Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 24 stycznia 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXX Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy z dnia  15.12.2017 r.
 4. Przedstawienie rocznych Sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec za rok 2017.
 5. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  1. Nr XXX/258/18 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  2. Nr XXX/259/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok,
  3. Nr XXX/260/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  4. Nr XXX/261/18 w sprawie współdziałania przy opracowaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "Strategia Rozwoju SUDETY 2030".
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 8. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.