Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 10 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie,ul. Kasztanowa 1 B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXIV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 27.06.2018 r.
 4. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr XXXIV/293/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  B. Nr XXXIV/294/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  C. Nr XXXIV/295/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  D. Nr XXXIV/296/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/213/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  E. Nr XXXIV/297/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  F. Nr XXXIV/298/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolesławiec.
 5. Wnioski i interpelacje radnych.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 7. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.