Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)

 • Zarządzenie Nr 101/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_101_19.pdf,RTFZWGB_101_19_Z1.rtf]
 • Zarządzenie Nr 100/19 w sprawie trybu opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2020 [PDFZWGB_100_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 99/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_99_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 98/19 w sprawie uchylenia Zarządzenie nr 96/19 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_98_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 97/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomość gruntową niezbędną do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_97_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 96/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_96_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 95/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_95_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 94/19 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [PDFZWGB_94_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 93/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_93_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bolesławiec, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku [PDFZWGB_92_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 91/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_91_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 90/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_90_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 89/19 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_89_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 88/19 w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_88_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 87/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_87_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 86/19 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno — Architektonicznej w Bolesławcu [PDFZWGB_86_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 85/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_85_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 84/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_84_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 83/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bolesławiec [PDFZWGB_83_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 80/19 w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bolesławiec dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych promujących Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_80_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 79/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 239/13 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 12 lipca 2013 roku  [PDFZWGB_79_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 78/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_78_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 77/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_77_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 76/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_76_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 75/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_75_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 74/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_74_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 73/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 238/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 28 lutego 2017 roku  [PDFZWGB_73_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 72/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_72_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 71/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 288/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 22 września 2017 roku [PDFZWGB_71_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 70/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 111/15 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 23 października 2015 roku  [PDFZWGB_70_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 69/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym [PDFZWGB_69_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_68_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 67/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_67_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 66/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kruszynie [PDFZWGB_66_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 65/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFZWGB_65_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 64/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy [PDFZWGB_64_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 63/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_63_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 62/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_62_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 61/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_61_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 60/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_60_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 59/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 158/12 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 01 października 2012 roku [PDFZWGB_59_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 58/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność gminy [PDFZWGB_58_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 57/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_57_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 56/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_56_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 55/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_55_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 54/19 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_54_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 53/19 w sprawie ustalenia planu dofinansowania, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 r. [PDFZWGB_53_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 52/19 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Bolesławiec miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. [PDFZWGB_52_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 51/19 w sprawie wyboru Sołtysa w Sołectwie Golnice [PDFZWGB_51_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 50/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFZWGB_50_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 49/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kruszynie [PDFZWGB_49_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 48/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_48_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 47/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_47_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 46/19 w sprawie wyboru Sołtysa w Sołectwie Golnice [PDFZWGB_46_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 45/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 282/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 4 września 2017 roku [PDFZWGB_45_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 44/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 281/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 4 września 2017 roku[PDFZWGB_44_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 43/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, informacji o stanie mienia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec za 2018 rok[PDFZWGB_43_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 42/19 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Zarządzeniem nr 251/13 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 3 października 2013 roku[PDFZWGB_42_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 41/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_41_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 40/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_40_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 38/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_38_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 37/19 w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_37_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 36/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec [PDFZWGB_36_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 35/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  [PDFZWGB_35_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 34/19 w sprawie  powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_34_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 33/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_33_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 32/19 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego [PDFZWGB_32_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 31/19 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_31_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 30/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_30_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 29/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_29_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 28/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_28_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 27/19 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_27_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 26/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_26_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 25/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_25_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 24/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych [PDFZWGB_24_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 24/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_24_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 23/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok [PDFZWGB_23_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 22/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych [PDFZWGB_22_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 21/19 w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla Gminy Bolesławiec, Urzędu Gminy [PDFZWGB_21_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 20/19 w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2019, dla przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec [PDFZWGB_20_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 19/19 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec [PDFZWGB_19_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 18/19 w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej i zatwierdzenia regulaminu przetargu na udzielenie zamówienia publicznego [PDFZWGB_18_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 17/19 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_17_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 16/19 w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych [PDFZWGB_16_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 15/19 w sprawie powołania komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro [PDFZWGB_15_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 14/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [PDFZWGB_14_19.pdf]
 • Zarządzenie Nr 13/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_13_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 12/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_12_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 11/18 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej ma stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Bolesławiec [PDFZWGB_11_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 10/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_10_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 9/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_9_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 8/18 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 300/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 14 listopada 2017 roku [PDFZWGB_8_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 7/18 w sprawie podania do wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Zarządzeniem nr 265/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 28 czerwca 2017 roku [PDFZWGB_7_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 6/18 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy [PDFZWGB_6_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 5/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_5_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_4_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 3/18 w sprawie nabycia na własność, do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej niezbędnej do realizacji zadań własnych [PDFZWGB_3_18.pdf]
 • Zarządzenie Nr 2/18 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2018 rok [PDFZWGB_2_18.pdf]
Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2018
  przez: Marcin Sarkowicz
 • opublikowano:
  17-12-2018 11:50
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  10-09-2019 13:16
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 1076
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×