Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec

Nr uchwały Data podjęcia Tytuł (treść/w sprawie) metryka aktu Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Data i miejsce publikacji Uwagi
Dz. U. poz. 198
II/6/14
17.12.2014 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2015 rok http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=198
19.01.2015
 
Dz. U. poz. 5408
II/8/14
17.12.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn w części dotyczącej lokalizacji usług publicznych przy ul. Orzechowej http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5408
19.12.2014
 
Dz. U. poz. 5409
II/9/14
17.12.2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/83/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r., w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2014&poz=5409
19.12.2014
 
Dz. U. poz. 1124 2015
III/17/15
04.03.2015 w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1124
12.03.2015
 
Dz. U. poz. 1125
III/22/15
04.03.2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1125
12.03.2015
 
Dz. U. poz. 1126
Unieważniona uchwałą nr IV/34/15
III/23/15
03.03.2015 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1126
12.03.2015
 
Dz. U. poz. 2364
IV/29/15
20.05.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2364
27.05.2015
 
Dz. U. poz. 2365
Unieważniona wyrokiem Sądu Adm. we Wrocławiu, w całości
IV/30/15
20.05.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik, w części dotyczącej złoża Brzeźnik http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2365
http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2015/3355/ rozstrzygnięcie nadzorcze

 


27.05.2015
 
Dz. U. poz. 2314
IV/31/15
20.05.2015 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie gminy Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2314
21.05.2015
 
Dz. U. poz. 2315
IV/34/15
20.05.2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2315
21.05.2015
 
Dz. U. poz. 3117
V/40/15
01.07.2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3117

13.07.2015
 
Dz. U. poz. 3118
V/41/15
01.07.2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3118

13.07.2015
 
Metryczka
 • wytworzono:
  08-10-2015
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  08-10-2015 12:22
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  10-08-2017 10:42
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 2613
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×