Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy

Widocznym przejawem proinwestycyjnego klimatu gminy są liczne zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium gminy. Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do opracowywania zmian w miejscowych planach oraz studium i wyłonieniu wykonawców ww. dokumentów planistycznych Wójt określa formę, miejsce i termin składania wniosków. Zgodnie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informacja o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy i miejscowościach objętych projektem, a także w sposób „zwyczajowo przyjęty”, tzn. poprzez radnych i sołtysów.

Obecnie w trakcie prac projektowych są także następujące dokumenty planistyczne:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  13-10-2014 10:52
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  20-08-2020 09:50
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 12290
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl