Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)

Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła zasadę rozdziału kompetencji organów gminy. Organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy, a organem wykonawczym – wójt. W ramach posiadanych kompetencji kontrolnych organ stanowiący podejmuje różne postępowania kontrolne. Szczególną rolę odgrywa tu Komisja Rewizyjna, będąca jedyną komisją, co do której obowiązek powołania wynika z ustawy. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje także zasadę zlecenia przez radę komisji rewizyjnej kontroli działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Rada Gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr X/63/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec powołano oprócz Komisji Rewizyjnej 3 Komisje stałe: Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Uchwałą nr I/4/14 z dnia 27 listopada 2014 r. powołano składy osobowe komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec wg. poniższego zestawienia:

Składy Komisji Rady Gminy Bolesławiec:

Komisja Rewizyjna

 1. KAPRAWY Ryszard, Przewodnicząca Komisji
 2. JANIEC Rafał, Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. MISZKIEWICZ Agnieszka, Sekretarz Komisji Komisji
 4. GAJEWSKA Rozalia, Członek Komisji
 5. WÓJTOWICZ Krystyna, Członek Komisji

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. BORUCKI Henryk, Przewodniczący Komisji
 2. TOFIL Beata, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. GAJEWSKI Michał, Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

 1. CHUDZIK Andrzej, Przewodniczący Komisji
 2. OSTROWSKI Henryk, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. ŁUCKA Grażyna, Członek Komisji
 4. GAJEWSKA Rozalia, Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 1. SZWEDO Andrzej, Przewodniczący Komisji
 2. DŁUGOSZ Bożena, Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. KAMIŃSKA Anetta, Członek Komisji
 4. MISZKIEWICZ Agnieszka, Członek Komisji
 5. TOFIL Beata, Członek Komisji
 6. WÓJTOWICZ Krystyna, Członek Komisji

§ 91 ust. 1 Statutu Gminy Bolesławiec obliguje komisję rewizyjną do przedłożenia Radzie planu pracy komisji do dnia 31 grudnia każdego roku celem jego zatwierdzenia. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) komisje przedkładają Radzie plan pracy. Zakres zadań wymienionych w planach pracy został uzgodniony na posiedzeniach poszczególnych Komisji stałych.