Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
304773622045962435254755729375495224610930973000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2925018650136235330563347839021366122189425024375842807528460
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152221793724172217761970018659167522048219276193843252320577
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
104231215214373136731429312003113331156212156129401329913245
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399448421
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 91422
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 79501
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 42054
 4. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 40210
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 40150
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 38569
 7. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 31661
 8. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 30842
 9. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 26211
 10. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 21024
 11. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 19270
 12. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 9738
 13. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 9658
 14. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 9287
 15. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 9170
 16. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 8832
 17. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 8828
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 8221
 19. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 7769
 20. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 7195
 21. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 6614
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6544
 23. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6512
 24. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6479
 25. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 6206
 26. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 5962
 27. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5714
 28. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 5268
 29. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5148
 30. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 5090
 31. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 4992
 32. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 4956
 33. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 4849
 34. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 4841
 35. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 4811
 36. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 4793
 37. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 4721
 38. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 4681
 39. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 4666
 40. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 4605
 41. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4550
 42. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4532
 43. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 4481
 44. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4458
 45. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4453
 46. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4350
 47. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4290
 48. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4288
 49. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4091
 50. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3835
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3823
 52. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3816
 53. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3802
 54. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3695
 55. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3649
 56. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3563
 57. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3482
 58. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 3479
 59. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3351
 60. Sołectwa
  Wyświetleń: 3241
 61. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3230
 62. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3218
 63. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3141
 64. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 3099
 65. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 2977
 66. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2929
 67. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2905
 68. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2875
 69. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 2825
 70. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2796
 71. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 2767
 72. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2756
 73. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2751
 74. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 2728
 75. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2716
 76. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2693
 77. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2676
 78. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 2669
 79. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 2651
 80. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2533
 81. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2531
 82. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 2490
 83. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2485
 84. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2444
 85. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2416
 86. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 2408
 87. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2403
 88. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 2402
 89. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2395
 90. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2389
 91. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2375
 92. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2368
 93. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2363
 94. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2350
 95. Petycje
  Wyświetleń: 2314
 96. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2314
 97. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2226
 98. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2220
 99. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2124
 100. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2053
 101. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 2026
 102. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2012
 103. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 1976
 104. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 1960
 105. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1939
 106. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 1885
 107. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 1857
 108. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 1844
 109. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1836
 110. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1797
 111. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1787
 112. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1782
 113. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1763
 114. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1737
 115. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1735
 116. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1728
 117. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1708
 118. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1663
 119. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1661
 120. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1595
 121. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1590
 122. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 1572
 123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1564
 124. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1562
 125. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 1547
 126. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1539
 127. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1537
 128. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1536
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1536
 130. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1532
 131. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1523
 132. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1522
 133. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1513
 134. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1512
 135. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1469
 136. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1465
 137. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1459
 138. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1458
 139. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1442
 140. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1438
 141. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1428
 142. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1422
 143. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1416
 144. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1389
 145. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1368
 146. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1363
 147. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1363
 148. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1348
 149. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1322
 150. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1315
 151. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1314
 152. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1312
 153. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1298
 154. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1297
 155. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1297
 156. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1272
 157. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 1270
 158. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1267
 159. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1266
 160. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1262
 161. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1239
 162. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1238
 163. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1237
 164. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1232
 165. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1227
 166. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1219
 167. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1219
 168. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1214
 169. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1206
 170. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1189
 171. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1187
 172. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1177
 173. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1172
 174. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1168
 175. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1165
 176. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1164
 177. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1160
 178. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1153
 179. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1153
 180. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1152
 181. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1146
 182. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1144
 183. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1138
 184. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1137
 185. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1132
 186. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1123
 187. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1117
 188. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1115
 189. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1109
 190. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1109
 191. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1106
 192. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1091
 193. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1083
 194. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1078
 195. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1078
 196. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1076
 197. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1075
 198. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1074
 199. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1066
 200. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1064
 201. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1063
 202. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1061
 203. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1053
 204. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1051
 205. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1047
 206. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1042
 207. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1042
 208. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1040
 209. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1037
 210. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1034
 211. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1032
 212. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1025
 213. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1023
 214. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1020
 215. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1009
 216. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1008
 217. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1007
 218. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1006
 219. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1004
 220. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1003
 221. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1003
 222. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 999
 223. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 995
 224. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 993
 225. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 987
 226. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 986
 227. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 977
 228. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 976
 229. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 973
 230. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 970
 231. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 967
 232. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 964
 233. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 961
 234. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 960
 235. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 956
 236. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 956
 237. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 956
 238. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 956
 239. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 949
 240. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 948
 241. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 948
 242. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 946
 243. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 945
 244. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 942
 245. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 937
 246. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 934
 247. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 933
 248. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 931
 249. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 929
 250. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 928
 251. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 916
 252. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 913
 253. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 911
 254. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 910
 255. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 907
 256. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 905
 257. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 905
 258. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 904
 259. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 902
 260. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 898
 261. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 894
 262. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 890
 263. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 889
 264. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 880
 265. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 876
 266. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 869
 267. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 868
 268. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 868
 269. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 867
 270. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 861
 271. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 860
 272. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 860
 273. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 854
 274. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 850
 275. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 847
 276. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 845
 277. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 843
 278. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 843
 279. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 842
 280. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 841
 281. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 840
 282. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 838
 283. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 837
 284. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 836
 285. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 832
 286. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 828
 287. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 827
 288. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 822
 289. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 820
 290. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 818
 291. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 818
 292. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 813
 293. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 809
 294. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 809
 295. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 807
 296. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 804
 297. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 804
 298. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 803
 299. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 803
 300. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 803
 301. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 803
 302. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 800
 303. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 800
 304. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 796
 305. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 791
 306. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 791
 307. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 789
 308. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 789
 309. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 788
 310. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 780
 311. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 776
 312. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 776
 313. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 769
 314. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 767
 315. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 766
 316. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 762
 317. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 761
 318. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 754
 319. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 750
 320. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 748
 321. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 746
 322. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 746
 323. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 745
 324. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 741
 325. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 738
 326. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 734
 327. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 730
 328. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 729
 329. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 728
 330. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 725
 331. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 725
 332. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 725
 333. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 722
 334. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 716
 335. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 711
 336. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 710
 337. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 709
 338. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 709
 339. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publcznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 705
 340. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 703
 341. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 699
 342. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 695
 343. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 694
 344. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 694
 345. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 691
 346. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 690
 347. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 689
 348. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 688
 349. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 686
 350. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 686
 351. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 685
 352. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 685
 353. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 677
 354. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 667
 355. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 662
 356. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 662
 357. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 660
 358. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 659
 359. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 659
 360. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 656
 361. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 656
 362. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 651
 363. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 651
 364. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 648
 365. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 645
 366. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 644
 367. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 643
 368. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 642
 369. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 640
 370. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 640
 371. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 636
 372. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 634
 373. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 634
 374. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 632
 375. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 631
 376. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 629
 377. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 629
 378. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 626
 379. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 622
 380. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 620
 381. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 618
 382. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 616
 383. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 615
 384. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 612
 385. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 602
 386. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 593
 387. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 588
 388. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 584
 389. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 576
 390. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 575
 391. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 569
 392. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 569
 393. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 567
 394. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 561
 395. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 561
 396. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 560
 397. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 556
 398. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 550
 399. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 546
 400. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 542
 401. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 541
 402. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 539
 403. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 537
 404. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 535
 405. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 533
 406. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 533
 407. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 530
 408. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 529
 409. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 525
 410. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 524
 411. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 523
 412. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 515
 413. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 513
 414. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 513
 415. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 511
 416. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 506
 417. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 506
 418. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 504
 419. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 502
 420. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 502
 421. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 500
 422. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 499
 423. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 489
 424. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 483
 425. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 481
 426. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 479
 427. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 479
 428. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 474
 429. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 473
 430. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 472
 431. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 468
 432. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 459
 433. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 457
 434. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 456
 435. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 454
 436. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 453
 437. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 451
 438. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 450
 439. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 446
 440. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 446
 441. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 437
 442. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 431
 443. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 427
 444. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 427
 445. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 420
 446. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 417
 447. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 417
 448. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 412
 449. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 407
 450. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 401
 451. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 400
 452. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 398
 453. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 398
 454. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 395
 455. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 393
 456. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 389
 457. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 388
 458. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 387
 459. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 381
 460. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 374
 461. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 374
 462. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 372
 463. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 371
 464. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 363
 465. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 355
 466. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 350
 467. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 342
 468. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 322
 469. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 319
 470. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 319
 471. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 298
 472. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 297
 473. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 293
 474. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 292
 475. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 282
 476. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 281
 477. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 271
 478. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 270
 479. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 247
 480. Taryfy
  Wyświetleń: 242
 481. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 238
 482. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 236
 483. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 234
 484. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 230
 485. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 229
 486. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 217
 487. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 213
 488. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 211
 489. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 210
 490. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 207
 491. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 204
 492. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 196
 493. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 185
 494. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 183
 495. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 181
 496. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 178
 497. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 172
 498. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 171
 499. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 165
 500. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 159
 501. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 158
 502. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 155
 503. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 153
 504. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 149
 505. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 141
 506. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 141
 507. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 138
 508. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 135
 509. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 133
 510. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 129
 511. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 127
 512. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 120
 513. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 116
 514. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 115
 515. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 114
 516. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 113
 517. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 111
 518. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 105
 519. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 102
 520. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 101
 521. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 95
 522. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 93
 523. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 92
 524. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 86
 525. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 86
 526. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 85
 527. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 83
 528. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 82
 529. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 81
 530. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 78
 531. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 77
 532. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 77
 533. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 74
 534. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 73
 535. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 72
 536. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 71
 537. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 71
 538. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 68
 539. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 68
 540. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 66
 541. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 66
 542. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 60
 543. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 59
 544. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 58
 545. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 57
 546. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 57
 547. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 57
 548. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 57
 549. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 57
 550. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 56
 551. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 56
 552. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 56
 553. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 56
 554. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 56
 555. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 53
 556. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 52
 557. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 50
 558. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 48
 559. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 45
 560. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 45
 561. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 44
 562. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 43
 563. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 42
 564. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 40
 565. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 31
 566. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 29
 567. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 26
 568. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 13
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 4350
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×