Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Środowiska

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia: [PDFWDOŚ_04102019.pdf]
 • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWDOŚG1_04102019.pdf]
 • Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWPDOŚ_17052019.pdf]
 • Wniosek o wydanie stanowiska o aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia [PDFWDOŚAW_04102019.pdf]

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew [PDFZUD_17052019.pdf]
 • Zgoda wyrażona posiadaczowi nieruchomości przez jej właściciela na usunięcie drzew lub krzewów [PDFZWN_ZUD_29102015.pdf]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia usunięcia drzewa/drzew [PDFWWZ_17052019.pdf]
 • Wniosek o wydanie kopii protokołu z oględzin drzewa/drzew [PDFWKP_17052019.pdf]

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ PODMIOTY NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ WŁAŚCICIELA URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 PAR. 1 KODEKSU CYWILNEGO

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFWZUD_17052019.pdf]
 • Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego [PDFOPU_ZUD_19102018.pdf]

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFWZUD_17052019.pdf]
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością [PDFOPN_ZUD_19102018.pdf]
 • Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFOSM_ZUD_27122016.pdf]

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW PRZEZ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFWZUD_17052019.pdf]
 • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością [PDFOPN_ZUD_19102018.pdf]
 • Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [PDFOZW_ZUD_27122016.pdf]

ZGŁOSZENIE ZŁOMU / WYWROTU DRZEWA / KRZEWU

ZAŚWIADCZENIE O POŁOŻENIU GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA NA OBSZARZE NATURA 2000

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia, że gruntu przeznaczone do zalesienia położone są na obszarze Natura 2000 [PDFWZON_04102019.pdf]

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZADANIU ZWIĄZANYM Z USUWANIEM AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOLESŁAWIEC NA 2020 ROK

Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2015
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  22-01-2015 12:35
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  13-12-2019 10:59
  przez: Monika Krosondowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 8073
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl