Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy

Widocznym przejawem proinwestycyjnego klimatu gminy są liczne zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium gminy. Po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do opracowywania zmian w miejscowych planach oraz studium i wyłonieniu wykonawców ww. dokumentów planistycznych Wójt określa formę, miejsce i termin składania wniosków. Zgodnie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informacja o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy i miejscowościach objętych projektem, a także w sposób „zwyczajowo przyjęty”, tzn. poprzez radnych i sołtysów.

Obecnie w trakcie prac projektowych są także następujące dokumenty planistyczne:

 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn, [PDFURGB_XXX-229-13.pdf;
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łaziska, [PDFURGB_XXX-230-13.pdf];;
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik, [PDFURGB_VII-59-15.pdf];
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany, [PDFURGB_XI-96-16.pdf];
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Golnice, w części dotyczącej cmentarza, [PDFURGB_XI-95-16.pdf];
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice, [PDFURGB_XVI-134-16.pdf],
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny, [PDFURGB_XVI-135-16.pdf],
 • zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, w części dotyczącej działki nr 72, [PDFURGB_XVIII-158-16.pdf],
 • zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej lokalizacji cmentarza w Ocicach, [PDFURGB_XVIII-160-16.pdf],
 • opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa Dolnośląskiego, [PDFUSWD_IX-118-15.pdf];

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  13-10-2014 10:52
  przez: Łukasz Zwolski
 • zmodyfikowano:
  22-06-2017 13:08
  przez: Paweł Stadnicki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 8118
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×