Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
  Data modyfikacji: 23-11-2020 15:20
 2. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 23-11-2020 08:44
 3. Zakup i dostawa sprzętu TIK do ZSP Kraśnik Dolny, Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Data modyfikacji: 20-11-2020 14:27
 4. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Data modyfikacji: 17-11-2020 12:54
 5. Wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu dróg publicznych, mostów i wiaduktów w gminie Bolesławiec
  Data modyfikacji: 16-11-2020 15:44
 6. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Bolesławiec w 2021 roku
  Data modyfikacji: 16-11-2020 09:58
 7. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. administracyjno-gospodarczych
  Data modyfikacji: 13-11-2020 11:06
 8. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Data modyfikacji: 12-11-2020 14:58
 9. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/208/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec
  Data modyfikacji: 12-11-2020 09:12
 10. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/207/20 w sprawie określania zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Data modyfikacji: 12-11-2020 09:11
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl