Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podatkach i opłatach w roku 2019

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, jednolite w całej Polsce. Jednocześnie od tego dnia istnieje możliwość składania w/w deklaracji i informacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy E - PUAP.

Podatek leśny:

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny [PDFDL-1_01072019.pdf]
 • IL-1 Informacja o lasach [PDFIL-1_01072019.pdf]
 • ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDL-1_01072019.pdf]
 • ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDL-2_01072019.pdf]
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIL-1_01072019.pdf]
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIL-2_01072019.pdf]
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników [PDFZIL-3_01072019.pdf]

Podatek od nieruchomości:

 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [PDFDN-1_01072019.pdf]
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [PDFIN-1_01072019.pdf]
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDN-1_01072019.pdf]
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDN-2_01072019.pdf]
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIN-1_01072019.pdf]
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIN-2_01072019.pdf]
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników [PDFZIN-3_01072019.pdf]

Podatek rolny:

 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny [PDFDR-1_01072019.pdf]
 • IR-1 informacja o gruntach [PDFIR-1_01072019.pdf]
 • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDR-1_01072019.pdf]
 • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDR-2_01072019.pdf]
 • ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIR-1_01072019.pdf]
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIR-2_01072019.pdf]
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników [PDFZIR-3_01072019.pdf]

 

Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2019 rok wynosi 42,2356 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/309/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec. [PDFURGB_XXXVII-309-18.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/67/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. [PDFURGB_IX-67-15.pdf]

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - Informacja na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z1.pdf]
 • Załącznik nr 2 - Załącznik do informacji na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z2.pdf]
 • Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek rolny (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z3.pdf]
 • Załącznik nr 4 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [PDFURGB_IX-67-15_Z4.pdf]
 • Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z5.pdf]
 • Załącznik nr 6 - Informacja na podatek leśny [PDFURGB_IX-67-15_Z6.pdf]
 • Załącznik nr 7 - Deklaracja na podatek leśny (formularz elektroniczny)  [PDFURGB_IX-67-15_Z7.pdf]

   
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/143/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [PDFURGB_XVII-143-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/144/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. [PDFURGB_XVII-144-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/66/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [PDFURGB_IX-66-15.pdf]