Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o podatkach i opłatach w roku 2020

Podatek od nieruchomości:

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [PDFURGB_XI-103-19.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [PDFURGB_XII-137-19.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/144/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. [PDFURGB_XVII-144-16.pdf]
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [PDFDN-1_01072019.pdf]
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [PDFIN-1_01072019.pdf]
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDN-1_01072019.pdf]
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDN-2_01072019.pdf]
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIN-1_01072019.pdf]
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIN-2_01072019.pdf]
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników [PDFZIN-3_01072019.pdf]

 

Podatek rolny:

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec [PDFURGB_XI-104-19.pdf]
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny [PDFDR-1_01072019.pdf]
 • IR-1 informacja o gruntach [PDFIR-1_01072019.pdf]
 • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDR-1_01072019.pdf]
 • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDR-2_01072019.pdf]
 • ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIR-1_01072019.pdf]
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIR-2_01072019.pdf]
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników [PDFZIR-3_01072019.pdf]

 

Podatek leśny:

 • Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2020 rok wynosi 42,7328 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny [PDFDL-1_01072019.pdf]
 • IL-1 Informacja o lasach [PDFIL-1_01072019.pdf]
 • ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDL-1_01072019.pdf]
 • ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDL-2_01072019.pdf]
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIL-1_01072019.pdf]
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIL-2_01072019.pdf]
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników [PDFZIL-3_01072019.pdf]

 

Podatek od środków transportowych:

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/105/19 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [PDFURGB_XI-105-19.pdf]
   
 • DT-1(6) - deklaracja na podatek od środków transportowych [PDFDT-1[6].pdf]
 • DT-1A(6) - załącznik do deklaracji DT-1 [PDFDT-1A[6].pdf]