Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3109700000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024633728252483904497134769354404156449542
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 100530
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 86834
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 48286
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 47333
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 44856
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 40473
 7. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 33567
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 32452
 9. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 24305
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 21137
 11. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 10362
 12. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 10314
 13. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 10009
 14. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 10007
 15. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 10004
 16. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 9468
 17. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 9377
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 8812
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 7836
 20. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 6910
 21. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6877
 22. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 6844
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6840
 24. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6818
 25. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6277
 26. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6025
 27. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 5837
 28. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 5810
 29. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 5792
 30. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 5758
 31. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5482
 32. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5460
 33. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 5387
 34. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 5236
 35. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 5128
 36. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5117
 37. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5031
 38. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5022
 39. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 5003
 40. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 4976
 41. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 4953
 42. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4888
 43. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 4849
 44. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4843
 45. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4842
 46. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4827
 47. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4641
 48. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4621
 49. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4551
 50. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 4427
 51. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4326
 52. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4209
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4191
 54. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4162
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4129
 56. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3961
 57. Sołectwa
  Wyświetleń: 3918
 58. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 3812
 59. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3809
 60. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3736
 61. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3639
 62. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3604
 63. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 3485
 64. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3424
 65. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3375
 66. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3361
 67. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3291
 68. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3258
 69. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3118
 70. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3088
 71. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3072
 72. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3018
 73. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2981
 74. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 2940
 75. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2868
 76. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 2867
 77. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2862
 78. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 2852
 79. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 2844
 80. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 2828
 81. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2825
 82. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2822
 83. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2767
 84. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 2750
 85. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2665
 86. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2646
 87. Petycje
  Wyświetleń: 2645
 88. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2634
 89. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2575
 90. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2564
 91. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2538
 92. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2518
 93. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2518
 94. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2512
 95. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2506
 96. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2491
 97. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2443
 98. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 2436
 99. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2432
 100. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2363
 101. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2348
 102. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 2298
 103. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2247
 104. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2207
 105. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2175
 106. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2172
 107. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2167
 108. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2115
 109. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 2084
 110. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2076
 111. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2023
 112. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1965
 113. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1929
 114. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1924
 115. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1911
 116. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1897
 117. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1890
 118. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1888
 119. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1872
 120. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1863
 121. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 1836
 122. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1825
 123. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1805
 124. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1797
 125. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1786
 126. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1775
 127. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1740
 128. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1724
 129. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 1694
 130. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1691
 131. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1691
 132. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1688
 133. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1684
 134. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1672
 135. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1663
 136. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1662
 137. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1661
 138. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1635
 139. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1626
 140. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1609
 141. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 1605
 142. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1597
 143. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1590
 144. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1586
 145. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1585
 146. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1572
 147. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1561
 148. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1542
 149. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1534
 150. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1507
 151. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1496
 152. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1489
 153. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1488
 154. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1488
 155. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1478
 156. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1451
 157. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1443
 158. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1429
 159. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1420
 160. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1416
 161. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1413
 162. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1403
 163. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1395
 164. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1395
 165. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1384
 166. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1379
 167. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1365
 168. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1354
 169. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1352
 170. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1349
 171. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1340
 172. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1337
 173. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1322
 174. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1316
 175. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1310
 176. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1310
 177. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1306
 178. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1303
 179. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1296
 180. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1295
 181. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1291
 182. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1289
 183. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1284
 184. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1280
 185. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1270
 186. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1267
 187. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1263
 188. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1255
 189. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1251
 190. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1249
 191. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1246
 192. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1237
 193. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1224
 194. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1213
 195. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1211
 196. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1209
 197. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1206
 198. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1200
 199. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1197
 200. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1197
 201. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1192
 202. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1190
 203. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1188
 204. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1183
 205. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1183
 206. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1180
 207. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1178
 208. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1176
 209. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1176
 210. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1168
 211. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1164
 212. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1156
 213. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1154
 214. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1150
 215. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1144
 216. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1141
 217. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1140
 218. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1138
 219. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1137
 220. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1137
 221. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1135
 222. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1133
 223. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1128
 224. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1127
 225. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1124
 226. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1124
 227. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1123
 228. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1120
 229. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1115
 230. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1112
 231. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1112
 232. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1104
 233. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 1093
 234. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1091
 235. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1088
 236. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1085
 237. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1081
 238. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1077
 239. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1075
 240. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1073
 241. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1072
 242. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1071
 243. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1067
 244. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1064
 245. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1064
 246. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1064
 247. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1057
 248. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1056
 249. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1055
 250. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1053
 251. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1051
 252. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1051
 253. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1050
 254. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1050
 255. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1048
 256. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1046
 257. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1045
 258. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1042
 259. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1041
 260. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1039
 261. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1036
 262. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1034
 263. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1030
 264. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1028
 265. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1025
 266. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1025
 267. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1018
 268. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1018
 269. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1017
 270. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1015
 271. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1014
 272. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1007
 273. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1006
 274. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 998
 275. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 994
 276. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 994
 277. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 992
 278. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 991
 279. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 990
 280. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 990
 281. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 985
 282. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 979
 283. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 971
 284. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 963
 285. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 961
 286. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 960
 287. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 959
 288. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 958
 289. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 955
 290. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 953
 291. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 953
 292. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 950
 293. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 949
 294. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 949
 295. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 947
 296. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 946
 297. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 942
 298. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 938
 299. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 936
 300. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 934
 301. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 933
 302. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 932
 303. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 932
 304. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 928
 305. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 926
 306. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 925
 307. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 923
 308. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 922
 309. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 914
 310. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 913
 311. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 912
 312. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 909
 313. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 903
 314. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 902
 315. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 901
 316. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 901
 317. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 896
 318. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 893
 319. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 884
 320. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 884
 321. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 881
 322. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 880
 323. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 879
 324. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 874
 325. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 874
 326. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 874
 327. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 873
 328. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 872
 329. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 865
 330. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 863
 331. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 861
 332. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 852
 333. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 849
 334. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 846
 335. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 845
 336. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 842
 337. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 839
 338. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 836
 339. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 836
 340. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 836
 341. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 828
 342. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 826
 343. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 825
 344. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 819
 345. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 819
 346. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 815
 347. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 814
 348. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 811
 349. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 809
 350. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 809
 351. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 808
 352. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 806
 353. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 805
 354. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 805
 355. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 800
 356. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 800
 357. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 797
 358. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 796
 359. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 794
 360. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 793
 361. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 793
 362. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 793
 363. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 792
 364. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 789
 365. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 785
 366. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 783
 367. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 781
 368. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 780
 369. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 774
 370. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 771
 371. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 767
 372. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 767
 373. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 757
 374. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 757
 375. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 756
 376. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 755
 377. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 755
 378. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 754
 379. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 751
 380. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 751
 381. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 740
 382. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 737
 383. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 736
 384. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 733
 385. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 733
 386. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 730
 387. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 728
 388. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 725
 389. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 725
 390. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 724
 391. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 723
 392. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 722
 393. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 721
 394. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 721
 395. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 714
 396. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 714
 397. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 705
 398. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 697
 399. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 695
 400. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 693
 401. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 687
 402. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 684
 403. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 683
 404. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 680
 405. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 678
 406. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 678
 407. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 674
 408. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 674
 409. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 666
 410. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 664
 411. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 662
 412. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 660
 413. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 654
 414. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 654
 415. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 652
 416. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 652
 417. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 651
 418. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 645
 419. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 643
 420. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 642
 421. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 636
 422. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 628
 423. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 627
 424. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 624
 425. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 623
 426. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 617
 427. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 615
 428. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 611
 429. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 608
 430. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 607
 431. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 588
 432. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 585
 433. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 581
 434. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 581
 435. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 579
 436. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 569
 437. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 568
 438. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 566
 439. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 565
 440. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 557
 441. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 555
 442. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 552
 443. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 549
 444. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 546
 445. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 536
 446. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 532
 447. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 531
 448. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 529
 449. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 526
 450. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 525
 451. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 523
 452. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 520
 453. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 517
 454. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 513
 455. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 510
 456. Taryfy
  Wyświetleń: 508
 457. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 508
 458. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 502
 459. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 501
 460. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 501
 461. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 489
 462. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 485
 463. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 483
 464. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 482
 465. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 480
 466. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 475
 467. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 474
 468. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 472
 469. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 472
 470. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 472
 471. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 466
 472. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 455
 473. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 452
 474. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 451
 475. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 450
 476. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 445
 477. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 438
 478. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 431
 479. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 426
 480. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 423
 481. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 420
 482. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 418
 483. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 408
 484. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 406
 485. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 395
 486. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 394
 487. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 394
 488. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 394
 489. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 389
 490. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 383
 491. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 381
 492. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 377
 493. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 375
 494. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 371
 495. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 360
 496. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 342
 497. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 341
 498. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 340
 499. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 333
 500. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 330
 501. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 322
 502. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 319
 503. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 319
 504. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 316
 505. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 308
 506. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 302
 507. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 302
 508. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 292
 509. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 291
 510. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 290
 511. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 282
 512. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 281
 513. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 279
 514. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 274
 515. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 270
 516. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 254
 517. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 252
 518. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 251
 519. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 250
 520. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 249
 521. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 249
 522. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 244
 523. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 240
 524. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 236
 525. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 236
 526. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 233
 527. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 233
 528. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 230
 529. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 228
 530. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 228
 531. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 228
 532. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 219
 533. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 219
 534. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 218
 535. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 215
 536. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 211
 537. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 208
 538. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 208
 539. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 202
 540. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 199
 541. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 199
 542. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 196
 543. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 194
 544. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 194
 545. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 192
 546. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 190
 547. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 189
 548. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 186
 549. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 185
 550. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 181
 551. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 176
 552. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 174
 553. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 167
 554. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 165
 555. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 163
 556. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 162
 557. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 161
 558. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 153
 559. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 152
 560. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 150
 561. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 148
 562. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 147
 563. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 147
 564. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 142
 565. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 142
 566. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 138
 567. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 138
 568. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 138
 569. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 137
 570. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 137
 571. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 135
 572. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 134
 573. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 133
 574. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 133
 575. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 132
 576. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 132
 577. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 131
 578. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 130
 579. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 130
 580. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 129
 581. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 126
 582. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 125
 583. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 120
 584. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 118
 585. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 116
 586. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 114
 587. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 113
 588. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 110
 589. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 108
 590. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 108
 591. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 106
 592. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 105
 593. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 104
 594. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 103
 595. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 102
 596. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 101
 597. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 101
 598. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 99
 599. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 98
 600. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 95
 601. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 95
 602. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 92
 603. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 91
 604. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 88
 605. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 88
 606. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 87
 607. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 87
 608. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 84
 609. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 83
 610. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 82
 611. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 79
 612. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 75
 613. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 71
 614. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 70
 615. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 70
 616. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 70
 617. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 69
 618. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 65
 619. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 63
 620. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 62
 621. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 61
 622. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 61
 623. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 59
 624. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 59
 625. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 56
 626. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 55
 627. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 53
 628. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 51
 629. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 50
 630. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 50
 631. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 49
 632. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 49
 633. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 48
 634. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 46
 635. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 45
 636. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 44
 637. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 42
 638. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 42
 639. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 39
 640. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 36
 641. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 34
 642. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 34
 643. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 33
 644. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 32
 645. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 28
 646. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 28
 647. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 28
 648. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 28
 649. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 24
 650. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 23
 651. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 17
 652. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 17
 653. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 17
 654. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 17
 655. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 17
 656. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 17
 657. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 16
 658. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 15
 659. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 14
 660. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 13
 661. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 8
 662. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 8
 663. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 7
 664. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 7
 665. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 7
 666. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 7
 667. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 6
 668. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 6
 669. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 6
 670. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 5
 671. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
  Wyświetleń: 5
 672. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 5
 673. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 5
 674. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 5
 675. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 5
 676. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 4
 677. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 4
 678. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 4
 679. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 4641
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×