Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 26 września 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie,ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy z dnia 10.08.2018 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 wraz z informacją o bieżącej działalności w okresie między XXXIV a XXXV Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A.Nr XXXV/299/18 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku,
  B. Nr XXXV/300/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  C. Nr XXXV/301/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  D. Nr XXXV/302/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  E. Nr XXXV/303/18 w sprawie Statutu Gminy Bolesławiec,
  F. Nr XXXV/304/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik,
  G. Nr XXXV/305/18 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec,
  H. Nr XXXV/306/18 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Bolesławiec.
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 9. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.