Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i Opłaty

Informacja o podatkach i opłatach w roku 2019

Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, jednolite w całej Polsce. Jednocześnie od tego dnia istnieje możliwość składania w/w deklaracji i informacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy E - PUAP.

Podatek leśny:

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny [PDFDL-1_01072019.pdf]
 • IL-1 Informacja o lasach [PDFIL-1_01072019.pdf]
 • ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDL-1_01072019.pdf]
 • ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDL-2_01072019.pdf]
 • ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIL-1_01072019.pdf]
 • ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIL-2_01072019.pdf]
 • ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników [PDFZIL-3_01072019.pdf]

Podatek od nieruchomości:

 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [PDFDN-1_01072019.pdf]
 • IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [PDFIN-1_01072019.pdf]
 • ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDN-1_01072019.pdf]
 • ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDN-2_01072019.pdf]
 • ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIN-1_01072019.pdf]
 • ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIN-2_01072019.pdf]
 • ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników [PDFZIN-3_01072019.pdf]

Podatek rolny:

 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny [PDFDR-1_01072019.pdf]
 • IR-1 informacja o gruntach [PDFIR-1_01072019.pdf]
 • ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZDR-1_01072019.pdf]
 • ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZDR-2_01072019.pdf]
 • ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [PDFZIR-1_01072019.pdf]
 • ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [PDFZIR-2_01072019.pdf]
 • ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników [PDFZIR-3_01072019.pdf]

 

Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2019 rok wynosi 42,2356 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXXVII/309/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec. [PDFURGB_XXXVII-309-18.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/67/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. [PDFURGB_IX-67-15.pdf]

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - Informacja na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z1.pdf]
 • Załącznik nr 2 - Załącznik do informacji na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z2.pdf]
 • Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek rolny (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z3.pdf]
 • Załącznik nr 4 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [PDFURGB_IX-67-15_Z4.pdf]
 • Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z5.pdf]
 • Załącznik nr 6 - Informacja na podatek leśny [PDFURGB_IX-67-15_Z6.pdf]
 • Załącznik nr 7 - Deklaracja na podatek leśny (formularz elektroniczny)  [PDFURGB_IX-67-15_Z7.pdf]

   
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/143/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [PDFURGB_XVII-143-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/144/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. [PDFURGB_XVII-144-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/66/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [PDFURGB_IX-66-15.pdf]

Informacja o podatkach i opłatach w roku 2018

Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2018 rok wynosi 43,3532 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXVII/221/17 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec. [PDFURGB_XXVII-221-17.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/67/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. [PDFURGB_IX-67-15.pdf]

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - Informacja na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z1.pdf]
 • Załącznik nr 2 - Załącznik do informacji na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z2.pdf]
 • Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek rolny (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z3.pdf]
 • Załącznik nr 4 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [PDFURGB_IX-67-15_Z4.pdf]
 • Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z5.pdf]
 • Załącznik nr 6 - Informacja na podatek leśny [PDFURGB_IX-67-15_Z6.pdf]
 • Załącznik nr 7 - Deklaracja na podatek leśny (formularz elektroniczny)  [PDFURGB_IX-67-15_Z7.pdf]

   
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/143/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [PDFURGB_XVII-143-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/144/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. [PDFURGB_XVII-144-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/66/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [PDFURGB_IX-66-15.pdf]

Informacja o podatkach i opłatach w roku 2017

Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2017 rok wynosi 42,0220 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/145/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec. [PDFURGB_XVII-145-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/67/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. [PDFURGB_IX-67-15.pdf]

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - Informacja na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z1.pdf]
 • Załącznik nr 2 - Załącznik do informacji na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z2.pdf]
 • Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek rolny (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z3.pdf]
 • Załącznik nr 4 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [PDFURGB_IX-67-15_Z4.pdf]
 • Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z5.pdf]
 • Załącznik nr 6 - Informacja na podatek leśny [PDFURGB_IX-67-15_Z6.pdf]
 • Załącznik nr 7 - Deklaracja na podatek leśny (formularz elektroniczny)  [PDFURGB_IX-67-15_Z7.pdf]

   
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/143/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości [PDFURGB_XVII-143-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XVII/144/16 z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. [PDFURGB_XVII-144-16.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/66/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [PDFURGB_IX-66-15.pdf]

Informacja o podatkach i opłatach w roku 2016

Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2016 rok wynosi 42,1894 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/65/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec. [PDFURGB_IX-65-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/67/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. [PDFURGB_IX-67-15.pdf]

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 - Informacja na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z1.pdf]
 • Załącznik nr 2 - Załącznik do informacji na podatek rolny [PDFURGB_IX-67-15_Z2.pdf]
 • Załącznik nr 3 - Deklaracja na podatek rolny (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z3.pdf]
 • Załącznik nr 4 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [PDFURGB_IX-67-15_Z4.pdf]
 • Załącznik nr 5 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz elektroniczny) [PDFURGB_IX-67-15_Z5.pdf]
 • Załącznik nr 6 - Informacja na podatek leśny [PDFURGB_IX-67-15_Z6.pdf]
 • Załącznik nr 7 - Deklaracja na podatek leśny (formularz elektroniczny)  [PDFURGB_IX-67-15_Z7.pdf]

   
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/64/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. [PDFURGB_IX-64-15.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/66/15 z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [PDFURGB_IX-66-15.pdf]

Informacja o podatkach i opłatach w roku 2015

Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2015 rok wynosi 41,5470 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/285/14 z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec. [PDFURGB_XXXVII-285-14.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/214/13 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. [PDFURGB_XXIX-214-13.pdf]

Załączniki:


Informacja o podatkach i opłatach w roku 2014

Podatek leśny na terenie Gminy Bolesławiec na 2014 rok wynosi 37,6310 zł za 1 ha - obliczony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.

 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/213/13 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec. [PDFURGB_XXIX-213-13.pdf]
 • Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXIX/214/13 z dnia 20 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym. [PDFURGB_XXIX-214-13.pdf]

Załączniki:

Metryczka
 • opublikowano:
  03-12-2014 12:40
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  11-09-2019 10:55
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 11409
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×