Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

III Sesja Rady Gminy Bolesławiec

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie III Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad III Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy z dnia 28.11.2018 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie planu budżetu Gminy Bolesławiec na 2019 rok wraz z informacją o bieżącej działalności w okresie między II i III Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  budżetu Gminy na 2019 rok.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr III/7/18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec,
  B. Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  C. Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego,
  D. Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  E. Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany,
  F. Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn,
  G. Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221,
  H. Nr III/14/18 w sprawie przyjęcia Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  I. Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr".
 8. Wnioski i interpelacje radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.                

 • Porządek z wnioskiem o zmianę porządku obrad i zmianę numeracji uchwał [PDFZPO_III-18.pdf]
 • Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad [PDFWG_III-18.pdf]
Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2018
  przez: Marzena Komarnicka
 • opublikowano:
  12-12-2018 07:27
  przez: Marcin Sarkowicz
 • zmodyfikowano:
  08-02-2019 13:03
  przez: Marcin Sarkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Bolesławiec
  odwiedzin: 678
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl