Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Planowanie Przestrzenne

Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec

 • Uwaga do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec [DOCWO_UP_03102018.doc], [PDFWO_UP_03102018.pdf]

Zgodność zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o położeniu działki w obszarze rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2015
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  21-01-2015 11:49
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  22-10-2020 08:02
  przez: Jolanta Sopko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 10686
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl