Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)

 • Zarządzenie Nr 366/14 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec dodatkowych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów satnowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentó miast 2014 [PDFZWGB_366_14.pdf (106,05KB)
 • Zarządzenie Nr 354/14 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 353/14 w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014 [PDFZWGB_353_14.pdf (117,17KB)
 • Zarządzenie Nr 352/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_352_14.pdf (325,34KB)
 • Zarządzenie Nr 351/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_351_14.pdf (190,54KB)
 • Zarządzenie Nr 350/14 w sprawie powierzenia realizacji części zadań wykonywanych w ramach projektu "Moje przedszkole moją szansą na przyszłość" [PDFZWGB_350_14.pdf (192,98KB)
 • Zarządzenie Nr 349/14 w sprawie powierzenia realizacji części zadań wykonywanych w ramach projektu "Radosne Przedszkole" [PDFZWGB_349_14.pdf (185,83KB)
 • Zarządzenie Nr 348/14 w sprawie powierzenia realizacji części zadań wykonywanych w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie" [PDFZWGB_348_14.pdf (189,76KB)
 • Zarządzenie Nr 347/14 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [PDFZWGB_347_14.pdf (98,58KB)
 • Zarządzenie Nr 346/14 w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów promujących Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_346_14.pdf (263,43KB)
 • Zarządzenie Nr 345/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_345_14.pdf (604,62KB)
 • Zarządzenie Nr 344/14 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za I półrocze 2014 roku [PDFZWGB_344_14.pdf (122,73KB)
 • Zarządzenie Nr 343/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_343_14.pdf (589,10KB)
 • Zarządzenie Nr 342/14 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem "Wyprawka szkolna" w 2014 roku [PDFZWGB_342_14.pdf (231,50KB)
 • Zarządzenie Nr 341/14 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_341_14.pdf (1,94MB)]
 • Zarządzenie Nr 340/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_340_14.pdf (139,88KB)]
 • Zarządzenie Nr 339/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_339_14.pdf (1,14MB)]
 • Zarządzenie Nr 338/14 w sprawie dokonywania wydatków środków publicznych z budżetu Gminy Bolesławiec o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro [PDFZWGB_338_14.pdf (911,44KB)]
 • Zarządzenie Nr 337/14 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Nr 121/12  Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012 roku [PDFZWGB_337_14.pdf (166,41KB)]
 • Zarządzenie Nr 336/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_336_14.pdf (182,72KB)]
 • Zarządzenie Nr 335/14 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem Nr 184/13 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 22 stycznia 2013 roku [PDFZWGB_335_14.pdf (171,93KB)]
 • Zarządzenie Nr 334/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_334_14.pdf (333,56KB)]
 • Zarządzenie Nr 333/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_333_14.pdf (172,06KB)]
 • Zarządzenie Nr 332/14 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/10 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Bolesławiec [PDFZWGB_332_14.pdf (125,25KB)]
 • Zarządzenie Nr 331/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_331_14.pdf (268,51KB)]
 • Zarządzenie Nr 330/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_330_14.pdf (194,72KB)]
 • Zarządzenie Nr 329/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_329_14.pdf (189,54KB)]
 • Zarządzenie Nr 328/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_328_14.pdf (169,69KB)]
 • Zarządzenie Nr 327/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_327_14.pdf (191,88KB)]
 • Zarządzenie Nr 326/14 w sprawie nabycia na własność na mienie gminy nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_326_14.pdf (112,93KB)]
 • Zarządzenie Nr 325/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_325_14.pdf (338,10KB)]
 • Zarządzenie Nr 324/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_324_14.pdf (150,91KB)]
 • Zarządzenie Nr 323/14 w sprawie w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Ocicach [PDFZWGB_323_14.pdf (128,23KB)]
 • Zarządzenie Nr 322/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_322_14.pdf (356,65KB)]
 • Zarządzenie Nr 321/14 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Trzebieniu [PDFZWGB_321_14.pdf (59,69KB)]
 • Zarządzenie Nr 320/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_320_14.pdf (962,60KB)
 • Zarządzenie Nr 319/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ocicach [PDFZWGB_319_14.pdf (384,39KB)]
 • Zarządzenie Nr 318/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie [PDFZWGB_318_14.pdf (344,23KB)]
 • Zarządzenie Nr 317/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym [PDFZWGB_317_14.pdf (347,77KB)]
 • Zarządzenie Nr 316/14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFZWGB_316_14.pdf (348,62KB)]
 • Zarządzenie Nr 315/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_315_14.pdf (519,81KB)
 • Zarządzenie Nr 314/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_314_14.pdf (405,21KB)
 • Zarządzenie Nr 313/14 w sprawie instrukcji obiegu, kontroli, przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków krajowych, zewnętrznych, w tym środków unijnych oraz instrukcji pobierania i odpworwadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego [PDFZWGB_313_14.pdf (1,73MB)
 • Zarządzenie Nr 312/14 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec" [PDFZWGB_312_14.pdf (87,36KB)
 • Zarządzenie Nr 311/14 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy [PDFZWGB_311_14.pdf (71,58KB)
 • Zarządzenie Nr 310/14 w sprawie wyboru Sołtysa w sołectwie Brzeźnik [PDFZWGB_310_14.pdf (299,50KB)] Błędny numer zarządzenia.
 • Zarządzenie Nr 309/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ocicach [PDFZWGB_309_14.pdf (677,35KB)
 • Zarządzenie Nr 308/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFZWGB_308_14.pdf (684,22KB)
 • Zarządzenie Nr 307/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Kraśniku Dolnym [PDFZWGB_307_14.pdf (682,87KB)
 • Zarządzenie Nr 306/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie [PDFZWGB_306_14.pdf (682,78KB)
 • Zarządzenie Nr 305/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_305_14.pdf (548,84KB)
 • Zarządzenie Nr 304/14 w sprawie wprowadzenia procedur audytu wewnętrznego [PDFZWGB_304_14.pdf (48,75KB)] 
 • Zarządzenie Nr 303/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_303_14.pdf (258,81KB)] 
 • Zarządzenie Nr 302/14 w sprawie autytu wewnętrznego [PDFZWGB_302_14.pdf (387,73KB)] 
 • Zarządzenie Nr 301/14 w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFZWGB_301_14.pdf (282,82KB), PDFZWGB_301_14_Z1.pdf (181,89KB)
 • Zarządzenie Nr 300/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ocicach [PDFZWGB_300_14.pdf (276,11KB)PDFZWGB_300_14_Z1.pdf (181,49KB)] 
 • Zarządzenie Nr 299/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym [PDFZWGB_299_14.pdf (283,21KB)PDFZWGB_299_14_Z1.pdf (181,76KB)] 
 • Zarządzenie Nr 298/14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie [PDFZWGB_298_14.pdf (283,42KB)PDFZWGB_298_14_Z1.pdf (181,89KB)] 
 • Zarządzenie Nr 297/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_297_14.pdf (200,04KB)] 
 • Zarządzenie Nr 296/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_296_14.pdf (173,41KB)] 
 • Zarządzenie Nr 295/14 w sprawie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2013 rok [PDFZWGB_295_14.pdf (87,41KB)] 
 • Zarządzenie Nr 294/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2014 rok [PDFZWGB_294_14.pdf (499,23KB)] 
 • Zarządzenie Nr 293/14 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_293_14.pdf (157,41KB)]   
 • Zarządzenie Nr 292/14 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_292_14.pdf (196,10KB)] 
 • Zarządzenie Nr 291/14 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. [PDFZWGB_291_14.pdf (88,50KB)] 
 • Zarządzenie Nr 290/14 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2014 [PDFZWGB_290_14.pdf (518,39KB)] 
 • Zarządzenie Nr 289/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec 2014 rok [PDFZWGB_289_14.pdf (395,22KB)] 
 • Zarządzenie Nr 288/14 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [PDFZWGB_288_14.pdf (152,43KB)] 
 • Zarządzenie Nr 287/14 w sprawie przeznacznia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_287_14.pdf (156,34KB)] 
 • Zarządzenie Nr 286/14 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2013 rok [PDFZWGB_286_14.pdf (240,43KB)] 
 • Zarządzenie Nr 285A/14 w sprawie wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_285_14.pdf (162,23KB)] 
 • Zarządzenie Nr 285B/14 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [PDFZWGB_285_2BladNumeru_14.pdf (855,35KB)] 
 • Zarządzenie Nr 284/14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 230/13 z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro [PDFZWGB_284_14.pdf (84,71KB)] 
 • Zarządzenie Nr 283/14 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [PDFZWGB_283_14.PDF (361,26KB)] 
 • Zarządzenie Nr 282/14 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programów zdrowotnych Gminy ze środków publicznych [PDFZWGB_282_14.pdf (179,86KB)] 
 • Zarządzenie Nr 281/14 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_281_14.pdf (491,39KB)] 
 • Zarządzenie Nr 280/14 Brak zarządzenia.
 • Zarządzenie Nr 279/14 w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_279_14.pdf (62,77KB)] 
 • Zarządzenie Nr 278/14 Brak zarządzenia.
 • Zarządzenie Nr 277/14 w sprawie ustalenia zasad wyngrodzenia dyrekstora samorządowej instytucji kultury, wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_277_14.pdf (717,01KB)] 
 • Zarządzenie Nr 276/14 w sprawie wprowadzenia centralnego rejestru umów i porozumień Urzędu Gminy Bolesławiec finansowanych ze środków budżetowych, których stroną jest Gmina Bolesławiec oraz zasad rejestrowania tych dokumentów. [PDFZWGB_276_14.pdf (232,71KB)] 
 • Zarządzenie Nr 275/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 274/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 273/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 272/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 271/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 270/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 269/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 268/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 267/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 266/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 265/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 264/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 263/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 262/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 261/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 260/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 259/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 258/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 257/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 256/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 255/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 254/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 253/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 252/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 251/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 250/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 249/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 248/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 247/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 246/13 w sprawie
 • Zarządzenie Nr 190/13 w sprawie