Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
486414066121504000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024633728252483904497134769354404156449542
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 104836
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 90050
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 51980
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 51441
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 48569
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 40621
 7. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 35162
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 32758
 9. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 26102
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 22155
 11. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 10848
 12. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 10625
 13. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 10443
 14. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 10397
 15. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 10279
 16. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 9740
 17. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 9641
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 9004
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 8093
 20. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 7104
 21. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 7031
 22. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 7020
 23. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6956
 24. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6937
 25. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6377
 26. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6212
 27. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 5957
 28. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 5947
 29. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 5918
 30. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 5876
 31. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5678
 32. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 5574
 33. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5573
 34. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 5382
 35. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 5291
 36. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5238
 37. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5181
 38. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5175
 39. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 5109
 40. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5077
 41. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 5045
 42. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 5032
 43. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 5020
 44. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 4997
 45. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4950
 46. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4900
 47. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4747
 48. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4738
 49. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4680
 50. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 4669
 51. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4447
 52. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4327
 53. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4290
 54. Sołectwa
  Wyświetleń: 4270
 55. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4253
 56. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4248
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4050
 58. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3894
 59. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 3862
 60. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3766
 61. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3736
 62. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3646
 63. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 3600
 64. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3514
 65. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3441
 66. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3416
 67. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3370
 68. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3352
 69. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3186
 70. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3164
 71. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3139
 72. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3084
 73. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3068
 74. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 3052
 75. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 2934
 76. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2926
 77. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 2908
 78. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2903
 79. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 2893
 80. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 2888
 81. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 2887
 82. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2875
 83. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2859
 84. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2831
 85. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2793
 86. Petycje
  Wyświetleń: 2763
 87. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2693
 88. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2687
 89. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2622
 90. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2614
 91. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2594
 92. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2579
 93. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2574
 94. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2560
 95. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2555
 96. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 2537
 97. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 2532
 98. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2525
 99. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2502
 100. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2501
 101. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 2416
 102. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2408
 103. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2387
 104. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2307
 105. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 2281
 106. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2247
 107. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2236
 108. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2222
 109. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2216
 110. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 2178
 111. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2174
 112. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2134
 113. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2123
 114. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2082
 115. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2006
 116. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1980
 117. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1979
 118. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1965
 119. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1957
 120. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1947
 121. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1927
 122. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1926
 123. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1923
 124. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1912
 125. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1854
 126. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1854
 127. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1840
 128. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1840
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1839
 130. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1818
 131. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1794
 132. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 1792
 133. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1748
 134. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1745
 135. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1745
 136. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1744
 137. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1732
 138. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 1730
 139. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1723
 140. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1712
 141. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1710
 142. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1682
 143. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1659
 144. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1652
 145. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1648
 146. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1639
 147. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1637
 148. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1635
 149. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1618
 150. Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km
  Wyświetleń: 1611
 151. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1598
 152. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1576
 153. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1571
 154. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1563
 155. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1555
 156. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1551
 157. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1546
 158. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1541
 159. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1526
 160. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1521
 161. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1508
 162. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1491
 163. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1477
 164. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1456
 165. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1449
 166. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1442
 167. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1439
 168. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1436
 169. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1435
 170. Transport Publiczny
  Wyświetleń: 1435
 171. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1421
 172. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1419
 173. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1410
 174. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1403
 175. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1397
 176. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1386
 177. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1382
 178. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1381
 179. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1380
 180. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1378
 181. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1376
 182. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1373
 183. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1371
 184. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1351
 185. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1350
 186. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1345
 187. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1343
 188. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1341
 189. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1336
 190. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1328
 191. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1320
 192. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1304
 193. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1297
 194. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1297
 195. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1293
 196. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 1287
 197. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1286
 198. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1285
 199. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1277
 200. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1274
 201. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1264
 202. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1258
 203. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1251
 204. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1251
 205. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1250
 206. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1250
 207. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1248
 208. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1246
 209. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1242
 210. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1238
 211. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1233
 212. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1229
 213. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1225
 214. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1221
 215. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1220
 216. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1215
 217. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1206
 218. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1198
 219. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1196
 220. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1195
 221. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1193
 222. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1189
 223. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1182
 224. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1181
 225. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1178
 226. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1177
 227. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1175
 228. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1173
 229. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1170
 230. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1170
 231. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1167
 232. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1166
 233. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1163
 234. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 1154
 235. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1154
 236. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1147
 237. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1138
 238. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1133
 239. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1132
 240. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1131
 241. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1125
 242. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1124
 243. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1121
 244. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1121
 245. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1118
 246. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1118
 247. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1114
 248. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1114
 249. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1112
 250. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1106
 251. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1105
 252. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1097
 253. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1095
 254. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1093
 255. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1092
 256. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1092
 257. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1092
 258. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1091
 259. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1091
 260. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1090
 261. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1089
 262. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1088
 263. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1088
 264. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1087
 265. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1086
 266. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1085
 267. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1081
 268. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1080
 269. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1078
 270. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1071
 271. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1070
 272. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1069
 273. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1064
 274. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1058
 275. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1057
 276. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1057
 277. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1050
 278. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1049
 279. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 1048
 280. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1047
 281. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 1043
 282. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1043
 283. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1036
 284. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 1025
 285. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 1021
 286. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 1018
 287. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 1018
 288. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 1010
 289. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 1007
 290. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1004
 291. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1003
 292. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 1003
 293. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1002
 294. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1000
 295. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 999
 296. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 995
 297. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 994
 298. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 993
 299. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 992
 300. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 990
 301. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 988
 302. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 984
 303. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 983
 304. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 980
 305. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 979
 306. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 978
 307. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 968
 308. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 967
 309. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 966
 310. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 966
 311. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 965
 312. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 964
 313. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 960
 314. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 956
 315. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 955
 316. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 955
 317. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 950
 318. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 944
 319. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 942
 320. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 942
 321. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 938
 322. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 934
 323. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 933
 324. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 923
 325. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 922
 326. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 921
 327. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 918
 328. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 918
 329. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 918
 330. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 914
 331. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 906
 332. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 904
 333. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 901
 334. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 900
 335. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 900
 336. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 899
 337. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 898
 338. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 894
 339. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 885
 340. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 883
 341. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 882
 342. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 880
 343. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 879
 344. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 877
 345. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 875
 346. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 873
 347. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 873
 348. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 868
 349. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 861
 350. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 859
 351. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 858
 352. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 856
 353. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 856
 354. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 853
 355. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 853
 356. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 852
 357. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 852
 358. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 851
 359. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 851
 360. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 848
 361. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 846
 362. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 845
 363. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 841
 364. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 840
 365. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 840
 366. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 839
 367. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 837
 368. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 836
 369. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 836
 370. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 835
 371. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 835
 372. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 826
 373. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 824
 374. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 816
 375. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 816
 376. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 816
 377. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 813
 378. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 812
 379. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 811
 380. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 805
 381. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 804
 382. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 803
 383. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 799
 384. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 798
 385. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 794
 386. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 792
 387. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 791
 388. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 781
 389. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 780
 390. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 779
 391. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 778
 392. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 777
 393. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 775
 394. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 773
 395. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 771
 396. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 769
 397. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 767
 398. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 766
 399. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 762
 400. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 761
 401. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 760
 402. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 759
 403. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 758
 404. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 756
 405. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 753
 406. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 748
 407. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 747
 408. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 744
 409. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 743
 410. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 735
 411. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 734
 412. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 733
 413. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 722
 414. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 709
 415. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 708
 416. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 708
 417. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 706
 418. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 705
 419. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 702
 420. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 698
 421. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 697
 422. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 691
 423. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 690
 424. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 688
 425. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 686
 426. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 685
 427. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 681
 428. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 680
 429. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 678
 430. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 672
 431. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 672
 432. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 663
 433. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 662
 434. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 657
 435. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 653
 436. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 646
 437. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 643
 438. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 639
 439. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 634
 440. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 634
 441. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 632
 442. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 630
 443. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 629
 444. Taryfy
  Wyświetleń: 629
 445. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 628
 446. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 626
 447. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 620
 448. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 615
 449. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 604
 450. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 600
 451. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 591
 452. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 589
 453. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 588
 454. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 587
 455. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 586
 456. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 586
 457. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 585
 458. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 582
 459. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 577
 460. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 575
 461. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 575
 462. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 574
 463. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 572
 464. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 568
 465. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 566
 466. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 566
 467. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 561
 468. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 560
 469. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 560
 470. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 552
 471. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 547
 472. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 541
 473. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 540
 474. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 540
 475. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 529
 476. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 528
 477. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 524
 478. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 524
 479. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 522
 480. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 518
 481. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 514
 482. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 514
 483. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 512
 484. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 510
 485. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 496
 486. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 493
 487. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 485
 488. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 482
 489. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 479
 490. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 474
 491. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 463
 492. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 462
 493. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 461
 494. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 461
 495. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 453
 496. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 451
 497. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 450
 498. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 445
 499. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 439
 500. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 438
 501. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 436
 502. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 428
 503. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 426
 504. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 422
 505. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 400
 506. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 399
 507. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 395
 508. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 390
 509. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 383
 510. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 371
 511. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 370
 512. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 361
 513. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 361
 514. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 358
 515. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 343
 516. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 338
 517. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 328
 518. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 327
 519. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 325
 520. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 325
 521. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 323
 522. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 321
 523. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 321
 524. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 314
 525. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 307
 526. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 305
 527. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 305
 528. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 303
 529. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 300
 530. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 298
 531. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 297
 532. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 297
 533. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 293
 534. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 290
 535. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 290
 536. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 289
 537. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 289
 538. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 287
 539. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 284
 540. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 282
 541. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 277
 542. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 277
 543. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 272
 544. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 267
 545. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 266
 546. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 263
 547. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 260
 548. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 258
 549. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 256
 550. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 244
 551. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 243
 552. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 241
 553. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 240
 554. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 239
 555. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 239
 556. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 235
 557. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 232
 558. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 228
 559. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 227
 560. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 226
 561. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 225
 562. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 222
 563. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 217
 564. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 216
 565. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 213
 566. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 213
 567. Raport z działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017
  Wyświetleń: 211
 568. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 209
 569. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 207
 570. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 207
 571. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 206
 572. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 204
 573. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (2)
  Wyświetleń: 200
 574. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 198
 575. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 196
 576. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 192
 577. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 189
 578. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 185
 579. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 182
 580. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 180
 581. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 180
 582. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 179
 583. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 179
 584. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 179
 585. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 177
 586. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 177
 587. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 172
 588. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 172
 589. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 171
 590. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 169
 591. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 169
 592. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 168
 593. Transport dzieci i kadry na kolonie letne w Jarosławcu - 2019
  Wyświetleń: 168
 594. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 167
 595. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 165
 596. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 163
 597. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 161
 598. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 160
 599. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 159
 600. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 158
 601. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 158
 602. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 156
 603. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 154
 604. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 154
 605. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 152
 606. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 151
 607. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
  Wyświetleń: 146
 608. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 145
 609. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 144
 610. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 140
 611. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 139
 612. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 138
 613. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 137
 614. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 137
 615. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 134
 616. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 133
 617. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 132
 618. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 132
 619. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 130
 620. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 130
 621. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 130
 622. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 130
 623. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 130
 624. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 128
 625. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 127
 626. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 126
 627. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 126
 628. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 125
 629. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 122
 630. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 120
 631. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 119
 632. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 117
 633. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 114
 634. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 114
 635. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 114
 636. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 114
 637. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 114
 638. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 112
 639. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 112
 640. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 110
 641. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 110
 642. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 110
 643. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 106
 644. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 106
 645. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 105
 646. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 105
 647. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 104
 648. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 102
 649. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 101
 650. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 100
 651. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 95
 652. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 94
 653. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 94
 654. Usługi geodezyjne w 2019 roku
  Wyświetleń: 93
 655. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 92
 656. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 91
 657. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 90
 658. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 89
 659. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 89
 660. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 88
 661. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 87
 662. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 85
 663. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 84
 664. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 84
 665. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 83
 666. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 83
 667. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 83
 668. Sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych
  Wyświetleń: 82
 669. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 80
 670. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 80
 671. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 79
 672. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 78
 673. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 78
 674. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 78
 675. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 78
 676. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 77
 677. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 77
 678. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 75
 679. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 74
 680. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 72
 681. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 71
 682. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 69
 683. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 68
 684. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 68
 685. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 67
 686. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 66
 687. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 66
 688. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 65
 689. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 63
 690. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 62
 691. Wynajem pokoi hotelowych z wyżywieniem
  Wyświetleń: 62
 692. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 60
 693. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 59
 694. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 58
 695. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 58
 696. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (POZ)
  Wyświetleń: 56
 697. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 55
 698. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 53
 699. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 52
 700. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 52
 701. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 52
 702. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 50
 703. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 49
 704. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 48
 705. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 43
 706. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 42
 707. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 42
 708. Techniczna obsługa trzech imprez plenerowych
  Wyświetleń: 41
 709. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 41
 710. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 40
 711. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 39
 712. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (Grupa: Dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 38
 713. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 38
 714. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 37
 715. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 37
 716. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 35
 717. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 35
 718. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 35
 719. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 34
 720. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 34
 721. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 34
 722. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 33
 723. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 33
 724. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 33
 725. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 32
 726. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)
  Wyświetleń: 29
 727. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 29
 728. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 29
 729. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 28
 730. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 28
 731. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 26
 732. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 26
 733. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 25
 734. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 24
 735. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 24
 736. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 24
 737. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 24
 738. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 23
 739. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 23
 740. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 23
 741. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 22
 742. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 22
 743. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 22
 744. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 22
 745. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 21
 746. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
  Wyświetleń: 21
 747. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 20
 748. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 20
 749. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 20
 750. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 20
 751. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 19
 752. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 18
 753. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 17
 754. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 15
 755. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 12
 756. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 12
 757. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 9
 758. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 9
 759. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza
  Wyświetleń: 8
 760. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 5
 761. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 5
 762. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 4
 763. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 4747
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×