Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)

 • Zarządzenie Nr 229/21 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych [PDFZWGB_229_21.pdf]
 • Zarządzenie Nr 228/21 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_228_21.pdf]
 • Zarządzenie Nr 222/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_222_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 221/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_221_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 220/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_220_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 219/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_219_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 218/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_218_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 217/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_217_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 216/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_216_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 215/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_215_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 214/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_214_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 213/20 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Bolesławiec na 2021 rok [PDFZWGB_213_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 212/20 w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy [PDFZWGB_212_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 211/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_211_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 210/20 w sprawie drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_210_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 208/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_208_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 207/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_207_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 206/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_206_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 205/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_205_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 204/20 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji [PDFZWGB_204_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 203/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_203_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 201/20 w sprawie konkursu plastycznego „Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze” [PDFZWGB_201_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 200/20 w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_200_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 199/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_199_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 198/20 w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021 [PDFZWGB_198_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 197/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_197_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 196/20 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy [PDFZWGB_196_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 195/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec za I półrocze 2020 roku [PDFZWGB_195_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 194/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_194_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 193/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_193_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 192/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_192_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 191/20 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_191_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 190/20 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_190_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 189/20 w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_189_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 188/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_188_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 187/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_187_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 186/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_186_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 185/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_185_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 184/20 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej [PDFZWGB_184_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 183/20 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 28/19 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 14 lutego 2019 roku [PDFZWGB_183_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 182/20 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 41/19 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 19 marca 2019 roku [PDFZWGB_182_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 181/20 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 142/16 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 03 lutego 2016 roku [PDFZWGB_181_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 180/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_180_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 179/20 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_179_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 177/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_177_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 176/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesłąwcu z/s w Kruszynie za 2019 rok  [PDFZWGB_176_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 175/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok  [PDFZWGB_175_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 174/20 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Bolesławiec za rok 2019 [PDFZWGB_174_20.pdf, PDFROSGB_2019_10062020.pdf]
 • Zarządzenie Nr 173/20 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do wykonywania zadań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_173_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 172/20 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. [PDFZWGB_172_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 171/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_171_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 170/20 w sprawie sprzedaży samochodu marki Renault Megane Classic [PDFZWGB_170_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 169/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_169_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 168/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_168_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 167/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_167_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 166/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_166_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 165/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_165_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 164/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_164_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 163/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_163_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 162/20 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_162_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 161/20 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_161_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 159/20 w sprawie zmiany budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_159_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 158/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2019 rok [PDFZWGB_158_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 156/20 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej [PDFZWGB_156_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 155/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_155_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 154/20 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży [PDFZWGB_154_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 153/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_153_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 152/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_152_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 151/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_151_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 150/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_150_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 149/20 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej
  niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_149_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 148/20 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu [PDFZWGB_148_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 147/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_147_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 146/20 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. [PDFZWGB_146_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 145/20 w sprawie ustalenia zasad udzielania upoważnień przez Skarbnika Gminy Bolesławiec do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_145_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 144/20 w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Bolesławiec pożyczki organizacji pozarządowej Odział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość'” z siedzibą w Świdnicy [PDFZWGB_144_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 143/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_143_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 142/20 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 , dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_142_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 141/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_141_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 140/20 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_140_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 139/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_139_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 138/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_138_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 137/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_137_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 136/20 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_136_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 135/20 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_135_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 134/20 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_134_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 133/20 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_133_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 132/20 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy [PDFZWGB_132_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 131/20 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_131_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 130/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_130_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 129/20 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_129_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 128/20 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_128_20.pdf]
 • Zarządzenie Nr 127/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_127_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 126/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych [PDFZWGB_126-19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 123/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_123_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 122/19 w sprawie nabycia na własność gruntów, położonych w obrębie Trzebień, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_122_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 121/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_121_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 120/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_120_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 119/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_119_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 118/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_118_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 117/19 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Bolesławiec oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Bolesławiec na 2020 rok [PDFZWGB_117_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 116/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_116_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 115/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_115_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 114/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_114_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 113/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_113_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 112/19 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Nepomucena w Żeliszowie [PDFZWGB_112_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 111/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_111_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 110/19 w sprawie drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_110_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 109/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_109_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 108/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_108_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 107/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy  [PDFZWGB_107_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 106/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_106_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 105/19 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_105_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 104/19 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro [PDFZWGB_104_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 103/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_103_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 102/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_102_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 101/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_101_19.pdf,RTFZWGB_101_19_Z1.rtf]
 • Zarządzenie Nr 100/19 w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 [PDFZWGB_100_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 99/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_99_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 98/19 w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 96/19 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_98_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 97/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_97_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 96/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_96_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 95/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_95_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 94/19 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [PDFZWGB_94_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 93/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_93_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku [PDFZWGB_92_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 91/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_91_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 90/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_90_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 89/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_89_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 88/19 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_88_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 87/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_87_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 86/19 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej w Bolesławcu [PDFZWGB_86_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 85/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_85_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 84/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_84_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 83/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bolesławiec [PDFZWGB_83_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 80/19 w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych promujących Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_80_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 79/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 239/13 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 12 lipca 2013 roku  [PDFZWGB_79_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 78/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_78_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 77/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_77_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 76/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_76_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 75/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_75_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 74/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_74_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 73/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 238/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 28 lutego 2017 roku  [PDFZWGB_73_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 72/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_72_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 71/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 288/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 22 września 2017 roku [PDFZWGB_71_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 70/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 111/15 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 23 października 2015 roku  [PDFZWGB_70_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 69/19 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_69_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 69/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym [PDFZWGB_69_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_68_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 67/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_67_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 66/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kruszynie [PDFZWGB_66_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 65/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFZWGB_65_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 64/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy [PDFZWGB_64_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 63/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_63_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 62/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_62_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 61/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_61_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 60/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_60_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 59/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 158/12 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 01 października 2012 roku [PDFZWGB_59_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 58/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_58_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 57/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_57_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 56/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_56_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 55/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_55_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 54/19 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_54_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 53/19 w sprawie ustalenia planu dofinansowania, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 r. [PDFZWGB_53_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 52/19 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [PDFZWGB_52_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 51/19 w sprawie wyboru Sołtysa w Sołectwie Golnice [PDFZWGB_51_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 50/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFZWGB_50_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 49/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kruszynie [PDFZWGB_49_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 48/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_48_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 47/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_47_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 46/19 w sprawie wyboru Sołtysa w Sołectwie Golnice [PDFZWGB_46_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 45/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 282/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 4 września 2017 roku [PDFZWGB_45_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 44/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 281/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 4 września 2017 roku[PDFZWGB_44_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 43/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2018 rok[PDFZWGB_43_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 42/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 251/13 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 3 października 2013 roku[PDFZWGB_42_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 41/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_41_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 40/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_40_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 38/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_38_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 37/19 w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_37_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 36/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_36_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 35/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  [PDFZWGB_35_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 34/19 w sprawie  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_34_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_33_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 32/19 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego [PDFZWGB_32_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 31/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_31_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 30/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_30_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_29_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_28_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 27/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_27_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 26/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_26_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 25/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_25_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 24/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych [PDFZWGB_24_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 24/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_24_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 23/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_23_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 22/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_22_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 21/19 w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla Gminy Bolesławiec, Urzędu Gminy [PDFZWGB_21_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 20/19 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2019, dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_20_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 19/19 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_19_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 18/19 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego [PDFZWGB_18_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 17/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_17_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 16/19 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_16_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 15/19 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro [PDFZWGB_15_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 14/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [PDFZWGB_14_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 13/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_13_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 12/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_12_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 11/18 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej ma stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_11_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 10/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_10_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 9/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_9_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 8/18 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 300/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 14 listopada 2017 roku [PDFZWGB_8_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 7/18 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 265/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 28 czerwca 2017 roku [PDFZWGB_7_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 6/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_6_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 5/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_5_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_4_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 3/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_3_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_2_18.pdf]