Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
486414066140680335234079141855385443649316161000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024633728252483904497134769354404156449542
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 121092
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 98284
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 66756
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 62439
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 57304
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 41029
 7. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 40284
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 33605
 9. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 30954
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 25106
 11. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 13012
 12. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 11804
 13. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 11522
 14. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 11257
 15. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 10735
 16. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 10694
 17. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 10326
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 9698
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 8934
 20. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 7916
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7482
 22. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 7453
 23. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 7308
 24. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 7300
 25. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6731
 26. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 6715
 27. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6587
 28. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 6538
 29. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6396
 30. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 6180
 31. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 6169
 32. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 6074
 33. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5916
 34. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 5796
 35. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 5791
 36. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5739
 37. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5706
 38. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5696
 39. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5643
 40. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 5548
 41. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 5453
 42. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 5414
 43. Sołectwa
  Wyświetleń: 5311
 44. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 5300
 45. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 5300
 46. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 5200
 47. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 5200
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5097
 49. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5091
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5065
 51. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5018
 52. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4923
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4756
 54. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4648
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4609
 56. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4384
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4367
 58. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4186
 59. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4083
 60. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 4046
 61. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 4038
 62. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 3951
 63. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3858
 64. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3786
 65. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3715
 66. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3651
 67. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3618
 68. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3605
 69. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3559
 70. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3490
 71. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
  Wyświetleń: 3486
 72. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3392
 73. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 3364
 74. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3308
 75. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3308
 76. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 3265
 77. Petycje
  Wyświetleń: 3231
 78. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3178
 79. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 3087
 80. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 3083
 81. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 3074
 82. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 3063
 83. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3056
 84. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3037
 85. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3027
 86. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 3018
 87. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2995
 88. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2881
 89. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2864
 90. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2860
 91. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 2813
 92. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2785
 93. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2784
 94. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2761
 95. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2753
 96. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 2748
 97. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 2724
 98. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2709
 99. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2708
 100. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 2702
 101. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2697
 102. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2648
 103. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2636
 104. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2541
 105. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2529
 106. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2473
 107. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 2468
 108. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2399
 109. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2382
 110. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2371
 111. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2349
 112. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2328
 113. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 2305
 114. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2297
 115. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2275
 116. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2267
 117. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 2241
 118. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 2197
 119. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2156
 120. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2143
 121. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 2141
 122. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 2125
 123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 2125
 124. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2124
 125. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 2118
 126. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2113
 127. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 2104
 128. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2085
 129. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 2051
 130. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 2036
 131. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 2017
 132. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 2008
 133. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1999
 134. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1998
 135. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1990
 136. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 1984
 137. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1974
 138. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1916
 139. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1915
 140. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1912
 141. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1909
 142. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1900
 143. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1884
 144. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1876
 145. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1875
 146. Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km
  Wyświetleń: 1851
 147. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1850
 148. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 1837
 149. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1823
 150. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1817
 151. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1808
 152. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1776
 153. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1774
 154. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1764
 155. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1763
 156. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1756
 157. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1753
 158. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1742
 159. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1739
 160. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1731
 161. Transport Publiczny
  Wyświetleń: 1725
 162. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1723
 163. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1709
 164. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1708
 165. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1692
 166. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1690
 167. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 1679
 168. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1678
 169. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1669
 170. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1638
 171. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1632
 172. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1608
 173. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1598
 174. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1597
 175. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1595
 176. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1595
 177. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1570
 178. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1566
 179. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1562
 180. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1561
 181. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1546
 182. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1533
 183. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1531
 184. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1531
 185. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1526
 186. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1526
 187. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1524
 188. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1523
 189. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1520
 190. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1513
 191. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1509
 192. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1498
 193. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1488
 194. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1482
 195. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1472
 196. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1471
 197. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1458
 198. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1448
 199. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1445
 200. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1440
 201. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 1437
 202. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1432
 203. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1429
 204. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1417
 205. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1415
 206. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1415
 207. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1409
 208. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1397
 209. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1394
 210. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1385
 211. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1384
 212. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1383
 213. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1381
 214. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1379
 215. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1369
 216. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1369
 217. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1368
 218. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1367
 219. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1367
 220. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1354
 221. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1351
 222. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1349
 223. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1347
 224. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1343
 225. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1337
 226. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1336
 227. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1332
 228. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1328
 229. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1325
 230. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1319
 231. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1319
 232. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1317
 233. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1311
 234. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1305
 235. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1304
 236. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1298
 237. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1297
 238. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1296
 239. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1296
 240. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1292
 241. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1290
 242. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1290
 243. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1288
 244. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1286
 245. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1283
 246. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1280
 247. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1275
 248. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1274
 249. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1267
 250. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1267
 251. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1265
 252. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1257
 253. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1257
 254. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 1256
 255. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1255
 256. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1253
 257. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1248
 258. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1239
 259. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1235
 260. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1235
 261. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1234
 262. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1232
 263. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1228
 264. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1227
 265. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1218
 266. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1218
 267. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1214
 268. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1213
 269. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1213
 270. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1212
 271. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1211
 272. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1208
 273. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 1207
 274. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1206
 275. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1205
 276. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1202
 277. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1202
 278. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1199
 279. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1197
 280. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1195
 281. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1192
 282. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 1192
 283. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 1187
 284. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1185
 285. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1182
 286. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1180
 287. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1177
 288. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1174
 289. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1173
 290. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1171
 291. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1170
 292. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 1170
 293. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1170
 294. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1169
 295. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 1167
 296. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1165
 297. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 1157
 298. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 1154
 299. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 1149
 300. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 1148
 301. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 1147
 302. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1142
 303. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 1139
 304. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1139
 305. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1136
 306. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1136
 307. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1135
 308. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 1131
 309. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1129
 310. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 1126
 311. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 1124
 312. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1122
 313. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 1120
 314. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1119
 315. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1119
 316. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1111
 317. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 1110
 318. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1109
 319. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1100
 320. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1098
 321. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1098
 322. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1091
 323. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1088
 324. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 1085
 325. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1082
 326. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1081
 327. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1080
 328. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1076
 329. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 1075
 330. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1074
 331. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1072
 332. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1068
 333. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1063
 334. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 1055
 335. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1055
 336. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1052
 337. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1049
 338. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1048
 339. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 1043
 340. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 1040
 341. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1039
 342. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1039
 343. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1032
 344. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 1032
 345. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1032
 346. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 1028
 347. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 1026
 348. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1025
 349. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 1023
 350. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1020
 351. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 1015
 352. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1015
 353. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 1011
 354. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 1010
 355. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 1010
 356. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1010
 357. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 1008
 358. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1008
 359. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 1006
 360. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 1005
 361. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1003
 362. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1002
 363. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1002
 364. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 1000
 365. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1000
 366. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 999
 367. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 998
 368. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 997
 369. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 996
 370. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 996
 371. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 996
 372. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 994
 373. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 992
 374. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 990
 375. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 989
 376. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 988
 377. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 983
 378. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 971
 379. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 967
 380. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 957
 381. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 954
 382. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 953
 383. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 953
 384. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 952
 385. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 945
 386. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 944
 387. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 941
 388. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 939
 389. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 935
 390. Taryfy
  Wyświetleń: 932
 391. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 927
 392. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 926
 393. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 926
 394. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 926
 395. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 926
 396. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 920
 397. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 920
 398. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 920
 399. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 917
 400. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 915
 401. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 908
 402. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 905
 403. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 902
 404. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 898
 405. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 895
 406. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 894
 407. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 893
 408. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 893
 409. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 890
 410. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 889
 411. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 886
 412. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 875
 413. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 871
 414. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 865
 415. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 854
 416. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 853
 417. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 852
 418. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 851
 419. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 851
 420. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 850
 421. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 848
 422. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 847
 423. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 846
 424. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 842
 425. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 839
 426. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 839
 427. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 839
 428. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 836
 429. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 831
 430. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 830
 431. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 828
 432. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 825
 433. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 821
 434. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
  Wyświetleń: 819
 435. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 818
 436. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 816
 437. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 814
 438. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 810
 439. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 805
 440. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 804
 441. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 804
 442. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 803
 443. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 801
 444. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 798
 445. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 797
 446. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 794
 447. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 794
 448. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 782
 449. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 780
 450. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 780
 451. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 779
 452. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 771
 453. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 765
 454. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 756
 455. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 755
 456. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 754
 457. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 753
 458. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 745
 459. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 741
 460. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 740
 461. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 737
 462. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 719
 463. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 718
 464. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 718
 465. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 717
 466. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 715
 467. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 709
 468. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 696
 469. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 693
 470. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 692
 471. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 688
 472. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 683
 473. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 678
 474. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 672
 475. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 672
 476. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 669
 477. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 668
 478. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 667
 479. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 667
 480. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 664
 481. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 664
 482. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 661
 483. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 647
 484. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 643
 485. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 640
 486. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 639
 487. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 633
 488. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 629
 489. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 622
 490. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 622
 491. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 619
 492. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 615
 493. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 614
 494. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 614
 495. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 613
 496. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 612
 497. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 612
 498. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 611
 499. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 605
 500. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 603
 501. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 597
 502. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 589
 503. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 583
 504. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 577
 505. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 567
 506. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 565
 507. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 564
 508. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 564
 509. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 560
 510. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 557
 511. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 550
 512. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 548
 513. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 535
 514. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 529
 515. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rozliczania podatku od towarów i usług oraz rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 521
 516. Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 519
 517. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (2)
  Wyświetleń: 517
 518. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 516
 519. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 513
 520. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 510
 521. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 508
 522. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 506
 523. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 506
 524. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 498
 525. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 498
 526. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 487
 527. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 478
 528. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 475
 529. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 475
 530. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 473
 531. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 473
 532. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 467
 533. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 466
 534. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 464
 535. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 463
 536. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 457
 537. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 456
 538. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 453
 539. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 449
 540. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 449
 541. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 430
 542. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 426
 543. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 424
 544. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 421
 545. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 420
 546. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 418
 547. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 413
 548. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 410
 549. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 410
 550. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 410
 551. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 409
 552. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 408
 553. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
  Wyświetleń: 405
 554. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 403
 555. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 402
 556. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 401
 557. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 399
 558. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 399
 559. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2018)
  Wyświetleń: 397
 560. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 396
 561. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 392
 562. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 384
 563. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 383
 564. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 374
 565. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 373
 566. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 370
 567. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 368
 568. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 365
 569. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 361
 570. Remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 356
 571. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 352
 572. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 351
 573. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 351
 574. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 350
 575. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 346
 576. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 345
 577. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 342
 578. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 342
 579. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 338
 580. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 332
 581. Raport z działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017
  Wyświetleń: 331
 582. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 329
 583. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 329
 584. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 324
 585. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 322
 586. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 321
 587. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 317
 588. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 316
 589. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 315
 590. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 310
 591. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 309
 592. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 309
 593. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 308
 594. Naprawa nawierzchni dróg we wsiach Kruszyn-Kraśnik Dolny o długości 3,250 km w ramach wytyczonego szlaku rowerowego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 305
 595. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 304
 596. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 302
 597. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 301
 598. Transport dzieci i kadry na kolonie letne w Jarosławcu - 2019
  Wyświetleń: 300
 599. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 297
 600. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 289
 601. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 288
 602. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 288
 603. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 282
 604. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 281
 605. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 280
 606. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 278
 607. Pielęgnacja drzew w Kruszynie i Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 274
 608. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 274
 609. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 272
 610. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 272
 611. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 271
 612. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 269
 613. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 264
 614. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 264
 615. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 261
 616. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 256
 617. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 255
 618. Usługi geodezyjne w 2019 roku
  Wyświetleń: 253
 619. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 252
 620. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 251
 621. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 248
 622. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 248
 623. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 248
 624. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 246
 625. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 243
 626. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 243
 627. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 243
 628. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 242
 629. Ochrona imprez kulturalnych w GOKIS Bolesławiec
  Wyświetleń: 240
 630. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 240
 631. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
  Wyświetleń: 239
 632. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 237
 633. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 235
 634. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 234
 635. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 233
 636. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 233
 637. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 233
 638. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 232
 639. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 230
 640. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 229
 641. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 229
 642. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 229
 643. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 228
 644. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 226
 645. Sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych
  Wyświetleń: 226
 646. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 226
 647. Zakup i montaż wiat drewnianych z ławostołem we wsiach Krępnica i Kruszyn oraz zakup i montaż 3 kpl. ławostołów 8-osobowych w Kruszynie
  Wyświetleń: 226
 648. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 225
 649. Utwardzenie terenu pod wiatę we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 225
 650. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 224
 651. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 224
 652. Porządkowanie części działki gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 223
 653. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 223
 654. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 222
 655. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 222
 656. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 222
 657. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 220
 658. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 218
 659. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 217
 660. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 217
 661. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 217
 662. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 217
 663. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 215
 664. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 215
 665. Wynajem telebimu i realizacja
  Wyświetleń: 215
 666. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 212
 667. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 212
 668. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 211
 669. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 209
 670. Zakup i montaż wiaty (altany) we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 209
 671. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 209
 672. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 208
 673. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 207
 674. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 206
 675. Opracowanie i wydanie map rowerowych - turystycznych dla obszaru objętego projektem Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, wraz z podkładem mapowym na turystyczne tablice informacyjne
  Wyświetleń: 205
 676. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 205
 677. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 204
 678. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 203
 679. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 203
 680. Utwardzenie terenu pod miejsce wypoczynku (ławostół) we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 203
 681. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 201
 682. Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 201
 683. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 200
 684. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 200
 685. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 199
 686. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 199
 687. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 199
 688. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 199
 689. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 199
 690. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 198
 691. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 198
 692. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 196
 693. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 195
 694. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 193
 695. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 193
 696. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 192
 697. Raporty
  Wyświetleń: 192
 698. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 192
 699. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 192
 700. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 192
 701. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 191
 702. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 191
 703. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 191
 704. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 190
 705. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 190
 706. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 188
 707. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 187
 708. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 186
 709. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 185
 710. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 185
 711. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 184
 712. Bilanse
  Wyświetleń: 183
 713. Wynajem pokoi hotelowych z wyżywieniem
  Wyświetleń: 182
 714. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 181
 715. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 181
 716. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 180
 717. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 180
 718. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 179
 719. Wykonanie, dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 179
 720. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 177
 721. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 177
 722. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 177
 723. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 176
 724. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 176
 725. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 176
 726. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 175
 727. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 175
 728. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 174
 729. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (POZ)
  Wyświetleń: 173
 730. Techniczna obsługa trzech imprez plenerowych
  Wyświetleń: 173
 731. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 171
 732. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 168
 733. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza
  Wyświetleń: 167
 734. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 167
 735. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 167
 736. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 166
 737. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 166
 738. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 165
 739. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 164
 740. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 164
 741. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 164
 742. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 163
 743. Wybory ławników
  Wyświetleń: 163
 744. [UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA] Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 162
 745. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 162
 746. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 162
 747. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (Grupa: Dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 161
 748. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 161
 749. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)
  Wyświetleń: 159
 750. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 159
 751. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 157
 752. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 155
 753. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 154
 754. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 153
 755. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 153
 756. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 153
 757. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 153
 758. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 150
 759. Malowanie linii na boiskach poliuretanowych przy szkołach na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 146
 760. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 146
 761. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 145
 762. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 145
 763. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 143
 764. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 143
 765. Zaprojektowanie i przebudowa budowli komunikacyjnej na cieku Kraszówka – przepust drogowy, w ciągu drogi gminnej nr 170 w miejscowości Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 143
 766. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 142
 767. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 139
 768. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 137
 769. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 134
 770. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 134
 771. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 132
 772. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 128
 773. Wykonanie opinii (ekspertyzy) biegłego dotyczacej zmiany stanu wody na gruncie stanowiacej działkę nr 504/6 obręb Rakowice, gmina Bolesławiec
  Wyświetleń: 127
 774. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 125
 775. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 125
 776. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 125
 777. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 122
 778. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 122
 779. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 121
 780. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 121
 781. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 120
 782. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 119
 783. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 119
 784. Zakup i montaż klimatyzatorów przenośnych w 19-u pomieszczeniach Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 119
 785. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 118
 786. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 116
 787. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 114
 788. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 113
 789. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 113
 790. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 113
 791. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 113
 792. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 113
 793. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 111
 794. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 110
 795. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 110
 796. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 109
 797. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 108
 798. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 107
 799. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 103
 800. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 102
 801. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 101
 802. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Trzebień
  Wyświetleń: 101
 803. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 100
 804. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Trzebień
  Wyświetleń: 99
 805. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 99
 806. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 99
 807. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 97
 808. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 96
 809. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 95
 810. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 95
 811. Raport o stanie Gminy Bolesławiec za 2018 rok
  Wyświetleń: 94
 812. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 93
 813. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 91
 814. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 91
 815. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 91
 816. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 91
 817. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 90
 818. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 90
 819. Sporządzenie MPZP dla terenów we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny oraz terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 89
 820. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 89
 821. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 89
 822. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 89
 823. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 89
 824. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 88
 825. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 88
 826. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 88
 827. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 88
 828. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 87
 829. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 87
 830. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 87
 831. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 84
 832. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 84
 833. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 84
 834. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 84
 835. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 84
 836. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 84
 837. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 83
 838. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 82
 839. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 82
 840. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 78
 841. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 78
 842. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 77
 843. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 75
 844. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 74
 845. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 74
 846. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 73
 847. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 73
 848. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro (ZSPKG)
  Wyświetleń: 72
 849. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 70
 850. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 68
 851. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 67
 852. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 65
 853. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 61
 854. Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 61
 855. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 60
 856. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 59
 857. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 59
 858. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 58
 859. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 58
 860. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
  Wyświetleń: 58
 861. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 55
 862. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesławieckiej(...)
  Wyświetleń: 54
 863. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 53
 864. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 53
 865. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesła(...)
  Wyświetleń: 52
 866. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 51
 867. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 50
 868. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 49
 869. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 47
 870. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 46
 871. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 45
 872. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 45
 873. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 44
 874. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 43
 875. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 43
 876. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 43
 877. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 42
 878. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 41
 879. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 41
 880. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 40
 881. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 40
 882. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 39
 883. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 38
 884. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 38
 885. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 37
 886. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 34
 887. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 34
 888. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 25
 889. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 21
 890. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 18
 891. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 18
 892. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 17
 893. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 17
 894. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 14
 895. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2019)
  Wyświetleń: 12
 896. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3
 897. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultur
  Wyświetleń: 1
 898. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1
 899. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 1
 900. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 1
 901. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 1
 902. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1
 903. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 1
 904. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 5097
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×