Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
30477362204596243525431240000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2925018650136235330563347839021366122189425024375842807528460
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152221793724172217761970018659167522048219276193843252320577
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
104231215214373136731429312003113331156212156129401329913245
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399448421
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 81683
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 73258
 3. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 39984
 4. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 36214
 5. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 32780
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 31649
 7. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 28060
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 27959
 9. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 21710
 10. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 18185
 11. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 17252
 12. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 9061
 13. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 8687
 14. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 8665
 15. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 8483
 16. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 8336
 17. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 7983
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 7688
 19. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6542
 20. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6298
 21. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6186
 22. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5717
 23. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 5443
 24. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5111
 25. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 5086
 26. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4887
 27. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 4846
 28. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 4735
 29. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 4692
 30. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 4682
 31. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 4605
 32. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 4579
 33. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 4477
 34. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4431
 35. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 4304
 36. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4293
 37. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4292
 38. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 4287
 39. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 4262
 40. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4166
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4103
 42. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 4099
 43. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4076
 44. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4016
 45. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 4003
 46. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 3756
 47. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3582
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3547
 49. Regulaminy obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 3532
 50. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3511
 51. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3456
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3444
 53. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3398
 54. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3392
 55. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3374
 56. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 3305
 57. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3254
 58. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3173
 59. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3034
 60. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2991
 61. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2826
 62. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2819
 63. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 2777
 64. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 2758
 65. Sołectwa
  Wyświetleń: 2703
 66. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 2682
 67. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2673
 68. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2670
 69. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2645
 70. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 2633
 71. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2613
 72. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2582
 73. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2582
 74. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2524
 75. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 2503
 76. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2428
 77. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 2405
 78. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2395
 79. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 2379
 80. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2337
 81. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2329
 82. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2321
 83. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2292
 84. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2265
 85. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 2260
 86. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2211
 87. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 2164
 88. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2150
 89. Petycje
  Wyświetleń: 2081
 90. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2063
 91. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2010
 92. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1891
 93. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 1880
 94. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1821
 95. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 1805
 96. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 1799
 97. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1768
 98. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1691
 99. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1684
 100. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 1683
 101. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1664
 102. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1656
 103. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1653
 104. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1650
 105. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1620
 106. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1615
 107. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 1593
 108. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1555
 109. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 1473
 110. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1454
 111. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1451
 112. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1451
 113. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1447
 114. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1447
 115. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1443
 116. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 1430
 117. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1424
 118. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1422
 119. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1420
 120. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1419
 121. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1410
 122. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1407
 123. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1385
 124. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1383
 125. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1361
 126. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1345
 127. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1341
 128. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1339
 129. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1336
 130. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1299
 131. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1296
 132. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1293
 133. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1293
 134. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1281
 135. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1268
 136. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1262
 137. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1250
 138. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1230
 139. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1213
 140. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1208
 141. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1204
 142. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1193
 143. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1177
 144. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1173
 145. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1173
 146. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1172
 147. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1170
 148. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1169
 149. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1155
 150. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1151
 151. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1143
 152. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1140
 153. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1129
 154. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1113
 155. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1112
 156. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1105
 157. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1099
 158. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1097
 159. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1092
 160. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1091
 161. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1087
 162. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1082
 163. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1081
 164. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1078
 165. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1071
 166. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1069
 167. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1050
 168. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1047
 169. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1040
 170. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1039
 171. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1036
 172. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1025
 173. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1023
 174. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1014
 175. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1013
 176. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1011
 177. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1009
 178. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 999
 179. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 999
 180. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 997
 181. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 997
 182. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 996
 183. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 984
 184. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 982
 185. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 980
 186. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 980
 187. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 978
 188. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 976
 189. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 975
 190. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 974
 191. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 970
 192. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 968
 193. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 968
 194. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 962
 195. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 960
 196. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 959
 197. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 955
 198. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 953
 199. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 950
 200. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 944
 201. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 938
 202. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 935
 203. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 935
 204. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 935
 205. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 935
 206. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 930
 207. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 926
 208. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 924
 209. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 921
 210. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 909
 211. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 908
 212. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 906
 213. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 905
 214. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 903
 215. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 897
 216. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 896
 217. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 895
 218. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 894
 219. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 890
 220. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 888
 221. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 885
 222. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 882
 223. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 882
 224. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 877
 225. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 877
 226. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 875
 227. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 874
 228. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 874
 229. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 873
 230. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 871
 231. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 864
 232. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 863
 233. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 863
 234. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 863
 235. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 858
 236. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 855
 237. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 846
 238. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 843
 239. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 843
 240. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 843
 241. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 839
 242. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 835
 243. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 832
 244. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 830
 245. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 828
 246. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 824
 247. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 822
 248. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 818
 249. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 818
 250. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 817
 251. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 804
 252. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 804
 253. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 799
 254. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 797
 255. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 795
 256. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 793
 257. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 788
 258. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 782
 259. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 778
 260. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 776
 261. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 771
 262. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 771
 263. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 764
 264. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 764
 265. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 760
 266. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 760
 267. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 758
 268. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 757
 269. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 755
 270. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 751
 271. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 749
 272. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 746
 273. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 744
 274. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 740
 275. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 738
 276. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 731
 277. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 729
 278. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 728
 279. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 728
 280. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 727
 281. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 727
 282. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 726
 283. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 724
 284. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 722
 285. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 721
 286. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 721
 287. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 718
 288. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 717
 289. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 716
 290. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 714
 291. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 713
 292. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 706
 293. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 701
 294. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 699
 295. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 697
 296. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 695
 297. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 693
 298. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 691
 299. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 691
 300. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 690
 301. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 688
 302. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 687
 303. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 684
 304. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 679
 305. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 675
 306. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 672
 307. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 669
 308. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 668
 309. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 667
 310. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 666
 311. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 664
 312. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 661
 313. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 659
 314. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 656
 315. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 654
 316. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 651
 317. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 648
 318. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 642
 319. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 642
 320. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 641
 321. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 634
 322. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 633
 323. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 633
 324. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 623
 325. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 620
 326. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 619
 327. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 614
 328. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 613
 329. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publcznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 609
 330. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 598
 331. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 597
 332. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 596
 333. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 592
 334. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 591
 335. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 590
 336. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 590
 337. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 587
 338. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 586
 339. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 586
 340. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 585
 341. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 583
 342. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 583
 343. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 579
 344. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 578
 345. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 577
 346. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 575
 347. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 571
 348. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 571
 349. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 567
 350. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 566
 351. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 563
 352. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 561
 353. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 559
 354. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 558
 355. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 551
 356. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 547
 357. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 546
 358. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 546
 359. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 544
 360. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 542
 361. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 538
 362. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 531
 363. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 529
 364. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 527
 365. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 527
 366. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 518
 367. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 517
 368. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 517
 369. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 516
 370. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 504
 371. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 504
 372. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 503
 373. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 498
 374. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 492
 375. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 489
 376. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 487
 377. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 487
 378. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 483
 379. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 482
 380. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 480
 381. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 477
 382. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 474
 383. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 471
 384. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 452
 385. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 451
 386. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 451
 387. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 450
 388. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 450
 389. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 450
 390. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 447
 391. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 446
 392. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 441
 393. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 441
 394. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 440
 395. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 439
 396. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 430
 397. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 428
 398. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 423
 399. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 417
 400. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 417
 401. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 411
 402. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 396
 403. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 396
 404. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 393
 405. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 392
 406. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 389
 407. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 384
 408. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 383
 409. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 378
 410. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 375
 411. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 371
 412. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 369
 413. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 369
 414. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 364
 415. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 359
 416. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 359
 417. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 357
 418. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 352
 419. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 345
 420. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 344
 421. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 330
 422. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 330
 423. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 328
 424. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 326
 425. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 319
 426. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 313
 427. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 310
 428. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 309
 429. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 306
 430. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 299
 431. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 294
 432. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 293
 433. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 286
 434. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 285
 435. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 285
 436. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 282
 437. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 276
 438. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 275
 439. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 275
 440. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 274
 441. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 269
 442. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 265
 443. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 264
 444. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 260
 445. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 257
 446. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 248
 447. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 245
 448. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 224
 449. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 224
 450. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 223
 451. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 212
 452. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 211
 453. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 209
 454. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 189
 455. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 181
 456. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 157
 457. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 153
 458. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 150
 459. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 149
 460. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 144
 461. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 143
 462. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 139
 463. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 128
 464. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 107
 465. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 99
 466. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 94
 467. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 91
 468. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 79
 469. Taryfy
  Wyświetleń: 50
 470. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 25
 471. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 11
 472. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 8
 473. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 6
 474. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 3
 475. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 3
 476. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 3
 477. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 3
 478. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 3
 479. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 3
 480. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 2
 481. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 2
 482. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2
 483. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 2
 484. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 2
 485. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 2
 486. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 2
 487. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 2
 488. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 2
 489. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 1
 490. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 1
 491. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 1
 492. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 1
 493. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 1
 494. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 1
 495. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 1
 496. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 4103
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×