Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)

 • Zarządzenie Nr 38/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_38_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 37/19 w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_37_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 36/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_36_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 35/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  [PDFZWGB_35_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 34/19 w sprawie  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_34_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_33_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 32/19 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego [PDFZWGB_32_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 31/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_31_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 30/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_30_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_29_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_28_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 27/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_27_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 26/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_26_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 25/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_25_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 24/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych [PDFZWGB_24_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 24/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_24_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 23/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_23_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 22/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_22_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 21/19 w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla Gminy Bolesławiec, Urzędu Gminy [PDFZWGB_21_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 20/19 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2019, dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_20_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 19/19 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_19_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 18/19 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego [PDFZWGB_18_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 17/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_17_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 16/19 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_16_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 15/19 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro [PDFZWGB_15_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 14/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [PDFZWGB_14_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 13/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_13_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 12/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_12_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 11/18 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej ma stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_11_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 10/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_10_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 9/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_9_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 8/18 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 300/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 14 listopada 2017 roku [PDFZWGB_8_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 7/18 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 265/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 28 czerwca 2017 roku [PDFZWGB_7_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 6/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_6_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 5/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_5_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_4_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 3/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_3_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_2_18.pdf]
Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2018
  przez: Marcin Sarkowicz
 • opublikowano:
  17-12-2018 11:50
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  07-03-2019 13:14
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 546
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×