Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku

 • Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro [JPEGZDSPwŻ_16_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie powołania Komisji Socjalnej [JPEGZDSPwŻ_15_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych [JPEGZDSPwŻ_14_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej [JPEGZDSPwŻ_13_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej [JPEGZDSPwŻ_12_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1/2014 do procedury wydawania duplikatów świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej, karty rowerowej oraz pobierania opłaty za te czynności w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie [JPEGZDSPwŻ_11_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej [JPEGZDSPwŻ_10_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie zebrania z rodzicami [JPEGZDSPwŻ_9_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie udzielenia dni wolnych od pracy w 2014 roku [JPEGZDSPwŻ_8_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej [JPEGZDSPwŻ_7_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie organizacji V Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Kl. VI  Szkół Podstawowych "Z każdym grzecznie, a z bliskim serdecznie" [JPEGZDSPwŻ_6_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015  [JPEGZDSPwŻ_5_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie określenia procedur do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015  [JPEGZDSPwŻ_4_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji pozostałych środków trwałych w używaniu [JPEGZDSPwŻ_3_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej [JPEGZDSPwŻ_2_14.jpeg]
 • Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1/2014 do Regulaminu ZFŚS [JPEGZDSPwŻ_1_14.jpeg]