Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)

 • Postanowienie nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 26 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Bolesławiec [PDFWPE2019_PKW_172-19_26052019.pdf]
 • Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze z dnia 21 kwietnia 2019 r. [PDFWPE2019_KomunikatRKW_31_21052019.pdf]
 • Formularz wniosku o dopisanie do spisu [PDFWPE2019_Wniosek_o_dopisanie_do_spisu.pdf]
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 [PDFWPE2019_ObwieszczenieOKW_26042019.pdf]
 • Postanowienie nr 110/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w gminie Bolesławiec [PDFWPE2019_PKW_110-19.pdf]
 • Postanowienie nr 84/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bolesławiec [PDFWPE2019_PKW_84-19_06052019.pdf]
 • Informacja Wójta Gminy Bolesławiec w sprawie udostępnienia spisu wyborców [PDFWPE2019_IWGB_06052019.pdf]
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do losowania oraz o terminie tego zgłoszenia a także o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania. [PDFWPE2019_IPKW_05_26042019.pdf]
 • Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 31 w Jeleniej Górze z dnia 16 kwietnia 2019 r. [PDFWPE2019_KomunikatRKW_1_16042019.pdf]
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 16 kwietnia 2019 roku - podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [PDFWPE2019_ObwieszczenieWGB_1_16042019.pdf]
 • Zarządzenie Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [PDFZWGB_52_19.pdf]
 • Postanowienie nr 52/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Bolesławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [PDFWPE2019_PKW_52-19.pdf]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [PDFWPE2019_IPKW_04_05032019.pdf]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [PDFWPE2019_IPKW_03_05032019.pdf]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [PDFWPE2019_IPKW_02_05032019.pdf]
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [PDFWPE2019_IPKW_01_05032019.pdf]
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych [PDFWPE2019_OPKW_05032019.pdf]