Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3047736220459624352547557293753147600000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2925018650136235330563347839021366122189425024375842807528460
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152221793724172217761970018659167522048219276193843252320577
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
104231215214373136731429312003113331156212156129401329913245
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399448421
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 86126
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 75445
 3. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 40101
 4. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 37946
 5. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 35773
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 35206
 7. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 30472
 8. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 29129
 9. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 23740
 10. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 19136
 11. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 18002
 12. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 9416
 13. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 9174
 14. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 8886
 15. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 8798
 16. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 8564
 17. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 8286
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 7949
 19. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 7038
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6409
 21. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6369
 22. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6309
 23. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5815
 24. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 5700
 25. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5510
 26. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 5361
 27. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 5016
 28. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4992
 29. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 4850
 30. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 4811
 31. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 4785
 32. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 4762
 33. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 4717
 34. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 4584
 35. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 4569
 36. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 4469
 37. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 4439
 38. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4419
 39. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 4408
 40. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4405
 41. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4292
 42. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 4272
 43. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4233
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4227
 45. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4174
 46. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4140
 47. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 4105
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3659
 49. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3625
 50. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3607
 51. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3585
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3577
 53. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3519
 54. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3494
 55. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3434
 56. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 3372
 57. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3355
 58. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3259
 59. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3078
 60. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 3034
 61. Sołectwa
  Wyświetleń: 2919
 62. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2874
 63. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 2871
 64. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2863
 65. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 2836
 66. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 2753
 67. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2746
 68. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2710
 69. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2707
 70. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2675
 71. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 2672
 72. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2660
 73. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2636
 74. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2597
 75. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 2586
 76. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 2566
 77. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 2517
 78. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2502
 79. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2480
 80. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 2438
 81. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2438
 82. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2372
 83. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2371
 84. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2353
 85. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2343
 86. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 2337
 87. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2316
 88. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 2278
 89. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2278
 90. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2268
 91. Petycje
  Wyświetleń: 2203
 92. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2133
 93. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2056
 94. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1951
 95. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 1926
 96. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 1922
 97. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1878
 98. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 1858
 99. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1793
 100. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 1786
 101. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1741
 102. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1731
 103. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1713
 104. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 1712
 105. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1707
 106. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1691
 107. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1688
 108. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1670
 109. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1650
 110. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1604
 111. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 1516
 112. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1516
 113. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1503
 114. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1495
 115. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1489
 116. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1488
 117. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1485
 118. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 1485
 119. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1480
 120. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1479
 121. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1475
 122. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1471
 123. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1462
 124. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1447
 125. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1428
 126. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1418
 127. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1399
 128. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1382
 129. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1381
 130. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1378
 131. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1370
 132. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1369
 133. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1359
 134. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1341
 135. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1340
 136. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1331
 137. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1314
 138. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1297
 139. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1281
 140. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1278
 141. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1276
 142. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1258
 143. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1248
 144. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1245
 145. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1236
 146. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1216
 147. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1214
 148. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1210
 149. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1196
 150. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1194
 151. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1192
 152. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1183
 153. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1178
 154. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1177
 155. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1169
 156. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1165
 157. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1148
 158. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1144
 159. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1133
 160. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1130
 161. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1129
 162. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1126
 163. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1124
 164. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1115
 165. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1115
 166. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1113
 167. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1101
 168. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1099
 169. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1097
 170. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1097
 171. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1095
 172. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1094
 173. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1090
 174. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1089
 175. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1085
 176. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1078
 177. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1076
 178. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1069
 179. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1058
 180. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1044
 181. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1037
 182. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1034
 183. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1030
 184. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1029
 185. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1026
 186. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1026
 187. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1023
 188. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1018
 189. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1016
 190. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1015
 191. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1015
 192. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1011
 193. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1008
 194. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1008
 195. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1007
 196. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1006
 197. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 999
 198. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 998
 199. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 991
 200. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 988
 201. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 986
 202. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 984
 203. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 982
 204. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 976
 205. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 973
 206. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 967
 207. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 965
 208. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 964
 209. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 962
 210. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 962
 211. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 961
 212. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 958
 213. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 955
 214. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 946
 215. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 942
 216. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 937
 217. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 937
 218. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 937
 219. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 933
 220. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 926
 221. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 926
 222. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 925
 223. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 922
 224. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 921
 225. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 919
 226. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 918
 227. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 917
 228. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 916
 229. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 910
 230. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 908
 231. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 903
 232. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 902
 233. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 897
 234. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 895
 235. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 895
 236. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 895
 237. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 893
 238. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 889
 239. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 887
 240. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 882
 241. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 879
 242. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 875
 243. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 870
 244. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 865
 245. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 864
 246. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 862
 247. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 861
 248. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 860
 249. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 856
 250. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 856
 251. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 854
 252. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 853
 253. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 850
 254. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 840
 255. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 833
 256. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 831
 257. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 829
 258. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 829
 259. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 829
 260. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 827
 261. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 818
 262. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 814
 263. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 813
 264. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 811
 265. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 804
 266. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 802
 267. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 798
 268. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 797
 269. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 795
 270. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 792
 271. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 788
 272. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 787
 273. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 787
 274. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 786
 275. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 783
 276. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 782
 277. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 782
 278. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 781
 279. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 777
 280. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 769
 281. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 768
 282. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 767
 283. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 765
 284. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 760
 285. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 759
 286. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 758
 287. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 757
 288. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 756
 289. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 756
 290. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 754
 291. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 754
 292. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 754
 293. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 753
 294. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 752
 295. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 740
 296. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 738
 297. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 737
 298. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 737
 299. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 736
 300. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 736
 301. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 731
 302. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 731
 303. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 728
 304. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 727
 305. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 725
 306. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 724
 307. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 720
 308. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 719
 309. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 712
 310. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 710
 311. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 709
 312. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 701
 313. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 701
 314. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 698
 315. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 697
 316. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 696
 317. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 692
 318. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 692
 319. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 691
 320. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 687
 321. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 687
 322. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 685
 323. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 684
 324. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 683
 325. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 672
 326. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 672
 327. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 672
 328. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 664
 329. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 663
 330. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 660
 331. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 657
 332. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 655
 333. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publcznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 650
 334. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 648
 335. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 648
 336. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 646
 337. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 645
 338. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 639
 339. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 638
 340. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 634
 341. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 629
 342. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 627
 343. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 626
 344. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 625
 345. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 625
 346. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 624
 347. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 620
 348. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 616
 349. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 612
 350. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 612
 351. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 609
 352. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 608
 353. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 607
 354. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 606
 355. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 606
 356. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 600
 357. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 600
 358. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 597
 359. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 593
 360. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 592
 361. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 591
 362. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 589
 363. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 588
 364. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 587
 365. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 584
 366. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 580
 367. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 580
 368. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 580
 369. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 577
 370. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 576
 371. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 565
 372. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 561
 373. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 557
 374. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 556
 375. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 554
 376. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 545
 377. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 544
 378. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 537
 379. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 537
 380. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 536
 381. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 525
 382. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 522
 383. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 522
 384. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 521
 385. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 519
 386. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 518
 387. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 517
 388. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 503
 389. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 496
 390. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 495
 391. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 492
 392. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 490
 393. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 490
 394. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 489
 395. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 488
 396. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 487
 397. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 487
 398. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 483
 399. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 482
 400. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 480
 401. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 473
 402. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 472
 403. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 468
 404. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 468
 405. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 467
 406. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 462
 407. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 457
 408. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 452
 409. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 444
 410. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 442
 411. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 440
 412. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 435
 413. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 433
 414. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 431
 415. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 430
 416. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 421
 417. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 420
 418. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 419
 419. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 417
 420. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 416
 421. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 407
 422. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 407
 423. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 399
 424. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 395
 425. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 393
 426. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 391
 427. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 389
 428. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 384
 429. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 383
 430. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 382
 431. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 376
 432. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 374
 433. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 371
 434. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 370
 435. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 368
 436. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 367
 437. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 365
 438. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 364
 439. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 361
 440. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 347
 441. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 346
 442. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 346
 443. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 345
 444. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 345
 445. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 340
 446. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 339
 447. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 338
 448. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 334
 449. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 324
 450. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 323
 451. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 323
 452. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 318
 453. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 316
 454. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 316
 455. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 312
 456. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 309
 457. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 308
 458. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 303
 459. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 299
 460. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 287
 461. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 278
 462. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 276
 463. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 275
 464. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 265
 465. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 230
 466. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 227
 467. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 225
 468. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 221
 469. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 219
 470. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 207
 471. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 206
 472. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 204
 473. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 196
 474. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 167
 475. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 167
 476. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 158
 477. Taryfy
  Wyświetleń: 152
 478. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 148
 479. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 148
 480. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 147
 481. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 136
 482. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 136
 483. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 124
 484. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 118
 485. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 116
 486. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 112
 487. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 107
 488. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 105
 489. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 101
 490. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 99
 491. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 98
 492. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 98
 493. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 80
 494. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 79
 495. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 77
 496. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 75
 497. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 75
 498. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 72
 499. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 64
 500. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 57
 501. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 55
 502. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 54
 503. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 54
 504. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 50
 505. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 49
 506. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 47
 507. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 46
 508. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 45
 509. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 44
 510. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 41
 511. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 40
 512. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 37
 513. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 37
 514. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 37
 515. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 36
 516. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 36
 517. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 35
 518. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 35
 519. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 35
 520. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 35
 521. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 33
 522. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 33
 523. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 33
 524. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 32
 525. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 32
 526. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 31
 527. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 31
 528. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 30
 529. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 30
 530. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 29
 531. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 29
 532. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 29
 533. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 28
 534. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 28
 535. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 26
 536. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 26
 537. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 23
 538. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 22
 539. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 22
 540. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 21
 541. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 18
 542. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 17
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 4227
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×