Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plany, programy, raporty

Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza 

Rok 2023 [PDF2023r_POP_0201022_2024-02-07_08-30-30.pdf (50,02KB)]

 

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego 

[PDFInformacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych.pdf (766,12KB)]

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego 

[PDFInformacja_o_przystąpieniu_do_opracowywania_Programu_ochrony_środowiska_przed_hałasem.pdf (881,25KB)]

 

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu Uchwały Nr LXVI/1411/24 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały LVII/1201/23 z dnia 13 lipca 2023r.  w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu

[PDFInformacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego.pdf (627,87KB)]

Obwieszczenie o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały Nr LVII/1201/23 z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu

[PDFObwieszczenie o przyjęciu Uchwały nr LVII_1201_23.pdf (902,90KB)]

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Aktualizacja Programu ochrony powietrza".

[PDFInformacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18.04.2023.pdf (1,08MB)]

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 marca 2023 r. o przyjęciu projektu uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w woj. dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

[PDFInformacja Zarządu Woj. Dolno. o przyjęciu projektu uchwały ws. aktualizacji POP.pdf (1,02MB)]

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2022 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. "Aktualizacja Programu ochrony powietrza".

PDFInformacja Zarządu Woj. Dolno. o przystąpieniu do opracowania projektu POP.pdf (1,15MB)

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 7.02.2022r., znak: OŚ.602.05.2021.05 o przyjęciu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec".

PDFOŚ.602.05.2021.05.pdf (581,87KB)

PDFPodsumowanie do przyjętego dokumentu.pdf (2,43MB)

PDFurgb_xxviii-295-22.pdf (1,56MB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 14.12.2021r., znak: OŚ.602.05.2021.04 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec"

PDFOŚ.602.05.2021.04 obwieszczenie wraz z uzasadnieniem.pdf (3,41MB)

PDFPUA-Stanowisko RDOŚ we Wrocławiu.pdf (1,23MB)

PDFPUA-Stanowisko WSSE we Wrocławiu.pdf (1,52MB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 29.10.2021r., znak: OŚ.602.05.2021.01 o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec"

[PDFOŚ.602.05.2021.01.pdf (627,40KB)]

[PDFProgram usuwania azbestu i wyrobów zawierająych azbest z terenu Gminy Bolesławiec.pdf (1,32MB)]

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 11.10.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.03 o przyjęciu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.03.pdf (390,96KB)

PDFPOŚ-Podsumowanie do przyjętego dokumentu.pdf (2,66MB)

PDFURGB_XXIV-268-21.pdf (3,24MB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 14.06.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.02 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.02 obwieszczenie wraz z uzasadnieniem.pdf (6,27MB)

PDFPOŚ-Stanowisko RDOŚ we Wrocławiu.pdf (244,01KB)

PDFPOŚ-Stanowisko WSSE we Wrocławiu.pdf (138,66KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 4.05.2021r., znak: OŚ.602.01.2021.01 o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

PDFOŚ.602.01.2021.01.pdf (628,70KB)

PDFPOŚ Gmina Bolesławiec 30042021.pdf (3,71MB)

 

Raport za lata 2021-2022 z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku" [PDFURGB_XLV-402-23.pdf (1,88MB)]

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 18.12.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.03 o przyjęciu dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.03 obwieszczenie.pdf (581,41KB)

PDFPodsumowanie do przyjetego dokumentu.pdf (2,52MB)

PDFUchwała Nr XVIII-219-20 Rady Gminy Bolesławiec.pdf (9,29MB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 5.11.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.02 o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.02 obwieszczenie.pdf (5,58MB)

PDFStanowisko RDOŚ we Wrocławiu.pdf (307,64KB)

PDFStanowisko WSSE we Wrocławiu.pdf (91,67KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 9.09.2020r., znak: OŚ.602.01.2020.01 o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. "Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024"

PDFOŚ.602.01.2020.01.pdf (607,27KB)

PDFAktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024.pdf (1,64MB)

XLSXZałącznik 1. Baza inwentaryzacji emisji (BEI) - Gmina Bolesławiec.xlsx (254,52KB)

 

Raport za lata 2018-2020 z realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku" [PDFRaport PGN Gmina Bolesławiec za lata 2018-2020.pdf (518,64KB)]

Raport za lata 2016-2017 z realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec do 2020 roku" [PDFRaport z PGN Gmina Bolesławiec za lata 2016-2017.pdf (896,31KB)]

 

"Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" PDFProgram Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku.pdf (5,50MB)

Raport za lata 2017-2018 z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" [PDFURGB_XXIV-266-21.pdf (2,18MB)]

Raport za lata 2019-2020 z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku" [PDFURGB_XXIV-267-21.pdf (2,25MB)]

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 30.06.2022r., znak: RGG.271.2.2022 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

PDFRGG.271.2.2022_Zawiadomienie.pdf (700,41KB)

Zawiadomienie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 14.06.2023r., znak: RGG.271.2.2023 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

PDFRGG.271.2.2023_Zawiadomienie.pdf (684,16KB)