Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4864140661406803352340791418552706300000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024633728252483904497134769354404156449542
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 115841
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 95920
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 62551
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 59063
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 54824
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 40900
 7. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 38668
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 33415
 9. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 29586
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 24226
 11. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 12204
 12. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 11548
 13. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 11347
 14. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 10977
 15. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 10660
 16. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 10442
 17. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 10113
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 9544
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 8693
 20. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 7664
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7383
 22. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 7344
 23. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 7239
 24. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 7198
 25. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6629
 26. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6482
 27. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 6388
 28. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 6322
 29. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6225
 30. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 6087
 31. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 6034
 32. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 6025
 33. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5829
 34. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 5688
 35. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 5655
 36. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5589
 37. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5546
 38. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5540
 39. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5539
 40. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 5438
 41. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 5327
 42. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 5323
 43. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 5237
 44. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 5213
 45. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 5154
 46. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 5064
 47. Sołectwa
  Wyświetleń: 5047
 48. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5034
 49. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5017
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4988
 51. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4929
 52. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4775
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4649
 54. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4558
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4512
 56. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4345
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4282
 58. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4108
 59. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 3995
 60. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3981
 61. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 3857
 62. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3832
 63. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3743
 64. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3666
 65. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3590
 66. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3568
 67. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3540
 68. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3522
 69. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 3504
 70. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3408
 71. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3408
 72. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3306
 73. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 3276
 74. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3256
 75. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3236
 76. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 3153
 77. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3070
 78. Petycje
  Wyświetleń: 3062
 79. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 3039
 80. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 3039
 81. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 3024
 82. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 3021
 83. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3004
 84. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2998
 85. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 2980
 86. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2977
 87. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2954
 88. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2838
 89. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2816
 90. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2802
 91. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 2744
 92. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2740
 93. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2725
 94. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2707
 95. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2702
 96. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2666
 97. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2662
 98. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 2658
 99. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 2657
 100. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2640
 101. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2615
 102. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2600
 103. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2507
 104. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2488
 105. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2432
 106. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 2392
 107. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2348
 108. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2341
 109. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2332
 110. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2307
 111. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2293
 112. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2255
 113. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2224
 114. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2210
 115. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 2163
 116. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 2134
 117. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2103
 118. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 2098
 119. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2096
 120. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2086
 121. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2076
 122. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 2076
 123. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 2063
 124. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 2054
 125. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2047
 126. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 2032
 127. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 2026
 128. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 2001
 129. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1980
 130. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1971
 131. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1966
 132. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1950
 133. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1939
 134. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1937
 135. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1919
 136. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1875
 137. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1866
 138. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1864
 139. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1860
 140. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1856
 141. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1842
 142. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1827
 143. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1827
 144. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1820
 145. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1810
 146. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 1810
 147. Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km
  Wyświetleń: 1788
 148. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1772
 149. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1770
 150. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1770
 151. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1738
 152. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1736
 153. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1735
 154. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1719
 155. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1700
 156. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1695
 157. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1692
 158. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1689
 159. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1677
 160. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1675
 161. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1670
 162. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 1665
 163. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1662
 164. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1657
 165. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1647
 166. Transport Publiczny
  Wyświetleń: 1639
 167. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1621
 168. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1606
 169. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 1604
 170. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1599
 171. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1596
 172. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1573
 173. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1551
 174. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1548
 175. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1546
 176. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1541
 177. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1541
 178. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1536
 179. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1525
 180. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1523
 181. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1505
 182. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1495
 183. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1491
 184. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1486
 185. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1486
 186. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1484
 187. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1484
 188. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1478
 189. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1476
 190. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1470
 191. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1466
 192. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1450
 193. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1448
 194. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1445
 195. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1436
 196. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1429
 197. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1420
 198. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1416
 199. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1398
 200. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1397
 201. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1395
 202. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1388
 203. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1384
 204. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1381
 205. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1377
 206. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1376
 207. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 1376
 208. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1362
 209. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1352
 210. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1352
 211. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1351
 212. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1348
 213. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1347
 214. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1345
 215. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1344
 216. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1336
 217. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1332
 218. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1329
 219. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1325
 220. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1323
 221. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1322
 222. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1320
 223. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1316
 224. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1311
 225. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1306
 226. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1304
 227. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1304
 228. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1289
 229. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1289
 230. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1286
 231. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1283
 232. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1278
 233. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1270
 234. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1267
 235. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1265
 236. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1265
 237. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1263
 238. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1261
 239. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1258
 240. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1257
 241. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1256
 242. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1255
 243. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1249
 244. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1246
 245. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1240
 246. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1240
 247. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1236
 248. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1235
 249. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1234
 250. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1227
 251. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1221
 252. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1220
 253. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1219
 254. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1208
 255. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1206
 256. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1206
 257. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1205
 258. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1201
 259. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1200
 260. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1197
 261. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1197
 262. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1192
 263. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1190
 264. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1187
 265. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1185
 266. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1183
 267. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1182
 268. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1175
 269. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1174
 270. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1173
 271. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1173
 272. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1173
 273. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1172
 274. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1172
 275. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1171
 276. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1169
 277. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1168
 278. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1167
 279. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 1166
 280. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 1160
 281. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1156
 282. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1153
 283. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 1146
 284. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1145
 285. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1145
 286. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1144
 287. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1142
 288. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1141
 289. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1140
 290. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1140
 291. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 1139
 292. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 1123
 293. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 1121
 294. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1119
 295. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 1115
 296. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 1113
 297. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 1113
 298. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 1111
 299. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1109
 300. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 1106
 301. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1106
 302. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1104
 303. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1104
 304. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1103
 305. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 1099
 306. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1096
 307. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1093
 308. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 1090
 309. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 1090
 310. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1089
 311. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1082
 312. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 1081
 313. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 1077
 314. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1076
 315. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1070
 316. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1068
 317. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1066
 318. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1062
 319. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1061
 320. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1055
 321. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 1054
 322. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1053
 323. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1051
 324. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1046
 325. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1045
 326. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1043
 327. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 1040
 328. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1038
 329. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 1034
 330. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 1027
 331. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1026
 332. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1023
 333. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1018
 334. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 1016
 335. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1012
 336. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1009
 337. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1008
 338. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 1007
 339. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1004
 340. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1003
 341. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 1002
 342. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 996
 343. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 992
 344. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 989
 345. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 988
 346. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 986
 347. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 982
 348. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 982
 349. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 981
 350. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 980
 351. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 979
 352. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 975
 353. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 973
 354. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 971
 355. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 970
 356. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 969
 357. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 969
 358. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 968
 359. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 965
 360. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 965
 361. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 962
 362. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 962
 363. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 959
 364. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 958
 365. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 958
 366. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 957
 367. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 957
 368. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 956
 369. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 955
 370. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 955
 371. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 953
 372. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 951
 373. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 950
 374. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 947
 375. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 945
 376. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 944
 377. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 925
 378. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 917
 379. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 913
 380. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 913
 381. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 913
 382. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 911
 383. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 909
 384. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 908
 385. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 901
 386. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 901
 387. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 897
 388. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 896
 389. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 895
 390. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 890
 391. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 887
 392. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 881
 393. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 881
 394. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 880
 395. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 877
 396. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 877
 397. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 874
 398. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 873
 399. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 871
 400. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 870
 401. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 863
 402. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 861
 403. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 860
 404. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 856
 405. Taryfy
  Wyświetleń: 855
 406. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 846
 407. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 845
 408. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 844
 409. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 841
 410. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 841
 411. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 837
 412. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 834
 413. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 834
 414. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 834
 415. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 832
 416. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 829
 417. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 826
 418. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 824
 419. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 822
 420. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 816
 421. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 816
 422. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 808
 423. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 807
 424. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 806
 425. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 805
 426. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 802
 427. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 801
 428. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 798
 429. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 792
 430. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 792
 431. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 786
 432. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 783
 433. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 781
 434. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 779
 435. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 774
 436. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 773
 437. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 771
 438. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 770
 439. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 770
 440. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 764
 441. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 764
 442. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 761
 443. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 758
 444. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 754
 445. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 754
 446. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 754
 447. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 747
 448. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 741
 449. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 741
 450. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 740
 451. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 738
 452. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 728
 453. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 720
 454. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 719
 455. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 709
 456. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 709
 457. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 707
 458. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 705
 459. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 696
 460. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 694
 461. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 682
 462. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 682
 463. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 682
 464. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
  Wyświetleń: 681
 465. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 681
 466. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 679
 467. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 674
 468. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 668
 469. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 658
 470. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 658
 471. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 655
 472. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 648
 473. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 643
 474. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 639
 475. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 635
 476. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 632
 477. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 627
 478. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 625
 479. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 620
 480. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 619
 481. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 614
 482. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 600
 483. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 597
 484. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 593
 485. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 591
 486. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 589
 487. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 588
 488. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 586
 489. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 586
 490. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 581
 491. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 580
 492. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 579
 493. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 577
 494. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 573
 495. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 567
 496. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 557
 497. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 557
 498. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 554
 499. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 550
 500. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 549
 501. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 548
 502. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 538
 503. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 538
 504. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 536
 505. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 535
 506. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 534
 507. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 522
 508. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 518
 509. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 513
 510. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 510
 511. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 503
 512. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 500
 513. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 496
 514. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 487
 515. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 486
 516. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 482
 517. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 472
 518. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 466
 519. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 465
 520. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (2)
  Wyświetleń: 456
 521. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 454
 522. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 450
 523. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 449
 524. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 446
 525. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 443
 526. Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 441
 527. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 441
 528. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 432
 529. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 432
 530. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 430
 531. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 428
 532. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 428
 533. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 421
 534. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 420
 535. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 413
 536. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 411
 537. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 405
 538. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 397
 539. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 396
 540. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 390
 541. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 385
 542. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 383
 543. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 382
 544. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 381
 545. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 379
 546. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 377
 547. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 375
 548. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 374
 549. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 366
 550. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 365
 551. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 363
 552. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 363
 553. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 357
 554. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 356
 555. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
  Wyświetleń: 355
 556. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 349
 557. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 348
 558. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 345
 559. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 342
 560. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 340
 561. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 339
 562. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 338
 563. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 334
 564. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 330
 565. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 328
 566. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 326
 567. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 324
 568. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 322
 569. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 320
 570. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 319
 571. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 312
 572. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 307
 573. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 307
 574. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 302
 575. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 299
 576. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 297
 577. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 297
 578. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 295
 579. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 293
 580. Raport z działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017
  Wyświetleń: 293
 581. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 292
 582. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 292
 583. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rozliczania podatku od towarów i usług oraz rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 284
 584. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 283
 585. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 282
 586. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 280
 587. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 280
 588. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 280
 589. Remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 277
 590. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 275
 591. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 274
 592. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 272
 593. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 272
 594. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 271
 595. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 270
 596. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 267
 597. Transport dzieci i kadry na kolonie letne w Jarosławcu - 2019
  Wyświetleń: 266
 598. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 265
 599. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 255
 600. Naprawa nawierzchni dróg we wsiach Kruszyn-Kraśnik Dolny o długości 3,250 km w ramach wytyczonego szlaku rowerowego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 254
 601. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 247
 602. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 246
 603. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 243
 604. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 243
 605. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 243
 606. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 242
 607. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 240
 608. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 239
 609. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 238
 610. Pielęgnacja drzew w Kruszynie i Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 238
 611. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 234
 612. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 228
 613. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 226
 614. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 226
 615. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 223
 616. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 222
 617. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 221
 618. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 221
 619. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 219
 620. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 219
 621. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 219
 622. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 215
 623. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 213
 624. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 213
 625. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 213
 626. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 212
 627. Usługi geodezyjne w 2019 roku
  Wyświetleń: 210
 628. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 210
 629. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 209
 630. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 207
 631. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 206
 632. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 206
 633. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 206
 634. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 204
 635. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 203
 636. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 203
 637. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 202
 638. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 202
 639. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 201
 640. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 201
 641. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 200
 642. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 199
 643. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 199
 644. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 198
 645. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 198
 646. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 196
 647. Ochrona imprez kulturalnych w GOKIS Bolesławiec
  Wyświetleń: 193
 648. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 192
 649. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 191
 650. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 191
 651. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 191
 652. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 191
 653. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 190
 654. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 189
 655. Utwardzenie terenu pod wiatę we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 189
 656. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 188
 657. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 188
 658. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 186
 659. Sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych
  Wyświetleń: 186
 660. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 184
 661. Zakup i montaż wiat drewnianych z ławostołem we wsiach Krępnica i Kruszyn oraz zakup i montaż 3 kpl. ławostołów 8-osobowych w Kruszynie
  Wyświetleń: 184
 662. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 183
 663. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
  Wyświetleń: 183
 664. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 183
 665. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 182
 666. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 182
 667. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 181
 668. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 180
 669. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 180
 670. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 176
 671. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 176
 672. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 175
 673. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 175
 674. Porządkowanie części działki gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 175
 675. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 175
 676. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 175
 677. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 174
 678. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 174
 679. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 173
 680. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 173
 681. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 173
 682. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 172
 683. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 170
 684. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 169
 685. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 169
 686. Zakup i montaż wiaty (altany) we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 169
 687. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 168
 688. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 168
 689. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 168
 690. Opracowanie i wydanie map rowerowych - turystycznych dla obszaru objętego projektem Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, wraz z podkładem mapowym na turystyczne tablice informacyjne
  Wyświetleń: 165
 691. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 165
 692. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 164
 693. Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 164
 694. Wynajem telebimu i realizacja
  Wyświetleń: 164
 695. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 164
 696. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 162
 697. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 162
 698. Utwardzenie terenu pod miejsce wypoczynku (ławostół) we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 162
 699. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 160
 700. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 160
 701. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 160
 702. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 159
 703. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 159
 704. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 159
 705. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 159
 706. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 157
 707. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 154
 708. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 154
 709. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 153
 710. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 153
 711. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 152
 712. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 151
 713. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 151
 714. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 151
 715. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 149
 716. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 147
 717. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 146
 718. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 146
 719. Wynajem pokoi hotelowych z wyżywieniem
  Wyświetleń: 146
 720. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 145
 721. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 145
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 143
 723. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 141
 724. Techniczna obsługa trzech imprez plenerowych
  Wyświetleń: 141
 725. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 141
 726. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 140
 727. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 139
 728. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 138
 729. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 137
 730. Wykonanie, dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 137
 731. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 136
 732. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 136
 733. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 136
 734. [UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA] Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 135
 735. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 133
 736. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (POZ)
  Wyświetleń: 132
 737. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (Grupa: Dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 131
 738. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)
  Wyświetleń: 131
 739. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 131
 740. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 131
 741. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 130
 742. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 129
 743. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 128
 744. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 127
 745. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 127
 746. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 127
 747. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza
  Wyświetleń: 126
 748. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 125
 749. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 124
 750. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 122
 751. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 121
 752. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 119
 753. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 119
 754. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 119
 755. Bilanse
  Wyświetleń: 116
 756. Malowanie linii na boiskach poliuretanowych przy szkołach na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 116
 757. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 116
 758. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 116
 759. Raporty
  Wyświetleń: 114
 760. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 114
 761. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 112
 762. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 101
 763. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 99
 764. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 99
 765. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 98
 766. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 96
 767. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 95
 768. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 94
 769. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 94
 770. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 94
 771. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 92
 772. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 90
 773. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 90
 774. Wybory ławników
  Wyświetleń: 89
 775. Wykonanie opinii (ekspertyzy) biegłego dotyczacej zmiany stanu wody na gruncie stanowiacej działkę nr 504/6 obręb Rakowice, gmina Bolesławiec
  Wyświetleń: 89
 776. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 88
 777. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 88
 778. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 87
 779. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 85
 780. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 84
 781. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 84
 782. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 83
 783. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 82
 784. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 82
 785. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 82
 786. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 82
 787. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 82
 788. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 79
 789. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 78
 790. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 76
 791. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 75
 792. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 74
 793. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 74
 794. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 74
 795. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 74
 796. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 73
 797. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 71
 798. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 71
 799. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 71
 800. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 70
 801. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 69
 802. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 69
 803. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 69
 804. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 68
 805. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 68
 806. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 68
 807. Zakup i montaż klimatyzatorów przenośnych w 19-u pomieszczeniach Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 68
 808. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 67
 809. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 67
 810. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 67
 811. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 67
 812. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 66
 813. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 66
 814. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 66
 815. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 66
 816. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 66
 817. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 66
 818. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 66
 819. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 65
 820. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 65
 821. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 64
 822. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 63
 823. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 63
 824. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 63
 825. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 62
 826. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 61
 827. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 61
 828. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 61
 829. Zaprojektowanie i przebudowa budowli komunikacyjnej na cieku Kraszówka – przepust drogowy, w ciągu drogi gminnej nr 170 w miejscowości Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 61
 830. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 60
 831. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 59
 832. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 58
 833. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 57
 834. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 57
 835. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 56
 836. Raport o stanie Gminy Bolesławiec za 2018 rok
  Wyświetleń: 55
 837. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 54
 838. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 51
 839. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 47
 840. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 46
 841. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 43
 842. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 42
 843. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 41
 844. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 40
 845. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 40
 846. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 40
 847. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 35
 848. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 33
 849. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 31
 850. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 30
 851. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 30
 852. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 29
 853. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 28
 854. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 27
 855. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 27
 856. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 26
 857. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 26
 858. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 26
 859. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 25
 860. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesła(...)
  Wyświetleń: 25
 861. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 24
 862. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 24
 863. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 24
 864. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 23
 865. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 21
 866. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 20
 867. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 20
 868. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 20
 869. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesławieckiej(...)
  Wyświetleń: 20
 870. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro (ZSPKG)
  Wyświetleń: 20
 871. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 18
 872. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 18
 873. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 18
 874. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 18
 875. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 16
 876. Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 16
 877. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 15
 878. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 15
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 5017
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×