Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
29303351464472742402463372825248390449713476935440321720
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 95281
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 82212
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 44745
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 42496
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 41846
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 40339
 7. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 32097
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 32011
 9. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 22022
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 20167
 11. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 10009
 12. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 9915
 13. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 9656
 14. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 9536
 15. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 9150
 16. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 9071
 17. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 8931
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 8497
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 7502
 20. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 6749
 21. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6696
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6663
 23. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6595
 24. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 6489
 25. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6129
 26. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5861
 27. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 5509
 28. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 5470
 29. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5270
 30. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5227
 31. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 5089
 32. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 4964
 33. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 4959
 34. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 4900
 35. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 4868
 36. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 4848
 37. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 4832
 38. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 4821
 39. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 4790
 40. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4778
 41. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4658
 42. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 4635
 43. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4634
 44. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4594
 45. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4479
 46. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4432
 47. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4415
 48. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4143
 49. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4097
 50. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 4091
 51. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3976
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3964
 53. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3956
 54. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3812
 55. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3692
 56. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3666
 57. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 3554
 58. Sołectwa
  Wyświetleń: 3534
 59. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3531
 60. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3487
 61. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3326
 62. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3300
 63. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 3239
 64. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3213
 65. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3114
 66. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3107
 67. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2995
 68. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2987
 69. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2966
 70. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2921
 71. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 2916
 72. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2860
 73. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 2819
 74. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2810
 75. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 2804
 76. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 2788
 77. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 2784
 78. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2765
 79. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2755
 80. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2753
 81. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 2753
 82. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2595
 83. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2593
 84. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 2571
 85. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 2563
 86. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2554
 87. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2504
 88. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2503
 89. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2500
 90. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2478
 91. Petycje
  Wyświetleń: 2476
 92. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2457
 93. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2442
 94. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2441
 95. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2440
 96. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2435
 97. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2393
 98. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2304
 99. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2297
 100. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 2289
 101. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2282
 102. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2183
 103. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 2150
 104. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2103
 105. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2102
 106. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2077
 107. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2048
 108. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2001
 109. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 1957
 110. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 1950
 111. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1886
 112. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1853
 113. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1849
 114. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1830
 115. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1826
 116. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1819
 117. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1793
 118. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1790
 119. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1775
 120. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1747
 121. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1735
 122. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1692
 123. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1684
 124. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1638
 125. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1620
 126. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1616
 127. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1608
 128. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1607
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1605
 130. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 1600
 131. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1591
 132. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1590
 133. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1589
 134. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1577
 135. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1576
 136. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1571
 137. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1546
 138. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1528
 139. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1527
 140. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1516
 141. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1497
 142. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1487
 143. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1483
 144. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1480
 145. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1462
 146. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1456
 147. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1430
 148. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1428
 149. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 1417
 150. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1414
 151. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1411
 152. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1393
 153. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1390
 154. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1378
 155. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1360
 156. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1354
 157. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1348
 158. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1347
 159. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1347
 160. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1329
 161. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1328
 162. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1321
 163. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1316
 164. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1298
 165. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1289
 166. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1288
 167. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1287
 168. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1283
 169. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1269
 170. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1268
 171. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1255
 172. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1253
 173. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1245
 174. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1241
 175. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1238
 176. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1233
 177. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1232
 178. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1223
 179. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1218
 180. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1217
 181. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1214
 182. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1203
 183. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1201
 184. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1198
 185. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1198
 186. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1187
 187. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1185
 188. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1178
 189. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1177
 190. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1171
 191. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1159
 192. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 1158
 193. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1158
 194. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1141
 195. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1136
 196. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1134
 197. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1131
 198. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1130
 199. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1130
 200. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1130
 201. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1125
 202. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1123
 203. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1112
 204. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1110
 205. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1110
 206. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1108
 207. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1102
 208. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1099
 209. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1090
 210. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1090
 211. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1086
 212. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1086
 213. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1080
 214. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1073
 215. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1066
 216. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1064
 217. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1062
 218. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1061
 219. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1057
 220. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1053
 221. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1050
 222. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1050
 223. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1050
 224. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1049
 225. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1049
 226. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1045
 227. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1044
 228. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1038
 229. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1038
 230. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1033
 231. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1031
 232. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1022
 233. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1022
 234. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1021
 235. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1021
 236. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1017
 237. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1015
 238. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1007
 239. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1004
 240. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1003
 241. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1002
 242. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1000
 243. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1000
 244. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 997
 245. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 997
 246. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 997
 247. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 995
 248. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 993
 249. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 993
 250. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 991
 251. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 985
 252. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 984
 253. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 983
 254. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 979
 255. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 977
 256. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 977
 257. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 975
 258. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 972
 259. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 971
 260. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 964
 261. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 964
 262. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 963
 263. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 960
 264. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 958
 265. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 953
 266. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 945
 267. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 943
 268. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 943
 269. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 939
 270. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 936
 271. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 932
 272. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 932
 273. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 925
 274. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 925
 275. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 923
 276. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 919
 277. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 917
 278. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 916
 279. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 911
 280. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 909
 281. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 909
 282. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 908
 283. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 907
 284. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 905
 285. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 903
 286. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 900
 287. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 899
 288. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 895
 289. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 892
 290. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 891
 291. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 891
 292. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 889
 293. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 888
 294. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 888
 295. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 885
 296. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 877
 297. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 875
 298. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 872
 299. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 870
 300. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 868
 301. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 868
 302. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 865
 303. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 864
 304. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 855
 305. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 855
 306. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 853
 307. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 851
 308. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 847
 309. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 847
 310. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 842
 311. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 839
 312. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 838
 313. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 837
 314. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 836
 315. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 835
 316. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 831
 317. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 825
 318. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 821
 319. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 821
 320. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 817
 321. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 816
 322. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 814
 323. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 812
 324. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 807
 325. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 806
 326. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 797
 327. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 795
 328. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 792
 329. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 790
 330. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 788
 331. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publcznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 787
 332. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 785
 333. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 785
 334. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 782
 335. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 779
 336. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 776
 337. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 776
 338. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 773
 339. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 770
 340. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 767
 341. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 763
 342. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 761
 343. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 759
 344. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 756
 345. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 756
 346. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 755
 347. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 747
 348. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 746
 349. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 745
 350. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 743
 351. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 741
 352. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 739
 353. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 739
 354. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 739
 355. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 736
 356. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 732
 357. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 731
 358. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 728
 359. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 725
 360. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 724
 361. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 724
 362. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 724
 363. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 716
 364. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 713
 365. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 712
 366. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 711
 367. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 707
 368. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 706
 369. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 705
 370. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 702
 371. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 701
 372. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 700
 373. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 700
 374. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 699
 375. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 696
 376. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 688
 377. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 688
 378. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 682
 379. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 682
 380. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 679
 381. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 678
 382. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 678
 383. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 677
 384. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 674
 385. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 673
 386. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 673
 387. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 671
 388. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 670
 389. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 666
 390. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 663
 391. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 653
 392. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 645
 393. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 644
 394. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 644
 395. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 634
 396. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 631
 397. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 623
 398. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 622
 399. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 620
 400. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 618
 401. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 615
 402. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 614
 403. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 613
 404. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 613
 405. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 610
 406. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 609
 407. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 607
 408. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 605
 409. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 603
 410. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 602
 411. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 600
 412. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 597
 413. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 595
 414. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 593
 415. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 593
 416. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 590
 417. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 589
 418. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 581
 419. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 580
 420. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 572
 421. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 568
 422. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 565
 423. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 564
 424. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 563
 425. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 557
 426. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 555
 427. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 554
 428. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 538
 429. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 529
 430. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 525
 431. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 521
 432. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 519
 433. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 517
 434. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 514
 435. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 513
 436. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 513
 437. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 513
 438. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 512
 439. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 509
 440. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 508
 441. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 506
 442. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 503
 443. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 486
 444. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 482
 445. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 477
 446. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 477
 447. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 476
 448. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 476
 449. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 470
 450. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 466
 451. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 462
 452. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 457
 453. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 452
 454. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 449
 455. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 449
 456. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 448
 457. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 442
 458. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 442
 459. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 435
 460. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 432
 461. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 429
 462. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 425
 463. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 423
 464. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 422
 465. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 420
 466. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 414
 467. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 413
 468. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 411
 469. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 409
 470. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 392
 471. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 386
 472. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 385
 473. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 383
 474. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 369
 475. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 366
 476. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 365
 477. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 364
 478. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 353
 479. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 347
 480. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 346
 481. Taryfy
  Wyświetleń: 346
 482. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 343
 483. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 335
 484. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 335
 485. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 331
 486. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 331
 487. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 309
 488. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 297
 489. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 294
 490. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 288
 491. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 285
 492. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 278
 493. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 273
 494. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 270
 495. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 269
 496. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 266
 497. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 263
 498. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 255
 499. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 255
 500. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 251
 501. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 246
 502. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 231
 503. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 218
 504. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 217
 505. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 217
 506. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 207
 507. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 207
 508. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 207
 509. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 201
 510. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 198
 511. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 198
 512. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 198
 513. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 182
 514. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 180
 515. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 178
 516. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 176
 517. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 172
 518. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 166
 519. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 162
 520. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 159
 521. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 157
 522. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 157
 523. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 156
 524. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 153
 525. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 152
 526. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 150
 527. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 150
 528. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 146
 529. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 145
 530. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 144
 531. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 143
 532. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 142
 533. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 134
 534. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 134
 535. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 133
 536. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 128
 537. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 128
 538. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 127
 539. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 122
 540. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 117
 541. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 115
 542. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 114
 543. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 113
 544. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 111
 545. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 110
 546. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 106
 547. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 104
 548. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 102
 549. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 102
 550. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 101
 551. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 99
 552. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 96
 553. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 94
 554. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 94
 555. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 93
 556. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 90
 557. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 89
 558. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 87
 559. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 86
 560. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 85
 561. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 84
 562. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 84
 563. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 83
 564. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 83
 565. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 82
 566. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 82
 567. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 82
 568. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 80
 569. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 80
 570. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 79
 571. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 78
 572. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 76
 573. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 76
 574. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 74
 575. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 74
 576. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 74
 577. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 73
 578. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 70
 579. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 69
 580. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 68
 581. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 68
 582. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 66
 583. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 66
 584. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 66
 585. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 58
 586. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 56
 587. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 44
 588. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 43
 589. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 43
 590. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 40
 591. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 32
 592. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 31
 593. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 31
 594. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 28
 595. Projekt Uchwały Rady Gminy Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 18
 596. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 17
 597. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 15
 598. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 13
 599. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 9
 600. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 8
 601. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 7
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 4479
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×