Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Bolesławiec Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
460644764047761650305962840698481584204131772000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
477964009540024329894024041289379373594335844402915440752474
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
293033514644727424024573327396478804431434291348524059046771
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2845017974135430322273262938297358512107923862363832698627305
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
150021767323857215111948818443165712021019060191843217519787
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103291207614239135291416011873112011141112005127811315813091
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000007424520907399288363
 1. Postępowania poniżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 152120
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 118498
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 95436
 4. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 80658
 5. Postępowania powyżej 30 tys. Euro
  Wyświetleń: 74438
 6. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 51244
 7. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 42329
 8. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 40412
 9. Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 35075
 10. Obowiązujące Plany Miejscowe i Studium Gminy
  Wyświetleń: 30884
 11. Sesje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 18760
 12. Podatki i Opłaty
  Wyświetleń: 14434
 13. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 13962
 14. Wyłożenia Projektów Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 13333
 15. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
  Wyświetleń: 13061
 16. Zmiany Planów Miejscowych i Studium Gminy
  Wyświetleń: 11947
 17. Wybory Samorządowe (2014)
  Wyświetleń: 11312
 18. Informacje podstawowe - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie
  Wyświetleń: 10905
 19. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 10781
 20. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 10259
 21. Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 9910
 22. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8588
 23. Informacje podstawowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
  Wyświetleń: 8466
 24. Uchwały Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 8235
 25. Dostęp do Informacji o Środowisku
  Wyświetleń: 8132
 26. Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 8073
 27. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)
  Wyświetleń: 7995
 28. Pracownicy zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 7992
 29. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7848
 30. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 7566
 31. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 7549
 32. Najem Lokali, Podziały Geodezyjne, Numeracja Budynków
  Wyświetleń: 7534
 33. Regulaminy i statuty obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żeliszowie
  Wyświetleń: 7470
 34. Sołectwa
  Wyświetleń: 7183
 35. Ewidencja Działalności Gospodarczej i Licencje
  Wyświetleń: 7158
 36. Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7153
 37. Wybory Samorządowe (2018)
  Wyświetleń: 7086
 38. Dyrektorzy Gminnych Jednostek Organizacyjnych Gminy Bolesławiec zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6981
 39. Zarządzenia Wójta Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 6694
 40. Postępowania w Sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko
  Wyświetleń: 6680
 41. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Sekretarka
  Wyświetleń: 6666
 42. Skład Osobowy Rady Gminy VII kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6599
 43. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 6580
 44. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 6495
 45. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOPS)
  Wyświetleń: 6479
 46. Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 6459
 47. Plan Pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 6329
 48. Informacje roczne o wykonaniu budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 6237
 49. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6092
 50. Radni Gminy Bolesławiec VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 6055
 51. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5943
 52. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie
  Wyświetleń: 5896
 53. _omisje _ady _miny
  Wyświetleń: 5779
 54. Statut Gminy
  Wyświetleń: 5767
 55. Budowa drogi 295/27 we wsi Ocice – opracowanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 5602
 56. Zadania Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5513
 57. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 5501
 58. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5358
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5344
 60. Referendum Ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 4965
 61. Pliki do pobrania dla Sołtysów
  Wyświetleń: 4768
 62. Przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 4746
 63. Radni Gminy Bolesławiec VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4706
 64. Pożytek Publiczny, Konkursy
  Wyświetleń: 4692
 65. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GZOSZ)
  Wyświetleń: 4452
 66. Petycje
  Wyświetleń: 4431
 67. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownika ds. Gospodarowania Gminnym Zasobem Mieszkaniowym
  Wyświetleń: 4385
 68. Rejestr aktów prawa miejscowego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4383
 69. Sesje Rady Gminy VI Kadencji (2010 - 2014)
  Wyświetleń: 4240
 70. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4201
 71. Uchwały Rady Gminy IV Kadencji (2002 - 2006)
  Wyświetleń: 4197
 72. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 4133
 73. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 4117
 74. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 4102
 75. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 4048
 76. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (1)
  Wyświetleń: 4035
 77. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
  Wyświetleń: 4019
 78. Zarządzenia Wójta Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 3993
 79. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3959
 80. Zmiana sposobu ogrzewania z tradycyjnego na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 3708
 81. XXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3631
 82. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Ż)
  Wyświetleń: 3620
 83. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Referent
  Wyświetleń: 3525
 84. Tereny zieleni publicznej w Gminie Bolesławiec - projekty
  Wyświetleń: 3523
 85. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość"
  Wyświetleń: 3521
 86. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (O)
  Wyświetleń: 3511
 87. Prowadzenie przeglądów i konserwacji przewodów kominowych i wentylacyjnych
  Wyświetleń: 3459
 88. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu dydaktycznego do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3457
 89. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 3430
 90. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 3425
 91. Realizacja przedsięwzięcia związanego z budową kanalizacji sanitarnej dla północnej części wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 3348
 92. Zakup i dostawa oświetlenia scenicznego
  Wyświetleń: 3332
 93. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2014 roku
  Wyświetleń: 3331
 94. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (Br)
  Wyświetleń: 3318
 95. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (POZ)
  Wyświetleń: 3282
 96. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie ciągu komunikacyjnego relacji Bolesławiec - Łąka
  Wyświetleń: 3209
 97. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2014)
  Wyświetleń: 3163
 98. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 polegająca na budowie chodnika relacji Bolesławiec - Dobra
  Wyświetleń: 3153
 99. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (2)
  Wyświetleń: 3146
 100. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: samodzielny referent ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 3136
 101. Zakup i dostawa artykułów chemicznych dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 3118
 102. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 3073
 103. Dostawa roślin wraz z nasadzeniem na terenie Kraśnika Górnego
  Wyświetleń: 3064
 104. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Poboru i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 3058
 105. Sesje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 3058
 106. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów
  Wyświetleń: 3051
 107. Uchwały Rady Gminy V Kadencji (2006 - 2010)
  Wyświetleń: 3042
 108. Zarządzenia Wójta Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 3039
 109. Regulaminy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 3035
 110. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb (2)
  Wyświetleń: 2975
 111. Dostawa i montaż klimatyzatorów kasetonowych w 3 Domach Ludowych na terenie Gminy Bolesławiec - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2954
 112. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2902
 113. Zakup i dostawa zewnętrznych reflektorów LED 100W - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2869
 114. Zakup i dostawa miksera cyfrowego
  Wyświetleń: 2859
 115. Przebudowa drogi powiatowej nr 2295 D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 2820
 116. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (POZ)
  Wyświetleń: 2797
 117. Remont przepustu nr 52P w Żeliszowie, 71P w Bożejowicach i 184aP w Otoku oraz remont rowu R-R36 w Otoku
  Wyświetleń: 2734
 118. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2720
 119. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 2688
 120. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe luty 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 2679
 121. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych (2)
  Wyświetleń: 2668
 122. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG)
  Wyświetleń: 2667
 123. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (2)
  Wyświetleń: 2667
 124. Transmisje Sesji Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2643
 125. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bolesławiec oraz podlegających jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2642
 126. Skład Osobowy Rady Gminy VIII kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 2638
 127. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2627
 128. Ogłoszenie o naborze na dodatkowe stanowisko: Specjalista ds. księgowości
  Wyświetleń: 2616
 129. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bożejowicach
  Wyświetleń: 2542
 130. Transport Publiczny
  Wyświetleń: 2542
 131. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 2491
 132. Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 2483
 133. Dostawa i montaż tabliczek SIM dla wsi Ocice
  Wyświetleń: 2482
 134. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2481
 135. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska (2)
  Wyświetleń: 2461
 136. Dostawa mebli do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 2427
 137. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2423
 138. Oferta realizacji zadania publicznego - "Wydawanie żywności unijnej dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Bolesławiec"
  Wyświetleń: 2398
 139. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 2390
 140. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 2379
 141. Budowa przedszkola we wsi Kraśnik Dolny (2015)
  Wyświetleń: 2372
 142. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Budownictwa
  Wyświetleń: 2327
 143. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2015 (MAG) (2)
  Wyświetleń: 2326
 144. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 2312
 145. Ekspertyzy biegłego w zakresie hydrogeologii lub melioracji wodnych
  Wyświetleń: 2311
 146. Ubezpieczenia komunikacyjne
  Wyświetleń: 2304
 147. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 2300
 148. Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km
  Wyświetleń: 2295
 149. Oferta realizacji zadania publicznego - "Gala piłki nożnej dzieci - Ocice 2015"
  Wyświetleń: 2287
 150. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (2)
  Wyświetleń: 2277
 151. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Ż)
  Wyświetleń: 2261
 152. Oferta realizacji zadania publicznego - "Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych w piłce siatkowej"
  Wyświetleń: 2258
 153. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg trzeci
  Wyświetleń: 2227
 154. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 2204
 155. Nabory i konkursy na wolne stanowiska (GOKIS)
  Wyświetleń: 2188
 156. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Organizacyjnych i Kadr
  Wyświetleń: 2179
 157. Budowa Domu Ludowego we wsi Suszki
  Wyświetleń: 2155
 158. Budowa domu ludowego, boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 2155
 159. Dostawa oleju opałowego do kotłowni
  Wyświetleń: 2152
 160. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 2152
 161. Budowa przedszkola we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 2120
 162. Zakup i dostawa pojemników plastikowych 1100l na odpady komunalne oraz pojemników na piasek i sól 350l
  Wyświetleń: 2118
 163. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2114
 164. Oferta realizacji zadania publicznego - "Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w piłce siatkowej dla uczniów szkół gimnazjalnych"
  Wyświetleń: 2102
 165. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk
  Wyświetleń: 2102
 166. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 2097
 167. Opracownie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 2076
 168. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 2076
 169. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni w szkole podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 2069
 170. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 2064
 171. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2017 ROKU - przetarg drugi
  Wyświetleń: 2057
 172. Dostawa i montaż - siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 2045
 173. Dostawa samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 2032
 174. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1986
 175. Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami
  Wyświetleń: 1979
 176. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 1963
 177. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1957
 178. Budowa boiska sportowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1952
 179. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej (2)
  Wyświetleń: 1952
 180. Uzupełnienie wyposażenia oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec"
  Wyświetleń: 1945
 181. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1943
 182. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice (2)
  Wyświetleń: 1940
 183. Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1932
 184. Remont kościoła poewangelickiego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1929
 185. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1923
 186. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1921
 187. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1904
 188. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. budownictwa
  Wyświetleń: 1882
 189. Taryfy
  Wyświetleń: 1880
 190. Wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 1880
 191. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1870
 192. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1869
 193. Dozór mienia w Urzędzie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1859
 194. Budowa domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1855
 195. Usługi geodezyjne w 2016 roku
  Wyświetleń: 1854
 196. Drugi przetarg nieograniczony - organizacja kolonii letnich dla dzieci z Gminy Bolesławiec w 2016 roku - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1847
 197. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia dużej sali - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1845
 198. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego i jednostek podległych
  Wyświetleń: 1826
 199. Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi relacji Mierzwin – Bolesławiec
  Wyświetleń: 1820
 200. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2020
  Wyświetleń: 1816
 201. Remont szkoły podstawowej w Brzeźniku
  Wyświetleń: 1811
 202. TRANSPORT DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC NA KOLONIE LETNIE W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1795
 203. Budowa boiska sportowego we wsi Nowa
  Wyświetleń: 1786
 204. Zakup pakietu oprogramowania do ochrony i zarządzania
  Wyświetleń: 1785
 205. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1784
 206. Zakup i dostawa krzeseł do sali wiejskiej w Suszkach - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1783
 207. Wycena nieruchomości w 2016 roku
  Wyświetleń: 1775
 208. Zarzadzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy
  Wyświetleń: 1774
 209. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (3)
  Wyświetleń: 1771
 210. Zakup serwerów (Backup, Active Directory)
  Wyświetleń: 1767
 211. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dwóch drzew
  Wyświetleń: 1754
 212. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1753
 213. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Radosne przedszkole"
  Wyświetleń: 1745
 214. Artykuły chemiczne dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 1742
 215. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1742
 216. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1738
 217. Radni Gminy Bolesławiec VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 1726
 218. Roczna kontrola placów zabaw - ROZTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1726
 219. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1721
 220. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2016 (KFiS) (2)
  Wyświetleń: 1720
 221. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego (2 etaty) (Ż)
  Wyświetleń: 1706
 222. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę domu ludowego we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1693
 223. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2013 roku
  Wyświetleń: 1686
 224. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Krępnica. Budowa placu zabaw we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 1680
 225. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1679
 226. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1679
 227. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury (2)
  Wyświetleń: 1677
 228. Przebudowa drogi gminnej nr 103986D polegająca na budowie chodnika we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1676
 229. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 1675
 230. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1675
 231. Rozgraniczenie między działką nr 305/1 a działką nr 305/2, położonymi w Parzycach, gmina Nowogrodziec
  Wyświetleń: 1675
 232. Ogłoszenie - Wskazanie przedstawicieli do prac w komisjach ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1666
 233. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1666
 234. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1665
 235. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1662
 236. Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych tzw. witaczy
  Wyświetleń: 1654
 237. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik Socjalny
  Wyświetleń: 1653
 238. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU
  Wyświetleń: 1651
 239. Pielęgnacja pomników przyrody
  Wyświetleń: 1650
 240. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1649
 241. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków gminy Bolesławiec w części dotyczącej złóż kruszywa w miejscowościach Mierzwin, Ocice i Nowa
  Wyświetleń: 1648
 242. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Informatyk (2)
  Wyświetleń: 1645
 243. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1645
 244. Kalendarz na rok 2017
  Wyświetleń: 1644
 245. Zapytania ofertowe w ramach projektu "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"
  Wyświetleń: 1644
 246. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złóż kruszywa w obrębie ewidencyjnym Pstrąże
  Wyświetleń: 1641
 247. ORGANIZACJ KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 1637
 248. Bieżące utrzymanie parków na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1635
 249. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"
  Wyświetleń: 1633
 250. Wycinka drzew na działce gruntu nr 318 w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1630
 251. Zapytanie ofertowe - bramki sportowe - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1628
 252. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę starego budynku Szkoły Podstawowej w Brzeźniku i adaptację na przedszkole
  Wyświetleń: 1627
 253. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1620
 254. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1620
 255. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Asystent Rodziny (2)
  Wyświetleń: 1617
 256. Zapytanie ofertowe - Telebim na Dożynki Gminne 2016 - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1617
 257. Budowa boiska sportowego i placu zabaw we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1616
 258. Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole
  Wyświetleń: 1610
 259. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 1610
 260. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: nauczyciel logopedy (O)
  Wyświetleń: 1606
 261. Remont budynku gospodarczego, Lipiany 17
  Wyświetleń: 1598
 262. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 1596
 263. Utrzymanie porządku i czystości na przystankach
  Wyświetleń: 1594
 264. Dostawa oleju napędowego grzewczego do zbiornika zlokalizowanego przy kotłowni w Domu Ludowym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1591
 265. Remont w budynku Urzędu Gminy (2)
  Wyświetleń: 1587
 266. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 1583
 267. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1580
 268. Remont w budynku Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1579
 269. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pomoc nauczyciela przedszkola (Br)
  Wyświetleń: 1575
 270. Zaproszenie do składania ofert - transport kolonie letnie 2016r. - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1571
 271. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1567
 272. Wykonanie poszerzenia drogi nr 182/1 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1564
 273. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
  Wyświetleń: 1563
 274. Pożytek Publiczny, Oferty
  Wyświetleń: 1562
 275. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1558
 276. Wybory do Parlamentu Europejskiego (2019)
  Wyświetleń: 1557
 277. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie (2)
  Wyświetleń: 1555
 278. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1549
 279. XXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1549
 280. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1545
 281. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1545
 282. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (WiUKF)
  Wyświetleń: 1543
 283. Wykonanie strefy bezpiecznej pod urządzeniami siłowni zewnętrznych oraz modernizacja altan na placach zabaw
  Wyświetleń: 1542
 284. Budowa oświetlenia przy boisku trawiastym we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 1541
 285. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (3)
  Wyświetleń: 1540
 286. Pielęgnacja drzew i krzewów na działce gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 1537
 287. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Otok, Parkoszów, Trzebień Mały, Trzebień, Żeliszów
  Wyświetleń: 1534
 288. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1533
 289. XX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1531
 290. Budowa domu ludowego we wsi Stara Oleszna (3)
  Wyświetleń: 1530
 291. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1525
 292. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1524
 293. Dostawa samochodu osobowego typu VAN
  Wyświetleń: 1520
 294. Usługi geodezyjne
  Wyświetleń: 1519
 295. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1515
 296. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 1515
 297. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1510
 298. Ścięcie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1508
 299. Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie z 2015 roku
  Wyświetleń: 1507
 300. Remont budynku gospodarczego w Kruszynie
  Wyświetleń: 1506
 301. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kozłów. Budowa placu zabaw we wsi Kozłów.
  Wyświetleń: 1502
 302. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2017 (POZ)
  Wyświetleń: 1500
 303. Budowa dwóch parkingów we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1498
 304. Remont chodnika przy drodze nr 2292D Kruszyn – Łaziska
  Wyświetleń: 1497
 305. Budowa strony internetowej
  Wyświetleń: 1495
 306. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1495
 307. XXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1494
 308. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Trzebień Mały. Budowa placu zabaw we wsi Trzebień Mały
  Wyświetleń: 1490
 309. Przebudowa drogi gminnej nr 103975D polegająca na budowie chodnika we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1490
 310. Zakup, dostawa i montaż ekranu i rzutnika w Bożejowicach-Rakowicach
  Wyświetleń: 1489
 311. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Inwestycji i Infrastruktury
  Wyświetleń: 1488
 312. Budowa altany – wiaty w parku przy ul. Świętojańskiej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1486
 313. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1484
 314. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 1483
 315. Remont chodników przy drodze powiatowej nr 22973 D w Bożejowicach, Rakowicach i Otoku
  Wyświetleń: 1483
 316. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Lipiany. Budowa placu zabaw we wsi Lipiany
  Wyświetleń: 1472
 317. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1472
 318. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1471
 319. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźniku - wydzielenie oddziału przedszkolnego. Wykonanie dokumentacji projektowej.
  Wyświetleń: 1465
 320. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1463
 321. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1462
 322. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Orzechowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1459
 323. Pożytek Publiczny, Konsultacje
  Wyświetleń: 1456
 324. Pożytek Publiczny, Programy współpracy
  Wyświetleń: 1456
 325. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Parkoszów. Budowa placu zabaw we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 1448
 326. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe domu ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1447
 327. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1443
 328. Remont przepustu w drodze nr 351 we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1442
 329. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1441
 330. Zaproszenie do składania ofert - dostawa i montaż barierek rurowych typu U-12a na długości 146 m oraz dwóch szlabanów wjazdowych o długości 7m w miejscowości Łąka - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1441
 331. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1440
 332. Budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1429
 333. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do Przedszkoli Publicznych w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie w ramach projektu „Kreatywne przedszkola”
  Wyświetleń: 1427
 334. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępnica, dla części dotyczącej działki nr 168
  Wyświetleń: 1425
 335. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich. - UNIEWAŻNIONE
  Wyświetleń: 1423
 336. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów połozonych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1422
 337. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (2)
  Wyświetleń: 1416
 338. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 1415
 339. Remont trzech mostów w ciągu drogi nr 62,60 i 253 we wsi Rakowice
  Wyświetleń: 1414
 340. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole
  Wyświetleń: 1413
 341. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1410
 342. Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług serwisowych oraz przegląd okresowy olejowych kotłów grzewczych i naprawczych (usuwanie awarii) kotłów i urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1409
 343. Jednorazowa wymiana piasku w piaskownicach przy placach zabaw - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1404
 344. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: seniorzy)
  Wyświetleń: 1404
 345. Remont cząstkowy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1399
 346. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (1)
  Wyświetleń: 1398
 347. Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 1396
 348. Konsultacje społeczne - "Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok"
  Wyświetleń: 1395
 349. Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Łące - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1395
 350. Remont stolarki drzwiowej w budynku komunalnym, Lipowa 26 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1394
 351. Oświetlenie boisk i dróg gminnych we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1392
 352. Dostawa i montaż znaków drogowych, barier
  Wyświetleń: 1380
 353. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1378
 354. Zakup i dostawa stołów do Domu Ludowego - ROZSTRZYGNIĘTE
  Wyświetleń: 1377
 355. Budowa altany drewnianej we wsi Kraśnik Dolny. Budowa altany i grillowiska we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 1374
 356. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec”
  Wyświetleń: 1372
 357. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1367
 358. Budowa Domu Ludowego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1365
 359. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzenia wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 1360
 360. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1358
 361. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rozliczania podatku od towarów i usług oraz rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 1356
 362. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 1356
 363. Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sal wiejskich
  Wyświetleń: 1354
 364. Pielęgnacja dwóch sędziwych drzew
  Wyświetleń: 1346
 365. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2017 ROKU przetarg drugi
  Wyświetleń: 1344
 366. Remont bazy we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1342
 367. XXIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1342
 368. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1339
 369. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia
  Wyświetleń: 1338
 370. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1331
 371. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (3)
  Wyświetleń: 1328
 372. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę strażnicy OSP Trzebień
  Wyświetleń: 1328
 373. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1325
 374. Multimedialne szkoły. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni komputerowych w szkołach podstawowych w Gminie Bolesławiec – wykonanie wewnątrzszkolnej sieci komputerowej i sieci bezprzewodowej
  Wyświetleń: 1325
 375. XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1324
 376. Budowa chodnika przy ulicy Brzoskwiniowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1323
 377. Utwardzenie dróg we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1322
 378. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1318
 379. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego na działce na 167/1 we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1317
 380. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 1314
 381. Program ochrony środowiska dla Gminy Bolesławiec na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024
  Wyświetleń: 1310
 382. Uzupełnienie wyposażenia Przedszkoli Publicznych w Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach i Żeliszowie
  Wyświetleń: 1310
 383. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1308
 384. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1307
 385. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe (2)
  Wyświetleń: 1306
 386. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Kruszynie ("Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie")
  Wyświetleń: 1302
 387. Dostawa uzupełniająca materiałów, przyborów i pomocy dla Przedszkola w Kraśniku Dolnym („Radosne przedszkole”)
  Wyświetleń: 1302
 388. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Ocicach na przedszkole (2)
  Wyświetleń: 1301
 389. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr w Gminnym Zakładzie Obsługi Szkół
  Wyświetleń: 1301
 390. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1301
 391. Remont szatni sportowej w Ocicach
  Wyświetleń: 1301
 392. Budowa przedszkola we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 1300
 393. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1297
 394. Przebudowa dróg na terenie gminy Bolesławiec we wsiach: Otok, Trzebień, Lipiany, Kruszyn, Trzebień Mały, Dobra, Brzeźnik, Żeliszów, Bolesławice, Łaziska
  Wyświetleń: 1295
 395. Dostawa sprzętów i pomocy do zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla Przedszkola w Bożejowicach ("Moje przedszkole, moją szansą na przyszłość")
  Wyświetleń: 1287
 396. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1287
 397. Obsługa techniczna dożynek gminnych
  Wyświetleń: 1286
 398. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi, gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1284
 399. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 1268
 400. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym w miejscowości Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 1268
 401. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 1265
 402. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1264
 403. Budowa boiska wilofunkcyjnego we wsi Chościszowice. Budowa placu zabaw we wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 1263
 404. Opracowanie graficzne i wykonanie plakatu (planszy informacyjnej) dla projektu „Przebudowa starego budynku szkoły podstawowej w Brzeźniku i adaptacja na przedszkole”
  Wyświetleń: 1263
 405. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo – gaśniczego
  Wyświetleń: 1262
 406. Raporty
  Wyświetleń: 1258
 407. Budowa oświetlenia przy boisku we wsi Ocice
  Wyświetleń: 1255
 408. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1250
 409. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (2)
  Wyświetleń: 1243
 410. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice
  Wyświetleń: 1242
 411. Zakładanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1241
 412. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1239
 413. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej pomników przyrody
  Wyświetleń: 1232
 414. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1231
 415. Ścinanie poboczy dróg na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1227
 416. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1225
 417. Zakup pojemników parkowych o pojemności 35l
  Wyświetleń: 1222
 418. Wykonanie Tablic Informacyjnych
  Wyświetleń: 1219
 419. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1214
 420. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1212
 421. Wyposażenie Przedszkoli Publicznych w Brzeźniku, Ocicach i Żeliszowie – kreatywne przedszkola
  Wyświetleń: 1212
 422. Zakup i dostawa agregatu hydrauliczno - ratowniczego dla OSP Trzebień (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych: agregat zasilający, nożyce i rozpieracze wraz ze sprzętem zabezpieczającym)
  Wyświetleń: 1211
 423. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Pracownik ds. rachunkowości budżetowej
  Wyświetleń: 1210
 424. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec w 2017 roku
  Wyświetleń: 1208
 425. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1208
 426. Dokończenie budowy oświetlenia zewnętrznego przy realizowanym obiekcie Domu Ludowego we wsi Stara Oleszna
  Wyświetleń: 1200
 427. Transport dzieci z Gminy Bolesławiec na kolonie letnie w 2017 roku
  Wyświetleń: 1198
 428. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice (3)
  Wyświetleń: 1196
 429. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (POZ)
  Wyświetleń: 1192
 430. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
  Wyświetleń: 1189
 431. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1189
 432. Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 1187
 433. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice (3)
  Wyświetleń: 1182
 434. Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1180
 435. Rozbudowa Domu Ludowego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 1180
 436. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297 polegającej na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 1173
 437. Zakup i dostawa pojemników plastikowych na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1173
 438. Zakup pojemników plastikowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1172
 439. Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny (4)
  Wyświetleń: 1171
 440. Remont dachu, malowanie elewacji w budynku komunalnym położonym w Lipianach 17 i remont ogrodzenia na terenie przyległym
  Wyświetleń: 1169
 441. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1166
 442. Budowa altan w miejscowościach: Nowa, Nowe Jaroszowice, Lipiany, Chościszowice
  Wyświetleń: 1164
 443. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 1163
 444. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1163
 445. Wykonanie inwentaryzacji geoinformatycznej oraz audytu efektywności energetycznej sieci i urządzeń oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1156
 446. Dostawa i nasadzenie roślin w Kraśniku Górnym i w Nowej
  Wyświetleń: 1151
 447. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1148
 448. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2018 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 1147
 449. XXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1144
 450. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1140
 451. Budowa drewnianej altany we wsi Łaziska. Budowa altany grillowej we wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 1139
 452. XXVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1139
 453. Remont budynku gospodarczego Lipiany 17
  Wyświetleń: 1138
 454. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku
  Wyświetleń: 1136
 455. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1123
 456. Zagospodarowanie zielenią terenu w Kozłowie
  Wyświetleń: 1120
 457. Remont klatki schodowej w budynku komunalnym Lipiany 17
  Wyświetleń: 1117
 458. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  Wyświetleń: 1116
 459. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej
  Wyświetleń: 1116
 460. XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1112
 461. Budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 1102
 462. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 1102
 463. Oferta realizacji zadania publicznego - "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"
  Wyświetleń: 1094
 464. XXX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1084
 465. Remont szkoły podstawowej w Żeliszowie
  Wyświetleń: 1079
 466. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1074
 467. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku (2)
  Wyświetleń: 1073
 468. Zakup dostawa i montaż szaf
  Wyświetleń: 1061
 469. Koszenie poboczy dróg gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1055
 470. XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1055
 471. Wykonanie pieca chlebowego z grillem murowanym oraz zakup i wykonanie ławek w miejscowości Suszki
  Wyświetleń: 1048
 472. Drugie ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 1046
 473. Zakup pojemników metalowych o pojemności 1100l na odpady komunalne
  Wyświetleń: 1044
 474. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) na potrzeby realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 "Aktywna Tablica"
  Wyświetleń: 1043
 475. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
  Wyświetleń: 1035
 476. Prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 1030
 477. Siłownie zewnętrzne i urządzenia zabawowe
  Wyświetleń: 1026
 478. Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację szatni sportowej w pomieszczeniu Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 1024
 479. Bilanse
  Wyświetleń: 1021
 480. Dostawa schodołazu do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach
  Wyświetleń: 1017
 481. Zakup dostawa i montaż regałów bibliotecznych
  Wyświetleń: 1015
 482. Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 1014
 483. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1012
 484. XXXI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1010
 485. Roczny przegląd dróg i mostów
  Wyświetleń: 1007
 486. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1004
 487. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1003
 488. Zakup samochodu strażackiego średniego ratowniczo–gaśniczego 4x4
  Wyświetleń: 1003
 489. XXXIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 998
 490. VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 994
 491. XXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 991
 492. Budowa zjazdu linowego we wsi Ocice. Budowa piramidy linowej we wsi Kraśnik Górny.
  Wyświetleń: 983
 493. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 983
 494. XXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 983
 495. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 981
 496. Wybory ławników
  Wyświetleń: 979
 497. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 978
 498. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 975
 499. Programy Zdrowotne
  Wyświetleń: 969
 500. Przebudowa – remont budynków mieszkalnych przy ul. Lipowej nr 26 oraz ul. Morwowej nr 6 we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 967
 501. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2018 roku
  Wyświetleń: 966
 502. I Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 958
 503. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach (2)
  Wyświetleń: 958
 504. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2018)
  Wyświetleń: 955
 505. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 954
 506. Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów (3)
  Wyświetleń: 953
 507. Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 944
 508. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2273 D we wsi Kraszowice
  Wyświetleń: 943
 509. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej we wsi Chościszowice, Nowe Jaroszowice, Nowa i Lipiany
  Wyświetleń: 941
 510. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska – budowa sygnalizacji wraz przyłączem energetycznym i chodnikiem
  Wyświetleń: 939
 511. III Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 936
 512. Siłownie zewnętrzne
  Wyświetleń: 934
 513. XXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 934
 514. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka (2)
  Wyświetleń: 928
 515. Prace remontowe w zespole szkolno-przedszkolnym w Ocicach
  Wyświetleń: 927
 516. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 924
 517. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 922
 518. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 919
 519. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 912
 520. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2017 roku
  Wyświetleń: 907
 521. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty technicznego
  Wyświetleń: 905
 522. Materiały biurowe dla Gminnego Ośrodka Kultuty i Sportu w Bolesławcu
  Wyświetleń: 893
 523. Wycinka drzew na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 890
 524. Dostawa łodzi ratowniczej minimum 6 osobowej wraz z przyczepą oraz sani lodowych z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 885
 525. Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 2019
  Wyświetleń: 883
 526. Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żeliszowie z 2016 roku
  Wyświetleń: 882
 527. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka
  Wyświetleń: 880
 528. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 879
 529. Prace remontowe w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Trzebieniu
  Wyświetleń: 876
 530. Budowa budynku socjalnego we wsi Łąka (2)
  Wyświetleń: 875
 531. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 871
 532. Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 871
 533. Zakup i dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 870
 534. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 870
 535. XXXII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 858
 536. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 853
 537. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 849
 538. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 846
 539. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew na cmentarzu w Kruszynie
  Wyświetleń: 843
 540. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 842
 541. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice (2)
  Wyświetleń: 841
 542. Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych Lipowa 26 oraz Morwowa 6, we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 838
 543. Rozbudowa szkoły we wsi Bożejowice
  Wyświetleń: 834
 544. Naprawa nawierzchni dróg we wsiach Kruszyn-Kraśnik Dolny o długości 3,250 km w ramach wytyczonego szlaku rowerowego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 830
 545. Dostawa i nasadzenia drzew w Trzebieniu
  Wyświetleń: 810
 546. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 807
 547. Budowa altany drewnianej z grillem we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 801
 548. Demontaż skorodowanych poręczy dla pieszych i pozostałości elementów drewnianych podkładów kolejowych wiaduktu kolejowego w m. Dąbrowa Bolesławiecka oraz usunięcie roślinności, która powoduje szybszą degradację całego obiektu
  Wyświetleń: 800
 549. Dostawa dwóch zestawów do komunikacji z osobami niesłyszącymi wraz z usługą tłumacza migowego
  Wyświetleń: 798
 550. XXXV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 789
 551. Roboty melioracyjne na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 787
 552. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 782
 553. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Związku Międzygminnego Bóbr
  Wyświetleń: 782
 554. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 781
 555. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 780
 556. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 777
 557. Uzupełnienie oświetlenia drogowego i boisk na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 768
 558. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 763
 559. Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 320 we wsi Ocice i nr 55 we wsi Nowa
  Wyświetleń: 762
 560. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra (2)
  Wyświetleń: 761
 561. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2019)
  Wyświetleń: 760
 562. Zakup oprogramowania biurowego, myszy bezprzewodowych i toreb
  Wyświetleń: 755
 563. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 752
 564. IV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 751
 565. Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 751
 566. Naprawa przewodów wentylacyjnych w domu ludowym
  Wyświetleń: 749
 567. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku
  Wyświetleń: 748
 568. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 748
 569. Dostawa pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 746
 570. Zakup i dostawa krzeseł, stołów i mebli kuchennych do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 746
 571. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi II
  Wyświetleń: 744
 572. Zakup i dostawa elementów nagłośnienia liniowego
  Wyświetleń: 744
 573. Wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych dla 8 szkół podstawowych na terenie Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 740
 574. XXXIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 740
 575. Wykonanie oznakowania rowerowego szlaku turystycznego "Łużyce-Bory"
  Wyświetleń: 738
 576. II Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 737
 577. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
  Wyświetleń: 737
 578. Adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 734
 579. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 734
 580. Transport dzieci i kadry na kolonie letne w Jarosławcu - 2019
  Wyświetleń: 734
 581. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 733
 582. Przebudowa drogi powiatowej nr 2296D polegająca na budowie chodnika we wsi Ocice
  Wyświetleń: 731
 583. Remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzebieniu
  Wyświetleń: 731
 584. Ogłoszenie - Konsultacje proponowanej zmiany do rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 729
 585. Projekty budżetu
  Wyświetleń: 726
 586. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 722
 587. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa"
  Wyświetleń: 718
 588. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2017 rok
  Wyświetleń: 717
 589. Remont klatki schodowej, Nowe Jaroszowice 3
  Wyświetleń: 712
 590. Wykonanie dokumentacji oznakowania rowerowego szlaku turystycznego „Łużyce-Bory”
  Wyświetleń: 700
 591. Wykonanie rocznego przeglądu dróg publicznych, mostów i wiaduktów w gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 698
 592. Budowa drogi wraz z budową zbiornika retencyjnego we wsi Dobra
  Wyświetleń: 697
 593. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 697
 594. Dostawa piłek do siatkówki
  Wyświetleń: 694
 595. Zakup i dostawa kolumny aktywnej z mikrofonami
  Wyświetleń: 694
 596. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej
  Wyświetleń: 692
 597. Remont budynku gospodarczego przy cmentarzu we wsi Parkoszów
  Wyświetleń: 688
 598. Raport z działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec za lata 2016-2017
  Wyświetleń: 682
 599. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze 30 wsi gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 682
 600. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 680
 601. Komisje Rady Gminy VII Kadencji (2014 - 2018)
  Wyświetleń: 679
 602. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2018 rok
  Wyświetleń: 675
 603. Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro (ZSPKG)
  Wyświetleń: 673
 604. Komisje Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)
  Wyświetleń: 667
 605. Sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju napędowego grzewczego do zbiorników zlokalizowanych przy kotłowniach w Domach Ludowych
  Wyświetleń: 665
 606. Ochrona imprez kulturalnych w GOKIS Bolesławiec
  Wyświetleń: 658
 607. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 658
 608. Usługi geodezyjne w 2019 roku
  Wyświetleń: 654
 609. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 651
 610. Dostawa pomocy dydaktycznych (sprzętu TIK) dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, na lata 2017 - 2019 - „ Aktywna Tablica”
  Wyświetleń: 648
 611. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 648
 612. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 647
 613. Wynajem telebimu i realizacja
  Wyświetleń: 645
 614. Dostawa bramek sportowych
  Wyświetleń: 644
 615. II Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 643
 616. Zakup i dostawa sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 640
 617. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2016 rok
  Wyświetleń: 639
 618. Zakup i montaż wiaty (altany) we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 637
 619. Wymiana kotła gazowego wraz z pracami instalacyjnymi
  Wyświetleń: 634
 620. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP we wsi Brzeźnik
  Wyświetleń: 621
 621. Pielęgnacja drzew w Kruszynie i Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 621
 622. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 617
 623. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/14/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 615
 624. Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 614
 625. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 613
 626. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 612
 627. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 610
 628. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 608
 629. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Łąka
  Wyświetleń: 608
 630. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2015 rok
  Wyświetleń: 607
 631. Porządkowanie części działki gruntu nr 19 w Kruszynie
  Wyświetleń: 606
 632. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Trzebień
  Wyświetleń: 606
 633. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (WiUKF) (Grupa: dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 604
 634. Wynajem pokoi hotelowych z wyżywieniem
  Wyświetleń: 601
 635. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 598
 636. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 596
 637. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 594
 638. Utwardzenie terenu pod miejsce wypoczynku (ławostół) we wsi Krępnica
  Wyświetleń: 593
 639. Utwardzenie terenu pod wiatę we wsi Kruszyn Osiedle
  Wyświetleń: 592
 640. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2020 roku
  Wyświetleń: 591
 641. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
  Wyświetleń: 591
 642. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 589
 643. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 585
 644. Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 583
 645. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020)
  Wyświetleń: 581
 646. Zakup i montaż wiat drewnianych z ławostołem we wsiach Krępnica i Kruszyn oraz zakup i montaż 3 kpl. ławostołów 8-osobowych w Kruszynie
  Wyświetleń: 581
 647. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 580
 648. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 578
 649. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 578
 650. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 578
 651. VI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 578
 652. Wykonanie, dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 578
 653. Opracowanie i wydanie map rowerowych - turystycznych dla obszaru objętego projektem Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, wraz z podkładem mapowym na turystyczne tablice informacyjne
  Wyświetleń: 577
 654. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 577
 655. Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 577
 656. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 574
 657. Techniczna obsługa trzech imprez plenerowych
  Wyświetleń: 571
 658. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 570
 659. XXXVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 570
 660. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 566
 661. XXXVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 566
 662. Sporządzenie MPZP dla terenów we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny oraz terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 564
 663. Zakup i dostawa mikrofonów SHURE SM81-LC
  Wyświetleń: 563
 664. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 560
 665. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 559
 666. VIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 558
 667. Wycinka drzew w Nowych Jaroszowicach
  Wyświetleń: 557
 668. V Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 556
 669. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 555
 670. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (POZ)
  Wyświetleń: 554
 671. IX Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 553
 672. Zaprojektowanie i przebudowa budowli komunikacyjnej na cieku Kraszówka – przepust drogowy, w ciągu drogi gminnej nr 170 w miejscowości Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 551
 673. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 549
 674. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 548
 675. Remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w m. Trzebień
  Wyświetleń: 546
 676. Konkursy na realizację Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec realizowanych ze środków publicznych
  Wyświetleń: 545
 677. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 545
 678. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 544
 679. Adaptacja poddasza na pomieszczenie użytkowe w ZSZP w Brzeźniku
  Wyświetleń: 540
 680. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 538
 681. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 536
 682. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 534
 683. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia / nieudzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 532
 684. Remont urządzeń odprowadzających wodę z ulicy Lipowej
  Wyświetleń: 532
 685. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 531
 686. Zakup i dostawa przenośnego agregatu prądotwórczego
  Wyświetleń: 531
 687. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/12/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 530
 688. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/135/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów
  Wyświetleń: 530
 689. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 527
 690. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 525
 691. Oferta realizacji zadania publicznego - "Edukacja kresowa" (2019)
  Wyświetleń: 524
 692. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 523
 693. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 523
 694. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice w części dotyczącej lokalizacji cmentarza
  Wyświetleń: 521
 695. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 520
 696. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 518
 697. [UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA] Stworzenie aplikacji mobilnej wraz z portalem www w ramach projektu Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza
  Wyświetleń: 515
 698. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 515
 699. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 512
 700. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/3/18 w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 512
 701. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/8/18 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 511
 702. Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Bolesławiec oraz jednostek podległych
  Wyświetleń: 510
 703. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 509
 704. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 508
 705. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 507
 706. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 506
 707. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 503
 708. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/4/18 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych
  Wyświetleń: 501
 709. Zakup i montaż klimatyzatorów przenośnych w 19-u pomieszczeniach Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 501
 710. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 501
 711. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr i administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 498
 712. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice
  Wyświetleń: 498
 713. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 497
 714. X Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 497
 715. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 496
 716. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 495
 717. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 494
 718. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 494
 719. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 493
 720. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 492
 721. Konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2019 (Grupa: Dzieci i młodzież)
  Wyświetleń: 491
 722. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/49/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 489
 723. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 489
 724. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 488
 725. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 485
 726. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/10/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 483
 727. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 483
 728. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 482
 729. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie uchwalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 480
 730. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 480
 731. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 479
 732. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 478
 733. Rozgraniczenie między działką nr 274 a działkami nr 217/2, nr 218, nr 219, nr 220, nr 819/11, nr 819/10, nr 819/9, nr 819/6, nr 1004/2, nr 818/3 i nr 817/3, położonymi w obrębie Chmielno
  Wyświetleń: 475
 734. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 474
 735. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 474
 736. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/5/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)
  Wyświetleń: 471
 737. Dostawa i nasadzenie roślin
  Wyświetleń: 470
 738. Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 469
 739. Raport o stanie Gminy Bolesławiec za 2018 rok
  Wyświetleń: 468
 740. Ekspertyza 2 sztuk drzew na dz nr 171 w Rakowicach
  Wyświetleń: 467
 741. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/9/18 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2018 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 466
 742. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 464
 743. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/11/18 w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 462
 744. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 462
 745. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 460
 746. XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 460
 747. Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery
  Wyświetleń: 460
 748. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 457
 749. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 457
 750. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 455
 751. Wybory ławników 2020 - 2023
  Wyświetleń: 455
 752. Konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec (2019)
  Wyświetleń: 454
 753. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 453
 754. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 452
 755. XII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 452
 756. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/22/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 451
 757. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr III/7/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 450
 758. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 449
 759. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 449
 760. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 448
 761. Malowanie linii na boiskach poliuretanowych przy szkołach na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 447
 762. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/15/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr"
  Wyświetleń: 446
 763. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy
  Wyświetleń: 445
 764. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 444
 765. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 443
 766. Usługa przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 442
 767. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie
  Wyświetleń: 441
 768. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/41/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 441
 769. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 440
 770. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 436
 771. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 435
 772. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/15/19 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
  Wyświetleń: 435
 773. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/44/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 434
 774. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 434
 775. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 433
 776. Zakup i dostawa tonerów i tuszy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 433
 777. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 427
 778. Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 423
 779. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2019
  Wyświetleń: 422
 780. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 422
 781. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 422
 782. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 422
 783. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 421
 784. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/46/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 420
 785. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 419
 786. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/47/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 419
 787. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/48/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 418
 788. Wykonanie opinii (ekspertyzy) biegłego dotyczacej zmiany stanu wody na gruncie stanowiacej działkę nr 504/6 obręb Rakowice, gmina Bolesławiec
  Wyświetleń: 418
 789. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr II/6/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 417
 790. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 416
 791. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/24/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 414
 792. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 430, 402/3) we wsi Żeliszów
  Wyświetleń: 411
 793. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 409
 794. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 409
 795. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 408
 796. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.
  Wyświetleń: 407
 797. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/42/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 406
 798. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/45/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 406
 799. Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla budowy dróg: dz. nr 304, nr 601, nr 621, nr 622, nr 672/4, nr 263/13, nr 691 obr. Kruszyn, dz. nr 674, nr 675 obr. Kraśnik Górny, dz. nr 670 obr. Trzebień (2)
  Wyświetleń: 406
 800. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 403
 801. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 403
 802. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 402
 803. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 402
 804. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 402
 805. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/136/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 401
 806. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 399
 807. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 398
 808. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/163/20 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 398
 809. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 395
 810. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 395
 811. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/17/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 395
 812. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/21/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 395
 813. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 395
 814. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 394
 815. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 393
 816. Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 392
 817. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2015
  Wyświetleń: 391
 818. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/43/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 390
 819. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr III/13/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 389
 820. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 389
 821. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – [...]
  Wyświetleń: 388
 822. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/16/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 385
 823. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/26/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 385
 824. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2016
  Wyświetleń: 384
 825. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 384
 826. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/64/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 383
 827. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 383
 828. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/14/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
  Wyświetleń: 382
 829. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 381
 830. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 381
 831. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/154/19 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 381
 832. XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 381
 833. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn (2)
  Wyświetleń: 379
 834. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/19/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 379
 835. ORGANIZACJA KOLONII LETNICH DLA DZIECI Z GMINY BOLESŁAWIEC W 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  Wyświetleń: 378
 836. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 378
 837. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 378
 838. Konkursy na realizację zadań publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 377
 839. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 376
 840. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/62/19 w sprawie poboru należności w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 376
 841. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/27/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 374
 842. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 374
 843. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 372
 844. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice.
  Wyświetleń: 370
 845. Zakup tabletów z etui i klawiaturą dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 369
 846. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/156/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 368
 847. Zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 368
 848. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 367
 849. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/25/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 365
 850. Ramowy plan pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 364
 851. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/29/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 364
 852. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/65/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 363
 853. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/18/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 361
 854. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/85/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 361
 855. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2018
  Wyświetleń: 360
 856. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/31/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 360
 857. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 360
 858. Dozór mienia Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 358
 859. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/63/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 358
 860. Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID dla budowy dróg: dz. nr 304, nr 601, nr 621, nr 622, nr 672/4, nr 263/13, nr 691 obr. Kruszyn, dz. nr 674, nr 675 obr. Kraśnik Górny, dz. nr 670 obr. Trzebień
  Wyświetleń: 358
 861. Koszenie użytków zielonych położonych na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 357
 862. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin.
  Wyświetleń: 355
 863. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/39/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 353
 864. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 353
 865. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 352
 866. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/159/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”
  Wyświetleń: 352
 867. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/20/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Poż [...]
  Wyświetleń: 351
 868. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 351
 869. Zakup 3 zestawów komputerowych
  Wyświetleń: 351
 870. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/162/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 350
 871. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VI/66/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 349
 872. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/30/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 349
 873. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 349
 874. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/23/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 348
 875. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 347
 876. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 347
 877. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/32/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 347
 878. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/160/20 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 346
 879. Ogłoszenie - Konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020"
  Wyświetleń: 343
 880. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/155/20 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 342
 881. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2017
  Wyświetleń: 341
 882. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/157/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 340
 883. Usługi geodezyjne w 2020 roku
  Wyświetleń: 339
 884. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesławieckiej(...)
  Wyświetleń: 338
 885. Informacja o podatkach i opłatach w roku 2014
  Wyświetleń: 337
 886. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2020
  Wyświetleń: 332
 887. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/86/19 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 332
 888. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/87/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno- przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 332
 889. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/34/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 332
 890. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/37/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 331
 891. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2016
  Wyświetleń: 328
 892. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne.
  Wyświetleń: 328
 893. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/38/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 328
 894. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/35/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 326
 895. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2273D (dz. nr 296) we wsi Ocice
  Wyświetleń: 325
 896. Program współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 324
 897. Zakup pojemników na odpady komunalne
  Wyświetleń: 324
 898. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/84/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 321
 899. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/33/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 321
 900. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/158/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowościach Suszki i Żeliszów
  Wyświetleń: 321
 901. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/161/20 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2020
  Wyświetleń: 319
 902. Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych, poł. na obszarze 30 wsi gm. Bolesławiec oraz wiat turystycznych zlokalizowanych w m. Krępnica, Kruszyn, Łaziska przy szlaku rowerowym oraz ścieżce rowerowej
  Wyświetleń: 319
 903. Wycena nieruchomości w 2020 roku
  Wyświetleń: 319
 904. XIV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 319
 905. Koszenie poboczy dróg oraz ścieżki rowerowej na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 318
 906. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 318
 907. Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 317
 908. Zakup i montaż urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 317
 909. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 73) we wsi Ocice
  Wyświetleń: 316
 910. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/83/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 315
 911. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 315
 912. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 315
 913. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 663) we wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 314
 914. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji k(...)
  Wyświetleń: 311
 915. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XII/137/19 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 309
 916. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały
  Wyświetleń: 306
 917. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2018 (1)
  Wyświetleń: 305
 918. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/90/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 304
 919. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/36/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 304
 920. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/40/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 304
 921. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 304
 922. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2019
  Wyświetleń: 303
 923. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2018 (2)
  Wyświetleń: 301
 924. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 301
 925. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 298
 926. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Megane Classic
  Wyświetleń: 297
 927. Składy stałych Komisji Rady Gminy
  Wyświetleń: 295
 928. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 241) we wsi Nowe Jaroszowice i (dz. nr 268) we wsi Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 294
 929. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 401/2, 416) we wsi Trzebień
  Wyświetleń: 294
 930. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 294
 931. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2015
  Wyświetleń: 293
 932. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/91/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 293
 933. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 291
 934. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 290
 935. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów
  Wyświetleń: 290
 936. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr IV/28/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 290
 937. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 290
 938. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 18, 19, 40) we wsi Kruszyn i (dz. nr 866/2, 838) we wsi Łaziska
  Wyświetleń: 289
 939. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 289
 940. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec
  Wyświetleń: 289
 941. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 288
 942. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 287
 943. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 287
 944. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 285
 945. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/135/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów
  Wyświetleń: 284
 946. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 283
 947. Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych 2017
  Wyświetleń: 282
 948. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów
  Wyświetleń: 282
 949. Skład Osobowy Rady Gminy
  Wyświetleń: 282
 950. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury z(...)
  Wyświetleń: 282
 951. Budowa drogi (dz. nr 304, 601) obręb Kruszyn oraz (dz. nr 674, 675) obręb Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 281
 952. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/136/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
  Wyświetleń: 281
 953. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy
  Wyświetleń: 281
 954. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 280
 955. Porządkowanie poboczy dróg oraz likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na terenach należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 280
 956. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/82/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 280
 957. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 280
 958. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 280
 959. Zakup laptopów dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 280
 960. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok
  Wyświetleń: 277
 961. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze
  Wyświetleń: 276
 962. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/80/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  Wyświetleń: 276
 963. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 275
 964. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr IX/89/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 274
 965. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/153/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 274
 966. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/147/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na któych zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części [...]
  Wyświetleń: 271
 967. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 270
 968. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 270
 969. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/88/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4, w Dąbrowie Bolesła(...)
  Wyświetleń: 269
 970. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna
  Wyświetleń: 267
 971. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki
  Wyświetleń: 267
 972. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/79/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 266
 973. Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych należących do Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 266
 974. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany
  Wyświetleń: 265
 975. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień
  Wyświetleń: 263
 976. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
  Wyświetleń: 261
 977. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
  Wyświetleń: 260
 978. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/149/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 260
 979. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VIII/81/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 259
 980. Ramowe plany pracy stałych Komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 259
 981. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 259
 982. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 256
 983. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 256
 984. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 733/4) we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 255
 985. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/154/19 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 255
 986. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 255
 987. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 255
 988. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 252
 989. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška
  Wyświetleń: 251
 990. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 251
 991. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 250
 992. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza
  Wyświetleń: 249
 993. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 249
 994. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 249
 995. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/152/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 248
 996. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 247
 997. Rejestr umów
  Wyświetleń: 246
 998. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 245
 999. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/139/19 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 245
 1000. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska
  Wyświetleń: 244
 1001. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 244
 1002. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 244
 1003. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/144/19 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 244
 1004. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/146/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice-Ustronie i Żeliszów-Racib [...]
  Wyświetleń: 244
 1005. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 243
 1006. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 243
 1007. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2015)
  Wyświetleń: 243
 1008. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.
  Wyświetleń: 242
 1009. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221
  Wyświetleń: 242
 1010. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”
  Wyświetleń: 242
 1011. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/139/19 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 242
 1012. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/143/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 240
 1013. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/148/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 240
 1014. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka
  Wyświetleń: 239
 1015. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 239
 1016. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/145/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 239
 1017. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018
  Wyświetleń: 238
 1018. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 237
 1019. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 236
 1020. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 236
 1021. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/162/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 234
 1022. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/151/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności za przy [...]
  Wyświetleń: 234
 1023. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/138/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 233
 1024. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 232
 1025. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 178/6, 184, 29) we wsi Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 231
 1026. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/150/19 zmieniająca Uchwałę NR XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomny [...]
  Wyświetleń: 231
 1027. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 229
 1028. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 229
 1029. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 227
 1030. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica
  Wyświetleń: 225
 1031. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 223
 1032. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/156/20 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 223
 1033. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/161/20 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2020
  Wyświetleń: 222
 1034. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 222
 1035. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 222
 1036. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/140/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 222
 1037. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 221
 1038. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 219
 1039. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice
  Wyświetleń: 217
 1040. Dostawa urządzeń, sprzętu, środków dezynfekcyjnych oraz akcesoriów ochronnych do zespołów szkolno-przedszkolnych i szkoły podstawowej z terenu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 216
 1041. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 216
 1042. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice - Rakowice
  Wyświetleń: 216
 1043. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/159/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”
  Wyświetleń: 216
 1044. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/163/20 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 215
 1045. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag
  Wyświetleń: 214
 1046. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 213
 1047. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice
  Wyświetleń: 213
 1048. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 731/1, 730/7) we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 212
 1049. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/155/20 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 212
 1050. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka
  Wyświetleń: 211
 1051. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 211
 1052. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik
  Wyświetleń: 210
 1053. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice
  Wyświetleń: 209
 1054. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra
  Wyświetleń: 208
 1055. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/142/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 208
 1056. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/153/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej
  Wyświetleń: 207
 1057. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/160/20 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 dla Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 207
 1058. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany
  Wyświetleń: 206
 1059. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa
  Wyświetleń: 206
 1060. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 205
 1061. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice
  Wyświetleń: 205
 1062. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/141/19 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2019 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 205
 1063. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś
  Wyświetleń: 204
 1064. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 202
 1065. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/152/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 202
 1066. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny
  Wyświetleń: 197
 1067. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin
  Wyświetleń: 197
 1068. Zakup laptopów dla Gminy Bolesławiec (3)
  Wyświetleń: 197
 1069. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów
  Wyświetleń: 193
 1070. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi (dz. nr 543) we wsi Bolesławice
  Wyświetleń: 192
 1071. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/145/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice
  Wyświetleń: 189
 1072. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/157/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice
  Wyświetleń: 189
 1073. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok
  Wyświetleń: 188
 1074. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn
  Wyświetleń: 186
 1075. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/148/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 185
 1076. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/150/19 zmieniająca Uchwałę NR XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób b[...]
  Wyświetleń: 185
 1077. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIV/158/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowościach Suszki i Żeliszów
  Wyświetleń: 182
 1078. Zakup laptopów dla Gminy Bolesławiec (2)
  Wyświetleń: 181
 1079. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/146/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice-Ustronie i Żeliszó[...]
  Wyświetleń: 180
 1080. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/151/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności [...]
  Wyświetleń: 178
 1081. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice
  Wyświetleń: 177
 1082. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/140/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 177
 1083. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu marki Renault Megane Classic (2)
  Wyświetleń: 174
 1084. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
  Wyświetleń: 173
 1085. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/142/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 171
 1086. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/147/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na któych zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części [...]
  Wyświetleń: 170
 1087. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/144/19 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 166
 1088. Dostawa mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 165
 1089. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/149/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 164
 1090. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/141/19 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2019 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 163
 1091. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/143/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 162
 1092. Pielęgnacja drzewostanu w Gminie Bolesławiec
  Wyświetleń: 160
 1093. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XIII/138/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 160
 1094. XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 145
 1095. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 134
 1096. Dostawa sprzętu RTV i AGD do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym
  Wyświetleń: 121
 1097. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bol. i Kraśnik Dol
  Wyświetleń: 116
 1098. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice.
  Wyświetleń: 106
 1099. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/177/20 w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi
  Wyświetleń: 105
 1100. Przebudowa budowli komunikacyjnej na cieku Kraszówka - przepust drogowy, w ciągu drogi gminnej nr 170 w m. Nowe Jaroszowice
  Wyświetleń: 100
 1101. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/175/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 99
 1102. Raport o stanie Gminy Bolesławiec za 2019 rok
  Wyświetleń: 96
 1103. Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych interesantów Urzędu Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 90
 1104. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/174/20 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w zakresie południowo - zachodniej części wsi Trzebień
  Wyświetleń: 90
 1105. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/176/20 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 90
 1106. Obwieszczenie Wójta Gminy Bolesławiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Górny
  Wyświetleń: 86
 1107. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/174/20 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w zakresie południowo - zachodniej części wsi Trzebień
  Wyświetleń: 86
 1108. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/176/20 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 86
 1109. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/177/20 w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi
  Wyświetleń: 85
 1110. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/173/20 w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścic [...]
  Wyświetleń: 84
 1111. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/168/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 83
 1112. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/172/20 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 82
 1113. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/175/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 81
 1114. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/173/20 w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścic [...]
  Wyświetleń: 81
 1115. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/167/20 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 80
 1116. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/169/20 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 78
 1117. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/171/20 sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 76
 1118. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/170/20 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 75
 1119. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/171/20 sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 75
 1120. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/172/20 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kruszyn
  Wyświetleń: 75
 1121. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/169/20 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 74
 1122. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/168/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 71
 1123. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/170/20 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2020 roku
  Wyświetleń: 65
 1124. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/165/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
  Wyświetleń: 37
 1125. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/164/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 36
 1126. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/166/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 36
 1127. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/165/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
  Wyświetleń: 34
 1128. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/164/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
  Wyświetleń: 33
 1129. Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/167/20 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 33
 1130. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XV/166/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 32
 1131. Plany i programy
  Wyświetleń: 27
 1132. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 19
 1133. Zakup mebli do Szkoły Podstawowej w Bożejowicach
  Wyświetleń: 4
 1134. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Pracownik ds. administracyjno-gospodarczych
  Wyświetleń: 3
 1135. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/178/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytuc [...]
  Wyświetleń: 3
 1136. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/183/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin
  Wyświetleń: 3
 1137. XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 3
 1138. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/179/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2
 1139. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/180/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok
  Wyświetleń: 2
 1140. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/181/20 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 2
 1141. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/182/20 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”
  Wyświetleń: 2
 1142. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/184/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraś [...]
  Wyświetleń: 2
 1143. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/185/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice
  Wyświetleń: 2
 1144. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/195/20 rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kruszynie
  Wyświetleń: 2
 1145. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/196/20 w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektorów szkół na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 2
 1146. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/197/20 w sprawie przystąpienia do współpracy z gminami i powiatami tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI) w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych [...]
  Wyświetleń: 2
 1147. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/186/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec
  Wyświetleń: 1
 1148. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/187/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez w [...]
  Wyświetleń: 1
 1149. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/188/20 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty [...]
  Wyświetleń: 1
 1150. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/189/20 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie za [...]
  Wyświetleń: 1
 1151. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/190/20 w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele [...]
  Wyświetleń: 1
 1152. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/191/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1
 1153. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/192/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1
 1154. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/193/20 w sprawie zamiaru przekształcenia ZSP w Kraśniku Dolnym w zakresie zmiany jego siedziby
  Wyświetleń: 1
 1155. Projekt Uchwały Rady Gminy Bolesławiec Nr XVI/194/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1
Dane jednostki:

Urząd Gminy Bolesławiec
59-700 Bolesławiec
ul. Teatralna 1a
NIP: 6121218534 REGON: 000533736

Dane kontaktowe:

tel.: 75 732 32 21
fax: 75 735 17 83
e-mail: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl