Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4606447640477616503059628406982524100000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
477964009540024329894024041289379373594335844402915440752474
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024573327396478804431434291348524059046771
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 146388
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 115086
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 90462
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 77490
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 71548
 6. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 49274
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 42125
 8. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 38713
 9. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 34858
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 29919
 11. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 17804
 12. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 14019
 13. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 13583
 14. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 12945
 15. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 12623
 16. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 11636
 17. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 11236
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 10615
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 10607
 20. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 9839
 21. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 8671
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8437
 23. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 8305
 24. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 8074
 25. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 7897
 26. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 7868
 27. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 7809
 28. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 7741
 29. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7701
 30. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 7360
 31. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 7320
 32. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 7274
 33. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6953
 34. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 6951
 35. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 6896
 36. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 6882
 37. Sołectwa
  Wyświetleń: 6855
 38. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6759
 39. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 6581
 40. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6566
 41. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 6493
 42. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 6491
 43. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6467
 44. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 6336
 45. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 6316
 46. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 6191
 47. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 6070
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5955
 49. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5880
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5815
 51. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5763
 52. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 5739
 53. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 5716
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5596
 55. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 5537
 56. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5428
 57. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5377
 58. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5226
 59. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5220
 60. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4806
 61. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4686
 62. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 4650
 63. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4618
 64. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 4334
 65. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 4291
 66. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4251
 67. Petycje
  Wyświetleń: 4229
 68. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 4183
 69. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4141
 70. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4141
 71. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 4062
 72. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 4048
 73. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 4037
 74. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3982
 75. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3976
 76. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3960
 77. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3950
 78. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
  Wyświetleń: 3937
 79. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3896
 80. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3639
 81. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3579
 82. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 3503
 83. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 3438
 84. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 3437
 85. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3431
 86. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 3404
 87. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 3401
 88. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3385
 89. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 3365
 90. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3352
 91. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 3282
 92. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 3274
 93. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 3261
 94. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 3217
 95. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 3205
 96. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 3148
 97. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 3103
 98. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 3081
 99. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 3071
 100. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 3056
 101. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 3056
 102. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 3006
 103. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2996
 104. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2995
 105. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2990
 106. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 2931
 107. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2914
 108. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2900
 109. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 2871
 110. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2807
 111. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2798
 112. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2776
 113. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2764
 114. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2734
 115. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 2702
 116. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2667
 117. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2662
 118. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 2656
 119. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2623
 120. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2614
 121. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2607
 122. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 2598
 123. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2582
 124. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2575
 125. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 2535
 126. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2531
 127. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 2471
 128. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 2435
 129. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 2432
 130. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2422
 131. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 2418
 132. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 2401
 133. Transport Publiczny
  Wyświetleń: 2391
 134. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2387
 135. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2385
 136. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 2377
 137. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2361
 138. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2354
 139. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 2335
 140. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 2324
 141. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 2324
 142. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 2286
 143. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 2261
 144. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 2257
 145. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 2245
 146. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 2238
 147. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 2237
 148. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 2221
 149. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 2220
 150. Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km
  Wyświetleń: 2220
 151. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 2185
 152. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 2170
 153. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 2158
 154. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 2158
 155. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 2118
 156. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 2115
 157. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 2110
 158. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 2103
 159. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 2094
 160. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 2085
 161. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2061
 162. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 2053
 163. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 2053
 164. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2044
 165. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 2041
 166. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 2041
 167. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 2026
 168. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 2023
 169. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2021
 170. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 2007
 171. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 2007
 172. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 2005
 173. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1995
 174. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1945
 175. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1909
 176. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1906
 177. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1898
 178. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1892
 179. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1892
 180. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1889
 181. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1888
 182. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1875
 183. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1872
 184. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 1868
 185. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1868
 186. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1862
 187. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1840
 188. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1825
 189. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1821
 190. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1818
 191. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1807
 192. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1807
 193. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1806
 194. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1805
 195. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1800
 196. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1793
 197. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1776
 198. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1774
 199. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1760
 200. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1753
 201. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1748
 202. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1744
 203. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1744
 204. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1742
 205. Taryfy
  Wyświetleń: 1724
 206. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1720
 207. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1717
 208. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1717
 209. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1715
 210. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1713
 211. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1704
 212. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1696
 213. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1692
 214. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1688
 215. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1686
 216. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1683
 217. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1669
 218. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1659
 219. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1651
 220. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1648
 221. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1647
 222. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1638
 223. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1637
 224. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1636
 225. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1633
 226. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1630
 227. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1627
 228. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1624
 229. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1620
 230. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1613
 231. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1611
 232. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1608
 233. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1606
 234. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1603
 235. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1601
 236. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1601
 237. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1600
 238. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1596
 239. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1592
 240. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1592
 241. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1591
 242. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1588
 243. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1587
 244. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1586
 245. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1586
 246. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1584
 247. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1581
 248. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1580
 249. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1577
 250. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1577
 251. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1571
 252. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1570
 253. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 1566
 254. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 1560
 255. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 1555
 256. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 1555
 257. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1554
 258. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1554
 259. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 1552
 260. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 1549
 261. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1545
 262. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1544
 263. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1540
 264. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 1534
 265. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1528
 266. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1526
 267. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2020
  Wyświetleń: 1524
 268. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1524
 269. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1524
 270. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1523
 271. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1518
 272. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 1518
 273. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1514
 274. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1502
 275. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1501
 276. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1500
 277. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1499
 278. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1496
 279. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1495
 280. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1494
 281. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1492
 282. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1492
 283. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 1489
 284. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1485
 285. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1483
 286. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
  Wyświetleń: 1482
 287. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1480
 288. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1479
 289. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1478
 290. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1475
 291. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1474
 292. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 1473
 293. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1473
 294. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1470
 295. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1465
 296. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1461
 297. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1460
 298. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1458
 299. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1458
 300. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1458
 301. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1457
 302. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1456
 303. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 1451
 304. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1451
 305. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1446
 306. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1445
 307. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1445
 308. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 1444
 309. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 1442
 310. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1438
 311. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1436
 312. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 1435
 313. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1431
 314. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1429
 315. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1428
 316. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1427
 317. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1422
 318. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1417
 319. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1413
 320. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1410
 321. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1405
 322. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1404
 323. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1404
 324. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 1399
 325. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1396
 326. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1395
 327. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1395
 328. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1391
 329. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1390
 330. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 1388
 331. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1380
 332. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1379
 333. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 1378
 334. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 1376
 335. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1375
 336. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1370
 337. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1369
 338. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1366
 339. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 1364
 340. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1358
 341. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1357
 342. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1353
 343. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1347
 344. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 1346
 345. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 1345
 346. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1341
 347. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1340
 348. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1339
 349. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1338
 350. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 1337
 351. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1336
 352. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1328
 353. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 1325
 354. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 1324
 355. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 1323
 356. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1312
 357. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 1312
 358. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 1311
 359. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 1310
 360. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1306
 361. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1304
 362. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 1303
 363. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1303
 364. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1302
 365. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1300
 366. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1294
 367. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 1290
 368. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 1288
 369. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1287
 370. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1285
 371. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1284
 372. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 1283
 373. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1282
 374. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1280
 375. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1280
 376. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 1278
 377. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1276
 378. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 1273
 379. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1272
 380. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 1270
 381. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1270
 382. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 1270
 383. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 1270
 384. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 1269
 385. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 1268
 386. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1265
 387. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 1263
 388. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rozliczania podatku od towarów i usług oraz rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 1262
 389. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1260
 390. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 1255
 391. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1252
 392. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1250
 393. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 1249
 394. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1245
 395. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1243
 396. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 1239
 397. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 1233
 398. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 1233
 399. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1227
 400. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1224
 401. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1217
 402. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 1216
 403. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 1214
 404. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 1207
 405. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1205
 406. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1204
 407. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1202
 408. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 1201
 409. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1198
 410. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1195
 411. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 1194
 412. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1193
 413. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1190
 414. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 1189
 415. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 1187
 416. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 1184
 417. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1172
 418. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1168
 419. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1167
 420. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1165
 421. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1164
 422. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 1164
 423. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1158
 424. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 1155
 425. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 1153
 426. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1152
 427. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 1140
 428. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1139
 429. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 1136
 430. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1136
 431. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1135
 432. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1134
 433. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 1134
 434. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 1130
 435. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 1120
 436. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 1120
 437. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 1117
 438. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1115
 439. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 1111
 440. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 1109
 441. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 1108
 442. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1104
 443. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1099
 444. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1097
 445. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1096
 446. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 1093
 447. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1091
 448. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 1088
 449. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1086
 450. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 1085
 451. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 1084
 452. Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1084
 453. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1083
 454. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1076
 455. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1075
 456. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1074
 457. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 1068
 458. Raporty
  Wyświetleń: 1067
 459. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 1064
 460. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 1054
 461. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1048
 462. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 1047
 463. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 1047
 464. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 1032
 465. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1029
 466. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 1027
 467. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1018
 468. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 1007
 469. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1007
 470. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1003
 471. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1002
 472. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 999
 473. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 992
 474. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 991
 475. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 988
 476. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 986
 477. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 984
 478. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 977
 479. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr w Gminnym Zakładzie Obsługi Szkół
  Wyświetleń: 970
 480. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 970
 481. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 968
 482. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 961
 483. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 960
 484. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 953
 485. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 949
 486. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 949
 487. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 947
 488. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 947
 489. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 945
 490. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 934
 491. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 932
 492. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 929
 493. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 925
 494. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 924
 495. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 921
 496. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 919
 497. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 913
 498. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 909
 499. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 903
 500. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 901
 501. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 900
 502. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 900
 503. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 896
 504. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 893
 505. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 892
 506. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 892
 507. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 891
 508. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 890
 509. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 884
 510. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 881
 511. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 878
 512. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 871
 513. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2018)
  Wyświetleń: 865
 514. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (2)
  Wyświetleń: 864
 515. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 864
 516. Bilanse
  Wyświetleń: 854
 517. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 850
 518. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 849
 519. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 848
 520. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 847
 521. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 842
 522. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 840
 523. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 835
 524. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 834
 525. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 830
 526. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 824
 527. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 823
 528. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 822
 529. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 812
 530. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 809
 531. Wybory ławników
  Wyświetleń: 808
 532. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 808
 533. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 807
 534. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
  Wyświetleń: 804
 535. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 802
 536. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 800
 537. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 797
 538. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 796
 539. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 788
 540. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 782
 541. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 782
 542. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 778
 543. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 769
 544. Rozbudowa szkoły we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 763
 545. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 758
 546. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 753
 547. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 749
 548. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 748
 549. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 746
 550. Naprawa nawierzchni dróg we wsiach Kruszyn-Kraśnik Dolny o długości 3,250 km w ramach wytyczonego szlaku rowerowego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 746
 551. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 743
 552. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 731
 553. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 719
 554. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 718
 555. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 716
 556. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 714
 557. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 712
 558. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 712
 559. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 707
 560. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 705
 561. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 703
 562. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 700
 563. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 697
 564. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 696
 565. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 696
 566. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 695
 567. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 693
 568. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 691
 569. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 689
 570. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 689
 571. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 688
 572. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 686
 573. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 684
 574. Remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 684
 575. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 684
 576. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 683
 577. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 682
 578. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 681
 579. Programy Zdrowotne
  Wyświetleń: 680
 580. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
  Wyświetleń: 672
 581. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 671
 582. Transport dzieci i kadry na kolonie letne w Jarosławcu - 2019
  Wyświetleń: 669
 583. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 663
 584. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 661
 585. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
  Wyświetleń: 660
 586. Budowa drogi wraz z budową zbiornika retencyjnego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 659
 587. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 659
 588. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 659
 589. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 654
 590. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 653
 591. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 646
 592. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 646
 593. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 644
 594. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 637
 595. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 625
 596. Raport z działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017
  Wyświetleń: 625
 597. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 620
 598. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 619
 599. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 619
 600. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 618
 601. Wykonanie rocznego przeglądu dróg publicznych, mostów i wiaduktów w gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 612
 602. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 610
 603. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 609
 604. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 600
 605. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 600
 606. Sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych
  Wyświetleń: 600
 607. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 599
 608. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 597
 609. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 586
 610. Ochrona imprez kulturalnych w GOKIS Bolesławiec
  Wyświetleń: 586
 611. Usługi geodezyjne w 2019 roku
  Wyświetleń: 586
 612. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 586
 613. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 585
 614. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 584
 615. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 582
 616. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 579
 617. Wynajem telebimu i realizacja
  Wyświetleń: 576
 618. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro (ZSPKG)
  Wyświetleń: 574
 619. Pielęgnacja drzew w Kruszynie i Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 569
 620. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 567
 621. Projekty budżetu
  Wyświetleń: 567
 622. Zakup i montaż wiaty (altany) we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 567
 623. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 565
 624. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 561
 625. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 558
 626. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 555
 627. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 554
 628. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 551
 629. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 551
 630. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 550
 631. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 549
 632. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 547
 633. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 544
 634. Porządkowanie części działki gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 544
 635. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 544
 636. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 542
 637. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 542
 638. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Trzebień
  Wyświetleń: 542
 639. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 541
 640. Utwardzenie terenu pod wiatę we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 540
 641. Wynajem pokoi hotelowych z wyżywieniem
  Wyświetleń: 539
 642. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 535
 643. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 534
 644. Utwardzenie terenu pod miejsce wypoczynku (ławostół) we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 534
 645. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 534
 646. Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 532
 647. Zakup i montaż wiat drewnianych z ławostołem we wsiach Krępnica i Kruszyn oraz zakup i montaż 3 kpl. ławostołów 8-osobowych w Kruszynie
  Wyświetleń: 532
 648. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 529
 649. Opracowanie i wydanie map rowerowych - turystycznych dla obszaru objętego projektem Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, wraz z podkładem mapowym na turystyczne tablice informacyjne
  Wyświetleń: 528
 650. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 527
 651. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 527
 652. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 526
 653. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 522
 654. Wykonanie, dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 520
 655. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 519
 656. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 519
 657. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 514
 658. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 514
 659. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 513
 660. Techniczna obsługa trzech imprez plenerowych
  Wyświetleń: 513
 661. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 513
 662. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 512
 663. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 512
 664. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 511
 665. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 509
 666. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 509
 667. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 507
 668. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 507
 669. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 506
 670. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku
  Wyświetleń: 503
 671. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 503
 672. Sporządzenie MPZP dla terenów we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny oraz terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 503
 673. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 501
 674. Zaprojektowanie i przebudowa budowli komunikacyjnej na cieku Kraszówka – przepust drogowy, w ciągu drogi gminnej nr 170 w miejscowości Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 499
 675. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 498
 676. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 498
 677. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 497
 678. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 496
 679. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Trzebień
  Wyświetleń: 491
 680. Wycinka drzew w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 491
 681. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 490
 682. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 490
 683. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 489
 684. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (POZ)
  Wyświetleń: 488
 685. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 485
 686. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 482
 687. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 482
 688. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 481
 689. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 481
 690. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 476
 691. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza
  Wyświetleń: 475
 692. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 475
 693. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 474
 694. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 473
 695. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 473
 696. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 471
 697. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 468
 698. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 466
 699. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)
  Wyświetleń: 466
 700. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
  Wyświetleń: 466
 701. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 464
 702. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 463
 703. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 460
 704. [UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA] Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 459
 705. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 458
 706. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 456
 707. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 456
 708. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 455
 709. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/135/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów
  Wyświetleń: 453
 710. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 451
 711. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 451
 712. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 449
 713. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 449
 714. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 449
 715. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych
  Wyświetleń: 448
 716. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 448
 717. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 447
 718. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 446
 719. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 445
 720. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 444
 721. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 444
 722. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 441
 723. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 438
 724. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (Grupa: Dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 436
 725. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 436
 726. Zakup i montaż klimatyzatorów przenośnych w 19-u pomieszczeniach Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 436
 727. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 435
 728. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 434
 729. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 432
 730. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 428
 731. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 428
 732. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 427
 733. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 425
 734. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 424
 735. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 424
 736. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 423
 737. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 420
 738. Rozgraniczenie między działką nr 274 a działkami nr 217/2, nr 218, nr 219, nr 220, nr 819/11, nr 819/10, nr 819/9, nr 819/6, nr 1004/2, nr 818/3 i nr 817/3, położonymi w obrębie Chmielno
  Wyświetleń: 418
 739. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 418
 740. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 416
 741. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 411
 742. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr i administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 410
 743. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 410
 744. Raport o stanie Gminy Bolesławiec za 2018 rok
  Wyświetleń: 409
 745. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 408
 746. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 407
 747. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 407
 748. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 406
 749. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 406
 750. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 406
 751. Ekspertyza 2 sztuk drzew na dz nr 171 w Rakowicach
  Wyświetleń: 405
 752. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 405
 753. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 404
 754. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 404
 755. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 404
 756. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 400
 757. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 400
 758. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 399
 759. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 398
 760. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 398
 761. Malowanie linii na boiskach poliuretanowych przy szkołach na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 397
 762. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 396
 763. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 392
 764. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 391
 765. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 390
 766. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 389
 767. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 388
 768. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 388
 769. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 387
 770. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 387
 771. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 384
 772. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2019)
  Wyświetleń: 383
 773. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 383
 774. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 382
 775. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 381
 776. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 381
 777. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 380
 778. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 380
 779. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 377
 780. Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 377
 781. Wykonanie opinii (ekspertyzy) biegłego dotyczacej zmiany stanu wody na gruncie stanowiacej działkę nr 504/6 obręb Rakowice, gmina Bolesławiec
  Wyświetleń: 377
 782. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 376
 783. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 374
 784. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 372
 785. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 372
 786. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 370
 787. XII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 370
 788. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 367
 789. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 366
 790. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 365
 791. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 365
 792. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 363
 793. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 363
 794. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 362
 795. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 362
 796. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 362
 797. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 361
 798. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 360
 799. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 360
 800. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 359
 801. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 359
 802. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 358
 803. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 356
 804. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 354
 805. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 353
 806. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 352
 807. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 352
 808. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 351
 809. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 346
 810. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 346
 811. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 345
 812. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 343
 813. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 343
 814. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 430, 402/3) we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 341
 815. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 341
 816. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 340
 817. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 340
 818. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 340
 819. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 339
 820. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2019
  Wyświetleń: 338
 821. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 335
 822. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 335
 823. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 334
 824. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 333
 825. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 333
 826. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/136/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 333
 827. Zakup i dostawa tonerów i tuszy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 333
 828. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 331
 829. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 329
 830. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 328
 831. Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla budowy dróg: dz. nr 304, nr 601, nr 621, nr 622, nr 672/4, nr 263/13, nr 691 obr. Kruszyn, dz. nr 674, nr 675 obr. Kraśnik Górny, dz. nr 670 obr. Trzebień (2)
  Wyświetleń: 327
 832. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 326
 833. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 326
 834. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 326
 835. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/163/20 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 324
 836. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 323
 837. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 323
 838. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 321
 839. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 320
 840. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 318
 841. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 317
 842. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 317
 843. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 317
 844. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 316
 845. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 316
 846. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 316
 847. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 314
 848. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 314
 849. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 312
 850. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 312
 851. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice.
  Wyświetleń: 312
 852. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 311
 853. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 311
 854. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 310
 855. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2016
  Wyświetleń: 309
 856. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2015
  Wyświetleń: 308
 857. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 308
 858. Zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 308
 859. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 307
 860. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 307
 861. Konkursy na realizację zadań publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 306
 862. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 306
 863. Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla budowy dróg: dz. nr 304, nr 601, nr 621, nr 622, nr 672/4, nr 263/13, nr 691 obr. Kruszyn, dz. nr 674, nr 675 obr. Kraśnik Górny, dz. nr 670 obr. Trzebień
  Wyświetleń: 306
 864. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 305
 865. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 305
 866. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/154/19 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 304
 867. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 303
 868. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/156/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 303
 869. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 302
 870. Zakup tabletów z etui i klawiaturą dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 301
 871. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 300
 872. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 297
 873. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne.
  Wyświetleń: 296
 874. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 294
 875. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 294
 876. Zakup 3 zestawów komputerowych
  Wyświetleń: 293
 877. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
  Wyświetleń: 288
 878. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesławieckiej(...)
  Wyświetleń: 287
 879. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 286
 880. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 286
 881. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 284
 882. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 283
 883. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/162/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 282
 884. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 280
 885. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 280
 886. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/155/20 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 280
 887. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 278
 888. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/159/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”
  Wyświetleń: 278
 889. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/160/20 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 277
 890. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 274
 891. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 274
 892. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2018
  Wyświetleń: 273
 893. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2014
  Wyświetleń: 271
 894. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin.
  Wyświetleń: 271
 895. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 271
 896. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 271
 897. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 73) we wsi Ocice
  Wyświetleń: 270
 898. Usługi geodezyjne w 2020 roku
  Wyświetleń: 270
 899. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/157/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 269
 900. Wycena nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 269
 901. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 268
 902. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 268
 903. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 268
 904. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 267
 905. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych, poł. na obszarze 30 wsi gm. Bolesławiec oraz wiat turystycznych zlokalizowanych w m. Krępnica, Kruszyn, Łaziska przy szlaku rowerowym oraz ścieżce rowerowej
  Wyświetleń: 267
 906. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2017
  Wyświetleń: 266
 907. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 265
 908. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 263
 909. Zakup pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 263
 910. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 262
 911. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji k(...)
  Wyświetleń: 261
 912. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 261
 913. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 261
 914. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 261
 915. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 260
 916. Koszenie poboczy dróg oraz ścieżki rowerowej na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 259
 917. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 258
 918. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2273D (dz. nr 296) we wsi Ocice
  Wyświetleń: 258
 919. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2016
  Wyświetleń: 257
 920. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 257
 921. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 256
 922. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 256
 923. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 256
 924. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 256
 925. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 254
 926. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 253
 927. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/158/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowościach Suszki i Żeliszów
  Wyświetleń: 253
 928. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 252
 929. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/161/20 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2020
  Wyświetleń: 251
 930. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 250
 931. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 250
 932. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 249
 933. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 247
 934. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 247
 935. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 246
 936. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 246
 937. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 245
 938. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 244
 939. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 244
 940. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2020
  Wyświetleń: 243
 941. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/136/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 243
 942. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 243
 943. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 663) we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 242
 944. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 242
 945. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 242
 946. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury z(...)
  Wyświetleń: 242
 947. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 241
 948. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 401/2, 416) we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 239
 949. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesła(...)
  Wyświetleń: 239
 950. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 239
 951. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 241) we wsi Nowe Jaroszowice i (dz. nr 268) we wsi Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 238
 952. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 237
 953. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 237
 954. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/147/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na któych zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części [...]
  Wyświetleń: 236
 955. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2018 (1)
  Wyświetleń: 235
 956. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/135/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów
  Wyświetleń: 235
 957. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 235
 958. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2019
  Wyświetleń: 234
 959. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 234
 960. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 233
 961. Porządkowanie poboczy dróg oraz likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenach należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 232
 962. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 18, 19, 40) we wsi Kruszyn i (dz. nr 866/2, 838) we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 231
 963. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2018 (2)
  Wyświetleń: 228
 964. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 228
 965. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 226
 966. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 226
 967. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 226
 968. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/153/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 225
 969. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Megane Classic
  Wyświetleń: 223
 970. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 223
 971. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 223
 972. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 223
 973. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/149/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 223
 974. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 222
 975. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 222
 976. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 221
 977. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 221
 978. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2015
  Wyświetleń: 220
 979. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 219
 980. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 219
 981. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 219
 982. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 218
 983. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 218
 984. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 218
 985. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 217
 986. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 217
 987. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 216
 988. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 216
 989. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 215
 990. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 212
 991. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 212
 992. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 212
 993. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 211
 994. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 211
 995. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/154/19 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 210
 996. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/152/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 210
 997. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 209
 998. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 209
 999. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 209
 1000. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2017
  Wyświetleń: 208
 1001. Rejestr umów
  Wyświetleń: 208
 1002. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 208
 1003. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 207
 1004. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 207
 1005. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 206
 1006. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/146/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice-Ustronie i Żeliszów-Racib [...]
  Wyświetleń: 206
 1007. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/148/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 206
 1008. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 205
 1009. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 204
 1010. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/139/19 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 203
 1011. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 202
 1012. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/139/19 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 202
 1013. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 202
 1014. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/144/19 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 202
 1015. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 199
 1016. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 196
 1017. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/145/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 196
 1018. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 194
 1019. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/151/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności za przy [...]
  Wyświetleń: 194
 1020. Zakup laptopów dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 194
 1021. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 193
 1022. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 193
 1023. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 193
 1024. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 192
 1025. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 192
 1026. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/143/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 192
 1027. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 191
 1028. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/150/19 zmieniająca Uchwałę NR XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomny [...]
  Wyświetleń: 190
 1029. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
  Wyświetleń: 190
 1030. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 189
 1031. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 189
 1032. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 733/4) we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 188
 1033. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 188
 1034. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 187
 1035. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 187
 1036. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 187
 1037. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/138/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 187
 1038. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 185
 1039. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 184
 1040. Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 183
 1041. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/156/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 182
 1042. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/162/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 182
 1043. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
  Wyświetleń: 182
 1044. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 181
 1045. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 181
 1046. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 178/6, 184, 29) we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 180
 1047. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 180
 1048. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/140/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 180
 1049. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 179
 1050. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 179
 1051. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/153/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 178
 1052. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 177
 1053. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/152/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 176
 1054. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 175
 1055. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/163/20 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 173
 1056. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/161/20 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2020
  Wyświetleń: 172
 1057. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 171
 1058. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 171
 1059. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/141/19 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2019 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 170
 1060. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 731/1, 730/7) we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 169
 1061. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/160/20 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 167
 1062. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/159/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”
  Wyświetleń: 165
 1063. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 164
 1064. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/155/20 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 164
 1065. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/142/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 164
 1066. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 163
 1067. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 162
 1068. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/150/19 zmieniająca Uchwałę NR XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób b[...]
  Wyświetleń: 162
 1069. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/145/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 161
 1070. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 543) we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 160
 1071. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/148/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 158
 1072. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/151/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności [...]
  Wyświetleń: 157
 1073. Dostawa urządzeń, sprzętu, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów ochronnych do zespołów szkolno-przedszkolnych i szkoły podstawowej z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 154
 1074. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 151
 1075. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/146/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice-Ustronie i Żeliszó[...]
  Wyświetleń: 151
 1076. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/157/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 151
 1077. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/140/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 150
 1078. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/142/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 146
 1079. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/147/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na któych zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części [...]
  Wyświetleń: 146
 1080. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/144/19 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 141
 1081. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/149/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 141
 1082. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/138/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 138
 1083. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/141/19 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2019 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 138
 1084. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/143/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 138
 1085. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/158/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowościach Suszki i Żeliszów
  Wyświetleń: 134
 1086. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
  Wyświetleń: 133
 1087. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
  Wyświetleń: 97
 1088. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Renault Megane Classic (2)
  Wyświetleń: 94
 1089. Dostawa mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 71
 1090. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 64
 1091. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 51
 1092. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bol. i Kraśnik Dol
  Wyświetleń: 43
 1093. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/167/20 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 42
 1094. Raport o stanie Gminy Bolesławiec za 2019 rok
  Wyświetleń: 41
 1095. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/175/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 38
 1096. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice.
  Wyświetleń: 37
 1097. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/173/20 w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścic [...]
  Wyświetleń: 37
 1098. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/176/20 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 37
 1099. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/168/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 34
 1100. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/170/20 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 32
 1101. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/171/20 sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 32
 1102. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/174/20 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w zakresie południowo - zachodniej części wsi Trzebień
  Wyświetleń: 31
 1103. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/169/20 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 30
 1104. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/177/20 w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi
  Wyświetleń: 30
 1105. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/172/20 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 28
 1106. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/177/20 w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi
  Wyświetleń: 23
 1107. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/175/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 22
 1108. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/176/20 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 21
 1109. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/173/20 w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścic [...]
  Wyświetleń: 20
 1110. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/165/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
  Wyświetleń: 17
 1111. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/174/20 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w zakresie południowo - zachodniej części wsi Trzebień
  Wyświetleń: 17
 1112. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/164/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 16
 1113. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/170/20 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 16
 1114. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/169/20 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 15
 1115. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/171/20 sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 15
 1116. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/166/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 14
 1117. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/168/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 14
 1118. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/172/20 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 14
 1119. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/166/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 10
 1120. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/165/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
  Wyświetleń: 9
 1121. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/164/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 8
 1122. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/167/20 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 7
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl