Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1605300000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2925018650136235330563347839021366122189425024375842807528460
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
152221793724172217761970018659167522048219276193843252320577
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
104231215214373136731429312003113331156212156129401329913245
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399448421
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 70862
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 65732
 3. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 39636
 4. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 31449
 5. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 26392
 6. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 24838
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 23729
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 17828
 9. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 16713
 10. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 15000
 11. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 14990
 12. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 8455
 13. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 7849
 14. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 7804
 15. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 7468
 16. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 7343
 17. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 6976
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6807
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5848
 20. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5644
 21. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 5208
 22. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4999
 23. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 4591
 24. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 4581
 25. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4507
 26. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4418
 27. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 4253
 28. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 4104
 29. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 4056
 30. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 4038
 31. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 4033
 32. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 4010
 33. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 3913
 34. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 3888
 35. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3863
 36. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 3791
 37. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 3647
 38. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 3644
 39. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 3637
 40. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 3633
 41. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3551
 42. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3550
 43. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3544
 44. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3519
 45. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 3504
 46. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 3398
 47. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3356
 48. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 3071
 49. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3068
 50. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3063
 51. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3049
 52. Statut Gminy
  Wyświetleń: 2980
 53. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2876
 54. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 2833
 55. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2801
 56. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2787
 57. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 2782
 58. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 2756
 59. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2694
 60. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2675
 61. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2576
 62. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 2493
 63. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2442
 64. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 2336
 65. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2323
 66. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 2317
 67. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 2302
 68. Regulaminy obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Żeliszowie
  Wyświetleń: 2282
 69. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2250
 70. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2211
 71. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2159
 72. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2112
 73. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 2109
 74. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2078
 75. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 2072
 76. Sołectwa
  Wyświetleń: 2039
 77. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2032
 78. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 2017
 79. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 2001
 80. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1804
 81. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1799
 82. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 1735
 83. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 1717
 84. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1662
 85. Petycje
  Wyświetleń: 1654
 86. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1625
 87. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1608
 88. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 1603
 89. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1560
 90. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1556
 91. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1505
 92. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1497
 93. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1487
 94. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1487
 95. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1458
 96. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1428
 97. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 1379
 98. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 1363
 99. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1351
 100. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1339
 101. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1305
 102. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1298
 103. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 1282
 104. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1281
 105. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1278
 106. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1262
 107. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1256
 108. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1252
 109. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1230
 110. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1222
 111. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 1199
 112. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1198
 113. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 1187
 114. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1186
 115. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1181
 116. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1177
 117. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1148
 118. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1137
 119. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1135
 120. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1128
 121. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1113
 122. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1112
 123. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1104
 124. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1069
 125. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1063
 126. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1050
 127. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1041
 128. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1039
 129. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1038
 130. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1035
 131. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1026
 132. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1023
 133. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1020
 134. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1019
 135. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1018
 136. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1002
 137. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1001
 138. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 991
 139. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 980
 140. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 979
 141. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 974
 142. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 956
 143. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 950
 144. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 946
 145. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 944
 146. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 943
 147. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 943
 148. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 931
 149. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 925
 150. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 922
 151. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 920
 152. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 919
 153. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 919
 154. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 918
 155. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 910
 156. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 909
 157. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 901
 158. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 893
 159. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 885
 160. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 882
 161. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 880
 162. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 878
 163. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 871
 164. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 866
 165. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 863
 166. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 862
 167. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 860
 168. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 856
 169. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 853
 170. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 852
 171. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 852
 172. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 847
 173. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 840
 174. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 839
 175. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 837
 176. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 837
 177. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 836
 178. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 833
 179. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 829
 180. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 819
 181. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 818
 182. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 816
 183. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 816
 184. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 810
 185. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 809
 186. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 808
 187. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 807
 188. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 800
 189. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 799
 190. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 797
 191. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 796
 192. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 793
 193. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 791
 194. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 790
 195. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 782
 196. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 780
 197. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 777
 198. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 776
 199. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 773
 200. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 771
 201. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 770
 202. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 769
 203. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 769
 204. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 769
 205. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 768
 206. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 766
 207. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 766
 208. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 761
 209. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 753
 210. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 749
 211. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 745
 212. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 742
 213. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 740
 214. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 737
 215. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 733
 216. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 731
 217. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 728
 218. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 726
 219. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 724
 220. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 723
 221. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 721
 222. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 718
 223. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 718
 224. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 717
 225. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 717
 226. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 717
 227. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 713
 228. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 709
 229. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 705
 230. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 704
 231. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 699
 232. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 696
 233. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 693
 234. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 689
 235. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 684
 236. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 682
 237. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 682
 238. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 676
 239. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 674
 240. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 674
 241. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 673
 242. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 668
 243. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 656
 244. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 655
 245. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 648
 246. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 646
 247. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 646
 248. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 645
 249. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 644
 250. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 643
 251. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 639
 252. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 633
 253. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 630
 254. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 629
 255. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 628
 256. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 625
 257. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 620
 258. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 614
 259. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 613
 260. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 611
 261. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 611
 262. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 607
 263. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 607
 264. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 602
 265. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 601
 266. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 598
 267. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 596
 268. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 594
 269. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 591
 270. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 591
 271. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 590
 272. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 589
 273. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 587
 274. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 585
 275. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 584
 276. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 583
 277. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 581
 278. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 579
 279. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 578
 280. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 576
 281. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 573
 282. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 572
 283. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 566
 284. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 565
 285. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 564
 286. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 561
 287. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 559
 288. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 559
 289. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 552
 290. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 549
 291. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 548
 292. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 547
 293. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 547
 294. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 546
 295. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 540
 296. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 539
 297. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 537
 298. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 527
 299. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 524
 300. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 522
 301. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 522
 302. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 521
 303. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 519
 304. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 514
 305. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 511
 306. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 511
 307. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 510
 308. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 508
 309. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 507
 310. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 504
 311. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 502
 312. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 500
 313. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 498
 314. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 497
 315. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 496
 316. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 493
 317. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 489
 318. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 486
 319. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 486
 320. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 484
 321. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 484
 322. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 481
 323. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 476
 324. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 472
 325. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 468
 326. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 455
 327. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 452
 328. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 452
 329. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 450
 330. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 449
 331. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 444
 332. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 443
 333. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 438
 334. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 434
 335. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 432
 336. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publcznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 426
 337. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 421
 338. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 418
 339. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 412
 340. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 409
 341. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 409
 342. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 406
 343. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 406
 344. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 402
 345. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 395
 346. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 393
 347. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 390
 348. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 385
 349. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 384
 350. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 382
 351. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 379
 352. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 378
 353. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 377
 354. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 360
 355. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 356
 356. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 353
 357. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 353
 358. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 351
 359. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 350
 360. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 347
 361. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 346
 362. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 343
 363. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 340
 364. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 338
 365. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 335
 366. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 331
 367. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 330
 368. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 330
 369. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 328
 370. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 325
 371. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 323
 372. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 321
 373. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 321
 374. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 308
 375. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 303
 376. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 297
 377. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 295
 378. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 288
 379. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 282
 380. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 280
 381. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 277
 382. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 277
 383. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 275
 384. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 267
 385. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 266
 386. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 264
 387. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 262
 388. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 261
 389. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 261
 390. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 259
 391. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 255
 392. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 252
 393. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 238
 394. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 231
 395. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 228
 396. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 215
 397. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 207
 398. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 198
 399. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 172
 400. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 165
 401. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 161
 402. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 159
 403. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 158
 404. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 154
 405. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 127
 406. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 127
 407. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 111
 408. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 105
 409. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 101
 410. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 94
 411. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 81
 412. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 76
 413. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 73
 414. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 67
 415. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF)
  Wyświetleń: 62
 416. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 60
 417. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 34
 418. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 12
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 3551
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×