Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 1300  w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno - Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIII Sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy z dnia 16.06.2021 r.
  4. Podjęcie uchwał Rady Gminy: 
    4.1 Nr XXIII/255/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i pytania radnych.
  7. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
  8. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Bogusław Uziej

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Projekty uchwał: Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)