Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3381200000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
486414066140680335234079141855385443649336685420155558753648
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024633728252483904497134769354404156449542
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 131744
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 104802
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 76733
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 69844
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 63301
 6. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 43983
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 41460
 8. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 34287
 9. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 34181
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 27258
 11. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 15030
 12. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 12614
 13. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 12239
 14. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 12082
 15. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 11313
 16. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 10934
 17. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 10859
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 10084
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 9698
 20. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 8541
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7914
 22. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 7839
 23. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 7632
 24. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 7563
 25. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 7255
 26. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7056
 27. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 7047
 28. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6924
 29. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6922
 30. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 6634
 31. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 6617
 32. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 6345
 33. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6295
 34. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 6243
 35. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 6231
 36. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 6219
 37. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6194
 38. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6092
 39. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6029
 40. Sołectwa
  Wyświetleń: 5997
 41. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 5956
 42. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5926
 43. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 5821
 44. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 5747
 45. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 5622
 46. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 5473
 47. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5420
 48. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5383
 49. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 5348
 50. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5330
 51. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 5315
 52. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5301
 53. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5227
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5103
 55. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 5070
 56. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4958
 57. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4870
 58. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4718
 59. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4503
 60. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4450
 61. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4298
 62. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 4242
 63. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 4158
 64. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3973
 65. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3885
 66. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3832
 67. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3817
 68. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3814
 69. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3786
 70. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3764
 71. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 3712
 72. Petycje
  Wyświetleń: 3686
 73. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3683
 74. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 3675
 75. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3675
 76. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
  Wyświetleń: 3663
 77. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 3641
 78. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3524
 79. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3449
 80. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3432
 81. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 3230
 82. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 3216
 83. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 3201
 84. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3182
 85. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3176
 86. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 3168
 87. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3167
 88. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 3123
 89. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 3104
 90. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 3082
 91. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 3073
 92. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 3027
 93. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2997
 94. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2969
 95. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 2954
 96. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2915
 97. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2903
 98. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2894
 99. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2892
 100. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 2819
 101. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2818
 102. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2814
 103. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2806
 104. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 2756
 105. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2746
 106. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2745
 107. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 2735
 108. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2642
 109. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2640
 110. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2595
 111. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2533
 112. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 2530
 113. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2494
 114. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2494
 115. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 2469
 116. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2446
 117. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2424
 118. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2414
 119. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2403
 120. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2400
 121. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2399
 122. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 2338
 123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 2265
 124. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 2259
 125. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 2246
 126. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2244
 127. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 2233
 128. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 2220
 129. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2220
 130. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2205
 131. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2189
 132. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 2173
 133. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 2168
 134. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 2155
 135. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 2145
 136. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 2106
 137. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 2092
 138. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 2088
 139. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 2058
 140. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 2039
 141. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 2035
 142. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 2035
 143. Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km
  Wyświetleń: 2018
 144. Transport Publiczny
  Wyświetleń: 2001
 145. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1999
 146. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1988
 147. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1969
 148. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1959
 149. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1957
 150. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1955
 151. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1940
 152. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 1940
 153. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1937
 154. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1918
 155. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1908
 156. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1881
 157. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1878
 158. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1868
 159. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 1866
 160. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1863
 161. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1862
 162. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1859
 163. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1858
 164. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1853
 165. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1852
 166. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1839
 167. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1835
 168. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1821
 169. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1816
 170. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1813
 171. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1786
 172. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1767
 173. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1743
 174. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1738
 175. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1713
 176. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1708
 177. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1708
 178. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1701
 179. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1701
 180. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1693
 181. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1677
 182. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1672
 183. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1670
 184. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1666
 185. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1665
 186. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1664
 187. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1663
 188. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1661
 189. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1656
 190. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1651
 191. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1648
 192. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1635
 193. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1633
 194. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1628
 195. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 1616
 196. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1615
 197. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1603
 198. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1598
 199. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1594
 200. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 1589
 201. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1587
 202. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1587
 203. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1566
 204. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1564
 205. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1564
 206. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1556
 207. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1553
 208. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1549
 209. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1537
 210. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1532
 211. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1521
 212. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1519
 213. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1512
 214. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1510
 215. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1507
 216. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1506
 217. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1497
 218. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1494
 219. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1489
 220. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1483
 221. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1482
 222. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1477
 223. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1474
 224. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1468
 225. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1457
 226. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1454
 227. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1454
 228. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1442
 229. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1440
 230. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1435
 231. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1435
 232. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1435
 233. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1435
 234. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1435
 235. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1434
 236. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1434
 237. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1434
 238. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1431
 239. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1430
 240. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1428
 241. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1427
 242. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1425
 243. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1425
 244. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1425
 245. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1421
 246. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1420
 247. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1417
 248. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1415
 249. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1411
 250. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1404
 251. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1397
 252. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1395
 253. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1387
 254. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1386
 255. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1386
 256. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1384
 257. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1381
 258. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1380
 259. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1360
 260. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1359
 261. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1357
 262. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 1352
 263. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1348
 264. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1348
 265. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1347
 266. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 1346
 267. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 1345
 268. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1342
 269. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1341
 270. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 1341
 271. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1340
 272. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1334
 273. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 1332
 274. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1330
 275. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1329
 276. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1325
 277. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1323
 278. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1322
 279. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 1320
 280. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 1319
 281. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1318
 282. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1316
 283. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1315
 284. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1314
 285. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1314
 286. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1312
 287. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1305
 288. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1304
 289. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1303
 290. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1303
 291. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 1299
 292. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1292
 293. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1291
 294. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1286
 295. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1285
 296. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 1285
 297. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1283
 298. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1280
 299. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1279
 300. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1273
 301. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 1272
 302. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1272
 303. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1271
 304. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1270
 305. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 1267
 306. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1265
 307. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1265
 308. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1264
 309. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1262
 310. Taryfy
  Wyświetleń: 1262
 311. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1258
 312. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1252
 313. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1250
 314. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1249
 315. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 1249
 316. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1246
 317. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1245
 318. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 1244
 319. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 1243
 320. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1243
 321. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 1238
 322. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1235
 323. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 1227
 324. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1226
 325. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1226
 326. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1225
 327. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1222
 328. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1219
 329. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1218
 330. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1216
 331. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1213
 332. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 1209
 333. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1204
 334. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1189
 335. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1189
 336. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1188
 337. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1178
 338. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 1177
 339. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
  Wyświetleń: 1175
 340. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 1173
 341. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 1171
 342. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 1169
 343. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1168
 344. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1165
 345. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 1164
 346. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1161
 347. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1159
 348. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1157
 349. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 1155
 350. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 1153
 351. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 1150
 352. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 1149
 353. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 1149
 354. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1147
 355. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1146
 356. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1142
 357. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1141
 358. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1141
 359. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 1140
 360. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1140
 361. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 1140
 362. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 1136
 363. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 1136
 364. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1136
 365. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1131
 366. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1127
 367. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1124
 368. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 1122
 369. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1121
 370. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1121
 371. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1117
 372. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 1115
 373. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1109
 374. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 1109
 375. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 1107
 376. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1107
 377. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 1107
 378. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1104
 379. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 1101
 380. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1101
 381. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1101
 382. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1101
 383. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 1099
 384. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1094
 385. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1089
 386. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 1087
 387. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1078
 388. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 1077
 389. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1073
 390. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 1071
 391. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1069
 392. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 1066
 393. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1065
 394. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1065
 395. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 1064
 396. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1062
 397. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 1062
 398. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1061
 399. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1048
 400. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 1047
 401. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1046
 402. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 1046
 403. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1046
 404. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1043
 405. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1032
 406. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1027
 407. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 1023
 408. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 1022
 409. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1018
 410. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 1016
 411. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1014
 412. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 1013
 413. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1009
 414. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 1008
 415. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 1004
 416. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 996
 417. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 995
 418. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 986
 419. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 973
 420. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 973
 421. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 972
 422. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 970
 423. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rozliczania podatku od towarów i usług oraz rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 969
 424. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 968
 425. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 963
 426. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 961
 427. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 960
 428. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 960
 429. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 959
 430. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 953
 431. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 952
 432. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 951
 433. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 950
 434. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 949
 435. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 949
 436. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 946
 437. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 946
 438. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 945
 439. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 939
 440. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 939
 441. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 937
 442. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 937
 443. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 936
 444. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 935
 445. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 924
 446. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 924
 447. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 923
 448. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 921
 449. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 920
 450. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 913
 451. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 910
 452. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 908
 453. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 906
 454. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 902
 455. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 897
 456. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 896
 457. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 894
 458. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 887
 459. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 884
 460. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 881
 461. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 874
 462. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 871
 463. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 870
 464. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 867
 465. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 866
 466. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 865
 467. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 864
 468. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 862
 469. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 856
 470. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 854
 471. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 850
 472. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 849
 473. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 823
 474. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 821
 475. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 817
 476. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 816
 477. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 813
 478. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 812
 479. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 812
 480. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 799
 481. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 798
 482. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 796
 483. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 794
 484. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 793
 485. Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 793
 486. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 792
 487. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 789
 488. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 787
 489. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 783
 490. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 777
 491. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 765
 492. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 759
 493. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 758
 494. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 755
 495. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 751
 496. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 749
 497. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 748
 498. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 747
 499. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 744
 500. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 743
 501. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 736
 502. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 734
 503. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 733
 504. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 728
 505. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 727
 506. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 725
 507. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 725
 508. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 711
 509. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 707
 510. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 704
 511. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 700
 512. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 694
 513. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 692
 514. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 688
 515. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 682
 516. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 679
 517. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 677
 518. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (2)
  Wyświetleń: 669
 519. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 667
 520. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 667
 521. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 658
 522. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 654
 523. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 652
 524. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 650
 525. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 650
 526. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 649
 527. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 648
 528. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 641
 529. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 638
 530. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 633
 531. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 631
 532. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2018)
  Wyświetleń: 628
 533. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 624
 534. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 621
 535. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 616
 536. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 611
 537. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 606
 538. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 603
 539. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 603
 540. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 603
 541. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 603
 542. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 600
 543. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 596
 544. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
  Wyświetleń: 596
 545. Raporty
  Wyświetleń: 584
 546. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 584
 547. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 577
 548. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 571
 549. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 566
 550. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 560
 551. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 560
 552. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 549
 553. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 548
 554. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 547
 555. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 541
 556. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 540
 557. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 535
 558. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 535
 559. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 534
 560. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 532
 561. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 527
 562. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 526
 563. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 525
 564. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 525
 565. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 525
 566. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 523
 567. Remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 522
 568. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 521
 569. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 521
 570. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 518
 571. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 517
 572. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 513
 573. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 512
 574. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 508
 575. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 507
 576. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 505
 577. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 504
 578. Rozbudowa szkoły we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 493
 579. Naprawa nawierzchni dróg we wsiach Kruszyn-Kraśnik Dolny o długości 3,250 km w ramach wytyczonego szlaku rowerowego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 491
 580. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 490
 581. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 488
 582. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 488
 583. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 486
 584. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 486
 585. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 485
 586. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 484
 587. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 479
 588. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 479
 589. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 477
 590. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 477
 591. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 467
 592. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 462
 593. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 460
 594. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 457
 595. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 456
 596. Raport z działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017
  Wyświetleń: 456
 597. Transport dzieci i kadry na kolonie letne w Jarosławcu - 2019
  Wyświetleń: 453
 598. Budowa drogi wraz z budową zbiornika retencyjnego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 446
 599. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 445
 600. Bilanse
  Wyświetleń: 444
 601. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 444
 602. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 443
 603. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 440
 604. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 437
 605. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 437
 606. Wybory ławników
  Wyświetleń: 436
 607. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
  Wyświetleń: 432
 608. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 430
 609. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 426
 610. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 422
 611. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 422
 612. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 418
 613. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 415
 614. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 412
 615. Pielęgnacja drzew w Kruszynie i Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 411
 616. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 406
 617. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 404
 618. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 402
 619. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 401
 620. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 396
 621. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 395
 622. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 395
 623. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 392
 624. Usługi geodezyjne w 2019 roku
  Wyświetleń: 391
 625. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 388
 626. Wynajem telebimu i realizacja
  Wyświetleń: 386
 627. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 385
 628. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 384
 629. Ochrona imprez kulturalnych w GOKIS Bolesławiec
  Wyświetleń: 383
 630. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 383
 631. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 382
 632. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 382
 633. Sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych
  Wyświetleń: 377
 634. Utwardzenie terenu pod wiatę we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 377
 635. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
  Wyświetleń: 377
 636. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2020
  Wyświetleń: 376
 637. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 372
 638. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 372
 639. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 371
 640. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 370
 641. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 367
 642. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 366
 643. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 364
 644. Porządkowanie części działki gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 363
 645. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 363
 646. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 360
 647. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 359
 648. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 359
 649. Zakup i montaż wiaty (altany) we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 359
 650. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 358
 651. Zakup i montaż wiat drewnianych z ławostołem we wsiach Krępnica i Kruszyn oraz zakup i montaż 3 kpl. ławostołów 8-osobowych w Kruszynie
  Wyświetleń: 358
 652. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 356
 653. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 356
 654. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 354
 655. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 353
 656. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 352
 657. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 351
 658. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 349
 659. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 347
 660. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 346
 661. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 346
 662. Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 345
 663. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 342
 664. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Trzebień
  Wyświetleń: 342
 665. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 342
 666. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 341
 667. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 340
 668. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 340
 669. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 339
 670. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 337
 671. Opracowanie i wydanie map rowerowych - turystycznych dla obszaru objętego projektem Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, wraz z podkładem mapowym na turystyczne tablice informacyjne
  Wyświetleń: 335
 672. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 334
 673. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 333
 674. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 333
 675. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 330
 676. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 329
 677. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 328
 678. Utwardzenie terenu pod miejsce wypoczynku (ławostół) we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 328
 679. Wykonanie, dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 324
 680. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 323
 681. Wynajem pokoi hotelowych z wyżywieniem
  Wyświetleń: 323
 682. Zaprojektowanie i przebudowa budowli komunikacyjnej na cieku Kraszówka – przepust drogowy, w ciągu drogi gminnej nr 170 w miejscowości Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 323
 683. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza
  Wyświetleń: 322
 684. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 322
 685. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 322
 686. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 322
 687. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 319
 688. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 318
 689. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 317
 690. Techniczna obsługa trzech imprez plenerowych
  Wyświetleń: 317
 691. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 317
 692. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 317
 693. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 316
 694. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 316
 695. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 315
 696. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 314
 697. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 311
 698. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 310
 699. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 310
 700. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 309
 701. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 309
 702. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 309
 703. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 309
 704. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 308
 705. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 308
 706. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 307
 707. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 306
 708. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 305
 709. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 305
 710. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 304
 711. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 304
 712. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 303
 713. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 302
 714. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (POZ)
  Wyświetleń: 301
 715. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 301
 716. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 300
 717. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 299
 718. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 298
 719. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 297
 720. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 297
 721. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 296
 722. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 295
 723. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 295
 724. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 294
 725. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 294
 726. [UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA] Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 293
 727. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 293
 728. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 292
 729. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 291
 730. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 290
 731. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 290
 732. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 290
 733. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 289
 734. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 288
 735. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 288
 736. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 288
 737. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 287
 738. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (Grupa: Dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 287
 739. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 287
 740. Sporządzenie MPZP dla terenów we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny oraz terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 287
 741. Wycinka drzew w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 287
 742. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 286
 743. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 284
 744. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 284
 745. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 283
 746. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 283
 747. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 281
 748. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Trzebień
  Wyświetleń: 281
 749. Wykonanie rocznego przeglądu dróg publicznych, mostów i wiaduktów w gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 281
 750. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 281
 751. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 279
 752. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)
  Wyświetleń: 277
 753. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 277
 754. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 277
 755. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 275
 756. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 275
 757. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro (ZSPKG)
  Wyświetleń: 275
 758. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 272
 759. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 271
 760. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 271
 761. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 270
 762. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 270
 763. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 270
 764. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 269
 765. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 267
 766. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 266
 767. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 266
 768. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 266
 769. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 265
 770. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 265
 771. Zakup i montaż klimatyzatorów przenośnych w 19-u pomieszczeniach Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 265
 772. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 263
 773. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 262
 774. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 259
 775. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 258
 776. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 255
 777. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 254
 778. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 253
 779. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 251
 780. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 251
 781. Malowanie linii na boiskach poliuretanowych przy szkołach na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 250
 782. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 250
 783. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 249
 784. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 246
 785. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 244
 786. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 244
 787. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 243
 788. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 243
 789. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 242
 790. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 239
 791. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 239
 792. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 239
 793. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 236
 794. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 236
 795. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 234
 796. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 233
 797. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 233
 798. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 231
 799. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 229
 800. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 228
 801. Wykonanie opinii (ekspertyzy) biegłego dotyczacej zmiany stanu wody na gruncie stanowiacej działkę nr 504/6 obręb Rakowice, gmina Bolesławiec
  Wyświetleń: 228
 802. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 227
 803. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 227
 804. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 226
 805. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 224
 806. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 223
 807. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 222
 808. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 222
 809. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 220
 810. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 218
 811. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 218
 812. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 218
 813. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 217
 814. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 217
 815. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych
  Wyświetleń: 216
 816. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 216
 817. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 215
 818. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 215
 819. Rozgraniczenie między działką nr 274 a działkami nr 217/2, nr 218, nr 219, nr 220, nr 819/11, nr 819/10, nr 819/9, nr 819/6, nr 1004/2, nr 818/3 i nr 817/3, położonymi w obrębie Chmielno
  Wyświetleń: 213
 820. Raport o stanie Gminy Bolesławiec za 2018 rok
  Wyświetleń: 212
 821. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 211
 822. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 211
 823. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 210
 824. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 209
 825. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 204
 826. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 202
 827. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 202
 828. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 200
 829. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 198
 830. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 198
 831. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 197
 832. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 196
 833. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 196
 834. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 196
 835. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 194
 836. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 192
 837. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 191
 838. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 190
 839. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 189
 840. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 189
 841. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 189
 842. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 188
 843. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 188
 844. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 188
 845. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 187
 846. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 187
 847. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 187
 848. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 187
 849. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/135/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów
  Wyświetleń: 186
 850. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 183
 851. Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 183
 852. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 182
 853. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 180
 854. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 179
 855. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 178
 856. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 177
 857. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 176
 858. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 175
 859. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 175
 860. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 174
 861. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 174
 862. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 173
 863. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 173
 864. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 172
 865. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 171
 866. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 170
 867. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesławieckiej(...)
  Wyświetleń: 170
 868. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 169
 869. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 167
 870. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2019)
  Wyświetleń: 164
 871. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 163
 872. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 161
 873. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 161
 874. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 160
 875. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 156
 876. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 156
 877. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 155
 878. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 154
 879. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 153
 880. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 151
 881. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 150
 882. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 150
 883. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 149
 884. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 149
 885. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 147
 886. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 145
 887. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 145
 888. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 144
 889. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 143
 890. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 143
 891. XII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 143
 892. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 142
 893. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 140
 894. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 140
 895. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 136
 896. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 136
 897. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne.
  Wyświetleń: 134
 898. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesła(...)
  Wyświetleń: 134
 899. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 133
 900. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 132
 901. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 132
 902. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 129
 903. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/136/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 129
 904. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 127
 905. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 127
 906. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 126
 907. Zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 126
 908. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 121
 909. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 120
 910. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 119
 911. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 119
 912. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 117
 913. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 116
 914. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 115
 915. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 115
 916. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 114
 917. Projekty budżetu
  Wyświetleń: 114
 918. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 113
 919. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 113
 920. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji k(...)
  Wyświetleń: 112
 921. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 111
 922. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 111
 923. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 110
 924. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 110
 925. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 109
 926. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 109
 927. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 108
 928. Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla budowy dróg: dz. nr 304, nr 601, nr 621, nr 622, nr 672/4, nr 263/13, nr 691 obr. Kruszyn, dz. nr 674, nr 675 obr. Kraśnik Górny, dz. nr 670 obr. Trzebień
  Wyświetleń: 108
 929. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 107
 930. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 107
 931. Ekspertyza 2 sztuk drzew na dz nr 171 w Rakowicach
  Wyświetleń: 106
 932. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 106
 933. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 106
 934. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 103
 935. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury z(...)
  Wyświetleń: 101
 936. Zakup 3 zestawów komputerowych
  Wyświetleń: 101
 937. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 100
 938. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 100
 939. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 99
 940. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 99
 941. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
  Wyświetleń: 98
 942. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 98
 943. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 98
 944. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/136/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 98
 945. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 97
 946. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 96
 947. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 96
 948. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2019
  Wyświetleń: 93
 949. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/135/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów
  Wyświetleń: 91
 950. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 88
 951. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 88
 952. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku
  Wyświetleń: 87
 953. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 87
 954. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 86
 955. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 85
 956. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 84
 957. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 83
 958. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 83
 959. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 81
 960. Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla budowy dróg: dz. nr 304, nr 601, nr 621, nr 622, nr 672/4, nr 263/13, nr 691 obr. Kruszyn, dz. nr 674, nr 675 obr. Kraśnik Górny, dz. nr 670 obr. Trzebień (2)
  Wyświetleń: 81
 961. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2015
  Wyświetleń: 80
 962. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 80
 963. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 80
 964. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 77
 965. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 76
 966. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 76
 967. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 76
 968. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 75
 969. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 75
 970. Rejestr umów
  Wyświetleń: 74
 971. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 74
 972. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 74
 973. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 74
 974. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 74
 975. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 73
 976. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 73
 977. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 72
 978. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 72
 979. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 72
 980. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 71
 981. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 71
 982. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2016
  Wyświetleń: 70
 983. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 70
 984. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 70
 985. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 70
 986. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 70
 987. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 69
 988. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 69
 989. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 69
 990. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 69
 991. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 69
 992. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 69
 993. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 69
 994. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 69
 995. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2014
  Wyświetleń: 68
 996. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2018
  Wyświetleń: 68
 997. Konkursy na realizację zadań publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 68
 998. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 68
 999. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 68
 1000. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 68
 1001. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 67
 1002. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 67
 1003. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 66
 1004. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 66
 1005. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 66
 1006. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 66
 1007. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 65
 1008. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 65
 1009. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 65
 1010. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 64
 1011. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 64
 1012. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 64
 1013. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 63
 1014. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 63
 1015. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 60
 1016. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 60
 1017. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 60
 1018. Zakup i dostawa tonerów i tuszy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 60
 1019. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2017
  Wyświetleń: 59
 1020. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 59
 1021. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 54
 1022. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/153/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 52
 1023. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/154/19 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 51
 1024. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/149/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 49
 1025. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/154/19 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 46
 1026. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/139/19 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 45
 1027. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/147/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na któych zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części [...]
  Wyświetleń: 43
 1028. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr i administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 42
 1029. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/153/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 42
 1030. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 42
 1031. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 41
 1032. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/150/19 zmieniająca Uchwałę NR XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób b[...]
  Wyświetleń: 40
 1033. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/152/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 40
 1034. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/148/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 39
 1035. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 37
 1036. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/148/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 37
 1037. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/145/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 34
 1038. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/151/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności [...]
  Wyświetleń: 33
 1039. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/146/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice-Ustronie i Żeliszó[...]
  Wyświetleń: 32
 1040. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/147/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na któych zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części [...]
  Wyświetleń: 32
 1041. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 32
 1042. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/152/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 31
 1043. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/140/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 30
 1044. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/149/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 28
 1045. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/138/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 27
 1046. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/141/19 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2019 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 27
 1047. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/143/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 27
 1048. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/144/19 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 27
 1049. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/139/19 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 27
 1050. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/142/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 26
 1051. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/146/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice-Ustronie i Żeliszów-Racib [...]
  Wyświetleń: 26
 1052. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/145/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 24
 1053. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/143/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 22
 1054. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/144/19 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 20
 1055. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/150/19 zmieniająca Uchwałę NR XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomny [...]
  Wyświetleń: 20
 1056. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/151/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności za przy [...]
  Wyświetleń: 20
 1057. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/138/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 18
 1058. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/142/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 18
 1059. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/141/19 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2019 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 17
 1060. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/140/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 11
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 5420
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl