Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
48641406614068033523407914185538544364933668542015295480
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024633728252483904497134769354404156449542
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 126390
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 101755
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 71626
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 66095
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 60434
 6. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 42220
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 41205
 8. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 33863
 9. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 32605
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 26288
 11. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 14008
 12. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 12219
 13. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 11756
 14. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 11626
 15. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 11006
 16. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 10837
 17. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 10571
 18. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 9886
 19. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 9321
 20. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 8217
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7645
 22. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 7629
 23. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 7447
 24. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 7437
 25. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 6975
 26. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 6880
 27. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 6780
 28. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 6740
 29. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6641
 30. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 6409
 31. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 6344
 32. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 6252
 33. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 6144
 34. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6036
 35. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6016
 36. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 5987
 37. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 5959
 38. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 5879
 39. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5852
 40. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 5765
 41. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 5742
 42. Sołectwa
  Wyświetleń: 5631
 43. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 5615
 44. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 5536
 45. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 5442
 46. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 5373
 47. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 5265
 48. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5235
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5192
 50. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5161
 51. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5137
 52. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 5108
 53. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4897
 54. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4778
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4718
 56. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 4649
 57. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4493
 58. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4440
 59. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4292
 60. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4189
 61. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 4093
 62. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 4078
 63. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3907
 64. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 3839
 65. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 3826
 66. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3766
 67. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3709
 68. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 3690
 69. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 3682
 70. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3637
 71. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3616
 72. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
  Wyświetleń: 3565
 73. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3505
 74. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 3485
 75. Petycje
  Wyświetleń: 3451
 76. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 3419
 77. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3369
 78. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3368
 79. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3339
 80. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 3143
 81. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 3139
 82. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 3129
 83. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3116
 84. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 3112
 85. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3099
 86. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3087
 87. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 3065
 88. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 3042
 89. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 2954
 90. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 2947
 91. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 2923
 92. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 2916
 93. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 2913
 94. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 2898
 95. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 2852
 96. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 2834
 97. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 2832
 98. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 2815
 99. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 2750
 100. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 2749
 101. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 2743
 102. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2734
 103. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2686
 104. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2680
 105. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 2631
 106. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2589
 107. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 2586
 108. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2575
 109. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2528
 110. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2463
 111. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2426
 112. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 2423
 113. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2418
 114. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2386
 115. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2367
 116. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 2354
 117. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2340
 118. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2331
 119. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2331
 120. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 2306
 121. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2262
 122. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 2225
 123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 2189
 124. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2182
 125. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 2171
 126. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 2169
 127. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2165
 128. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 2158
 129. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2157
 130. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2129
 131. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 2091
 132. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 2091
 133. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 2072
 134. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 2066
 135. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 2047
 136. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 2046
 137. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 2037
 138. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 2024
 139. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1977
 140. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 1972
 141. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 1965
 142. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 1964
 143. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 1932
 144. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1929
 145. Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km
  Wyświetleń: 1914
 146. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1911
 147. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 1891
 148. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 1883
 149. Klauzula informacyjna dla zbiorów „Rejestr użytkowników wieczystych” i „Rejestr dzierżawców” (faktury) 
  Wyświetleń: 1880
 150. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 1864
 151. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 1857
 152. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1855
 153. Transport Publiczny
  Wyświetleń: 1853
 154. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1825
 155. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1818
 156. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1803
 157. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1799
 158. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 1796
 159. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 1787
 160. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 1779
 161. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 1777
 162. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1776
 163. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 1774
 164. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 1774
 165. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 1772
 166. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 1764
 167. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 1745
 168. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1724
 169. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1719
 170. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1708
 171. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 1700
 172. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1679
 173. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1678
 174. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1657
 175. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1642
 176. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1641
 177. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1639
 178. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1632
 179. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1606
 180. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1606
 181. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1604
 182. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1599
 183. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1596
 184. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1585
 185. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1584
 186. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1581
 187. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1573
 188. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1569
 189. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1568
 190. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1568
 191. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1555
 192. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1554
 193. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1543
 194. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1540
 195. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1536
 196. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1521
 197. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 1518
 198. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1505
 199. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1496
 200. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1492
 201. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1491
 202. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1488
 203. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1483
 204. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1482
 205. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1465
 206. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1454
 207. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1454
 208. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1453
 209. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1447
 210. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1443
 211. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1441
 212. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1428
 213. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1425
 214. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1423
 215. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1422
 216. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1417
 217. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1413
 218. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1406
 219. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1404
 220. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1404
 221. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1400
 222. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1398
 223. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1397
 224. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 1395
 225. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1387
 226. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1386
 227. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1380
 228. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1379
 229. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1377
 230. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1375
 231. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1372
 232. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1371
 233. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1371
 234. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1366
 235. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1365
 236. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1357
 237. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1355
 238. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1354
 239. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1352
 240. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1352
 241. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1351
 242. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1350
 243. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1350
 244. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1348
 245. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1346
 246. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1338
 247. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1331
 248. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1331
 249. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1330
 250. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1328
 251. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1327
 252. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1326
 253. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1325
 254. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1325
 255. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1314
 256. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1296
 257. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1294
 258. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1291
 259. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1288
 260. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1287
 261. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1283
 262. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1283
 263. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1278
 264. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1278
 265. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1278
 266. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 1265
 267. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1263
 268. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 1261
 269. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1259
 270. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1257
 271. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1254
 272. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 1254
 273. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1253
 274. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1253
 275. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1252
 276. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1251
 277. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1250
 278. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1249
 279. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1249
 280. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1247
 281. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1247
 282. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1244
 283. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1243
 284. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 1242
 285. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1240
 286. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1240
 287. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1240
 288. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 1238
 289. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1238
 290. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1227
 291. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1224
 292. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1222
 293. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1220
 294. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 1219
 295. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 1218
 296. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1217
 297. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1216
 298. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1214
 299. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1212
 300. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 1210
 301. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1207
 302. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1204
 303. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 1204
 304. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 1198
 305. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1194
 306. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1192
 307. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 1189
 308. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 1188
 309. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1186
 310. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1184
 311. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1183
 312. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 1181
 313. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1179
 314. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1177
 315. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1174
 316. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 1171
 317. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1170
 318. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1169
 319. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1166
 320. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 1162
 321. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1160
 322. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1157
 323. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1157
 324. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 1156
 325. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1151
 326. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 1148
 327. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1144
 328. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1138
 329. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1125
 330. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1121
 331. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1120
 332. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1118
 333. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1117
 334. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1113
 335. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 1113
 336. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1103
 337. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 1102
 338. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 1100
 339. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1098
 340. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1097
 341. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1094
 342. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 1093
 343. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1086
 344. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1080
 345. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1075
 346. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1071
 347. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 1070
 348. Taryfy
  Wyświetleń: 1070
 349. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 1068
 350. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 1068
 351. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1067
 352. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 1067
 353. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 1065
 354. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1063
 355. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 1062
 356. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1059
 357. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1056
 358. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 1056
 359. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
  Wyświetleń: 1056
 360. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1055
 361. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1053
 362. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1052
 363. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 1052
 364. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1052
 365. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 1051
 366. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1050
 367. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1047
 368. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1047
 369. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 1045
 370. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 1045
 371. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 1045
 372. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 1044
 373. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1042
 374. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1039
 375. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 1037
 376. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 1037
 377. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 1036
 378. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1036
 379. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 1035
 380. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1035
 381. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1020
 382. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 1018
 383. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1010
 384. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1009
 385. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1009
 386. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1006
 387. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 1003
 388. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 997
 389. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 993
 390. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 993
 391. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 992
 392. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 990
 393. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 985
 394. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 981
 395. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 980
 396. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 978
 397. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 975
 398. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 975
 399. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 974
 400. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 973
 401. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 972
 402. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 969
 403. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 968
 404. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 962
 405. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 954
 406. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 952
 407. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 946
 408. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 942
 409. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 942
 410. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 941
 411. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 938
 412. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 934
 413. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 931
 414. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 929
 415. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 926
 416. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 913
 417. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 906
 418. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 904
 419. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 900
 420. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 898
 421. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 897
 422. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 894
 423. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 894
 424. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 891
 425. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 891
 426. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 890
 427. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 890
 428. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 888
 429. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 883
 430. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 881
 431. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 881
 432. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 879
 433. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 879
 434. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 875
 435. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 866
 436. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 865
 437. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 861
 438. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 860
 439. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 857
 440. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 855
 441. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 853
 442. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 850
 443. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 850
 444. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 842
 445. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 838
 446. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 835
 447. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 834
 448. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 832
 449. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 831
 450. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 829
 451. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 826
 452. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rozliczania podatku od towarów i usług oraz rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 818
 453. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 816
 454. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 808
 455. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 807
 456. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 806
 457. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 801
 458. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 798
 459. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 797
 460. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 796
 461. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 796
 462. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 792
 463. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 787
 464. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 782
 465. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 782
 466. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 782
 467. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 781
 468. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 776
 469. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 776
 470. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 773
 471. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 760
 472. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 752
 473. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 751
 474. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 747
 475. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 747
 476. Klauzula informacyjna dla radnych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 742
 477. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 736
 478. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 735
 479. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 732
 480. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 724
 481. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 723
 482. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 723
 483. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 721
 484. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 720
 485. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 717
 486. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 708
 487. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 701
 488. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Wnioski o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest”
  Wyświetleń: 700
 489. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 699
 490. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 696
 491. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 695
 492. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 686
 493. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 685
 494. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 683
 495. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 681
 496. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 679
 497. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 677
 498. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 675
 499. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej”
  Wyświetleń: 672
 500. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 660
 501. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 659
 502. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 658
 503. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 656
 504. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 655
 505. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 653
 506. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek leśny)"
  Wyświetleń: 651
 507. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 644
 508. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 643
 509. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 641
 510. Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 635
 511. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 631
 512. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 628
 513. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 627
 514. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 612
 515. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 606
 516. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 600
 517. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (2)
  Wyświetleń: 598
 518. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 596
 519. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 588
 520. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 588
 521. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 587
 522. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 583
 523. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 583
 524. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 575
 525. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 574
 526. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 574
 527. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 565
 528. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 563
 529. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 561
 530. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 546
 531. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 539
 532. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 539
 533. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 534
 534. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 533
 535. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 532
 536. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 530
 537. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr decyzji o podziale nieruchomości”
  Wyświetleń: 528
 538. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 528
 539. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2018)
  Wyświetleń: 523
 540. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 519
 541. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 519
 542. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 517
 543. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 515
 544. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 514
 545. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 514
 546. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 510
 547. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 498
 548. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 496
 549. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 493
 550. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
  Wyświetleń: 484
 551. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 482
 552. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 477
 553. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 472
 554. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 470
 555. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 469
 556. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 469
 557. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 466
 558. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 464
 559. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 463
 560. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 459
 561. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 456
 562. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 454
 563. Ogólna klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 450
 564. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 447
 565. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 444
 566. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 443
 567. Remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 442
 568. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 434
 569. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 432
 570. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr użytkowników wieczystych”
  Wyświetleń: 431
 571. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 429
 572. Klauzula informacyjna dla pracowników Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 427
 573. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 427
 574. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”
  Wyświetleń: 423
 575. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych "Wypisy, wyrysy, zaświadczenia w sprawie zzagospodarowania"
  Wyświetleń: 417
 576. Klauzula informacyjna dla zbioru „Rejestr dzierżawców” 
  Wyświetleń: 416
 577. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 416
 578. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 414
 579. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 411
 580. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 407
 581. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 407
 582. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 405
 583. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 401
 584. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 400
 585. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 390
 586. Raport z działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017
  Wyświetleń: 389
 587. Rozbudowa szkoły we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 387
 588. Klauzula informacyjna dla zbioru „Postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”
  Wyświetleń: 386
 589. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 385
 590. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 383
 591. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 382
 592. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 382
 593. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 379
 594. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 379
 595. Naprawa nawierzchni dróg we wsiach Kruszyn-Kraśnik Dolny o długości 3,250 km w ramach wytyczonego szlaku rowerowego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 369
 596. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 369
 597. Transport dzieci i kadry na kolonie letne w Jarosławcu - 2019
  Wyświetleń: 369
 598. Raporty
  Wyświetleń: 368
 599. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 366
 600. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 364
 601. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 362
 602. Klauzula informacyjna dla interesantów i/lub kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 358
 603. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zbiór danych osobowych zawartych w protokołach uzgodnień dotyczących wypłat odszkodowań wypłacanych za nieruchomości przejęte pod drogi publicznego” 
  Wyświetleń: 358
 604. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 355
 605. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 354
 606. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 353
 607. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 352
 608. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 351
 609. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 345
 610. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 341
 611. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 340
 612. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 333
 613. Pielęgnacja drzew w Kruszynie i Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 331
 614. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 331
 615. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 327
 616. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 326
 617. Klauzula informacyjna dla wolontariuszy
  Wyświetleń: 325
 618. Usługi geodezyjne w 2019 roku
  Wyświetleń: 320
 619. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 318
 620. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 318
 621. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 315
 622. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
  Wyświetleń: 313
 623. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 312
 624. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 308
 625. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 307
 626. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 303
 627. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 300
 628. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 300
 629. Budowa drogi wraz z budową zbiornika retencyjnego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 299
 630. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 299
 631. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
  Wyświetleń: 299
 632. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek od nieruchomości)”
  Wyświetleń: 297
 633. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 297
 634. Ochrona imprez kulturalnych w GOKIS Bolesławiec
  Wyświetleń: 295
 635. Sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych
  Wyświetleń: 294
 636. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Rejestr wyborców”
  Wyświetleń: 293
 637. Wynajem telebimu i realizacja
  Wyświetleń: 293
 638. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 292
 639. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 291
 640. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 290
 641. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 288
 642. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 288
 643. Bilanse
  Wyświetleń: 287
 644. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 287
 645. Zakup i montaż wiat drewnianych z ławostołem we wsiach Krępnica i Kruszyn oraz zakup i montaż 3 kpl. ławostołów 8-osobowych w Kruszynie
  Wyświetleń: 285
 646. Wybory ławników
  Wyświetleń: 284
 647. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 283
 648. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 283
 649. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 283
 650. Klauzula informacyjna dla zbioru „Zamówienia publiczne” 
  Wyświetleń: 281
 651. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 281
 652. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 278
 653. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 278
 654. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 277
 655. Porządkowanie części działki gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 277
 656. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 277
 657. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 277
 658. Utwardzenie terenu pod wiatę we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 277
 659. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 276
 660. Zakup i montaż wiaty (altany) we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 275
 661. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 274
 662. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 271
 663. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 268
 664. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 265
 665. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (podatek rolny)"
  Wyświetleń: 265
 666. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny parkingu Urzędu Gminy Bolesławiec”
  Wyświetleń: 265
 667. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 265
 668. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 261
 669. Klauzula informacyjna dla „Zbioru podatki i opłaty lokalne – dane osobowe w dokumentach podatkowych (opłata za gospodarowanie odpadami)"
  Wyświetleń: 260
 670. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 260
 671. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ochotnicza Straż Pożarna”
  Wyświetleń: 258
 672. Opracowanie i wydanie map rowerowych - turystycznych dla obszaru objętego projektem Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, wraz z podkładem mapowym na turystyczne tablice informacyjne
  Wyświetleń: 258
 673. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 258
 674. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 258
 675. Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 256
 676. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 256
 677. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór kandydatów do pracy”
  Wyświetleń: 255
 678. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 255
 679. Utwardzenie terenu pod miejsce wypoczynku (ławostół) we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 254
 680. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 253
 681. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Oświadczenia o gromadzeniu ścieków bytowych”
  Wyświetleń: 252
 682. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 252
 683. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 252
 684. Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 251
 685. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 251
 686. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 250
 687. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 249
 688. Wynajem pokoi hotelowych z wyżywieniem
  Wyświetleń: 248
 689. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 247
 690. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 247
 691. Klauzula informacyjna dla rodziców i/lub opiekunów dzieci biorących udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki
  Wyświetleń: 246
 692. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Usuwanie drzew”
  Wyświetleń: 246
 693. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 246
 694. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 246
 695. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 246
 696. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 246
 697. Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach, promocjach i konkursach
  Wyświetleń: 245
 698. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Monitoring wizyjny szkół”
  Wyświetleń: 245
 699. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 245
 700. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 244
 701. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 244
 702. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 244
 703. Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski
  Wyświetleń: 243
 704. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zbiór egzekucja opłaty śmieciowej – dane osobowe w dokumentacji podatkowej” 
  Wyświetleń: 243
 705. Klauzula informacyjna dla interesantów Wójta Gminy Bolesławiec w zbiorze danych osobowych „Kalendarz spotkań”
  Wyświetleń: 242
 706. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 241
 707. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 239
 708. Techniczna obsługa trzech imprez plenerowych
  Wyświetleń: 239
 709. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 238
 710. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 237
 711. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 237
 712. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 235
 713. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 235
 714. Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających projekt lub uczestniczących  w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego
  Wyświetleń: 234
 715. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 234
 716. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 233
 717. Wykonanie, dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 233
 718. Klauzula informacyjna  dla interesantów występujących w sprawach meldunkowych
  Wyświetleń: 232
 719. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zajęcie pasa drogowego”
  Wyświetleń: 231
 720. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 231
 721. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 231
 722. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza
  Wyświetleń: 230
 723. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 229
 724. Klauzula informacyjna  dla zbioru danych osobowych „Zbiór kopert dowodowych”
  Wyświetleń: 228
 725. Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie zobowiązujących się do leczenia i/lub osób zgłaszających innych na leczenie przeciwalkoholowe i/lub świadków osób zgłoszonych na leczenie odwykowe
  Wyświetleń: 228
 726. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (POZ)
  Wyświetleń: 228
 727. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 228
 728. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 227
 729. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 227
 730. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 227
 731. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 223
 732. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 223
 733. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 223
 734. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 222
 735. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 222
 736. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 220
 737. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 219
 738. [UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA] Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 218
 739. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 218
 740. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Zezwolenia na alkohol”
  Wyświetleń: 217
 741. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 217
 742. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 217
 743. Klauzula informacyjna dla osób składających petycje
  Wyświetleń: 216
 744. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 216
 745. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (Grupa: Dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 215
 746. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 215
 747. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 215
 748. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 212
 749. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 211
 750. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)
  Wyświetleń: 211
 751. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 211
 752. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 210
 753. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 210
 754. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 210
 755. Zaprojektowanie i przebudowa budowli komunikacyjnej na cieku Kraszówka – przepust drogowy, w ciągu drogi gminnej nr 170 w miejscowości Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 210
 756. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Trzebień
  Wyświetleń: 209
 757. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 209
 758. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 209
 759. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 207
 760. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 206
 761. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 205
 762. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 205
 763. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 200
 764. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 196
 765. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 195
 766. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 194
 767. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 193
 768. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 191
 769. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 190
 770. Klauzula informacyjna dla zbioru danych osobowych „Ewidencja działalności gospodarczej”
  Wyświetleń: 189
 771. Malowanie linii na boiskach poliuretanowych przy szkołach na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 189
 772. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 188
 773. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 188
 774. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 187
 775. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 187
 776. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 185
 777. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 185
 778. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 183
 779. Zakup i montaż klimatyzatorów przenośnych w 19-u pomieszczeniach Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 181
 780. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 180
 781. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 180
 782. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 178
 783. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 178
 784. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 177
 785. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 176
 786. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 171
 787. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 169
 788. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 169
 789. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Trzebień
  Wyświetleń: 168
 790. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 166
 791. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 166
 792. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 163
 793. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 163
 794. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 162
 795. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 161
 796. Wykonanie opinii (ekspertyzy) biegłego dotyczacej zmiany stanu wody na gruncie stanowiacej działkę nr 504/6 obręb Rakowice, gmina Bolesławiec
  Wyświetleń: 161
 797. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 160
 798. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 159
 799. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 159
 800. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 159
 801. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 159
 802. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 158
 803. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 158
 804. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 157
 805. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 157
 806. Sporządzenie MPZP dla terenów we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny oraz terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 155
 807. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 154
 808. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 151
 809. Wycinka drzew w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 150
 810. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 149
 811. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 148
 812. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 147
 813. Raport o stanie Gminy Bolesławiec za 2018 rok
  Wyświetleń: 147
 814. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 147
 815. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 146
 816. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro (ZSPKG)
  Wyświetleń: 145
 817. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 144
 818. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 144
 819. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 144
 820. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 143
 821. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 143
 822. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 142
 823. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 139
 824. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 139
 825. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 139
 826. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 138
 827. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 138
 828. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 137
 829. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 137
 830. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 135
 831. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 135
 832. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 133
 833. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 133
 834. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 133
 835. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 133
 836. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 131
 837. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 131
 838. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 130
 839. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 129
 840. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 128
 841. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 127
 842. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 127
 843. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 127
 844. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 127
 845. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 126
 846. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 126
 847. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 126
 848. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 124
 849. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 124
 850. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 122
 851. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 122
 852. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 121
 853. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 118
 854. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 117
 855. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 114
 856. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 114
 857. Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 113
 858. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 112
 859. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 112
 860. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych
  Wyświetleń: 110
 861. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 109
 862. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 108
 863. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 107
 864. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 106
 865. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 105
 866. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 105
 867. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesławieckiej(...)
  Wyświetleń: 105
 868. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 103
 869. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 101
 870. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 100
 871. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 95
 872. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 95
 873. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 94
 874. Rozgraniczenie między działką nr 274 a działkami nr 217/2, nr 218, nr 219, nr 220, nr 819/11, nr 819/10, nr 819/9, nr 819/6, nr 1004/2, nr 818/3 i nr 817/3, położonymi w obrębie Chmielno
  Wyświetleń: 94
 875. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 93
 876. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesła(...)
  Wyświetleń: 92
 877. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 89
 878. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 87
 879. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 86
 880. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 86
 881. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 85
 882. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 84
 883. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 83
 884. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 82
 885. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 81
 886. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2019)
  Wyświetleń: 80
 887. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 77
 888. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 75
 889. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 75
 890. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 75
 891. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 74
 892. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 73
 893. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 70
 894. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 70
 895. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 69
 896. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 68
 897. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 68
 898. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 68
 899. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 65
 900. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 62
 901. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 60
 902. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 57
 903. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 56
 904. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 56
 905. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 54
 906. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 52
 907. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 52
 908. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 52
 909. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 52
 910. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 52
 911. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji k(...)
  Wyświetleń: 50
 912. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 49
 913. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 49
 914. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 48
 915. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 47
 916. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 46
 917. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 46
 918. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 45
 919. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury z(...)
  Wyświetleń: 43
 920. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 42
 921. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 40
 922. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/135/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów
  Wyświetleń: 38
 923. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 38
 924. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 38
 925. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/136/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 37
 926. Wykonanie rocznego przeglądu dróg publicznych, mostów i wiaduktów w gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 35
 927. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/135/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów
  Wyświetleń: 34
 928. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 33
 929. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 32
 930. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne.
  Wyświetleń: 31
 931. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 31
 932. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 31
 933. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 31
 934. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 30
 935. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
  Wyświetleń: 29
 936. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 29
 937. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 29
 938. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 28
 939. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 28
 940. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 27
 941. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 27
 942. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 26
 943. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 25
 944. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 25
 945. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 24
 946. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 24
 947. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 24
 948. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 23
 949. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 23
 950. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 23
 951. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 22
 952. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 22
 953. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 22
 954. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 22
 955. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 22
 956. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 22
 957. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 22
 958. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 22
 959. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 21
 960. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 21
 961. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 21
 962. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 21
 963. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/136/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 21
 964. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 20
 965. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 20
 966. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 20
 967. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 20
 968. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 19
 969. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 19
 970. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 19
 971. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 18
 972. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 18
 973. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 18
 974. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 17
 975. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 17
 976. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 16
 977. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 16
 978. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 15
 979. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 15
 980. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 15
 981. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 15
 982. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 15
 983. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 15
 984. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 15
 985. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 14
 986. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 14
 987. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 14
 988. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 14
 989. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 14
 990. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 14
 991. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 14
 992. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 13
 993. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 13
 994. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 13
 995. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 13
 996. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 12
 997. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 12
 998. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 11
 999. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 11
 1000. XII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 11
 1001. Rejestr umów
  Wyświetleń: 9
 1002. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • wytworzono:
  29-07-2014
  przez: Łukasz Zwolski
 • opublikowano:
  29-07-2014 08:24
  przez: Łukasz Zwolski
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Bolesławiec
  odwiedzin: 5235
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×