Urząd Gminy Bolesławiec

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
48641406614068033523271130000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024633728252483904497134769354404156449542
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 110300
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 93129
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 56991
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 55290
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 51900
 6. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 40754
 7. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 36994
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 33067
 9. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 27918
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 23289
 11. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 11376
 12. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 11083
 13. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 11018
 14. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 10703
 15. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 10555
 16. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 10096
 17. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 9873
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 9205
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 8394
 20. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 7406
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7225
 22. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 7196
 23. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 7130
 24. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 7059
 25. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6485
 26. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6333
 27. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 6146
 28. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 6109
 29. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 5999
 30. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5956
 31. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 5942
 32. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 5776
 33. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 5695
 34. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 5514
 35. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 5458
 36. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5386
 37. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5346
 38. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5309
 39. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5295
 40. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 5241
 41. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 5179
 42. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 5141
 43. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 5140
 44. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 5090
 45. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 5075
 46. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 4961
 47. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 4875
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4868
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4863
 50. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 4804
 51. Sołectwa
  Wyświetleń: 4725
 52. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 4603
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4476
 54. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4422
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4363
 56. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4294
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4152
 58. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 3997
 59. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 3921
 60. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3848
 61. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3794
 62. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 3713
 63. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3689
 64. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3590
 65. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3510
 66. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3472
 67. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3467
 68. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3437
 69. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3286
 70. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3269
 71. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3199
 72. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3170
 73. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 3156
 74. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3153
 75. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 3015
 76. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 2985
 77. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 2972
 78. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 2961
 79. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2946
 80. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 2946
 81. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2933
 82. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2931
 83. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 2927
 84. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2901
 85. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 2899
 86. Petycje
  Wyświetleń: 2898
 87. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 2862
 88. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2772
 89. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2751
 90. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2740
 91. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2673
 92. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2650
 93. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2645
 94. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 2634
 95. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2626
 96. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2610
 97. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2606
 98. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 2594
 99. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2571
 100. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2563
 101. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2547
 102. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 2516
 103. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2451
 104. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2433
 105. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2365
 106. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2288
 107. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2285
 108. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2268
 109. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 2268
 110. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2257
 111. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2230
 112. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2196
 113. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2171
 114. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2135
 115. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2044
 116. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 2035
 117. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2031
 118. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 2026
 119. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2024
 120. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 2015
 121. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1990
 122. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1989
 123. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 1984
 124. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1951
 125. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 1948
 126. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1919
 127. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1912
 128. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 1904
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1896
 130. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 1876
 131. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1873
 132. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 1856
 133. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 1810
 134. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1807
 135. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1805
 136. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1805
 137. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1798
 138. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1785
 139. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1770
 140. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 1769
 141. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1752
 142. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 1730
 143. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1720
 144. Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km
  Wyświetleń: 1717
 145. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1704
 146. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1700
 147. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1688
 148. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1684
 149. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1681
 150. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1665
 151. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1643
 152. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1624
 153. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1624
 154. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1613
 155. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1608
 156. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1605
 157. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1604
 158. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1602
 159. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1592
 160. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1582
 161. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1567
 162. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 1563
 163. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1559
 164. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1551
 165. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1538
 166. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1528
 167. Transport Publiczny
  Wyświetleń: 1526
 168. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1496
 169. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1494
 170. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1491
 171. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1489
 172. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 1488
 173. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1476
 174. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1473
 175. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1471
 176. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1463
 177. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1460
 178. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1440
 179. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1436
 180. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1436
 181. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1434
 182. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1428
 183. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1426
 184. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1422
 185. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1417
 186. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1415
 187. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1414
 188. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1409
 189. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1407
 190. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1389
 191. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1387
 192. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1379
 193. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1379
 194. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1369
 195. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1340
 196. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1339
 197. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1331
 198. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1328
 199. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1325
 200. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1325
 201. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1317
 202. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1316
 203. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1314
 204. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1314
 205. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1303
 206. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1292
 207. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1291
 208. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1289
 209. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1288
 210. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1285
 211. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1285
 212. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1282
 213. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1274
 214. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1268
 215. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1266
 216. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1264
 217. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1263
 218. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 1262
 219. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1258
 220. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1258
 221. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1257
 222. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1257
 223. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1255
 224. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 1252
 225. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1246
 226. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1242
 227. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1234
 228. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1234
 229. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1233
 230. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1226
 231. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1224
 232. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1214
 233. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1214
 234. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1213
 235. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1211
 236. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1210
 237. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1206
 238. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1200
 239. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1199
 240. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1199
 241. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1198
 242. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1191
 243. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1190
 244. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1188
 245. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1177
 246. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1176
 247. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1176
 248. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1172
 249. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1171
 250. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1170
 251. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1157
 252. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1156
 253. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1154
 254. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1152
 255. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1152
 256. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1152
 257. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1150
 258. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1146
 259. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1145
 260. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1144
 261. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1143
 262. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1138
 263. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1135
 264. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1133
 265. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1132
 266. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1129
 267. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1127
 268. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1127
 269. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1127
 270. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1127
 271. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1126
 272. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1125
 273. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1120
 274. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1120
 275. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1115
 276. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1114
 277. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1109
 278. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1107
 279. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1104
 280. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1104
 281. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1099
 282. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 1097
 283. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1095
 284. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1094
 285. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1091
 286. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1091
 287. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 1089
 288. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1085
 289. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1079
 290. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 1066
 291. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 1066
 292. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 1063
 293. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 1060
 294. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 1057
 295. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1055
 296. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 1054
 297. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 1053
 298. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 1049
 299. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1047
 300. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1047
 301. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 1042
 302. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1038
 303. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1038
 304. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1038
 305. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1037
 306. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1035
 307. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 1031
 308. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1030
 309. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1025
 310. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1020
 311. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1020
 312. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 1018
 313. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 1017
 314. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1015
 315. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1015
 316. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 1014
 317. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 1011
 318. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1008
 319. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1008
 320. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1007
 321. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1006
 322. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1003
 323. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 995
 324. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 994
 325. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 984
 326. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 983
 327. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 982
 328. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 981
 329. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 977
 330. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 974
 331. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 968
 332. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 967
 333. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 964
 334. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 958
 335. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 958
 336. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 956
 337. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 955
 338. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 952
 339. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 951
 340. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 947
 341. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 942
 342. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 941
 343. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 940
 344. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 940
 345. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 937
 346. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 929
 347. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 925
 348. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 925
 349. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 924
 350. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 919
 351. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 919
 352. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 917
 353. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 916
 354. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 915
 355. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 915
 356. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 913
 357. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 913
 358. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 909
 359. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 907
 360. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 907
 361. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 904
 362. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 897
 363. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 897
 364. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 896
 365. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 895
 366. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 894
 367. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 893
 368. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 893
 369. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 892
 370. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 890
 371. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 890
 372. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 887
 373. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 884
 374. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 884
 375. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 884
 376. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 883
 377. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 882
 378. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 870
 379. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 863
 380. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 861
 381. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 860
 382. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 860
 383. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 857
 384. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 855
 385. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 851
 386. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 851
 387. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 849
 388. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 848
 389. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 845
 390. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 842
 391. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 839
 392. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 835
 393. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 831
 394. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 823
 395. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 822
 396. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 822
 397. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 820
 398. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 818
 399. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 818
 400. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 818
 401. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 813
 402. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 809
 403. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 805
 404. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 801
 405. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 797
 406. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 796
 407. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 795
 408. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 795
 409. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 794
 410. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 792
 411. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 791
 412. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 788
 413. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 786
 414. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 783
 415. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 780
 416. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 779
 417. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 776
 418. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 774
 419. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 763
 420. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 762
 421. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 758
 422. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 757
 423. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 753
 424. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 749
 425. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 748
 426. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 740
 427. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 736
 428. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 735
 429. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 733
 430. Taryfy
  Wyświetleń: 731
 431. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 731
 432. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 730
 433. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 729
 434. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 724
 435. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 723
 436. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 722
 437. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 719
 438. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 715
 439. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 714
 440. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 712
 441. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 708
 442. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 708
 443. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 707
 444. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 696
 445. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 694
 446. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 693
 447. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 688
 448. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 687
 449. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 686
 450. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 684
 451. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 677
 452. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 672
 453. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 671
 454. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 671
 455. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 666
 456. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 665
 457. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 647
 458. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 641
 459. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 636
 460. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 632
 461. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 632
 462. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 630
 463. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 630
 464. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 629
 465. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 627
 466. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 627
 467. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 620
 468. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 618
 469. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 617
 470. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 615
 471. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 614
 472. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 603
 473. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 603
 474. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 586
 475. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 585
 476. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 581
 477. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 580
 478. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 579
 479. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 579
 480. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 577
 481. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 568
 482. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 561
 483. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 551
 484. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 549
 485. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 548
 486. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 547
 487. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 546
 488. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 537
 489. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 537
 490. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 534
 491. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 534
 492. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 534
 493. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 520
 494. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 511
 495. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 509
 496. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 504
 497. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 500
 498. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 498
 499. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 495
 500. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 491
 501. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 487
 502. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 486
 503. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 479
 504. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 479
 505. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 470
 506. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 468
 507. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 461
 508. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 447
 509. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 441
 510. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 439
 511. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 437
 512. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 427
 513. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 418
 514. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 411
 515. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 409
 516. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 405
 517. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 402
 518. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 400
 519. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 392
 520. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 390
 521. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 387
 522. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 383
 523. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 380
 524. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 376
 525. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 373
 526. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 372
 527. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 369
 528. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (2)
  Wyświetleń: 368
 529. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 368
 530. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 367
 531. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 363
 532. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 360
 533. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 356
 534. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 354
 535. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 352
 536. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 350
 537. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 348
 538. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 346
 539. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 344
 540. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 337
 541. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 332
 542. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 330
 543. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 329
 544. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 327
 545. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 323
 546. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 320
 547. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 319
 548. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 317
 549. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 313
 550. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 313
 551. Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 313
 552. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 309
 553. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 303
 554. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 302
 555. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 300
 556. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 298
 557. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 297
 558. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 295
 559. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 294
 560. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 285
 561. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 284
 562. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 284
 563. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 279
 564. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 279
 565. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 277
 566. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 276
 567. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 275
 568. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
  Wyświetleń: 274
 569. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 258
 570. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 256
 571. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 254
 572. Raport z działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017
  Wyświetleń: 253
 573. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 253
 574. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 252
 575. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 251
 576. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 250
 577. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
  Wyświetleń: 249
 578. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 248
 579. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 246
 580. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 244
 581. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 244
 582. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 239
 583. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 237
 584. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 236
 585. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 234
 586. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 233
 587. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 228
 588. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 226
 589. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 224
 590. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 223
 591. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 223
 592. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 223
 593. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 218
 594. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 217
 595. Transport dzieci i kadry na kolonie letne w Jarosławcu - 2019
  Wyświetleń: 212
 596. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 212
 597. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 210
 598. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 209
 599. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 206
 600. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 206
 601. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 205
 602. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 203
 603. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 201
 604. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 200
 605. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 197
 606. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 196
 607. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 193
 608. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 191
 609. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 188
 610. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 188
 611. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 187
 612. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 185
 613. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 184
 614. Naprawa nawierzchni dróg we wsiach Kruszyn-Kraśnik Dolny o długości 3,250 km w ramach wytyczonego szlaku rowerowego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 181
 615. Pielęgnacja drzew w Kruszynie i Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 180
 616. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 180
 617. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 179
 618. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 179
 619. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 178
 620. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 177
 621. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 177
 622. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 176
 623. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 175
 624. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 174
 625. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 172
 626. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 168
 627. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 168
 628. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 167
 629. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 167
 630. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 166
 631. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 165
 632. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 165
 633. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 164
 634. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 162
 635. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 160
 636. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 159
 637. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 159
 638. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 159
 639. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 157
 640. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 157
 641. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 157
 642. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 157
 643. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 157
 644. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 157
 645. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 156
 646. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 156
 647. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 155
 648. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 154
 649. Usługi geodezyjne w 2019 roku
  Wyświetleń: 154
 650. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 153
 651. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 153
 652. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 152
 653. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 151
 654. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 150
 655. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 150
 656. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 149
 657. Ochrona imprez kulturalnych w GOKIS Bolesławiec
  Wyświetleń: 148
 658. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 147
 659. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 146
 660. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 145
 661. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 143
 662. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 143
 663. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 141
 664. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 140
 665. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 138
 666. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 137
 667. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 137
 668. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 137
 669. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 137
 670. Utwardzenie terenu pod wiatę we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 135
 671. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 135
 672. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 134
 673. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 134
 674. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 133
 675. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 133
 676. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 133
 677. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 132
 678. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 132
 679. Sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych
  Wyświetleń: 132
 680. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 131
 681. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 129
 682. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 129
 683. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 129
 684. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 126
 685. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 126
 686. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 125
 687. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 125
 688. Zakup i montaż wiat drewnianych z ławostołem we wsiach Krępnica i Kruszyn oraz zakup i montaż 3 kpl. ławostołów 8-osobowych w Kruszynie
  Wyświetleń: 125
 689. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 124
 690. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 124
 691. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 123
 692. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 122
 693. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 122
 694. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 122
 695. Zakup i montaż wiaty (altany) we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 122
 696. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 121
 697. Porządkowanie części działki gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 118
 698. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 118
 699. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 118
 700. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 115
 701. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 114
 702. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 113
 703. Utwardzenie terenu pod miejsce wypoczynku (ławostół) we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 112
 704. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 109
 705. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 109
 706. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 108
 707. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 108
 708. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 106
 709. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 106
 710. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 106
 711. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 105
 712. Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 105
 713. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 104
 714. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 104
 715. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 103
 716. Wynajem pokoi hotelowych z wyżywieniem
  Wyświetleń: 101
 717. Techniczna obsługa trzech imprez plenerowych
  Wyświetleń: 98
 718. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 98
 719. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 97
 720. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 96
 721. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 95
 722. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 95
 723. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 95
 724. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (POZ)
  Wyświetleń: 94
 725. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 93
 726. Wynajem telebimu i realizacja
  Wyświetleń: 93
 727. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 91
 728. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 90
 729. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 90
 730. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 90
 731. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 89
 732. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
  Wyświetleń: 88
 733. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 88
 734. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 88
 735. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 88
 736. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (Grupa: Dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 87
 737. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 84
 738. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 83
 739. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 82
 740. Malowanie linii na boiskach poliuretanowych przy szkołach na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 81
 741. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)
  Wyświetleń: 80
 742. [UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA] Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 79
 743. Opracowanie i wydanie map rowerowych - turystycznych dla obszaru objętego projektem Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, wraz z podkładem mapowym na turystyczne tablice informacyjne
  Wyświetleń: 78
 744. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 77
 745. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 76
 746. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 75
 747. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 74
 748. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 72
 749. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 72
 750. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 70
 751. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 69
 752. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 69
 753. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 69
 754. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 69
 755. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza
  Wyświetleń: 66
 756. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 66
 757. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 65
 758. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 65
 759. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 63
 760. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 63
 761. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 62
 762. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 58
 763. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 58
 764. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 57
 765. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 57
 766. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 56
 767. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 56
 768. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 55
 769. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 55
 770. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 54
 771. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 54
 772. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 54
 773. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 53
 774. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 50
 775. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 50
 776. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 50
 777. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 49
 778. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 48
 779. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 48
 780. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 48
 781. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 48
 782. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 47
 783. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 47
 784. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 46
 785. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 46
 786. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 45
 787. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 44
 788. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 44
 789. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 42
 790. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 41
 791. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 41
 792. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 41
 793. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 40
 794. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 40
 795. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 34
 796. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 33
 797. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 33
 798. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 31
 799. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 30
 800. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 30
 801. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 29
 802. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 28
 803. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 26
 804. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 26
 805. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 25
 806. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 25
 807. Bilanse
  Wyświetleń: 24
 808. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 19
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 4868
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×