOOS_O_13032024_2.pdf (693,71KB)] [PDFOŚ.6220.07.2023.19 decyzja.pdf (22,77MB)]
 • Obwieszczenie do Stron postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” [PDFPSOOS_O_13032024_1.pdf (883,01KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - przedłużenie terminu na załatwienie sprawy [PDFPSOOS_O_26022024_2.pdf (784,38KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - wpływ uzgodnienia RDOŚ we Wrocławiu oraz zapoznanie z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_26022024_1.pdf (901,24KB)]
 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki - działka nr 35 obręb 0001-Bolesławiec-1 [PDFZIXV.6220.1.4.2023.IB.pdf (1,42MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - zawieszenie postępowania [PDFPSOOS_O_09022024.pdf (795,92KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - przedłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_05022024_2.pdf (895,12KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Nowe Wieś-Golnice" - wpływ stanowiska RDOŚ we Wrocławiu, zapoznanie z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_05022024_1.pdf (945,48KB)]
 • Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki - działka nr 35 obręb 0001-Bolesławiec-1. [PDFZI-XV.6220.1.4.2023.IB_16012024.pdf (8,06MB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 119/2, 132, 134, 436/4, 437/2 oraz na części działek nr 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 436/3, 443/3, 473/2, 474/1, 474/7, 514/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - [PDFPSOOS_O_19012024_3.pdf (695,03KB)
 • Obwieszczenie do Stron postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 119/2, 132, 134, 436/4, 437/2 oraz na części działek nr 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 436/3, 443/3, 473/2, 474/1, 474/7, 514/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [PDFPSOOS_O_19012024_2.pdf (894,62KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - wpływ stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz zapoznanie z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_19012024_1.pdf (989,56KB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - [PDFPSOOS_O_18012024_2.pdf (659,37KB)
 • Obwieszczenie do Stron postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [PDFPSOOS_O_18012024_1.pdf (817,72KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wydanie postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [PDFPSOOS_O_12012024.pdf (838,88KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Nowe Wieś-Golnice" - przedłużenie terminu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_02012024.pdf (943,72KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu oraz przez organ prowadzący postępowanie [PDFPSOOS_O_29122023_2.pdf (931,90KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - przedłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_29122023_1.pdf (893,79KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wpływ postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_21122023.pdf (861,70KB)
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - ponowne wystąpienie do RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_11122023_1.pdf (880,74KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 119/2, 132, 134, 436/4, 437/2 oraz na części działek nr 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 436/3, 443/3, 473/2, 474/1, 474/7, 514/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś - wpływ postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz zebranie dokumentacji przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_11122023.pdf (964,67KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Nowe Wieś-Golnice" - przedłużenie terminu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_05122023.pdf (935,75KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - przedłużenie terminu na wydanie postanowienia [PDFPSOOS_O_27112023.pdf (843,18KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - wpływ stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu; zapoznanie z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_24112023_3.pdf (945,24KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 119/2, 132, 134, 436/4, 437/2 oraz na części działek nr 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 436/3, 443/3, 473/2, 474/1, 474/7, 514/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś - wpływ opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim [PDFPSOOS_O_24112023_2.pdf (906,15KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Nowe Wieś-Golnice" - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim [PDFPSOOS_O_24112023_1.pdf (937,63KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - przedłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_21112023.pdf (894,21KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - wpływ opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim [PDFPSOOS_O_10112023_03.pdf (915,63KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - wpływ opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim [PDFPSOOS_O_10112023_02.pdf (911,23KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - zajęcie stanowiska przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim [PDFPSOOS_O_10112023_01.pdf (859,49KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Nowe Wieś-Golnice" [PDFPSOOS_O_07112023.pdf (970,32KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - przedłużenie terminu przez Wody Polskie [PDFPSOOS_O_02112023_4.pdf (905,41KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - wpływ stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_02112023_3.pdf (916,80KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 119/2, 132, 134, 436/4, 437/2 oraz na części działek nr 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 436/3, 443/3, 473/2, 474/1, 474/7, 514/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś - wpływ stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu [PDFPSOOS_O_02112023_2.pdf (1 017,36KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - zajęcie stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu [PDFPSOOS_O_02112023_1.pdf (860,72KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - zajęcie stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu [PDFPSOOS_O_24102023_2.pdf (960,57KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - zajęcie stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu [PDFPSOOS_O_24102023_1.pdf (926,85KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - przedłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_23102023_1.pdf (970,09KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - nowy termin zajęcia stanowiska przez RDOŚ we Wrocławiu []PDFPSOOS_O_16102023_04.pdf (914,04KB)
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - ponowne wystąpienie do organów współdziałających [PDFPSOOS_O_16102023_03.pdf (916,24KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 119/2, 132, 134, 436/4, 437/2 oraz na części działek nr 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 436/3, 443/3, 473/2, 474/1, 474/7, 514/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” [PDFPSOOS_O_16102023_02.pdf (3,00MB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Nowe Wieś-Golnice" [PDFPSOOS_O_16102023_01.pdf (2,92MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” - przedłużenie terminu przez organy współdziałające [PDFPSOOS_O_06102023_2.pdf (1,24MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" - przedłużenie terminu przez organy współdziałające [PDFPSOOS_O_06102023_1.pdf (1,20MB)]
 • Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów na terenie działki nr 226/24 obr. 14 miasta Bolesławiec przy ulicy Tysiąclecia 60 [PDFZI-XV.6220.1.5.2023.IB.pdf (2,02MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - przedłużenie terminu przez RDOŚ [PDFPSOOS_O_04102023.pdf (866,53KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, infrastrukturą towarzyszącą, którego budowa planowana jest na działkach nr 185/5, 231/3, 442/4, 444/3, oraz częściowo na działkach 171/2, 181, 182, 201/3, 435/3, 443/3, 474/7, 474/1, 473/2 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś” [PDFPSOOS_O_21092023_2.pdf (2,83MB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali usługowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, którego budowa planowana jest na działce nr 110/4 w gminie Bolesławiec, obręb Nowa Wieś" [PDFPSOOS_O_21092023_1.pdf (2,80MB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu" [PDFPSOOS_O_07092023.pdf (670,35KB)] []
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - wydanie postanowienia o nałożeniu raportu oraz zawieszenie postępowania [PDFPSOOS_O_31082023.pdf (798,40KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - wpływ postanowienia Wód Polskich [PDFPSOOS_O_30082023.pdf (870,79KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - wydłużenie terminu na zajęcie stanowiska przez RDOŚ we Wrocławiu i wpływ odpowiedzi na pismo PGW Wody Polskie [PDFPSOOS_O_08082023.pdf (750,60KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - wyznaczenie nowego terminu na załatwienie sprawy [PDFPSOOS_O_31072023.pdf (800,28KB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie infrastruktury do warunków hydrologicznych dla inwestycji pn. „Likwidacja barier migracyjnych oraz zagrożeń wynikających z degradacji infrastruktury hydrotechnicznej poprzez odbudowę jazu wraz z modernizacją piętrzenia i wykorzystaniem potencjału energetycznego stopnia wodnego Pstrąże na rzece Bóbr w miejscowości Kozłów (dz nr 133 obręb Kozłów, woj. dolnośląskie, powiat i gmina Bolesławiec”” [PDFPSOOS_O_21072023.pdf (1,46MB)]
 • Zawiadomienie-obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bolesławcu przy ul. T. Kościuszki - działka nr 35 obręb 0001-Bolesławiec-1. [PDFZI-XV.6220.1.4.2023.IB.pdf (1,59MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - wydłużenie terminu na zajęcie stanowiska przez RDOŚ we Wrocławiu oraz wpływ pisma z PGW Wody Polskie o złożenie wyjaśnień do treści raportu [PDFPSOOS_O_06072023_2.pdf (782,32KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wydłużenie terminu na zajęcie stanowiska przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_06072023_1.pdf (956,45KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - zapoznanie z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_04072023_1.pdf (873,44KB)]
 • Obwieszczenie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu" [PDFPSOOS_O_04072023.pdf (1,42MB)]
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii napowietrznej 110 kV R-300/S-303/304 S-321 relacji: GPZ Mikułowa - GPS Bolesławiec 1000-lecia / GPZ Bolesławiec Matejki. Dostosowanie do pracy przy +80 stopniach Celsjusza" - wystąpienie do organów współdziałających o zajęcie stanowiska co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko [PDFIRŚ.6220.1.2023.AT_3.pdf (629,24KB)]
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii napowietrznej 110 kV R-300/S-303/304 S-321 relacji: GPZ Mikułowa - GPS Bolesławiec 1000-lecia / GPZ Bolesławiec Matejki. Dostosowanie do pracy przy +80 stopniach Celsjusza" [PDFIRŚ.6220.1.2023.AT_2.pdf (689,82KB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_29052023.pdf (695,87KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_16052023_1.pdf (917,28KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - wydłużenie terminu przez wójta [PDFPSOOS_O_10502023.pdf (763,13KB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" [PDFPSOOS_O_20042023_02.pdf (1,32MB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Poszerzenie eksploatacji złoża piaskowców ilastych "Janina I" w Suszkach" [PDFPSOOS_O_20042023_01.pdf (2,68MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - m.in. wpływ postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_13042023.pdf (885,19KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - wystąpienie do PGW Wody Polskie o sprostowanie opinii [PDFPSOOS_O_03032023_04.pdf (830,86KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_03032023_03.pdf (956,11KB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - [PDFPSOOS_O_03032023_02.pdf (683,76KB)]; []
 • Obwieszczenie do Stron postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [PDFPSOOS_O_03032023_01.pdf (852,63KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca"  - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_21022023.pdf (851,37KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca"  - zajęcie stanowiska przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim [PDFPSOOS_O_16022023.pdf (1,12MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - wpływ dodatkowych wyjaśnień do sprawy oraz wystąpienie do organów współdziałających o zajęcie stanowiska [PDFPSOOS_O_01022023.pdf (863,96KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - wpływ stanowisko RDOŚ we Wrocławiu i zapoznanie z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_25012023.pdf (980,66KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_11012023.pdf (954,97KB)]
 • Obwieszczenie skierowane do stron postępowania w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegajacego na budowie i przebudowie urządzeń odwadnających odcinek drogi wojewódzkiej nr 350 od km 69+749,50 do km 69+837,00 na terenie miejscowości Dobra w Gminie Bolesławiec [PDFPSOOS_O_221222.pdf (1,12MB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu" [PDFPSOOS_O_20122022.pdf (1,39MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - wpływ zaktualizowanej dokumentacji sprawy [PDFPSOOS_O_09122022.pdf (819,60KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - przedłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_29112022.pdf (911,56KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - wydanie opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim [PDFPSOOS_O_22112022.pdf (858,96KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca" - przedłużenie terminu [PDFPSOOS_O_09112022_2.pdf (691,16KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - podjęcie postępowania i ponowne wystąpienie do organów współdziałających [PDFPSOOS_O_09112022_1.pdf (941,87KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_27102022.pdf (957,08KB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową obiektu wiaty zasobni odpadów zmieszanych na budynek hali zasobni na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przy ulicy Spacerowej 24, 59-700 Bolesławiec działka nr 505/2, obręb 0029 Trzebień, gmina Bolesławiec" [PDFOŚ.6220.05.2022.13 z dnia 19.10.2022.pdf (731,32KB)
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - zawieszenie postępowania [PDFPSOOS_O_21092022.pdf (906,13KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_12092022.pdf (933,05KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca"  - informacja o niemożności załatwienia sprawy w ustawowym terminie [PDFPSOOS_O_31082022.pdf (708,79KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wezwanie pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień do treści KIP [PDFPSOOS_O_25082022.pdf (885,29KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - możliwość zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_10082022.pdf (979,02KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wydłużenie terminu przez RDOŚ we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_28072022.pdf (949,69KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - wpływ opinii Wód Polskich [PDFPSOOS_O_22072022.pdf (879,97KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - napływ kolejnej dokumentacji [PDFPSOOS_O_13072022.pdf (1,15MB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" [PDFPSOOS_O_11072022_2.pdf (731,17KB)] []
 • Obwieszczenie skierowane do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" [PDFPSOOS_O_11072022_1.pdf (870,21KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - kwalifikacja przedsięwzięcia [PDFPSOOS_O_07072022.pdf (846,87KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" - napływ dokumentacji do sprawy [PDFPSOOS_O_28062022.pdf (960,88KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - napływ kolejnej dokumentacji [PDFPSOOS_O_23062022_2.pdf (925,71KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca"  - informacja o niemożności załatwienia sprawy w ustawowym terminie [PDFPSOOS_O_23062022_01.pdf (622,32KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice - pole C1" [PDFPSOOS_O_02062022.pdf (3,09MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - napływ kolejnej dokumentacji [PDFPSOOS_O_31052022_2.pdf (1,28MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - zapoznanie z dokumentacją sprawy [PDFPSOOS_O_31052022_1.pdf (951,79KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca"  - wpływ stanowisk organów współdziałających [PDFPSOOS_O_09052022_2.pdf (895,47KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - wystąpienie do organów współdziałających [PDFPSOOS_O_09052022_1.pdf (955,60KB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" [PDFPSOOS_O_26042022.pdf (721,11KB)] [PDFDecyzja - OŚ.6220.15.2021.14.pdf (14,06MB)]
 • Obwieszczenie do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" [PDFPSOOS_O_26042022_1.pdf (858,99KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - wpływ odpowiedzi pełnomocnika Inwestora na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_22042022.pdf (794,14KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "EW Olszna  - budowa przepławki dla ryb - koncepcja, projekt" - umorzenie postępowania [PDFPSOOS_O_12042022.pdf (739,05KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - przedłużenie terminu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_08042022.pdf (870,13KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie"  - zapoznanie z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_25032022_3.pdf (955,14KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250/1, 250/2, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” [PDFPSOOS_O_25032022_2.pdf (965,95KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - wezwanie pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień do treści "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" [PDFPSOOS_O_25032022_1.pdf (828,31KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - przedłużenie terminu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_23032022.pdf (865,54KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - wpływ opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie [PDFPSOOS_O_11032022_2.pdf (888,60KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "EW Olszna  - budowa przepławki dla ryb - koncepcja, projekt" [PDFPSOOS_O_11032022_1.pdf (2,99MB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca"  [PDFPSOOS_O_07032022_4.pdf (3,21MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w spawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie” - ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień do treści "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" [PDFPSOOS_O_07032022_3.pdf (934,23KB)]
 • Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "EW Kraszewice - budowa przepławki dla ryb - koncepcja, projekt" [PDFPSOOS_O_07032022_1.pdf (735,59KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - odpowiedź Inwestora na pismo Wód Polskich [PDFPSOOS_O_01032022.pdf (880,79KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - zawieszenie postępowania [PDFPSOOS_O_11022022.pdf (1,21MB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 245/4, 245/3, 246, 244, 250, 210, 209, 208, 214/1, 232/1, 240, obręb Dąbrowa Bolesławiecka, gm. Bolesławiec – gmina wiejska, województwo dolnośląskie”. [PDFPSOOS_O_09022022_3.pdf (3,14MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - przedłużenie terminu wydania stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_09022022_2.pdf (861,75KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" [PDFPSOOS_O_09022022_1.pdf (1,47MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "EW Kraszewice - budowa przepławki dla ryb - koncepcja, projekt" - wszczęcie postępowania i zapoznanie się z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_26012022.pdf (2,68MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji stacji LNG (regazyfikacji gazu) ze zbiornikami naziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną na działce 75 obręb 0004 Chościszowice, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" [PDFPSOOS_O_18012022.pdf (3,24MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok"  - wydanie postanowienia o nałożeniu raportu [PDFPSOOS_O_12012022_3.pdf (1,20MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3064 w m. Kraśnik Górny, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 244 obręb 0010 Kraśnik Górny - wydanie decyzji administracyjnej [PDFPSOOS_O_12012022_2.pdf (710,21KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - przedłużenie terminu wydania stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_12012022_1.pdf (854,87KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3064 w m. Kraśnik Górny, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 244 obręb 0010 Kraśnik Górny - zapoznanie z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_09122021.pdf (800,67KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - podtrzymanie stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_03122021_2.pdf (860,44KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - przedłużenie terminu wydania stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_03122021_1.pdf (864,53KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3064 w m. Kraśnik Górny, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 244 obręb 0010 Kraśnik Górny - wydanie postanowienia o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej na prawach strony do postępowania [PDFPSOOS_O_19112021.pdf (836,04KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3096 w m. Łaziska, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 343 obręb 0015 Łaziska - wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie [PDFPSOOS_O_16112021.pdf (707,12KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - wpływ postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim [PDFPSOOS_O_02112021.pdf (904,60KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - ponowne wystąpienie do RDOŚ we Wrocławiu o wydanie opinii [PDFPSOOS_O_251022021_2.pdf (823,30KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - wpływ pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu [PDFPSOOS_O_25102021_1.pdf (849,81KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3064 w m. Kraśnik Górny, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 244 obręb 0010 Kraśnik Górny [PDFPSOOS_O_19102021.pdf (982,17KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3096 w m. Łaziska, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 343 obręb 0015 Łaziska - zebranie materiału dowodowego przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_18102021_1.pdf (880,23KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" - wpływ pism organów współdziałających [PDFPSOOS_O_18102021.pdf (1,19MB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin I na działce gruntu nr 147, obręb Mierzwin [PDFPSOOS_O_27092021_4.pdf (429,37KB)] []
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin [PDFPSOOS_O_27092021_3.pdf (435,41KB)] []
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - obwieszczenie do stron postępowaniu o wydaniu decyzji środowiskowej [PDFPSOOS_O_27092021_2.pdf (533,82KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo-socjalnymi na terenie działek 164/1, 164/4, obręb 0016 Łąka, gm. Bolesławiec, województwo dolnośląskie" [PDFPSOOS_O_27092021_1.pdf (1,86MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - wpływ postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_24092021.pdf (569,50KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3064 w m. Kraśnik Górny, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 244 obręb 0010 Kraśnik Górny -zwrócenie się do pełnomocnika Inwestora w sprawie wyjaśnienia treści "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" [PDFPSOOS_O_21092021_1.pdf (545,17KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3064 w m. Kraśnik Górny, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 244 obręb 0010 Kraśnik Górny - wszczęcie postępowania [PDFPSOOS_O_21092021_2.pdf (1,72MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3096 w m. Łaziska, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 343 obręb 0015 Łaziska - zwrócenie się do pełnomocnika Inwestora w sprawie wyjaśnienia treści "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" [PDFPSOOS_O_21092021_3.pdf (541,23KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3096 w m. Łaziska, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 343 obręb 0015 Łaziska - wszczęcie postępowania [PDFPSOOS_O_21092021_4.pdf (1,72MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_20092021.pdf (560,71KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - ponowne wezwanie pełnomocnika Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie emisji hałasu [PDFPSOOS_O_27082021_3.pdf (819,68KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - zebranie całego materiału dowodowego [PDFPSOOS_O_27082021_2.pdf (909,81KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_27082021_1.pdf (953,70KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ wyjaśnień pełnomocnika Inwestora do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_19082021.pdf (891,50KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - wpływ wyjaśnień pełnomocnika Iwestora [PDFPSOOS_O_16082021.pdf (802,17KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyjaśnienie treści Karty informacyjnej przedsięwzięcia [PDFPSOOS_O_28072021.pdf (970,42KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_23072021_2.pdf (856,82KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_23072021_1.pdf (953,33KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - wpływ opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim PGW Wody Polskie [PDFPSOOS_O_20072021.pdf (851,51KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_06072021.pdf (840,90KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - wpływ opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu [PDFPSOOS_O_01072021.pdf (817,89KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - wystąpienie do organów współdziałających [PDFPSOOS_O_11052020.pdf (728,86KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie [PDFPSOOS_O_09062021_2.pdf (888,27KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o niemożności wydania opinii w ustawowo wyznaczonym terminie [PDFPSOOS_O_09062021_1.pdf (946,72KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" - wystąpienie do pełnomocnika Inwestora o wyjaśnienie treści Karty informacyjnej przedsięwzięcia [PDFPSOOS_O_09042021.pdf (1,10MB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok" [PDFPSOOS_O_09042021_1.pdf (2,91MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ odpowiedzi pełnomocnika Inwestora na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_29032021.pdf (898,63KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ pism Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu [PDFPSOOS_O_09032021.pdf (1,22MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ odpowiedzi pełnomocnika Inwestora na pismo Nadleśnictwa Bolesławiec oraz wystąpienie do organów współdziałających [PDFPSOOS_O_17022021.pdf (1,18MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin - wpływ pisma z Nadleśnictwa Bolesławiec o wyjaśnienie treści złożonej dokumentacji [PDFPSOOS_O_21012021.pdf (1,18MB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Mierzwin II na działce gruntu nr 149, obręb Mierzwin [PDFPSOOS_O_18122020.pdf (3,12MB)]
 • Zawiadomienie skierowane do wszystkich zainteresowanych  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" [PDFPSOOS_O_16122020_2.pdf (721,53KB)]
 • Obwieszczenie informujące Strony postępowaniao o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" [PDFPSOOS_O_16122020_1.pdf (1,48MB)]
 • Zawiadomienie skierowane do wszystkich zainteresowanych  o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu zbierania odpadowych surowców tłuszczowych w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec" [PDFPSOOS_O_15122020_2.pdf (668,36KB)]
 • Obwieszczenie informujące Strony postępowania o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu zbierania odpadowych surowców tłuszczowych w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec" [PDFPSOOS_O_15122020_1.pdf (1,44MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu zbierania odpadowych surowców tłuszczowych w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec" - zapoznanie z dokumentacją przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_12112020.pdf (1,32MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" - wpływ uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_06112020.pdf (1,21MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu zbierania odpadowych surowców tłuszczowych w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec" - informacja o wystąpieniu do Wnioskodawcy [PDFPSOOS_O_16102020.pdf (927,75KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu zbierania odpadowych surowców tłuszczowych w miejscowości Trzebień, gmina Bolesławiec" [PDFPSOOS_O_12102020.pdf (2,47MB)]
 • Obwieszczenie skierowane do osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do działki gruntu nr 44, obręb Lipiany, do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3094 w m. Lipiany, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 43/5, obręb 0014 Lipiany - wydanie decyzji administracyjnej [PDFPSOOS_O_07102020_1.pdf (2,00MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" - wpływ pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużające termin załatwienia sprawy [PDFPSOOS_O_07102020.pdf (780,95KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barier migracyjnych oraz zagrożeń wynikających z degradacji infrastruktury hydrotechnicznej poprzez odbudowę jazu wraz z modernizacją piętrzenia i wykorzystaniem potencjału energetycznego stopnia wodnego Pstrąże na rzece Bóbr w km 118+243 rzeki w miejscowości Kozłów”  [PDFPSOOS_O_01102020.pdf (631,33KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" - wpływ uzgodnienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie [PDFPSOOS_O_17092020.pdf (722,86KB)]
 • Obwieszczenie skierowane do osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do działki gruntu nr 44, obręb Lipiany, do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3094 w m. Lipiany, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 43/5, obręb 0014 Lipiany - zebranie materiału dowodowego w sprawie [PDFPSOOS_O_14092020.pdf (1,99MB)
 • Obwieszczenie skierowane do wszystkich zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa [PDFPSOOS_O_28082020_3.pdf (713,65KB)]
 • Obwieszczenie informujące Strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa [PDFPSOOS_O_28082020_2.pdf (1,21MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" - wpływ pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przedłużające termin załatwienia sprawy [PDFPSOOS_O_28082020_1.pdf (721,61KB)]
 • Obwieszczenie skierowane do osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do działki gruntu nr 44, obręb Lipiany, do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3094 w m. Lipiany, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 43/5, obręb 0014 Lipiany - wpływ wyjaśnień pełnomocnika Inwestora do "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" [PDFPSOOS_O_18082020.pdf (1,90MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" - wpływ wyjaśnień pełnomocnika Inwestora do pisma Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie [PDFPSOOS_O_17082020.pdf (726,42KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa - informacja o wpływie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_28072020.pdf (786,68KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa - informacja o niemożności wydania opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w ustawowo wyznaczonym terminie [PDFPSOOS_O_23072020_2.pdf (719,17KB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" - wpływ wyjaśnień pełnomocnika Inwestora do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2020r., znak: WOOŚ.4221.2020.MS.1 [PDFPSOOS_O_23072020_1.pdf (696,78KB)]
 • Obwieszczenie skierowane do osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do działki gruntu nr 44, obręb Lipiany dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3094 w m. Lipiany, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 43/5, obręb 0014 Lipiany - wpływ wyjaśnień pełnomocnika Inwestora do pisma Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 8.07.2020r., znak: OŚ.6220.05.2020.04 [PDFPSOOS_O_14072020.pdf (1,97MB)]
 • Obwieszczenie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" [PDFPSOOS_O_08072020.pdf (1,02MB)]
 • Zawiadomienie do wszystkich zainteresowanych o wydaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice []PDFPSOOS_O_19062020_3.pdf (744,34KB)
 • Obwieszczenie informujące Strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice [PDFPSOOS_O_19062020_2.pdf (1,25MB)]
 • Obwieszczenie o wpływie do tutejszego urzędu odpowiedzi Inwestora do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczącego złożenia wyjaśnień do treści "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa [PDFPSOOS_O_19062020_1.pdf (667,65KB)]
 • Obwieszczenie o wpływie do tutejszego urzędu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczącego złożenia wyjaśnień do treści "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa [PDFPSOOS_O_08062020.pdf (717,62KB)]
 • Obwieszczenie skierowane do osób, którym przysługuje prawo rzeczowe do działki gruntu nr 44, obręb Lipiany o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr BOL3094 w m. Lipiany, gmina Bolesławiec na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 43/5, obręb 0014 Lipiany [PDFPSOOS_O_04062020_1.pdf (1,97MB)]
 • Obwieszczenie o wpływie opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa [PDFPSOOS_O_04062020.pdf (685,96KB)]
 • Obwieszczenie o ponownym przystąpieniu do przeprowadzenia z udziałem społeczeństwa oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barier migracyjnych oraz zagrożeń wynikających z degradacji infrastruktury hydrotechnicznej poprzez odbudowę jazu wraz z modernizacją piętrzenia i wykorzystaniem potencjału energetycznego stopnia wodnego Pstrąże na rzece Bóbr w km 118+243 rzeki w miejscowości Kozłów” [PDFPSOOS_O_28052020_2.pdf (1,37MB)]
 • Obwieszczenie o wpływie pisma Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wzywającego Inwestora do złożenia wyjaśnień do treści "Karty informacyjnej przedsięwzięcia" oraz odpowiedzi Inwestora w ramach postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa [PDFPSOOS_O_28052020_1.pdf (691,51KB)]
 • Obwieszczenie o przywrócenie terminów administracyjnych w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice [PDFPSOOS_O_26052020_2.pdf (808,19KB)]
 • Obwieszczenie o przywrócenie terminów administracyjnych w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa [PDFPSOOS_O_26052020_1.pdf (635,24KB)]
 • Zawiadomienie do wszystkich zainteresowanych o wydaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dz nr 304, 601, obręb Kruszyn oraz dz nr 674, 675, obręb Kraśnik Górny" [PDFPSOOS_O_13052020_2.pdf (785,98KB)]
 • Obwieszczenie informujące Strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dz nr 304, 601, obręb Kruszyn oraz dz nr 674, 675, obręb Kraśnik Górny" [PDFPSOOS_O_13052020_1.pdf (1,53MB)]
 • Obwieszczenie dotyczące m.in. wpływu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do postępowania  w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dz nr 304, 601, obręb Kruszyn oraz dz nr 674, 675, obręb Kraśnik Górny" [PDFPSOOS_O_13052020.pdf (748,71KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice" w projektowanym obszarze górniczym "Kraszowice-pole C" na terenie działek: 20/1, 22/1, 23, 27, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 31, 32, 33, 36, 557/211, obręb Nowa [PDFPSOOS_O_11052020_5.pdf (3,08MB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia z udziałem społeczeństwa oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" [PDFPSOOS_O_11052020_4.pdf (1,12MB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego ze złoża "Olszna II IBF" metodą odkrywkową na terenie działek nr ewid. 186, obr. Kozłów i części działki nr ewid. 441, obr. Stara Oleszna i przeróbka kopaliny na działce nr 186, obr. Kozłów" [PDFPSOOS_O_11052020_3.pdf (2,85MB)]
 • Obwieszczenie o wpływie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dz nr 304, 601, obręb Kruszyn oraz dz nr 674, 675, obręb Kraśnik Górny" [PDFPSOOS_O_11052020.pdf (728,86KB)]
 • Obwieszczenie o wpływie postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dz nr 304, 601, obręb Kruszyn oraz dz nr 674, 675, obręb Kraśnik Górny" [PDFPSOOS_O_06052020.pdf (725,24KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dz nr 304, 601, obręb Kruszyn oraz dz nr 674, 675, obręb Kraśnik Górny" [PDFPSOOS_O_29042020.pdf (2,87MB)]
 • Obwieszczenie do tyczące terminów zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice [PDFPSOOS_O_27042020.pdf (629,59KB)]
 • Obwieszczenie dotyczące m,.in. wpływu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji administracyjnej [PDFPSOOS_O_06042020.pdf (548,23KB)]
 • Obwieszczenie dotyczące m.in. wpływu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice [PDFPSOOS_O_30032020.pdf (741,04KB)]
 • Obwieszczenie dotyczące wpływu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: WOOŚ.4220.134.2020.EK.2 o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice [PDFPSOOS_24032020.pdf (731,25KB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia z udziałem społeczeństwa oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barier migracyjnych oraz zagrożeń wynikających z degradacji infrastruktury hydrotechnicznej poprzez odbudowę jazu wraz z modernizacją piętrzenia i wykorzystaniem potencjału energetycznego stopnia wodnego Pstrąże na rzece Bóbr w km 118+243 rzeki w miejscowości Kozłów” [PDFPSOOS_O_24032020.pdf (1,23MB)]
 • Obwieszczenie o wpływie wyjaśnień Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego K.A.M. Sp. z o.o. do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice [PDFPSOOS_O_23032020.pdf (728,70KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, gm. Bolesławiec, na działce ewidencyjnej nr 164/1, obręb 0016 Łąka" [PDFPSOOS_17032020.pdf (727,94KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice [PDFPSOOS_12032020.pdf (716,12KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Kraszowice - pole B" i jego przerobie na terenie działek: 12, 13, 14, 16, 18/2, 20/1, 38/2, obręb Nowa; 312, 313, 314, 315/1, 316/2, 317/2, 318/2, 319, 558/333, 558/681, obręb Ocice [PDFPSOOS_26022020.pdf (2,32MB)]
 • Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, gm. Bolesławiec, na działce ewidencyjnej nr 164/1, obręb 0016 Łąka" [PDFPSOOS_I_12122019.pdf (573,83KB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Łąka, gm. Bolesławiec, na działce ewidencyjnej nr 164/1, obręb 0016 Łąka" [PDFPSOOS_O_06.09.2019.pdf (809,87KB)]
 • Zawiadomienie o wydanieu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-logistycznego z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka, gmina Bolesławiec, na działkach gruntu nr 232/1, 240, 245/3, 244, 246, 210, 209, 208, 214/1 [PDFPSOOS_Z_19072019.pdf (630,70KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa powiązania liniowego 110 kV pomiędzy słupami 36 linii S-319 i 1 linii S-320" [PDFPSOOS_Z_10072019.pdf (689,17KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Brzeźnik I" zlokalizowanego w m. Brzeźnik, gm. Bolesławiec, powiat bolesławiecki [PDFPSOOS_05072019.pdf (584,06KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego polegającego na budowie dwóch hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, gm. Bolesławiec, na działkach gruntu nr 164/1 i nr 164/4. [PDFPSOOS_22052019.pdf (607,26KB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Łąka, gm. Bolesławiec, na działkach nr 164/1 i nr 164/4 [PDFPSOOS_01042019.pdf (845,58KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie i przerabianie kruszyw naturalnych ze złoża kruszywa naturalnego Olszna II MK-1" [PDFPSOOS_16112018.pdf (318,69KB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie i przerabianie kruszyw naturalnych ze złoża kruszywa naturalnego Olszna II MK-1" [PDFPSOOS_31082018.pdf (619,96KB)]
 • Zawiadomienie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Centrum magazynowo-produkcyjne z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr 75, obręb Chościszowice [PDFPSOOS_26062018.pdf (253,30KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej MEW Łąka wraz z infrastrukturą przyległą realizowaną na rzece Bóbr w km 139,600 w rejonie miejscowości Bolesławiec- Łąka (woj. dolnośląskie) [PDFPSOOS_O_26032018.pdf (249,97KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej MEW Łąka wraz z infrastrukturą przyległą realizowaną na rzece Bóbr w km 139,600 w rejonie miejscowości Bolesławiec- Łąka (woj. dolnośląskie) oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji [PDFPSOOS_O_05032018.pdf (353,07KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu przy stacji paliw, dz nr 635 w Trzebieniu" [PDFPSOOS_Z_08012018.pdf (218,74KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na renaturyzacji obszaru mokradłowego 1,30 ha w Leśnictwie Dobra, w oddziale 257 [PDFPSOOS_Z_20102017.pdf (189,49KB)]
 • Obwieszczenie o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw [PDFPSOOS_O_04102017.pdf (385,82KB)]
 • Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" [PDFPSOOS_I_20092017.pdf (433,06KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji z wykorzystaniem odpadów sektora A kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na terenie ZUOK w Trzebieniu [PDFPSOOS_Z_19092017.pdf (230,31KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piaskowców ilastych "Janina I" na działkach gruntu nr 192/5, 192/6, 192/8 i 192/9, obręb Suszki" [PDFPSOOS_Z_12092017.pdf (159,03KB)]
 • Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_0_24082017.pdf (338,88KB)]
 • Obwieszczenie o wydaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_O1_23082017.pdf (335,80KB)]
 • Obwieszczenie o wydaniu przez organy współdziałające opinii do postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_O_23082017.pdf (359,69KB)]
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2294D relacji Suszki - Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_O_10082017.pdf (548,36KB)]
 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw [PDFPSOOS_O_17072017.pdf (217,25KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Zakład przygotowania produktów z drewna" [PDFPSOOS_Z_29062017.pdf (218,45KB)]
 • Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża piaskowców ilastych "Janina I"" na działce gruntu nr 192/5, 192/6, 191/9, obręb Suszki [PDFPSOSS_Z_09062017.pdf (400,92KB) ]
 • Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu" [PDFPSOOS_Z_22052017.pdf (230,66KB)]
 • Zawiadomienie w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Fragmentaryczna naprawa ubezpieczeń brzegowych rz. Bóbr w m. Kraszowice" [PDFPSOOS_Z_20102017.pdf (189,49KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "KRĘPNICA" na rzece Bóbr w km 132+745" ze względu na niezgodność planowanego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ws Dąbrowa Bolesławiecka [PDFPSOOS_O_05122016.pdf (256,98KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec" [PDFPSOOS_O_02122016.pdf (290,47KB)]
 • Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie trzech kurników do chowu drobiu w celu pozyskania jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 30 000 sztuk drobiu z infrastrukturą techniczną na terenie dz nr 537/3 i 537/4 w obrębie geodezyjnym Bolesławice, pow. bolesławiecki" [PDFPSOOS_Z_08112016.pdf (199,46KB)]
 • Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piaskowca ciosowego ze złoża Żeliszów" [PDFPSOOS_Z_02112016.pdf (226,97KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "KRĘPNICA" na rzece Bóbr w km 132+745" [PDFPSOOS_O_17102016.pdf (52,77KB)]
 • Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Trzebień-Golnice oraz sieci kanalizacji tłocznej Trzebień-Golnice-Dąbrowa Bolesławiecka" [PDFPSOOS_Z_28092016.pdf (423,47KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie pozostawienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu bez rozpoznania pisma Wójta Gminy Bolesławiec w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. " "Mała elektrownia wodna "KRĘPNICA" na rzece Bóbr w km 132+745" [PDFPSOOS_O_15092014.pdf (282,14KB)]
 • Obwieszczenie o wycofaniu przez Wójta Gminy Bolesławiec swojego pisma w sprawie uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "KRĘPNICA" na rzece Bóbr w km 132+745" ze względu na niezgodność inwestycji z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka [PDFPSOOS_O_22082016-2.pdf (323,53KB)]
 • Zawiadomienie o ponownym postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie trzech kurników do chowu drobiu w celu pozyskania jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 30 000 sztuk drobiu z infrastrukturą techniczną na terenie dz nr 537/3i 537/4 w obrębie geodezyjnymj Bolesławice, pow. bolesławiecki" [PDFPSOOS_O_22082016-1.pdf (807,50KB)]
 • Obwieszczenie o niezgodności planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "Krępnica" z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego [PDFPSOOS_0_19072016.pdf (248,51KB)]
 • Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Uruchomienie trzech kurników do chowu drobiu w celu pozyskania jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 30 000 sztuk drobiu z infrastrukturą techniczną na terenie dz nr 537/3i 537/4 w obrębie geodezyjnymj Bolesławice, pow. bolesławiecki" [PDFPSOOS_O_01032016.pdf (1,10MB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja węzła Chościszowice" [PDFPSOOS_Z_05022016.pdf (467,67KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice, gmina Bolesławiec" [PDFPSOOS_Z_280142016.pdf (458,15KB)]
 • Obwieszczenie dotyczące wezwania wnioskodawcy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "Krępnica" w km 132+745" oraz jego dostosowania do zapisów art. 66 ustawy ooś [PDFPSOOS_O_28012016.pdf (422,41KB)]
 • Obwieszczenie dotyczące podtrzymania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu swojego stanowisko wyrażonego w postanowieniu z dnia 03.08.2012r. znak: ZNS-7206-2-3/EF/12, dotyczącego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "Krępnica" w km 132+745" [PDFPSOOS_O_13012016.pdf (329,67KB)]
 • Obwieszczenie dotyczące postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Mała elektrownia wodna "Krępnica" w km 132+745" [PDFPSOOS_O_18122015.pdf (460,76KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej PE 160 mm w Suszkach" na działkach gruntu nr 168, 173/5, 183, 204, 238, 341, 345/1, 353/8, 354, 388 i 394 [PDFPSOOS_Z_17122015.pdf (450,27KB)]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Modernizacja węzła Chościszowice" [PDFPSOOS_Z_14122015.pdf (725,39KB)]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice, gm. Bolesławiec" [PDFPSOOS_Z_10122015.pdf (715,76KB)]
 • Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec" [PDFPSOOS_Z_30112015.pdf (504,60KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi relacji Mierzwin-Bolesławiec". [PDFPSOOS_Z_15102015.pdf (319,71KB)]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej PE 160 mm w Suszkach" na działkach gruntu nr 168, 173/5, 183, 204, 238, 341, 345/1, 353/8, 354, 388 i 394. [PDFPSOOS_Z_01102015.pdf (432,96KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie wybrania biegłego, któremu zlecono sporządzenie opinii w zakresie wpływu Małej Elektrowni Wodnej „Krępnica” na ichtiofaunę rzeki Bóbr, jej korytarz migracyjny, ze szczególnym uwzględnieniem oceny funkcjonalności zaproponowanej przez Inwestora przepławki dla ryb. [PDFPSOOS_O_24082015.pdf (316,55KB)]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec". [PDFPSOOS_Z_22072015.pdf (455,83KB)]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Uruchomienie trzech kurników do chowu w celu pozyskania jaj zarodowych w stadzie rodzicielskim na 30 000 szt. drobiu z infrastrukturą techniczną na terenie dz. 537/3 i 537/4 w obrębie geodezyjnym Bolesławice, gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki”. [PDFPSOOS_Z_04052015.pdf (440,11KB)]
 • Obwieszczenie w sprawie wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyroku uchylającego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze oraz decyzję Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 16.05.2014r. Nr RGG.6220.11.2011.36 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Mała elektrownia wodna „Krępnica” w m. Krępnica na rzece Bóbr w km 132+745””.  [PDFPSOOS_O_23042015.pdf.pdf (298,50KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Eksploatacja złoża piaskowców ilastych „Janina I”” [PDFPSOOS_Z_10042015.pdf (255,04KB)] 
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa nowych budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu w Kraśniku Dolnym na działce nr 29/4, gmina Bolesławiec” [PDFPSOOS_Z_27022015.pdf (417,18KB)]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Eksploatacja złoża piaskowców ilastych „Janina I”” [PDFPSOOS_Z_17022015.pdf (405,91KB)] 
 • Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Eksploatacja złoża piaskowców ilastych „Janina I”” [PDFPSOOS_Z_27012015.pdf (221,48KB)]
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – „Eksploatacja złoża piaskowców ilastych „Janina I”” [PDFPSOOS_Z_18112014.pdf (425,37KB)] 
 • Zawiadomienie o wydatniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Łaziska - Stare Jaroszowice wraz z przebudową sieci na ujęciu Stare Jaroszowice" [PDFPSOOS_Z_09102014.pdf (294,60KB)]
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia – "Odtworzenie istniejącego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Bolesławiec w oddziale 516j" [PDFPSOOS_Z_01102014.pdf (305,96KB)]
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia - "Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały (Kolonia)" [PDFPSOOS_O_29092014.pdf (326,76KB)]
 • Obwieszczenie o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu – „Mała elektrownia wodna „Krępnica” w m. Krępnica na rzece Bóbr w km 132+745” [PDFPSOOS_O_15092014.pdf (282,14KB)]
 • Zawiadomienie o postępowaniu adminstracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa. "Rozbudowa kurników do hodowli drobiu rodzicielskiego w celu pozyskania jaj wylęgowych drobiu mięsnego w obrębie geodezyjnym Bolesławice, gm. Bolesławiec, pow. bolesławiecki"  [PDFPSOOS_Z_11092014.pdf (959,33KB)]