Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)

UWAGA! Urząd Gminy Bolesławiec zawiadamia o szkoleniu i pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B

 • Godzina 900  - obwody od 1 do 5 ( Żeliszów, Bożejowice, Otok, Brzeźnik, Dobra)
 • Godzina 1200  - obwody od 6 do 11 (Dąbrowa Bolesławiecka, Trzebień, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Ocice)

Nr telefonu do kontaktu: 535763689

 

INFORMACJA: w dniu 12 czerwca 2020 r. przyjmowanie zgłoszeń na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników komitetów wyborczych lub osób przez nich upoważnionych będzie prowadzone w godzinach od 14:00 do 16:00


 


 • Informacja Wójta Gminy Bolesławiec w sprawie udostępnienia spisu wyborców [PDFWPRP2020_IWGB_20042020.pdf]
 • Postanowienia nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [PDFWPRP2020_Postanowienie_KW_20042020.pdf]
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [PDFWPRP2020_Obwieszczenie_PKW_17042020.pdf]
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 14 kwietnia 2020 roku [PDFWPRP2020_Informacja_14042020.pdf]
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika  [PDFWPRP2020_Obwieszczenie_Wójta_Obwody_10042020.pdf]
 • Formularz zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej [DOCWPRP2020_Zgłoszenie_uzupełnienie_składu.doc]
 • Informacja Urzędu Gminy Bolesławiec o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w czasie, gdy urząd jest zamknięty lub jego zakres przyjmowania interesantów został ograniczony [http://gminaboleslawiec.pl/3140/269/urzad-zamkniety.html]
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych [PDFWPRP2020_StanowiskoPKW_26032020.pdf]
 • Uchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego [PDFWPRP2020_UchwałaPKW_20_2020_17022020.pdf, PDFWPRP2020_UchwałaPKW_20_2020_Z1.pdf, DOCXWPRP2020_UchwałaPKW_20_2020_Z1.docx]
 • Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego [PDFWPRP2020_UchwałaPKW_11_2019_27022019.pdf]
 • Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy [PDFWPRP2020_UchwałaPKW_6_2019_27022019.pdf]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [PDFWPRP2020_IPKW_ZPOW-501-2-20_17022020.pdf]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [PDFWPRP2020_IPKW_ZPOW-501-6-20_17022020.pdf]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [PDFWPRP2020_IPKW_1.pdf]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych [PDFWPRP2020_IPKW_ZPOW-501-8-20_17022020.pdf]
 • Zarządzenie Nr 146/20 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [PDFZWGB_146_20.pdf]
 • Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [PDFWPRP2020_Postanowienie_05022020.pdf]