Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych interesantów Urzędu Gminy Bolesławiec

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.


Logo Wideotłumacza języka migowego

 

Osoby niedosłyszące i głuchonieme mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:
- z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec (I piętro). Został tam umieszczony komputer połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi,  
- z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy Klienta Urzędu potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Aby Klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie do Biura Podawczego lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:

  • e-mailowo na adres ,
  • osobiście – ul. Teatralna 1a, sekretariat,
  • telefonicznie  - 75 732 32 21 do 23,

W zgłoszeniu należy podać  m.in.:

  • imię i nazwisko Klienta, który chce skorzystać z tego rodzaju usługi,
  • kontakt do Klienta,
  • komórkę organizacyjną, w której sprawa ma zostać załatwiona.

Pracownik Urzędu Gminy Bolesławiec skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.