Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
304773622029158000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2925018650136235330563347839021366122189425024375842807528460
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152221793724172217761970018659167522048219276193843252320577
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
104231215214373136731429312003113331156212156129401329913245
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399448421
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 75654
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 69624
 3. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 39805
 4. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 33604
 5. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 29299
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26893
 7. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 26519
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 24435
 9. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 19046
 10. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 16736
 11. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 16135
 12. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 8785
 13. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 8262
 14. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 8258
 15. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 7995
 16. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 7902
 17. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 7482
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 7294
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6085
 20. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5911
 21. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5698
 22. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5480
 23. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 5032
 24. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4829
 25. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 4674
 26. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 4672
 27. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4659
 28. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 4462
 29. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 4385
 30. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 4375
 31. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 4361
 32. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 4264
 33. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 4251
 34. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 4119
 35. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4104
 36. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 4031
 37. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 3992
 38. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 3985
 39. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 3961
 40. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 3936
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3826
 42. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3810
 43. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 3797
 44. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3783
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3770
 46. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 3588
 47. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3434
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3321
 49. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3296
 50. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3247
 51. Statut Gminy
  Wyświetleń: 3240
 52. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 3185
 53. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3165
 54. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3087
 55. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3038
 56. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 2983
 57. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2920
 58. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2894
 59. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2768
 60. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2751
 61. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2602
 62. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 2583
 63. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 2566
 64. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2559
 65. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 2555
 66. Regulaminy obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 2528
 67. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2422
 68. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2414
 69. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 2411
 70. Sołectwa
  Wyświetleń: 2381
 71. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2373
 72. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2338
 73. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2313
 74. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 2248
 75. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2232
 76. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 2224
 77. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2223
 78. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2157
 79. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 2147
 80. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 1942
 81. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1940
 82. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1925
 83. Petycje
  Wyświetleń: 1879
 84. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 1798
 85. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1777
 86. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1724
 87. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 1710
 88. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1691
 89. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1615
 90. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1610
 91. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 1597
 92. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1589
 93. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1582
 94. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1566
 95. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1552
 96. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1546
 97. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 1532
 98. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1505
 99. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1418
 100. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 1401
 101. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1386
 102. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1377
 103. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1368
 104. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1361
 105. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 1355
 106. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1347
 107. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 1345
 108. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1332
 109. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1330
 110. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1325
 111. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1295
 112. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1291
 113. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1288
 114. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1281
 115. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1275
 116. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1263
 117. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1254
 118. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1252
 119. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1246
 120. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1225
 121. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1222
 122. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1210
 123. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1209
 124. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1194
 125. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1188
 126. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1152
 127. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1137
 128. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1132
 129. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1130
 130. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1125
 131. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1117
 132. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1116
 133. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1105
 134. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1095
 135. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1087
 136. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1086
 137. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1074
 138. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1071
 139. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1054
 140. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1043
 141. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1040
 142. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1037
 143. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1030
 144. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1027
 145. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1014
 146. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1011
 147. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1007
 148. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1006
 149. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1006
 150. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 998
 151. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 998
 152. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 992
 153. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 988
 154. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 983
 155. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 980
 156. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 976
 157. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 972
 158. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 969
 159. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 959
 160. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 958
 161. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 955
 162. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 952
 163. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 950
 164. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 945
 165. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 929
 166. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 919
 167. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 918
 168. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 918
 169. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 917
 170. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 913
 171. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 906
 172. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 904
 173. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 903
 174. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 902
 175. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 899
 176. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 895
 177. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 892
 178. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 890
 179. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 890
 180. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 888
 181. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 884
 182. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 883
 183. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 883
 184. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 880
 185. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 877
 186. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 868
 187. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 867
 188. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 867
 189. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 866
 190. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 862
 191. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 862
 192. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 859
 193. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 854
 194. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 853
 195. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 849
 196. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 845
 197. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 844
 198. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 837
 199. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 832
 200. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 831
 201. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 828
 202. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 826
 203. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 825
 204. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 824
 205. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 823
 206. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 819
 207. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 818
 208. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 817
 209. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 811
 210. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 810
 211. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 810
 212. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 810
 213. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 804
 214. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 801
 215. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 799
 216. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 797
 217. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 796
 218. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 795
 219. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 794
 220. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 793
 221. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 789
 222. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 786
 223. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 785
 224. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 785
 225. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 781
 226. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 781
 227. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 777
 228. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 772
 229. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 771
 230. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 769
 231. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 767
 232. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 766
 233. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 763
 234. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 761
 235. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 755
 236. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 755
 237. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 749
 238. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 744
 239. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 744
 240. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 738
 241. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 734
 242. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 732
 243. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 723
 244. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 715
 245. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 709
 246. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 709
 247. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 709
 248. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 708
 249. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 706
 250. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 703
 251. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 700
 252. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 700
 253. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 695
 254. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 687
 255. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 687
 256. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 683
 257. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 682
 258. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 680
 259. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 677
 260. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 677
 261. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 673
 262. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 673
 263. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 673
 264. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 672
 265. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 672
 266. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 670
 267. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 669
 268. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 668
 269. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 662
 270. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 658
 271. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 656
 272. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 655
 273. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 653
 274. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 653
 275. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 651
 276. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 651
 277. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 650
 278. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 649
 279. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 648
 280. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 642
 281. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 641
 282. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 639
 283. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 636
 284. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 635
 285. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 633
 286. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 629
 287. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 627
 288. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 626
 289. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 621
 290. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 617
 291. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 616
 292. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 615
 293. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 612
 294. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 612
 295. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 611
 296. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 608
 297. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 605
 298. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 601
 299. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 601
 300. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 600
 301. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 599
 302. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 597
 303. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 593
 304. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 592
 305. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 590
 306. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 589
 307. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 583
 308. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 581
 309. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 571
 310. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 567
 311. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 564
 312. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 564
 313. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 555
 314. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 554
 315. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 547
 316. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 546
 317. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 545
 318. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 543
 319. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 542
 320. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 541
 321. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 538
 322. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 537
 323. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 534
 324. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 531
 325. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 529
 326. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 525
 327. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 524
 328. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 520
 329. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 519
 330. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 518
 331. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 517
 332. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 517
 333. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publcznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 516
 334. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 513
 335. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 506
 336. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 505
 337. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 502
 338. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 496
 339. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 491
 340. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 491
 341. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 489
 342. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 487
 343. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 485
 344. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 482
 345. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 480
 346. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 479
 347. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 476
 348. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 472
 349. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 471
 350. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 469
 351. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 467
 352. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 467
 353. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 459
 354. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 452
 355. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 448
 356. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 447
 357. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 444
 358. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 443
 359. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 441
 360. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 434
 361. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 432
 362. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 430
 363. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 429
 364. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 426
 365. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 420
 366. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 419
 367. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 419
 368. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 415
 369. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 412
 370. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 401
 371. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 395
 372. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 393
 373. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 388
 374. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 386
 375. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 386
 376. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 386
 377. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 386
 378. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 379
 379. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 376
 380. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 376
 381. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 368
 382. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 367
 383. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 362
 384. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 361
 385. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 353
 386. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 349
 387. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 347
 388. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 344
 389. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 343
 390. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 340
 391. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 336
 392. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 332
 393. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 327
 394. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 324
 395. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 317
 396. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 315
 397. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 315
 398. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 313
 399. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 312
 400. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 307
 401. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 303
 402. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 302
 403. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 297
 404. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 290
 405. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 290
 406. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 288
 407. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 280
 408. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 280
 409. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 271
 410. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 268
 411. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 262
 412. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 261
 413. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 253
 414. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 250
 415. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 245
 416. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 243
 417. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 241
 418. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 237
 419. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 236
 420. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 219
 421. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 208
 422. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 205
 423. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 201
 424. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 194
 425. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 186
 426. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 173
 427. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 172
 428. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 165
 429. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 162
 430. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 151
 431. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 146
 432. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 142
 433. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 135
 434. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 133
 435. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 127
 436. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 121
 437. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 86
 438. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 81
 439. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 64
 440. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 57
 441. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 56
 442. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 50
 443. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 42
 444. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 29
 445. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 28
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 3826
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×