Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok

Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
(przyjęte Uchwałą Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/257/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. [PDFURGB_XXIX-257-17.pdf (512,10KB)])

 

Ramowy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolesławiec na rok 2018

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw. Kontrola środków wydatkowanych w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego Sekretarz Gminy
II kw. Analiza i zaopiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy

III kw. Analiza dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw.

Kontrola realizacji zadania - w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych po przekształceniu w ośmioklasowe

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Ponadto:

 • przeprowadzanie kontroli na zlecenie Rady Gminy,
 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji,
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców gminy  w ramach zakresu prac Komisji,
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady, 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Zaopiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolesławiec

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej

II kw. Informacja na temat zrealizowanych zadań z zakresu konserwacji urządzeń melioracyjnych w roku 2017 oraz zamierzeniach na rok 2018 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
III kw. Analiza dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Analiza i zaopiniowanie propozycji stawki podatku rolnego na 2019 rok Skarbnik Gminy
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok Przewodniczący Komisji


Ponadto: 

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy  w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów na 2018 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Ocena bieżąca zimowego utrzymania dróg

Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury

II kw. Ustalenie zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na sezon 2018/2019 Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
III kw.

Analiza dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kierownik Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej
IV kw. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok Przewodniczący Komisji
 


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.

 

Ramowy plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  i Spraw Społecznych Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok

Termin realizacji Tematyka Osoby odpowiedzialne za przygotowanie materiałów
I kw.

Analiza kształtowania się średnich  wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Bolesławiec  za rok poprzedni

Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół

Informacja dotyczaca wynajmu sal w Domach Ludowych, w poszczególnych miejscowościach gminy w 2017 r. (wesela, imieniny, imprezy organizowane przez organizacje społeczne, itp.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
II kw.

Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za rok 2017

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Omówienie projektu uchwały  dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Analiza kosztów kształcenia uczniów w poszczególnych szkołach podstawowych Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
III kw. Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019 Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
IV kw. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Bolesławiec Dyrektor Gminnego Zakładu Obsługi Szkół
Ustalenia dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani  na 2019 rok Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2018 rok Przewodniczący Komisji


Ponadto:

 • udział członków Komisji w spotkaniach tematycznie związanych z zakresem pracy Komisji, w tym systematyczne spotkania z dyrektorami szkół gminnych 
 • opiniowanie uchwał i wniosków przedłożonych przez Wójta, Radnych oraz mieszkańców Gminy w ramach zakresu prac Komisji
 • opiniowanie pism i wniosków oraz rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy przekazanych Komisji przez Przewodniczącego Rady 
 • Komisja zastrzega sobie możliwość zmiany realizacji terminów wyżej wymienionych zadań.