Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe (2018)

Informacje

Numery telefonów
Urzędnik Wyborczy 75 732 32 21 do 24 wew. 122
Gminna Komisja Wyborcza 75 732 32 21 do 24 wew. 200

 

Harmonogramy pracy Urzędnika Wyborczego
Dzień tygodnia Godziny dyżurów
Poniedziałek 1345-1600
Wtorek -
Środa 1345-1500
Czwartek 1400-1530
Piątek 1500-1700
Sobota -
Niedziela -

 

Harmonogram pracy Gminnej Komisji Wyborczej
Data Godziny dyżurów
13 i 14 września 2018 r. 1000-1500
15 września 2018 r. 0900 - 1200
17 września 2018 r. 1000 - 0000
18 - 26 września 2018 r. (pn. - pt.) 1000 - 1500
26 września 2018 r. 1000 - 0000

 

 


 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFWS2018_PostanowienieKW_07062019.pdf (278,22KB)]
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bolesławiec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFWS2018_ObwieszczenieGKW_4_06102018.pdf (89,17KB)]
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu z dnia 2 października 2018 r.  o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Bolesławiec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFWS2018_ObwieszczenieGKW_3_06102018.pdf (84,67KB)]
 • Uchwała Nr 7/18 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018 roku w sprawie ustalenia listy zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Bolesławiec oraz zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku [PDFWS2018_Uchwała_7-18_02102018.pdf (301,85KB)]
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bolesławiec [PDFWS2018_PostanowieniePKW_PowołanieOKW_01102018.pdf (86,54KB)]
 • Uchwała Nr 6/18 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przyznania numerów listom kandydatów zarejestrowanych do Rady Gminy Bolesławiec [PDFWS2018_Uchwała_6-18_01102018.pdf (269,49KB)]
 • Informacja Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 1 października 2018 roku w sprawie udostępnienia spisu wyborców [PDFWS2018_InformacjaWGB_1_01102018.pdf (29,85KB)]
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 roku o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2018 roku zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Bolesławiec [PDFWS2018_KomunikatGKW_2_28092018.pdf (394,58KB)]
 • Uchwała Nr 5/18 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 roku w sprawie nie przeprowadzenia wyborów w okręgu wyborczym numer 4 [PDFWS2018_Uchwała_5-18_28092018.pdf (223,26KB)]
 • Uchwała Nr 4/18 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania [PDFWS2018_Uchwała_4-18_27092018.pdf (245,68KB)]
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu z dnia 26 września 2018 r.  o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Bolesławiec bez głosowania w okręgu wyborczym numer 4 [PDFWS2018_ObwieszczenieGKW_2_26092018.pdf (302,50KB)]
 • Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zgłoszeń dodatkowych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych [PDFWS2018_InfoKBW_2_25092018.pdf (202,68KB)]
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu z dnia 18 września 2018 r.  w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bolesławiec zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFWS2018_ObwieszczenieGKW_1_18092018.pdf (188,82KB)]
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 14 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFWS2018_ObwieszczenieWGB_2_14092018.pdf (83,20KB)]
 • Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 14 września 2018 roku o  numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFWS2018_InfoKBW_1_14092018.pdf (92,56KB)]
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2018 roku w sprawie terminów przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych i wójta [PDFWS2018_KomunikatGKW_1_13092018.pdf (18,50KB)]
 • Uchwała Nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. obsługi informatycznej [PDFWS2018_Uchwała_3-18_12092018.pdf (1,03MB)]
 • Uchwała Nr 2/18 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu [PDFWS2018_Uchwała_2-18_12092018.pdf (309,13KB)]
 • Uchwała Nr 1/18 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Bolesławcu [PDFWS2018_Uchwała_1-18_12092018.pdf (301,00KB)]
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFWS2018_PowołanieGKW_10092018.pdf (78,12KB)]
 • Zarządzenie nr 359/2018 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [PDFZWGB_359_18.pdf (539,56KB)]
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego [PDFWS2018_Zgłoszenie_korespondencyjne_29082018.pdf (140,64KB)]
 • Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa [PDFWS2018_Zgoda_pełnomocnictwo_29082018.PDF (118,72KB)]
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa [PDFWS2018_Wniosek_pełnomocnictwo_29082018.PDF (104,94KB)]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [PDFWS2018_InfoPKW_2_29082018.pdf (82,89KB)]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast [PDFWS2018_InfoPKW_1_29082018.pdf (331,81KB)]
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyboru Rady Gminy Bolesławiec. [PDFWS2018_ObwieszczenieWGB_1_27082018.pdf (69,12KB)]